En levande församling - en gudstjänstserie från Pingst Västerås

PINGST VÄSTERÅS
En levande församling
Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din
kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.
Jesaja 58:11
En gudstjänstserie om den kristna kyrkan
Pingst Västerås hösten 2015
www.vasteras.pingst.se
[email protected]
av Daniel Alm
Mål
Vi tror att Jesus älskar sin församling, att han använder sitt folk för sina fina syften att ge
räddning till alla människor. Vi vill att den här gudstjänstserien ska ge stöd till en uppdatering
av hur viktig församlingen är och en uppgradering av vårt engagemang genom kyrkan. Vi vill
motivera dig att tjäna Gud genom hans levande församling.
!
Introduktion
Med denna gudstjänstserie vill vi visa att kyrkan inte är en förening eller gemenskap vilken
som helst. Det finns något verkligt unikt med församlingen, den har liv och gemenskap från
Gud själv. En kyrka består inte av perfekta människor men den ägs och stöttas av en högst
levande Gud. Huvudpersonen i kyrkan heter Jesus och i hans kyrka kan man möta honom
tillsammans med andra och också genom andra. I församlingen berörs vi av de eviga
sanningarna i Bibeln, vi utmanas av andras behov och uppmuntras av andras förmågor. Här
blir vårt personliga liv mera helt trots och kanske ibland tack vare olikheter och konflikter.
Kyrkan ska vara en plats för helande och upprättelse, därför behövs tålamod och mycket
närvaro från oss alla. I vår tids kultur upphöjs oberoende och självständighet. Kyrkan
utmanar detta förhållande, här är vi beroende av varandra och Gud. Inget är så skönt som
att möta kärleken tillsammans med andra och veta att den aktiva parten är Gud själv genom
sin helige Ande. Bland det mest radikala man kan ägna sig åt idag är uthålligt församlingsliv,
att leva det där höga livet att sätta någon annan före sig själv oavsett om man alltid får ut
något av det eller inte. När vi överlåter oss åt gemenskapen sker något fantastiskt. Det är
som att gå runt i en trädgård en tidig sommarmorgon och se allt det vackra som växer,
känna de milda dofterna och ta in trädgårdens tak, himmelen. I begynnelsen levde
människan i en trädgård med Gud men relationen bröts av människans egensinnighet och i
den kalla kvällsbrisen lämnade människan Edens lustgård. På påskdagens morgon fanns i
Jerusalem en tom grav i en trädgård. En ny era hade nu påbörjats och det var morgon igen,
de första människorna fick möta den uppståndne Jesus. Att leva med Jesus och kyrkan är
att leva i Guds trädgård, det är att komma ut ur tom tystnad och död, det är att leva det
verkliga livet i Guds levande församling. Trädgården är beroende av vatten för att kunna leva
och utvecklas, så får också kyrkan liv genom den helige Ande. I kyrkan återupptäcker vi det
förlorade paradiset och kan börja vandra och umgås med Gud på nytt.
Utmaningen
Vi lever i en tid och del av världen där många väljer bort tillhörighet och medlemskap i
föreningar, politiska partier och också kyrkor. Samtidigt kännetecknas vår tidsanda av
mycket ensamhet, psykisk ohälsa och trötthet. I vår serie ställer vi oss en mängd frågor
under fem veckor och söker Bibelns svar i jakt på det förlorade paradiset, den där
trädgården av liv. Bibelorden är hämtade från Apostlagärningarna där Lukas skriver om
församlingens början och dess kännetecken.
!
VARFÖR FÖRSAMLING?
Varför församling? Vad ligger i begreppet? Får jag ha egna uppfattningar eller är kyrkan
toppstyrd? Måste kristen tro levas med andra? En predikan om att förstå vad det är att vara
med i en kyrka.
Bibelord
Apostlagärningarna 2:41-47
Här möter vi den första kyrkans tidiga början, en kyrka som föddes genom Andens
kommande på pingstdagen. Det fanns en tydlig överlåtelse till undervisning, gemenskap,
bön och nattvardsfirande. Den första församlingen fick liv av Anden och levde ut sin tro i
gemenskap. Kyrkan var omtyckt av folket men inte alltid av samhällssystemet.
