Ungdomsgruppen Kefas

insidan
2015
jan
feb
mars
april
maj
juni
juli
aug
sept
okt
nov
Kristen ungdomstidning
Församling – för världens skull
Ungdomsgruppen Kefas
Alla dessa kyrkor
*!20150915
Vinn
en årsprenumeration
eller ett
gratis läger!
Tävlingen varar till
25 oktober!
dec
insidan
Kristen ungdomstidning
Redaktionschef
Jakob Andersson, Örkelljunga
[email protected]
Adress:
Sandgatan 14b
223 50 Lund
046-39 93 60
[email protected]
www.insidan.net
www.insidan.net/facebook
Expedition:
(Prenumerationer,
adressändringar)
Filippa Arvidsson, Stockholm
[email protected]
Samuel, Bengtsson, Lund
[email protected]
Annika Nilsson
Skogsvägen 8B,
291 34 Kristianstad
0739-01 97 15,
[email protected]
Prenumeration:
8 nummer/år
350 kr (ord. pris)
250 kr (studerande)
Betala till Plusgiro 49 42 68-6,
märk betalningen med namn och
meddela namn och adress till
expeditionen.
Annonser och information:
Annonsstopp den 20:e i månaden
före utgivningsdatum
Louise Berglund, Kode
[email protected]
Utgivningsdatum:
Omkring den 15:e feb,
mars, april, juni, sept,
okt, nov och dec
Tryckeri:
Hylte tryckeri AB, Hyltebruk
Alfred Nilsson, Åhus
[email protected]
Inledare
Andakt
Du är inte ensam!
”D
u är inte ensam!” Det är viktiga
ord – men de kan sägas på helt
olika sätt. Kanske har du hört
någon uppretat skrika det på en fotbollsplan. Då menar man ju att någon borde
passa bollen till de andra i laget och inte bara
tänka på sig själv. Ska ett fotbollslag fungera och spelet vara roligt för alla måste varje
spelare inse att man måste spela tillsammans
och jobba för varandra.
Men dessa ord kan också sägas i en helt
annan situation. När någon sitter och gråter
eller känner sig ensam, och en annan går
fram, lägger armen om personen och försöker trösta: ”Du är inte ensam!”
Att vi inte är ensamma innebär både
ett ansvar och en hjälp för oss. Du har en
uppgift att fylla och ska inte bara tänka på
dig själv! Och samtidigt: här finns också
bärkraft, tröst och hjälp att hämta – det
finns folk som bryr sig om dig! Gud har på
ett speciellt sätt givit oss till varandra i den
kristna gemenskapen. Här behövs du och
detta behöver du! Den kristna gemenskapen
Bön
www.elungdom.se
[email protected]
Grafisk form
och layout:
Hans Bergström
[email protected]
Ansvarig utgivare:
Simon Nilsson
Jakob Andersson
Örkelljunga
Omslagsbild:
Foto: pixabay.com
Jesus, min Herre, tack för att jag får vara en del av
din kyrka på jorden. Tack för systrar och bröder i
tron. Låt din vilja ske och låt ditt rike komma ännu
mycket mer, i oss och genom oss. Amen.
Olivia Rådberg, Stockholm
[email protected]
Teologiansvarig:
Fredrik Carlsson
[email protected]
får inte bli en aktivitet bland flera, något som
vi går till om vi inte har något annat att göra
– nej, den är mycket viktigare än så. Både för
ens egen skull och för andras. Kyrkan och
den kristna gemenskapen är temat i detta
nummer av Insidan.
Dessutom tycker vi att det är extra kul
med vårt nya inslag Aktuellt! Ibland kan det
vara svårt att veta hur man som kristen ska
förhålla sig till allt som händer och sägs på
nyheterna. I detta inslag vill Insidan lyfta upp
aktuella händelser eller debattämnen och
ge vägledning kring hur man kan tänka som
kristen.
