Studiehandledning

Lärarhandledning
Lärarhandledning
”Arbetsmiljö – Mobbad på jobbet” vänder sig till gymnasieelever och vuxenstuderande samt till anställda, chefer och
företagsledare på alla nivåer inom privat och offentlig sektor. I filmen berättar Maria Lundqvist-Persson och Lovisa
Persson hur det var när Marias man och Lovisas pappa
Lasse blev mobbad på jobbet. Det ledde till att han slutligen
tog sitt liv. Filmen kan användas som ett diskussionsunderlag med följande frågor:
1.Kunde den situation som uppstod i Krokom ha
undvikits? Hur?
2.Var vänder man sig om det är chefen som mobbar?
3.Lasse Persson fick stöd av sina arbetskamrater, men det
hjälpte inte. Kunde de handlat på något annat sätt?
4.I många fall när det uppstått mobbning löser man ut den
som mobbats med ett avgångsvederlag. Den mobbade
får ett visst antal månadslöner i ersättning och måste
sedan sluta sin anställning. Rätt eller fel? Varför?
5.Hur undviker man en osund kåranda?
6.Vad är ett bra ledarskap?
7.När blir ett ledarskap farligt?
Filmen är producerad
av Öbergs Bild & Reportage AB
i samarbete med:
Avonova är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa,
primärvård och ledarsupport. Service på drygt 125 orter och cirka
900 medarbetare gör Avonova till en rikstäckande leverantör av
hälsotjänster. Våra tjänster är en effektiv och lönsam investering
för våra kunder som genom ökad produktivitet får sänkta
kostnader för ohälsa. Mobbning i arbetslivet orsakar psykiskt
lidande och hög sjukfrånvaro. Att utbilda chefer och att arbeta
aktivt mot mobbning i arbetslivet är en viktig del av vårt koncept.
Vision: ”Sveriges närmaste företagshälsa”
Mission: ”Vi skapar effektiv frisknärvaro”
Affärsidé: ”Att leverera kraft till medarbetare, ledare, företag och
organisationer för framgång och lönsamhet”.
Öbergs Bild & Reportage AB startade 1990 och gör artiklar,
reportage och film åt organisationspress, fackliga tidningar, skolor
och företag.
www.obergs-bildrep.se.
Arbetsmiljö – Mobbad på jobbet
00:00-17:00 Maria Lundqvist-Persson och Lovisa
Persson berättar om bakgrunden till Lasse
Perssons arbetssituation i Krokoms kommun.
17:00-29:14 Maria och Lovisa berättar om hur familjen
gick tillväga för att säkra bevis och lämna
in en stämningsansökan.
29:15-35:53 Åklagare Åse Schoultz förklarar juridiken
i Arbetsmiljölagen och bakgrunden till
hennes arbete med fallet Lasse Persson.
35:54-37:00 Slutord.