Dina noteringar från predikan:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
För samtal och reflektion:
1/ Hur ofta tänker vi på den helige Andes avgörande betydelse för kyrkan?
2/ Behöver vår överlåtelse till församlingen som helhet och till varandra som personer
förändras?
3/ Vad tycker din omgivning om kyrkan idag?
4/ Kan du påverka andra människors erfarenhet av kyrkan?
Du kan se på kyrkan som en trädgård där Gud har sått ut sitt Ord och där han vill att du
ska vara planterad.
!
VARFÖR ENGAGEMANG?
Varför engagemang? Vad betyder begreppen kallelse och gåvor? Vad är syftet med
engagemang? Varför samlar kyrkan in pengar? Vad händer om man inte engagerar sig? En
predikan om en kyrkas tjänst.
Bibelord
Apostlagärningarna 5:12-16
Den första församlingen hade fått övernaturlig utrustning, de tjänade Gud med hjälp av den
helige Andes kraft. Detta ledde till att människor med verkliga behov fick verklig hjälp, det
ledde också till att människor kom till tro och kom med i kyrkan. Också idag ger Anden
gåvor och utrustning till alla troende med syftet att vi ska använda dessa. När vi gör det blir
Gud ärad, församlingen stärkt och människor får hjälp.
Dina noteringar från predikan:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
För samtal och reflektion:
1/ Vad är din primära drivkraft för engagemang? Drivs vi av gudsfruktan, behov vi ser,
krav andra ställer, inre vision eller vad?
2/ Vad får man själv ut av att engagera sig?
3/ Om du kollar din kalender, kontoutdrag och aktivitet på sociala medier, kan man då
säga att du tjänar Gud med ditt vardagsliv eller är det läge för omprioriteringar?
4/ Hur ofta uppmuntrar vi andra när vi ser att tjänar Gud och t.ex. hjälper till i
församlingen?
I kyrkan kan du så och ge av tid, förmåga och tillgångar. När du gör det växer både du
själv och din omgivning till. Vi överlåter oss, Gud ger växten.
!
VARFÖR DELA EVANGELIET?
Varför dela evangeliet? Varför ska jag berätta om min tro? Hur ska jag berätta om min tro?
Kan jag berätta om mina tvivel? Är kristen tro kränkande mot människor som inte tror eller
har annan tro? En predikan om en kyrka som sprider budskapet om Jesus.
Bibelord
Apostlagärningarna 17:15-21
När Paulus besökte Areopagen i Aten både lyssnade och predikade han. Han anknöt till
grekisk filosofi men ledde tankarna till tillbedjan av Gud som skapare. I Paulus tal finns
mycket underlag för goda samtal om vår tro med människor idag. Här ställs existensiella
och filosofiska frågor, här finns respekt men ändå tydlighet. Alla tog inte emot Paulus
budskap men några gjorde det.
Dina noteringar från predikan:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
För samtal och reflektion:
1/ Känner du att du kan ge skäl för din kristna tro? Behöver du fördjupa din förståelse?
Kanske det är dags att också studera Bibeln mer än att bara ha den som andaktsbok?
2/ Hur ser ditt Areopagen ut? Vilka människor möter du där och vad säger de? Lyssnar
du och vad säger du till dem?
3/ Riskerar kristen tro att kränka andras tro eller andas vår kultur lättkränkthet och gör
oss tysta?
4/ Vem ber du för ikväll som inte ännu delar din tro?
Det finns en skörd att hämta hos dem som tagit emot av evangeliet, en fin skörd till glädje
för alla!
!
VARFÖR SÖNDAGAR?
Varför söndagar? Vad betyder det att be tillsammans med andra? Vad ligger i begreppet
förbön? Hur viktigt är det med nattvard? Får det finnas synd hos kristna? En predikan om en
kyrka som firar gudstjänst.