Så välkommen till ett nytt läsår med
Insidan. Speciellt alla ni sommarens nya
prenumeranter! Insidan vill hjälpa sina läsare
att upptäcka Jesus, att växa i
tro på Jesus och att förstå mer
av vad det innebär att följa
honom.
Kristian Svensson
Insidan ges ut av ELU
(Evangelisk Luthersk Mission
– ungdom)
ELU arbetar för att:
Kalla...
unga människor
till gemenskap med Jesus
”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn
är jag mitt ibland dem.”
Matt 18:20
Lyssna in Gud och sprid hans kärlek
M
an kan läsa i Bibeln att folk blir frälsta i hundratal, till och med tusental
ibland. Hade det kunna hända i
Sverige idag? Vad hade hänt om jag hade
ställt mig på Sergels torg mitt i Stockholm
med en mick och ropat ut vad Jesus har
gjort för mig? Jag hade inte blivit så populär
tror jag. Jag tror heller inte att jag ska gå in
för att försöka omvända så många som möjligt åt gången. Nej, jag tror att vi istället får
lita på att Guds ord och bön gör skillnad. I
Matteusevangeliet kan vi läsa att om två eller
fler samlas i Jesus namn så har han lovat att
vara mitt i bland dem. I dessa möten kan vad
som helst hända! Be och lyssna in vad Gud
har att säga och lita på hans löften, kärlek
och kraft. Ingenting är omöjligt för vår himmelske far! Låt oss samlas tillsammans
och be för vår omgivning, våra familjer
och vänner. Det gör skillnad! Jag tror att
det är viktigt att inte stirra sig blind på att
vi måste starta eller vara med om väckelse.
Nej, försök istället se Guds rika löften och
gåvor och dela med dig av dem och fortsätt
samlas och be om att så många människor
som möjligt ska få möta Gud. Och var närvarande där du är. Prata med människor,
var givmild och generös, lev på ett sätt
som sprider sann glädje och äkta kärlek
– genom det kan du peka på Gud. Detta
måste komma innefrån och ut, så låt dig
fyllas av Guds kärlek så att du, tillsammans
”Be och lyssna in vad
Gud har att säga och
lita på hans löften,
kärlek och kraft.”
med Gud och som hans verktyg, kan sprida
den vidare till människor i din närhet. Kom
ihåg att det blir fest i himlen för alla människor som lär känna Gud – varje person är så
viktigt för Gud!
Johannes Kennerberg
Stockholm
2
3
fortsättning följer
Sång
Saliga visshet, Jesus är
min!
Himmelens glädje
fyller mitt sinn.
Född av Hans Ande, ren
i hans blod,
får jag förtröstan,
styrka och mod.
Han är min glädje, Han
är min sång,
Honom jag prisar
livsdagen lång.
Han är min glädje, Han
är min sång,
Honom jag prisar
livsdagen lång.
Av: Fanny J Crosby
Utrusta...
dem för ett kristet liv
Sända...
dem till tjänst
för andra
Bön
Gud hjälp mig att
sprida din kärlek och
lyssna in dig så att jag
får vara ditt verktyg.
Min väg till tro
Jesus möter fortfarande människor. I det här inslaget berättar Insidan om unga kristna människor och deras väg till tro på Jesus.
Simon – skeptikern som blev kristen
Förakt för kristna och övertygelse om Guds icke-existens vändes till en kristen tro som
påverkar hela livet. Följ med på Simon Eks väg till tro!
Ett långsamt öppnande
Namn: Simon Ek
Ålder: 27 år
Bor: Lund
Sysselsättning: studerar fysik
Intressen: spelar fotboll en gång i veckan och badminton
alldeles för sällan
Ändå hamnade Simon på konfirmationsläger på Strandhem tillsammans med fem andra från hembyn
Åkarp. En i hans klass skulle
konfirmeras på Breanäs, men där
fanns inte plats för Simon och hans
kompisar, så då blev det Strandhem
i stället. Under lägret förändrades
Simons syn på kristna.
