Min historia

HÅKAN BREMBERG
MIN HISTORIA
Kompetens – Konstruktion – Konst
N
är jag såg min bänkgranne komma emot
mig förstod jag att han hade något på
hjärtat. Han log brett och sa ”Jag skall börja på
Lärarhögskolan!”
månader blev jag inbjuden till Stockholm av
Gunnar Nygren, Expertkedjans grundare. Mötet
resulterade i att jag erbjöds tjänsten som VD.
Tyvärr vid fel tillfälle. Jag var helt nyligen skild
med två små barn som bodde hos sin mor. Jag
Jag fick en tankeställare. Vi läste matematik på kunde inte tänka mig att flytta ifrån dem. Trots
Umeå Universitet. En lärarutbildning innebar ju dessa tankar gick jag en vecka och våndades
en möjlighet att söka jobb direkt efter examen. innan jag tackade nej.
Den fördelen hade inte vanliga ämnesstudier.
Jag var en smula skoltrött och ju mer jag tänkte
* * *
på saken desto intressantare verkade idén. Till
saken hör också att jag hade vikarierat som Ett halvår senare hade jag gjort just det jag inte
ville. En heltidstjänst som lärare i Skövde blev
lärare och trivts med det.
plötsligt mycket lockade. Jag flyttade.
Nästa läsår sökte jag in på lärarutbildningen.
M
Kompetens
edan jag gick på lärarhögskolan mognade
en tanke på att jag kanske skulle sikta på
att jobba med utbildningsfrågor inom något
företag. Det kändes som en intressant karriär
med stor variation av uppgifter och fortfarande
skulle jag arbeta med människor.
Jag blev ekonom med inriktning på personaladministration. Dubbel kompetens!
”Valla inte för glid i en uppförsbacke.”
Eftersom jag inte hade arbetat med annat än
ferieanställningar och kortare vikariat stod jag
mig slätt mot de som kunde visa upp olika
anställningsbevis och tjänsteår. Jag tog därför en
Studentexamen!
del vikariat vid olika skolor för att skaffa mig
tjänstgöringspoäng och höll samtidigt ögonen Att ”hoppa” runt mellan olika korttidsjobb hade
öppna för möjliga jobb.
varit påfrestande för ekonomin. Jag tänkte att ett
år eller två i Skövde skulle ge mig ett annat
Expert
konkurrensläge och möjlighet att sedan flytta
nder tiden läste jag pedagogik och åkte runt tillbaka. Efter arton månader träffade jag
bland potentiella arbetsgivare. Jag fick till Lisbeth. Därmed skrinlades flyttplanerna.
slut napp hos en Expertbutik. Där jobbade jag
”En stor sol lyser bättre upp ditt liv
som försäljare i butiken på dagarna och
än tusen små stjärnor.”
levererade tv-apparater på kvällarna. Efter sex
U
moment i fortbildningen av länets alla
nder hela min skoltid sysslade jag med gymnastiklärare hos oss med mig som
olika idrotter – fotboll, bandy, skytte, föreläsare.
skridsko m.m. Det gav mig en mycket god
uthållighet och kroppskoordination samt många Mitt i allt detta blev jag vald till ordförande i en
vänner. I min hemort var det en naturlig sak att idrottsförening, jag producerade ett par
idrotta. Det var en kultur.
radioprogram och fungerade som revisor i en
judoklubb. Dessutom började vi spela golf...
U
Idrott
”För mycket beröm skadar lika
mycket som för lite.”
N
Hälsostudio
ågra år efter det att jag hade gift mig med
Lisbeth märkte jag att det högg till i ryggen
ibland, ett tecken på att kroppen saknade den
träning jag tidigare hållit på med. Mina
efterforskningar gav vid handen att någon
lämplig träningslokal inte fanns.
Efter en golfrond på Billingens Golfklubb.
Vi trivdes utmärkt med livet, trots att vi båda
dubbelarbetade och hade 80-90 timmars
arbetsveckor. Jag var lärare på heltid, bl.a. vid ett
behandlingshem för kriminellt belastade
missbrukare (P32). Inom den vanliga skolan
blev jag en mycket uppskattad ”problemlösare”
för klasser med disciplinproblem. Jag var även
övervakare för en kille med trasslig bakgrund.
”Livet är som Internet. När man lärt sig hur det
fungerar är det dags att trassla till det för sig.”
Vad som under något år hade irriterat mig var att
de träningsmaskiner som marknaden erbjöd inte
höll någon vidare klass, utan krävde ideliga
reparationer eller justeringar. Jag visste hur en
bra maskin skulle vara beskaffad, men tiden
räckte inte till för att förverkliga mina idéer.
Keith Armstrong med en av våra maskiner.
Tillsammans med min fru och tre anställda
startade jag därför en hälsostudio. Efter tre
månader hade vi full beläggning. Jag lyckades få
fem idrottsföreningar att låta oss ansvara för
deras styrketräning. Dessutom förlades ett
E
Konstruktion
fter tre år överlät vi därför hälsostudion till
två yngre, självsäkra män från Göteborg.
De lyckades köra anläggningen i konkurs på ett
år – en enorm prestation. Vi började i stället
konstruera, tillverka och marknadsföra
tränings- och rehabiliteringsmaskiner av absolut
yppersta klass.
Eftersom konstruktionsarbetet, efter en tid av Väder och vind ser till att utsidan slits i en jämn
hederligt gammaldags ritande för hand, utfördes takt och insidan behöver förändras då och då.
i ett modernt CAD-program blev jag intresserad
av sådana. Efter några år föll min blick på ett
Konst
kanadensiskt tredimensionellt CAD-program,
u återupptogs en gammal hobby, måleriet,
DynaCADD. Det saknade svensk agentur...
och den ena utställningen efter den andra
arrangerades runtom i landet och utomlands.
