Nu har höstmånaden september börjat men vissa dagar är det

Hej!
Nu har höstmånaden september börjat men vissa dagar är det fortfarande
sommarväder.
Vi har arbetat med era barn i två veckor nu och börjar lära känna dem mer
och mer.
Som vi sagt förut är vi nya på Lextorpsskolan och ännu har vi inte kommit in i
alla vanor och rutiner. Förra veckan missade vi att skriva veckobrev men här
är alltså vårt första på hemsidan.
I fortsättningen kommer vi skriva ett brev inför kommande vecka och det
lägger vi ut på hemsidan på fredagar.
Eleverna börjar komma tillbaka i skolvanor efter den långa
sommarledigheten.
Vi jobbar mycket med det som är nytt på mellanstadiet jämfört med när de
gick i 3:an och vad som gäller i klassrummet och andra rum som t ex matsal
och jackrum.
I ämnet samhällskunskap arbetar vi med hur ett samhälle fungerar och varför
vi behöver regler och lagar. Då pratar vi även om de regler vi behöver i
klassen för att alla ska ha det bra.
Klassen möter flera olika lärare och andra vuxna under sin arbetsvecka.
Här kommer en lista över undervisande lärare i 4 C i de olika skolämnena.
Elisabeth Beppe Janson (mentor)
Teresa Lindahl (mentor)
Malin Jönsson
Therese Asmussen
Bianca Rasmussen
Patrick Scott Rossi
Anders Bergström
svenska, SO och engelska
idrott, resurslärare i 4 C
svenska och NO
matematik
teknik och bild
musik
träslöjd
Jenny Augustsson
Maria Sandblom
textilslöjd
idrott
En gång i veckan träffar klassen också Carola Fridfeldt, skolans kurator, för att
arbeta med värdegrundsarbete.
Under nästa vecka börjar vi bjuda in till utvecklingssamtal. Detta första möte
med er är främst till för att träffas och lära känna er lite men vi kommer
självklart även prata om ert barns kunskapsutveckling.
Trevlig helg!
Önskar Teresa, Marie-Louice och Elisabeth