– Jag upptäckte att kristna
människor kunde vara både tänkande och roliga. Undervisningen
gav svar på många av mina kritiska frågor och invändningar och
långsamt blev jag mer och mer
öppen för att kristen tro kanske
kunde vara sann. Efterhand började jag sjunga med i sångerna på
kvällarna och blunda och be med
i bönerna. Efter cirka två veckor
av lägret minns jag att jag ringde
hem och sa att jag nog ändå kunde
tänka mig att få ett kors i konfirmationspresent. Det är det närmaste
ett specifikt frälsningsögonblick jag
har.
Där tron fördjupades
Ö
vertygad ateist
– Innan jag blev kristen var jag en skeptiker som
såg kristna som icke tänkande människor. Jag var
absolut säker på att Gud inte fanns och att livet
en dag skulle sluta i ingenting. Jag var så säker på
detta att det kändes helt onödigt att undersöka saken.
– Efter lägret började jag i ungdomsgruppen Berea i Lund. Jag
missade inte en enda samling från
nian till tvåan i gymnasiet. Under
de åren fördjupades och stärktes
min kristna tro och jag hade med
mycket stor sannolikhet inte varit
4
kristen idag om det inte varit för
att jag hade Berea då.
Inte bara lätt
I Simons liv idag syns hans tro bland
annat i hur han spenderar sin tid och
sina pengar. Han har också en helt
annan inriktning på sitt liv; han vill
leva för Gud. Det innebär inte bara
glädje, utan livet med Gud är ibland
kämpigt.
”Jag upptäckte
att kristna
människor
kunde vara både
tänkande och
roliga.”
– Tanken på att människor jag
tycker om inte är kristna är jobbig.
På ett sätt hade det därför känts
lättare att inte tro att varje människa behöver Jesus för sin räddning. Det har också varit en kamp
– och en kamp med nederlag – att
försöka stå emot sexuella frestelser.
Hade jag inte varit kristen hade jag
troligen inte ens försökt stå emot de
här frestelserna och inte heller sett
något problem med det.
Som vedträn i en ugn
Petrus bekände Jesus som Messias och kallades därefter Kefas – klippan. Några som delar både
bekännelse och namn med honom är ungdomarna i Svenska kyrkans ungdomsgrupp i Kungälv.
K
lockan närmar sig sju och en
efter en kommer regnvåta
ungdomar in genom kyrkans
källardörr. De flesta känner varandra väl och kramas när de fått
av sig jackorna. De går in till soffhörnan i den
svagt belysta samlingssalen och slår sig ner
bland dem som redan sitter där. Det pratas
och skrattas och det syns att ungdomarna
känner sig hemma här.
Ikväll träffas ungdomsgruppen Kefas i
Kastalakyrkan i Kungälv. En vanlig kväll är
det runt tjugo ungdomar här, och idag är
inget undantag. Jag sätter mig hos dem i en
av sofforna och pratar lite om kvällen. Det
är Hans Weichbrodt som ska undervisa och
jag förstår att många har lyssnat på honom
tidigare och ser fram emot att göra det igen.
Efter en frivillig bönestund i bönerummet
intill leker vi sittande ballongvolleyboll och
sedan är det dags för undervisning. Ungdomarna tar plats i två stolsrader framför
en whiteboard och vi sjunger två lovsånger
innan ordet lämnas till Hans.
Ämnet är Uppenbarelseboken och Hans
pratar engagerat i två timmar med en fikapaus i mitten, men det känns inte för långt.
Det tycker inte ungdomarna heller – de
besvarar gång på gång Hans ”Börjar ni bli
trötta?” med ett nej och en uppmaning att
fortsätta.
Tron blir personlig
När Hans avslutat plockas det fram spel och
jag slår mig ner i soffan med Anna Frykman
Anna Frykman och Alva Brycke har båda fått en personlig
tro genom Kefas
Ledaren Jonas Edsberger vill att Kefas ska vara en bra start
på det kristna livet.
