15. Låneförbuden och reglerna om avtal med en jävskrets

Låneförbuden och
avtal med jävskretsen
Lektion 15 – Låneförbuden och reglerna
om avtal med en jävskrets
Grundläggande försäkringsrörelserätt
20-21 oktober 2015
6506342-v1
Föreläsare: Per Johan Eckerberg
[email protected]
Låneförbuden och avtal med en
jävskrets - översikt
6506342-v1
Avtal med en
jävskrets om
tjänster
FRL 4:9-10
Förvärvslåneförbudet
ABL 21:5
Förvärvslåneförbudet
ABL 21:5
Det allmänna
låneförbudet
ABL 21:1-4
Det allmänna
låneförbudet
ABL 21:1-4
”Vanliga”
AB
FAB
2
Avtal med en
jävskrets om
tjänster
FRL 4:9-10
ÖMS och
Föreningar
Huvudrubrik
2015-10-26
”Vanliga” AB – Lån och säkerheter
Alla som avser
att förvärva
aktier i bolaget
eller
överordnande
bolag i
koncernen
Förvärvslåneförbudet
ABL 21:5
Det allmänna
låneförbudet
ABL 21:1-4
Aktieägare
Styrelseledamöter
Vissa närstående
fysiska personer till
aktieägare,
styrelseledamöter
och VD
6506342-v1
VD
3
Vissa närstående
juridiska personer
till aktieägare,
styrelseledamöter
och VD
Huvudrubrik
2015-10-26
FAB – Lån, säkerheter och andra avtal
Styrelseledamöter
Alla som avser att
förvärva aktier i
bolaget eller
överordnande
bolag i koncernen
VD
Förvärvs-låneförbudet
ABL 21:5
Avtal med en
jävskrets om
tjänster mm
FRL 4:9-10
Det allmänna
låneförbundet
ABL 21:1-4
Aktieägare
6506342-v1
Vissa närstående
fysiska personer
till aktieägare
Aktuarie
Anställd
med
ledande
ställning
Vissa närstående
juridiska personer
till aktieägare
4
Vissa
närstående
juridiska
personer
Vissa
närstående
fysiska
personer
Huvudrubrik
2015-10-26
ÖMS och Föreningar – Lån, säkerheter och andra
avtal
Styrelseledamöter
VD
Aktuarie
Avtal med en
jävskrets om
tjänster mm
FRL 4:9-10
Anställd
med
ledande
ställning
6506342-v1
Vissa
närstående
juridiska
personer
Vissa
närstående
fysiska
personer
5
Huvudrubrik
2015-10-26