Tillsammans kan vi rädda Östersjön!

I samarbete med:
Tillsammans med forskare,
miljöorganisationer, politiker
och näringsliv verkar Initiativet
Hållbara Hav för en hållbar
utveckling för Östersjön.
Samt
ytterligare cirka 70 stödjande
organisationer och företag.
Tillsammans kan vi
rädda Östersjön!
Kontakta oss:
Göran Lindstedt, VD
[email protected]
08-509 394 07, 070-425 15 15
Initiativet Hållbara Hav/Briggen Tre Kronor
Örlogsvägen 11, 111 49 Stockholm
08-586 224 00
[email protected]
www.hallbarahav.nu
www.briggentrekronor.se
Foto: Anton Stenros
Foto: Per Björkdahl
Anders Mannesten, Marknadschef
[email protected]
08-508 394 05, 070-389 68 89
Det går att rädda Östersjön!
Unikt innanhav med känsligt ekosystem
Östersjön är ett innanhav där salt vatten från
Västerhavet blandas med sött vatten från floder och
älvar. Det bräckta vattnet har en lägre salthalt vilket
gör att bara ett fåtal djurarter klarar att leva här.
Vattenomsättningen är låg och det tar hela 40 år
innan färskt vatten har fyllts på. Därför är Östersjöns
ekosystem extra känsligt.
”Östersjöns
framtid är hotad.
Därför är det angeläget att
få vara med och bidra till
Initiativet Hållbara Hav”
HKH Kronprinsessan Victoria
Gudmor till Tre Kronor af Stockholm
Människan är det stora problemet
Runt Östersjön delar 9 länder och 15 storstäder på
en 8 000 km lång kuststräcka. Havsmiljön påverkas
av närmare 85 miljoner människor. Tillsammans
släpper vi dagligen ifrån oss stora mängder avfall och
föroreningar i form av närsalter (kväve och fosfor),
plaster, kemikalier, läkemedel, tungmetaller och
annat som påverkar miljön. En stor del hamnar i
Östersjön och med den låga vattenomsättningen
blir gifterna kvar länge.
ia
aH
I nit
t iv
av
e t H å ll b a r
FÖRETAG
Bli partner till Initiativet Hållbara Hav
Som partner kan företag och organisationer aktivt
stödja vårt arbete. Vi erbjuder en rad olika samarbetsformer där ni blir en del i nätverket omkring
Initiativet Hållbara Hav samtidigt som ni gör en viktig
insats för Östersjöns framtid. Ring 08-586 224 00
eller maila till: [email protected]
PRIVATPERSON
Ekosystemet kan återhämta sig
Lyckligtvis har de flesta ekosystem förmågan
att kunna återhämta sig – men då måste miljöförstöringen upphöra! Många olika åtgärder behöver
genomföras, och det är bråttom, så det krävs att alla
goda krafter samarbetar. Bestämmer vi oss för att
hjälpas åt så går det fortfarande att rädda Östersjön
och dess unika ekosystem.
Foto: Joakim Odelberg
Situationen är kritisk
Samtidigt som människans miljöpåverkan ökar sker
även stora förändringar i ekosystemet. Fiskbeståndet
har påverkats kraftigt, algblomningarna är fler och
havsbottnen dör av syrebrist. Flera djurarter minskar
betydligt i antal och många har miljöskador i form
av sår och missbildningar. Längs norrlandskusten har
örnarna återigen börjat lägga rötägg
tersjön
Ös
och ejdern har nästan försvunnit
från skärgården.
Det här kan du göra!
Vad gör Initiativet Hållbara Hav?
Vi driver opinion och sprider kunskap om situationen
i Östersjön och vad som behöver göras. I vårt nätverk
finns forskare, näringsliv, organisationer, kommuner,
myndigheter och privatpersoner som alla delar vårt
engagemang för Östersjön. Med hjälp av utställningar,
seminarier och våra seglingar till hamnar runt
Östersjön sprider vi forskarnas senaste rön för att
informera och skapa debatt samt visa hur vi kan
minska miljöförstörelsen av vårt Östersjöhav. Vårt mål
är att påverka såväl privatpersoner som beslutsfattare
att ta de rätta besluten för att rädda Östersjön.
Bli medlem i Föreningen Briggen Tre Kronor
Som privatperson kan du stödja Initiativet Hållbara
Hav genom medlemskap i Föreningen Briggen Tre
Kronor. Samtidigt får du också möjlighet att segla med
den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm som är
Initiativets symbol- och forskningsfartyg i arbetet för
Östersjön. Medlemsavgift 300 kr (ungdomar t o m 18
år 150 kr) betalas till 87 36 63-9.
Bidrag gärna till Initiativet Hållbara Hav och vår ungdomsverksamhet med en gåva. Bankgiro 5249-3400.
Märk din insättning med ”Gåva-IHH ungdomsverksamhet”.
Samarbeta med oss
Arbetar ni med frågor som rör hållbarhet och Östersjöns
framtid? Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa varandra!
Ger du oss ditt stöd så lovar vi att arbeta hårt för att
Östersjön ska vara ett friskare och mer välmående hav
när vi lämnar över det till våra barnbarn.
Läs mer:
www.hallbarahav.nu