Bibelord
Apostlagärningarna 4:32-37
Redan från början av kyrkans historia samlades man på söndagar, dagen för Jesu
återuppståndelse till livet. Jesus visade sig för lärjungarna flera söndagar efter
påskdagens uppståndelse. En kyrkas gemenskap kan se ut på många sätt men
kännetecknet av att samlas regelbundet har funnits där hela tiden. I gudstjänsten både
får och ger vi, vi behövs för andra och får komma till Gud med våra behov. Vi tar emot
förbön och vi ber för andra. Församlingen består inte av fullkomliga människor men bär
en närvaro av en helig Gud.
Dina noteringar från predikan:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
För samtal och reflektion:
1/ Hur skulle du definiera en gudstjänst? Vad ska den innehålla för att få heta gudstjänst?
2/ Hur ska vi agera för att bli allt mindre publik och alltmer deltagare och bärare i
gudstjänsten?
3/ Det fysiska öppnar för det andliga. Vad händer hos dig när du tar emot förbön,
nattvard, lyfter dina händer eller ber högt?
4/ Vad hindrar oss mest från att vara frimodiga och fira gudstjänst i glädje? Våra synder,
andras åsikter, vår kaxighet, vår trötthet?
Det finns en vila i ett regelbundet och uthålligt gudstjänstliv, det är en möjlighet att njuta
frukterna i Guds trädgård och att leva av tro.
!
VILKEN FRAMTID HAR KYRKAN?
Vilken framtid har kyrkan? Hur ska man tänka om kyrkans framtid i relation till omvärlden?
Hur kommer det att bli framöver med möjligheten att vara kristen? Vad kommer att hända
med mänskligheten? En predikan om en kyrka som sprider framtidstro och hopp.
Bibelord
Apostlagärningarna 20:22-24
Man blir berörd när man läser om den första församlingen och dess ledare. Det verkar som
att de inte brydde sig särskilt mycket om fritidsintressen, prylar och pengar. Deras liv var
inriktade på att tjäna Gud så länge de levde och evigheten var en tydlig påverkansfaktor och
drivkraft. Paulus ville bara slutföra sin uppgift att berätta om Guds nåds evangelium, oavsett
lidanden och fångenskap. Församlingens huvuduppgift till dess att Gud sänder Jesus att
komma tillbaka, är att inbjuda så många som möjligt att ta emot nåd.
Dina noteringar från predikan:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
För samtal och reflektion:
1/ Hur mycket ”stryk” är du beredd att ta för att andra ska få framtidshopp genom
evangeliet?
2/ Vilka är dina stora farhågor inför framtiden? Är det saker du kan påverka eller bara får
förhålla dig till? Hur förhåller du dig till svåra omständigheter?
3/ Tror du att vi kommer att få begränsad religionsfrihet i vårt land framöver?
4/ Orkar vi vara generösa och givande om omgivningen inte uppskattar våra försök till att
visa kärlek?
I en trädgård är himmelen tak. För Guds församling finns inga begränsningar i tiden, den
ska leva nu, alltid och för evigt. Gud vill att så många som möjligt får ta del av himmelriket
redan här på jorden.
!
PLANERING
Varmt välkommen att följa våra gudstjänster under hösten! Du hittar all info om
gudstjänsttider och kan lyssna på predikningar i efterhand via vår hemsida
www.vasteras.pingst.se. Välkommen till Pingst Västerås med gudstjänster i Västerås,
Skultuna, Surahammar och Norberg.
Bibeltext
Innehåll
Datum
Apostlagärningarna 2:41-47
Varför församling?
150823
Apostlagärningarna 5:12-16
Varför engagemang?
150830
Apostlagärningarna 17:15-21
Varför dela evangeliet?
150906
Apostlagärningarna 4:32-37
Varför söndagar?
150913
Apostlagärningarna 20:22-24
Vilken framtid har kyrkan?
150920
”Folk omkring dem baxnade över alla under och tecken som apostlarna
gjorde, och de troende levde i en fantastisk gemenskap och samsades om
allt. De sålde egendomar och ägodelar och fördelade tillgångarna så att alla
fick vad de behövde.
Varje dag samlades de till gudstjänst i templet, i hemmen firade de måltiden
med jubel och glädje till Guds ära. De blev omtyckta av folket, och varje dag
utökades deras skara med människor som Gud räddade.”
Apostlagärningarna 2:42-27 (The Message på svenska)
!