Restart_a_heart_day Sverige 2015

dina
HÄNDER
kan
RÄDDAflerLIV
jerna
lin
ya rikt
Med de n
16 O K TO B E R 2 0 1 5
E U R O P E A N R E S TA R T A H E A R T DAY
— Öka medvetenheten om plötsligt oväntat hjärtstopp! —
WWW.RESTARTAHEART.EU
2015_ERHD_flyer_A5_swedish.indd 1
#restartaheart
2/07/15 08:34
1 TIDIGT LARM
•
•
•
•
•
•
Kontrollera säkerheten
Kontrollera medvetande
Ropa på hjälp
Kontrollera andningen
Om ingen eller onormal andning, starta HLR!
Ring 112 och berätta ditt namn och var du är. Säg att det inträffat
ett hjärtstopp och att du startar HLR
• Be någon att hämta en hjärtstartare
2 TIDIG HLR
•
•
•
•
Lägg en hand mitt på bröstet
Lägg din andra hand ovanpå den första
Tryck ner bröstkorgen i en takt av minst 100 / minut
Varva med 2 inblåsningar efter 30 kompressioner om du lärt dig
detta, om inte, gör enbart kompressioner utan avbrott
• Tryck hårt. Du kan inte göra någon skada
• Om möjligt byt av den som komprimerar varannan minut
3 TIDIG STRÖMSTÖT
• Om det finns en hjärtstartare tillgänglig, starta den och följ
instruktionerna
4 VAR NÖJD!
• När ambulansen anländer, fortsätt med HLR tills de säger att de
tar över
• Var nöjd med din insats, dina händer har kunnat rädda ett liv!
• Att göra något är ALLTID bättre än att inte göra någonting alls
• Bra gjort!
WWW.RESTARTAHEART.EU
#restartaheart
2015_ERHD_flyer_A5_swedish.indd 2
2/07/15 08:34