”Här har jag fått möta Gud.”
och Alva Brycke, båda 16 år gamla. Jag
frågar dem vad som är det bästa som händer
under en kväll på Kefas.
– Undervisningen. Jag gillar att gotta ner
mig i Bibeln, säger Alva.
Annas favoritdel är andakten.
– Jag upplever Guds närvaro i sången och
bönen. Jag tycker att det kan vara svårt att
5
ha andakt själv, men här gör vi det tillsammans.
När jag undrar vad Kefas betytt för dem
är de eniga; det är genom Kefas de har
fått en personlig tro på Gud.
– Här har jag fått möta Gud. Nu lever
jag inte längre på mina föräldrars tro utan
min tro har blivit personlig, berättar Anna.
Ett av alla syskon
Insidan frågar
experten
Tillsammans i ugnen
Alva lyfter fram att man får komma till Kefas
precis som man är, oavsett om man har en
bra eller dålig dag. Hon pratar också om att
vi kristna är som vedträn.
– Varje fredag får vi komma hit och vara
med varandra. Här är vi som vedträn i en
ugn. Om vi ska fortsätta brinna kan vi inte
hoppa ut ur ugnen och vara för oss själva
för länge, för då slocknar vi. Vi måste vara
tillsammans och hjälpa varandra att gå
framåt i tron.
Eftersom undervisningen var ovanligt
lång idag är det ingen organiserad andakt.
Ändå drar sig de flesta till bönerummet en
bit in på kvällen. Några lovsånger, lite tankar
som delas och så mera lovsång. Formatet är
öppet och vi gör andakten tillsammans. Jag
gillar det.
Starten på ett helt liv med Jesus
jag sätter mig hos dem och stör en stund. Jag
undrar om Jonas har någon vision för Kefas.
– Jag vill att Kefas ska vara en bra start
på det kristna livet. Jag vill att ungdomarna ska känna att här är hemma, här
får jag möta Jesus och få in en rytm kring
bibel, bön och gudstjänst. Kristen är man
tillsammans.
När jag strax efter midnatt sitter och väntar
på bussen hem tänker jag på hur Anna och
Alva pratade om Kefas. Ivern i deras ögon och
ord när de berättade vad Kefas betytt för dem
får mig att tänka på min ungdomsgrupps
betydelse för mig som kristen under högstadie- och gymnasietiden. En ungdomsgrupp är
verkligen mycket mer än en trevlig aktivitet en
gång i veckan. En ungdomsgrupp är en plats
där man får chansen att blir
ordentligt rustad för ett helt liv
med Jesus.
Jag har en fråga jag vill ställa till Jonas Edsberger, som är ledare för Kefas. Han är mitt uppe
i en omgång Othello mot Josefin Odin när
Louise Berglund
Kode
Man hör ibland om ungdomar som är aktiva i ungdomsgruppen, men som när
de "vuxit ur" den glider bort
från tron. Vad kan jag göra för att det inte
ska bli så med mig?
Olof Edsinger, f.d. generalsekreterare
för Salt – barn och unga i EFS, svarar.
• Se till att din tro inte bara bygger på
sådant som försvinner med tiden: en
specifik social gemenskap, en särskild
upplevelse eller en viss känsla.
• Skaffa dig goda andliga vanor: regelbunden bön, bibelläsning och gudstjänstgemenskap.
• Låt tron påverka hela ditt liv – sök både
känslomässig och intellektuell stimulans
och utmana dig själv att låta Bibelns
undervisning prägla ditt sätt att tänka,
tala, handla och prioritera.
• Identifiera din egen kulturs avgudar –
och vägra böja dig under dem!
Skulle du vilja vara med i en ungdomsgrupp men vet inte vart du ska vända dig?
Kontakta ELU ([email protected]) för att
få reda på om det finns någon ungdomsgrupp nära dig. Annars kanske du vill få
hjälp att starta en ny?
Insidan frågar
Varför kommer du till Kefas?
