Broschyr om hydraulhammare Ladda ner broschyren om Volvos

hydraulhammare
HB14 till HB70 11–100 ton bärare
Bryta gränser.
Varje slag levereras med samma optimala kraft som det förra. Med din hydraulhammare från Volvo
får du konsekvent kraft, hållbarhet och brytkraft, så att du kan tränga igenom många olika krävande
material. Ställ in din hydraulhammare från Volvo på rätt frekvens så att det passar dina behov.
Körreglering med två hastigheter
Med två hastigheter får du flexibilitet och en skräddarsydd
lösning för alla användningsområden. Föraren kan med
dual speed-funktionen välja den bästa frekvensen för användningsområdet och ökar samtidigt din maskins produktivitet. Du kan välja
antingen snabba, korta slag eller långa hårda slag.
Servicenätverk
För att kunna hjälpa till snabbare kommer en Volvo servicetekniker ut till din arbetsplats från någon av våra Volvoanläggningar. Med vår omfattande infrastruktur av tekniker, verkstäder
och återförsäljare har Volvo ett heltäckande nätverk för att stödja dig
med lokal kännedom och global erfarenhet.
2
Synkroniserad konstruktion
Din Volvo-hydraulhammare är gjord för att fungera tillsammans med din Volvo-maskin. Våra hydraulhammare är utformade för att uppnå optimal prestanda. Hydraulhammarens vikt är anpassad till maskinens vikt för optimal stabilitet. Maskinens hydraulteknik är
kompatibel med våra hydraulhammare för att öka dess prestanda.
Klart för start
För att du ska kunna börja använda din hydraulhammare från Volvo direkt tillhandahåller vi ett
allt-i-ett-paket som är färdigt för användning, oavsett om
du köper det tillsammans med en ny maskin eller för en
maskin som redan inns i din maskinpark. Beroende på produkten innehåller paketet hydraulslangar, hammarverktyg,
hammarplatta och verktyg för service och underhåll.
Tomslagsskydd
HBB008
0
n 8
nois
low
e
För att du inte ska behöva oroa dig för att din hydraulhammare ska skadas av tomslag finns en funktion som hindrar aggregatet från att slå när materialet redan är helt genomträngt.
Tomslagsskyddet gör att maskinens drifttid maximeras och underhållskostnaderna minimeras.
3
Den bästa hydraulhammaren.
Körreglering med två
hastigheter
Föraren kan med dubbla
hastighets-funktionen välja den bästa
frekvensen för användningsområdet och
ökar samtidigt din maskins produktivitet.
Heltätat hölje
Det helt tätade höljet ger lägre
ljudnivå och skyddar även
kraftenheten, vilket förlänger
livslängden tack vare den robusta
konstruktionen.
Synkroniserad konstruktion
Hydraulhammarens vikt är
anpassad till maskinens vikt för
optimal maskinstabilitet.
Ackumulator med hög kapacitet
Tack vare ackumulatorns kapacitet skyddas
både maskinens och hammarens hydraulsystem
mot eventuella tryckstegringar och hammaren
ger kraftigare slag genom att energi återvinns
från kolven.
Klart för start
Ett allt-i-ett-paket som är färdigt att
användas innehåller hydraulslangar,
hammarverktyg, hammarplatta och relevanta
verktyg.
Kraftiga förankringsstag
De kraftiga förankringsbultarna ger högre
åtdragningsmoment, vilket tar upp belastningarna
inne i hydraulhammaren och håller ihop
kraftenheten bättre. Detta hjälper till att förlänga
serviceintervallen.
* Paketets omfattning kan variera mellan olika marknader. Kontakta din Volvo-återförsäljare för mer information.
4
Centralsmörjning som tillval*
Tack vare det självinitierande
smörjningssystemet behövs ingen
manuell smörjning.
Servicenätverk
Vårt omfattande nätverk
av tekniker, reservdelar,
arbetsverktyg, verkstäder och återförsäljare
stöder dig till fullo.
Hammarverktyg/Spett
Vi erbjuder ett omfattande urval av
kvalitetsverktyg i höghållfast stål som
passar alla användningsområden.
Tomslagsskydd*
Tomslagsskyddet hindrar att
hydraulhammaren slår när
materialet redan är helt genomträngt.
Volvo-garanti
Volvos garanti ger dig garanterat lugn
och ro.
Kraftig kolv
Kolvens stora diameter är viktig för att öka
slagenergin, maximera kraft och hållbarhet.
5
5
Volvos hydraulhammare.