N
”Den som alltid upprepar vad andra sagt
säger egentligen ingenting.”
Idag är jag konstnär på heltid, för jag kan inte
hjälpa det – jag vill ha en tillvaro som innehåller
”företagarens” arbetsmiljö med många olika
utmaningar, sysslor och kontakter. Den gamle
entreprenören gör sig påmind...
En del av vår monter i Düsseldorf.
Som distributörer av mjukvaror av olika slag
ställde vi, med hjälp av extra personal, ut på
stora mässor i Düsseldorf, Göteborg och
Stockholm. Fortfarande dubbelarbetade jag och
min fru med åtföljande långa arbetsveckor.
”Det är bättre att ta i en gång till hundra
procent än två gånger till femtio.”
Efter ett tiotal år sade kroppen ifrån med trötthet
och låg toleranströskel, så firman avvecklades.
Jag ställer ut i Montreal.
Men nu skulle väl ändå friden sänka sig över På min fritid spelar jag golf (Hcp 6,5) eller t.ex.
oss? Icke så. Om man har skaffat en villa har botaniserar bland mina 350 vinylskivor och
man inte en dag som inte kan fyllas med arbete! 2500 böcker. Det ger en härlig avkoppling!
[Samtliga citat är mina egna tankar.]
Rosencrantzgatan 21
273 31 Tomelilla
0703-42 70 25
www.bremberg.com
[email protected]
SOM SAGT VAR...
FRÄMSTA EGENSKAPER
Jag har gedigna kunskaper inom ett mycket brett spektrum, är utåtriktad med ett behov att nå så långt det är möjligt
med det jag sysslar med, har en mycket god social kompetens och har lätt för att knyta nya kontakter. Jag har en
stor inre drivkraft och har inga problem med att engagera mig i flera projekt samtidigt. Jag är begåvad med en
utpräglat analytisk läggning och en förmåga att uttrycka mig väl i tal och skrift. Dessutom har jag en djup insikt i
hur viktigt det är för en organisations utveckling att personalen samarbetar för att kunna nå gemensamma mål.
ARBETSLIVSERFARENHETER (I URVAL)
! Under många år en framgångsrik entreprenör i de totalt divergerande branscherna friskvård (hälsostudio med
gym, squashhall, pool och solarium), konstruktion (med över tjugo underleverantörer som skulle koordineras vid
leveranser) och data/IT (företagsdistribution, konsultation och försäljning). Jag hade därvid ansvaret för
personal, administration och marknadsföring, vilket gav mig ovärderliga och utvecklande erfarenheter.
! Hade egen monter vid stora mässor i Düsseldorf, Stockholm och Göteborg.
! Marknadsförde Rix Telecoms bredbandskoncept mot lokala företag och privatpersoner.
! Kompetent säljare och Hifi-konsult inom Expertkedjan.
! Inspirerande och mycket uppskattad handledare för lärarkandidater i Umeå kommun.
! Frilansande och anställd journalist, kulturskribent, fotograf och sportreporter.
! Tjänstgjorde som lärare vid ett behandlingshem med kriminellt belastade drogmissbrukare (P34). Jag lyckades få
dessa starka personligheter att utvecklas och satsa på en förändring av sina liv. Det hela var under fyra år ett nytt
och oprövat projekt med okonventionella metoder och fokus på ”teamwork”.
! Feriearbetade inom många olika praktiska yrken (snickare, murare, sågverksarbetare, förrådsman, stuvare m.m.)
omkring tio veckor varje sommar, från 14 till 25 års ålder.
! Driftig konstnär (utställningar i Sverige och utomlands), ambitiös web designer och designer/marknadsförare.
FÖRTROENDEUPPDRAG M.M.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ordförande för SSIF, Skövde.
Revisor vid Hjo Judoklubb.
Styrelseledamot och, vid förbundsstämma, länsrepresentant för Studiefrämjandet Skaraborg.
Övervakare vid Socialförvaltningen i Skövde.
Utredare för Handikapporganisationernas Centralkommitté, Umeå.
Utredare vid Umeå Universitet om relativa betyg och om studenttidningen Vertex.
Ensam ansvarig för Hökensås GK:s klubbtidning (text, bilder, design och layout).
Har producerat ett par radioprogram för Radio Skaraborg.
Tävlat inom bl.a. hastighetsåkning på skridsko (DM, Skol-SM), cykel (DM), skytte (DM), bilsport (rally) och
golf (seriespel).
! Tilldelad fem prestigefyllda internationella konstpriser.
UTBILDNINGAR (I URVAL)
SISU
Libendo ...........................................
Högskolan i Skövde
Göteborgs universitet ......................
Vuxenskolan Skövde
Expertkedjan Stockholm .................
B&K Stockholm
Umeå universitet .............................
Umeå universitet
Lärarhögskolan Umeå .....................
Föreningsutveckling och ledarskap.
Web design (IT).
Multimedia (IT).
Astronomi.
Ledarutbildning.
Säljarutbildning.
Fysisk och mental träning.
Matematik och pedagogik.
Ekonomexamen med huvudinriktning mot personaladministration.
Lärarexamen.
SPRÅKKUNSKAPER
Jag behärskar engelska flytande i tal och skrift; det klart dominerande språket vid mina många internationella
förhandlingar. På tyska klarar jag mig bra som turist. Franska har inte behövts på åratal, så där behövs nog en
uppfräschning…
Videopresentation: www.bremberg.com/presentation.htm