Mattias smarta jobbresor ger pengar över varje månad

Tisdag 27 oktober 2015
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
Trafiknytt
Till 2 november
klockan 04.30 är
spårvagnstrafiken i Chalmerstunneln helt inställd i båda
riktningarna på grund av
renoveringsarbeten.
Under avstängningen kör
spårvagnarna så här:
Linje 6 kör ordinarie
väg mellan Kortedala och
Scandinavium samt mellan
Chalmers och Länsmangården. Mellan Scandinavium
och Chalmers kör linjen via
Liseberg, Sankt Sigfrids
plan, Korsvägen, Valand och
Vasaplatsen.
Linje 8 kör ordinarie väg
mellan Angered och Scandinavium samt mellan Chalmers och Frölunda. Mellan
Scandinavium och Chalmers
kör linjen via Liseberg, Sankt
Sigfrids plan, Korsvägen,
Valand och Vasaplatsen.
Linje 13 kör endast tidiga
morgonturer från Saltholmen
men dras i övrigt in. Kör ordinarie väg mellan Saltholmen
och Chalmers, därefter via
Vasaplatsen, Valand och
Kungsportsplatsen till Centralstationen.
Linje 14 är en tillfällig linje
som kör Lana–Korsvägen–
Ullevi södra–Centralstationen, cirka klockan 07.00–
22.00 på vardagar och
cirka klockan 10.00–19.00 på
lördagar och söndagar.
Sök/köp resa
Snabbköp biljett
Din reskompis i alla väder
Ladda ner Reseplaneraren
som app eller sök din resa
på vasttrafik.se.
Mattias smarta jobbresor
ger pengar över varje månad
Genom att kombinera cykel
och kollektivtrafik sparar
Mattias Bengtsson cirka 600
kronor varje månad.
– Jag köper ett kommunkort för Härryda och byter till cykel vid Delsjömotet
vilket dessutom ger mig daglig motion.
DAGENS RESENÄR
När Mattias Bengtsson flyt­
tade från lägenhet i Kålltorp till
hus i Hindås funderade han
mycket på hur han skulle lösa re­
sorna till och från jobbet i Göte­
borg.
– Bil var aldrig aktuellt med
tanke på kostnader för parkering
och trängselskatt. Dessutom är
det bra om bilen finns tillgänglig
hemma för min fru som är föräld­
raledig.
Eftersom Mattias var van vid
att cykla ville han gärna fortsätta
med det men att cykla hela vägen
från Hindås skulle bli för långt.
– Då kom jag på att jag kan cyk­
la från Delsjömotet vilket dess­
utom innebär att jag bara behö­
ver köpa ett kommunkort för
Härryda som är mycket billigare
än ett periodkort som gäller för
flera zoner, alltså även Göteborg i
det här fallet.
Mattias cyklar året om i alla
väder och tycker att det fungerar
bra. I snitt cyklar han 7–9 mil i
veckan.
– Blir det halt på vintern så by­
ter jag till dubbdäck och det är
fantastiskt att få motion samti­
digt som jag förflyttar mig dit jag
ska. I innerstan är cykel överläg­
set eftersom det är snabbare och
enklare än både bil och kollektiv­
trafik.
Mattias tror att många skulle
kunna ändra sina resvanor och
ställa bilen om de i stället kombi­
nerade cykel med kollektivtrafik.
– Om det inte fungerar med en­
bart kollektivtrafik så kanske
man ger upp och inte tänker på
att man faktiskt kan ta hjälp av
flera färdmedel för att resa till
sitt jobb. Något som dessutom
kan innebära lägre kostnader.
Mattias jobbar sedan några år
tillbaka som massageterapeut
och har en egen mottagning i
Lunden, men är också ute på oli­
ka företag och ger behandlingar
till personalen.
– Tidigare jobbade jag som
elektroingenjör men trivdes inte
med det. Nu känner jag en helt
annan arbetsglädje. Jag får göra
något som jag brinner för samti­
digt som det är mycket mer kon­
kret eftersom jag får hjälpa
människor och ser resultat av det
jag gör.
Idrott och hälsa har alltid varit
viktigt för Mattias och tidigare
spelade han fotboll och bandy.
– Förutom cyklingen så spring­
er jag och styrketränar någon
gång i veckan. Det behövs för att
jag ska orka med mitt jobb.
Han försöker också uppmuntra
sina patienter att röra mer på sig.
– Många har problem med rygg
och nacke vilket ofta beror på för
mycket stillasittande och kon­
torsarbete. Ytterligare en an­
ledning till att cykla till och från
jobbet.
Återblicken • 1967
Vagn på linje 1 mot Högsbotorp i april 1967
rundar hörnet mot Ranängsgatan vid Sving­
eln. Varuautomaten på väggen tillhandahål­
ler en chokladbit eller en tablettask även efter
stängningsdags.
TEXT OCH FOTO: STIG HAMMARSON
Tipsa Pling: [email protected]
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
ERICA HOLM
MAT T I A S
BENGTSSON
Ålder: 41 år.
Bor: Hindås.
Familj: Fru och två barn.
Yrke: Massageterapeut.
Färdsätt: Cykel och kollektivt.
Intressen: Sport, träning och
vara med familjen.
Läser: Morgontidningar,
träningsmagasin och böcker,
gärna självbiografier.
Lyssnar på: Hårdrock
och rock.
Motion och pengar över. Mattias Bengtsson kombinerar cykel och buss när han tar sig
till och från jobbet och vill uppmuntra fler att röra på sig lite mer. FOTO: ERICA HOLM