Beskrivning
Hammarens vikt*
Hammarens tjänstevikt**
Total längd med originalfäste
Verktygsdiameter
Ljudeffektnivå (direktiv2000/14/EC)
Drifttryck
Oljeflöde
Låg hastighet
Slagfrekvens
Hög hastighet
Lämplig bärare (grävmaskinsvikt)
Beskrivning
Hammarens vikt*
Hammarens tjänstevikt**
Total längd med originalfäste
Verktygsdiameter
Ljudeffektnivå (direktiv2000/14/EC)
Drifttryck
Oljeflöde
Låg hastighet
Slagfrekvens
Hög hastighet
Lämplig bärare (grävmaskinsvikt)
Enhet
kg
kg
mm
mm
dB(A)
Mpa
liter/minut
slag/minut
slag/minut
ton
HB14
1 030
1 171
2 322
105
124
14-19
68-119
350-550
600-900
10-15
Enhet
kg
kg
mm
mm
dB(A)
Mpa
liter/minut
slag/minut
slag/minut
ton
HB15
1 120
1 261
2 379
115
121
14-19
85-127
320-550
400-700
12-18
HB29
2 311
2 600
3 066
150
125
16-19
153-204
250-380
300-450
25-36
HB18
1 337
1 502
2 544
125
123
15-19
95-131
320-500
400-650
16-22
HB36
2 561
2 889
3 177
155
126
16-19
170-238
230-400
270-470
28-42
HB21
1 465
1 641
2 723
135
124
16-19
115-155
320-480
400-600
18-24
HB38
3 235
3 596
3 406
165
126
15-19
187-250
230-345
270-410
34-50
HB22
1 657
1 834
2 792
135
124
16-19
119-161
340-450
420-550
20-26
HB24
1 798
2 001
2 904
145
125
16-19
127-178
270-400
330-500
24-30
HB48
3 669
4 030
3 617
175
126
15-19
204-272
230-330
270-500
40-60
HB70
6 285
7 069
4 265
205
127
17-21
350-420
280-350
320-520
60-100
* Vikt för hydraulhammare inklusive slangar och verktyg men utan mothåll för vikt ** Arbetsvikt inklusive slangar, verktyg, fästen och 2 sprintar
Vikten för fästen varierar beroende på gränssnittstyp och maskinmodell, så genomsnittsvikten används för arbetsvikten.
Hydraulhammare för alla Volvomodeller
Maskinmodell
ECR145C, ECR145D, ECR145E
ECR235C, ECR235D, ECR235E
HB14 HB15 HB18 HB21 HB22 HB24
•
•
•
•
•
EW160C, EW160D, EW160E, EW180C,
EW180D, EW180E, EW205D
EW210C, EW210D, EW230C
EC140B, EC140C, EC140D, EC140E
EC160C, EC160D, EC160E,
EC170D, EC180C, EC180D, EC180E
EC210B, EC210C, EC220D,
EC220E, EC235C, EC235D
EC240B, EC240C, EC250D, EC250E
•
•
•
•
HB36
HB38
HB48 HB70
•
ECR305D
EW140C, EW140D
HB29
•
•
•
•
•
EC290B, EC290C, EC300D, EC300E
EC330B, EC330C, EC360B,
EC360C, EC350D, EC380D, EC380E
•
•
EC360B, EC360C,EC350D,
EC380D, EC380E
•
•
EC460B, EC460C, EC480D, EC480E
EC700B, EC700C, EC750D
Fästen till Hydraulhammare
6
S-typ (S6, S60, S70)
S-typ (S1, S2, S3)
Universal/Direktfäste
EC140-EC250
EC160-EC460/480
EC140-EC700
•
Verktygsanvändningsguide
Beskrivning
Allround
Betong
Rivning
Pikmejsel av
pyramidtyp
Pikmejsel
•
•
•
•
•
•
•
Mejsel
Trubbigt
verktyg
•
Stenblock
Asfalt
Grävning
Dikning
•
•
•
•
Verktygsurval
Pikmejsel av pyramidtyp
Pikmejsel
Pikmejseln av pyramidtyp är
ett standardverktyg för nästan
alla användningsområden.
Den kan användas för allmänna uppgifter vid dikning eller
rivning. Idealisk för betong
och material som kräver hög
inträngningskraft.
Pikmejseln är ett verktyg till
hydraulhammare för flera
användningsområden. För
icke-slipande och mjuk sten,
betong och annan allmän
användning inom dikning eller
rivning.
Mejsel, parallellt och
tvärgående
Mejseln är standardrekommendationen för stenbrytning
och betongdemolering.
Finns både som parallell och
vinkelrät.
Trubbigt verktyg
Det trubbiga verktyget
används ofta för att spräcka
sprängsten och skut vid
krossningsarbete.
Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. En följd av vår strävan till ständig förbättring är att vi behåller rätten att ändra produkternas specifikationer och
utformning utan särskilt meddelande. Illustrationerna visar inte nödvändigtvis maskinernas standardutförande.
7
Ref. No 20037315_D / Swedish-12 / 2015.06 / ATT / Volvo, Global Marketing