Lär känna Solnas stadsdelar

8 MITT I SOLNA. TISDAG 21 APRIL 2015
nyheter
Lär känna Solnas stadsdelar
l Nya historiska skyltar ska berätta om platsernas bortglömda berättelser
Solnas stadsdelar rymmer många bortglömda
berättelser. Med hjälp av
nya skyltar vill staden
lyfta fram historier från
såväl långt tillbaka som
i nutid.
Ett av områdena som
får en skylt är Hagalunds
industriområde.
Solna nämns i skrifter redan 1305
som Solnö – den solbelysta ön.
För flera tusen år sedan utgjordes nämligen Solna av ett kargt
kustlandskap då inlandsisen dragit sig tillbaka.
Mycket av Solnas äldre historia
är känd, men en stor del av nutidshistorien har inte lyfts fram riktigt ordentligt. Det vill nu staden
ändra på och i början av maj dyker
nya historiska skyltar upp på åtta
platser.
– Vi vill lyfta fram både det antikvariska och det nutida. Det handlar om att uppmuntra till att upptäcka en plats ur fler perspektiv,
säger Johanna Molvin, konstsamordnare på Solna stad.
Ett av områdena som lyfts fram
med en skylt är Hagalunds industriområde, som ligger lite undangömt mellan järnvägen och Norra
begravningsplatsen.
På en höjd här ligger två gula
stenhus, ett med pilastrar och ett
med tinnar och torn. Det första
är den gamla Centralskolan, även
kallad Björkbackaskolan, som är
Solnas äldsta bevarade skolhusbyggnad från 1874.
– Där pågick utbildning fram till
60-talet, det är en otrolig mängd
skolbarn som har minnen där­
ifrån, säger Johanna Molvin.
Byggmaterialet till gamla Centralskolan hämtade man från en
skolbyggnad på Norra begravningsplatsen som revs.
Det lite större huset uppfördes 1901 som nya Centralskolan
är idag transitboende för ensamkommande flyktingbarn.
Om skolan är den äldsta byggnaden så består resten av området mestadels av kontors- och industribyggnader uppförda från
1930 och framåt. I en av dessa, på
Hagalunds industriområde år 1945. 13 år senare, 1958, uppfanns pacemakern här, efter ett experiment med en skokrämsburk. Foto: Walter Pöppel/www.solna.se/bildarkivet
Åtta platser
får skyltar
Solnavägen med Centralskolan
i bakgrunden.
Vy från Landsvägen, nuvarande
Sundbybergsvägen.
Hagalunds industriområde i dag.
Industrivägen 23, jobbade uppfinnaren Rune Elmqvist på SiemensElema 1958 på en revolutionerande liten apparat.
– Där uppfanns pacemakern.
Han satt med en skokrämsburk
och experimenterade, säger Johanna Molvin.
I dag håller industriområdet
på att befolkas med publika verk-
samheter som Sulans dansskola,
klättercentret, Black Sheep och
Liljevalchs Hubb, enligt Johanna
Molvin.
fram till Arenastaden kommer
en station att byggas, men inte
öppnas, under industriområdet.
Stationen är tänkt att öppna när
området, om kanske 20–30 år,
förtätas med bostäder.
Liljevalchs gör utställningar och
erbjuder ett 30-tal yrkesverksamma konstnärer och kreatörer projektplatser i industriområdet.
När den nya tunnelbanan dras
Välkommen till oss på
GynekoloGmottaGninGen Betania
Hos oss är det lätt att få tid
Vi har lång erfarenhet av utredning och behandling av gynekologiska besvär. Du kan
också få hjälp med preventivmedelsrådgivning (ingen avgift) och cellprov. Mottagningen hittar du inne i Solna Centrum.
Vi har avtal med Stockholms läns landsting. Frikort och vanliga patientavgifter gäller
och du behöver ingen remiss.
Välkommen! Dr. Suzanne Rössner Sinclair och Dr. Ursula Wrobel-Taki
GynekoloGmottaGninGen Betania
tidsbokning: 08-661 82 27
Öppettider: mån–tor 8–17 fre 8-15
Solna torg 13, 7 tr, 171 45 Solna
Foto: Elin Björklund
l  Max Lind
[email protected]
tel 550 550 92
w Ektorget i Ingenting.
w Guldporten på Johan Enbergs
väg i Huvudsta.
w Charlottenburgs gård,
­Råsunda.
w Filmstaden i Råsunda.
w Dalvägen i Arenastaden.
w Stocksundstorp i Bergshamra.
w Haga norra.
w Industrivägen i Hagalunds industriområde plus fem skyltar
i Hagalund i samarbete med
Stockholms läns museum.
w Längre fram kommer skyltar
sättas upp i samtliga stadsdelar i kommunen.
Källa: Solna stad
• Gråstarrskirurgi
• Ögonmottagningsverksamhet
• Ögonlocksoperationer
• Laserbehandlingar för grönstarr,
efterstarr och näthinnans sjukdomar
• Ögonbottenfotografering för diabetes
Du får
besöka oss
utan remiss vid
ögonbesvär
Frikort gäller
Varmt välkomna!
Tranebergsplan 3, bv, Bromma
Kort gångavstånd från Alvik T-banestation
Tel. 08-12 44 40 10
Fax: 08-12 44 40 20
www.abaogonklinik.se | [email protected]