Broschyr - Johannelunds teologiska högskola

Mer information och anmälan finns på:
www.missionisverige.com
Kontakt:
Torbjörn Larspers
prorektor, Johannelunds teologiska högskola
[email protected]
018–16 99 04, 076–048 87 80
Tin Mörk
Nationell missionssekreterare, EFS
[email protected]
018–430 25 31, 072–158 02 30
Mission i
Sverige
Nya sätt att vara kyrka
– för evangeliets skull
Arrangörer
Prästfortbildning
7–8 oktober 2015
Johannelunds teologiska
högskola, Uppsala
I samarbete med
B
Porto betalt
Sverige
Avsändare: EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala. Bilder © sxc.hu Art.nr: 4726
Välkommen till prästfortbildningen
Mission i Sverige
Nya sätt att vara kyrka – för evangeliets skull
Vi tror att Sverige är ett missionsland där majoriteten av befolkningen
inte längre känner glädjen i en församlingsgemenskap. Vi behöver hitta
nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull. Under fortbildningsdagarna
hämtar vi inspiration, exempel och grundtankar från Anglikanska kyrkans
arbete med Fresh Expressions of Church. Hur kan vi arbeta kontextuellt
med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission i Sverige i dag?
Årets fortbildning kommer att handla om teologi och ecklesiologi i Fresh
Expressions of Church och om att leda i förändring. Svenska exempel
från lokala sammanhang delas och vi ger tillfälle att jobba med konkreta
­övningar utifrån den egna församlingssituationen. Fortbildningen riktar
sig främst till präster men vi uppmuntrar hela arbetslag att komma.
Medverkande:
Inspiration från England:
Tim Lea, Tim ingår i Anglikanska kyrkans nationella team för Fresh Expressions of Church. Tim
ansvarar för rådgivning till individer och organisationer i mission- och utvecklingsfrågor. Tim har
­flerårig erfarenhet av att själv leda FXC i olika lokala
sammanhang.
Inspiration från svenska
församlingar, bland annat:
Maggan och Anders O Johansson,
projektledare för vänskap i Broby respektive kyrkoherde i Broby Emmislövs församling
– Om integrationsarbete och om att engagera ideella medarbetare.
Björn Gusmark,
kyrkoherde i Rommelanda församling
– Om att leda i förändring.
Leif Nordlander, kyrkoherde i Vara pastorat
– Nya sätt att vara kyrka i gamla gudstjänstformer.
Martin Alexandersson, präst med tjänst i EFS
– Om att starta ny verksamhet i en nedlagd kyrka.
Dessutom:
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus.
Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare.
Jan-Olof Johansson, biskop emeritus.
Ingrid Lundström, utvecklingskonsulent EFS
med inriktning på församlingsutveckling.
Maria Smeds, utvecklingskonsulent EFS, med
inriktning på musik och teologi.
Tin Mörk, Ordförande för nätverket Nya sätt att
vara kyrka, Sverige.
För mer programinformation:
www. ­missionisverige.com
Information:
När:
Från kl. 13.00 den 7 oktober till kl. 16.00 den 8 oktober 2015
Var:
Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.
Kostnad: 1 100 kronor, mat och fika ingår
(900 kronor för Johannelunds alumner).
Boende: På hemsidan finns tips om boendealternativ i olika prisklasser.
För vem: För präster och arbetslag i Svenska kyrkan och EFS, samt
präststudenter
Anmälan: Via www.missionisverige.com senast 25 september 2015.
Arrangör: EFS i samarbete med Johannelunds teologiska högskola,
Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Sensus samt flera av Svenska
kyrkans stift däribland Karlstad, Uppsala, Luleå, Skara och
Göteborg.