Mathilda Alpner
18 år, Kungälv
Anton Lindholm
17 år, Kungälv
Kajsa Lönn
16 år, Jörlanda
Jag gillar det. Jag gillar gemenskapen
och jag gillar att lära mig saker. Sedan
tycker jag om att göra något där man inte
måste prestera. För mig är det en vana
att komma hit.
Det är en speciell gemenskap här. Man behöver
inte prestera utan man kan slappna av och
vara sig själv. Man kan bara sitta och prata,
och det är mysigt.
På Kefas är det bra undervisning och det ger mig
något att komma hit. Gemenskapen är bra och
det gör det roligt.
6
Att be för vår värld är viktigt, men ibland kan det kännas så stort och opersonligt.
I detta inslag vill Insidan hjälpa dig att komma ihåg kristna syskons situation runt om i världen.
Väckelse i katolska Colombia
I Colombia kallar sig många kristna. En del gör det utan att leva som det. Men på senare
tid har antalet colombianer som lever med Jesus ökat och nu finns kyrkor med upp till
35 000 gudstjänstfirare per söndag.
PANAMÁ
VENEZUELA
Bogotá
COLOMBIA
Namn: Oscar Calderon
Ålder: 21 år
Bostadsort: Sydney i Australien, men kommer från
Bogotá i Colombia.
Sysselsättning: studerar på Hillsong International
Leadership college
V
ilka religioner finns i
Colombia?
När det gäller religion har Colombia influerats mycket av Spanien.
Vår officiella religion är katolicism
och därför har de flesta hört talas om Jesus,
kyrkan, godhet och ondska. Många säger att
de är katoliker, men deras liv stämmer inte
överens med det de tror på.
Kristendomen har varit en av de snabbast
växande rörelserna i Colombia och numera
har vi kyrkor med upp till 35 000 gudstjänstfirare per söndag.
Vårt land är inte särskilt multikulturellt,
så de andra religionerna har inte så stor
relevans i Colombia.
Hur är relationerna mellan de olika
kyrkorna?
Det finns en konflikt mellan katolska kyrkan
och de andra kyrkorna. De har aldrig varit
Om Colombia
ECUADOR
BRASILIEN
PERU
våldsamma, men de är elaka mot varandra
på andra sätt.
Det finns organisationer som försöker
bygga nätverk mellan kyrkorna, men ännu
har ingen av dem lyckats så bra att man kan
tala om en enad kyrka.
Hur är situationen i landet i övrigt?
Situationen förbättras stadigt. Landet har en
historia av korruption och dåliga ledare, men
de senaste tio åren har varit bra år för landet.
Det finns både extremt rika och extremt
fattiga i Colombia. Många tvingas arbeta
upp till 60 timmar i veckan för att tjäna tillräckligt med pengar för att överleva.
Hur är det att vara kristen i Colombia?
Jag tror att det är omöjligt att vara kristen
oavsett var man bor. Därför behöver vi Jesus.
Utan honom och hans nåd kommer vi aldrig
förtjäna att kallas kristna.
7
Huvudstad: Bogotá
Befolkning: 48,32 miljoner (2013)
Officiellt språk: spanska
President: Juan Manuel Santos
Gränsar till: Brasilien, Ecuador, Panama, Peru och Venezuela
I Colombia förföljs inte kristna, så jämfört
med andra länder är det helt okej att vara
kristen här.
Hur kan vi, era kristna syskon i Sverige,
be för Colombia?
Först vill jag tacka för er villighet att be och
kämpa för den globala kyrkan.
Be att kristen tro och Jesus ska bli verklig
för människor alla dagar i veckan, inte bara
på söndagar. Be att de tusentals människor
som kommer till kyrkan på söndagar ska gå
därifrån så radikalt förändrade av Jesus nåd
att de går ut i världen och påverkar andra.
Be för ...
• att tron ska bli verklig alla
dagar i veckan
• att de som går till kyrkan ska
bli förändrade av Jesus nåd och
gå ut och påverka andra