Hur trivs du på jobbet? - Framtidens Socialtjänst

Så här kan du göra:
Du som arbetar i socialtjänsten
behöver bättre förutsättningar.
På framtidenssocialtjanst.se har
vi samlat berättelser från ett antal
medarbetare som tillsammans
med sina kollegor har tagit
initiativ och förändrat.
Såhär berättar Dalia Eid,
socialsekreterare:
”Under vår fikastund insåg vi att vi alla
kände oss otillräckliga. Nu vågade vi tala
öppet och prata om förändringar som
behövdes. Detta gjordes på APT, ärendedragningar, med cheferna, politiker
och Vision. Det skapades en kollektiv
förståelse och en vilja för att utveckla
verksamheten.”
På framtidenssocialtjanst.se
berättar Sonia Koppen, socialsekreterare, om upprinnelsen
till socialsekreterarkommissionen i Göteborg:
”En viktig faktor var manifestationen
2012 som initierades av socialsekreterare. Budskapet var tydligt. Vi krävde
bättre förutsättningar för att kunna
göra utföra vårt arbete. Eftersom en
stor del av stadens socialarbetare var
enade, blev det svårt för politikerna
att bortse ifrån oss.”
Samla kollegorna och prata om hur
ni har det på jobbet. Kom överens om
tre saker på er arbetsplats som ni vill
förändra. Använd gärna verktyget
Jobbhjulet för att prata om hur det
ser ut hos er.
Hur trivs du på jobbet?
Vad behöver du för att vara professionell på jobbet,
utvecklas i din yrkesroll och må bra?
Markera med ett streck, tvärs över respektive tårtbit, i hur stor utsträckning de olika områdena stämmer in på ditt arbete. Ett streck längst in mot cirkelns mitt är 0 och längst ut vid cirkelns ytterkant är 10.
Därefter markerar du med ett nytt streck på samma sätt i varje tårtbit vad du vill sträva emot, dvs hur viktigt området är för dig. Använd en penna med en annan färg för att kunna särskilja strecken.
Tid för
reflektion
Utmaningar
Karriärmöjligheter
Ansvar
Balans
arbete/fritid
Uppskattning och
uppmärksamhet
Meningsfulla
arbetsuppgifter
Vilka tårtbitar känns mest ange
lägna för dig att utveckla eller förändra? – Vad är dina tankar kring vad du kan göra och hur du kan påverka dessa delar?
Har ni ett skyddsombud på arbetsplatsen? Om inte, utse en eller två personer,
som tar på sig uppdraget med stöd av
er andra. Kontakta Vision för stöd.
Kompetens- och/
eller personlig
utveckling
Möjlighet
att påverka
Kul på jobbet
Ta upp det ni kommit fram till att ni
vill förändra med arbetsgivaren på er
arbetsplatsträff – APT.
Vision Direkt
Läs alla berättelser på
framtidenssocialtjanst.se
0771 44 00 00
Facklig rådgivning alla vardagar mellan 8-20
Vision är fackförbundet för dig som jobbar med
socialt arbete eller studerar till socionom.