Foreningen ”Karby Kuber” er stiftet !!!

Foreningen ”Karby Kuber” er stiftet !!!
Godt 40 fremmødte vedtog i aftes den 12. maj vedtægterne for Karby Kuber.
Ombygningen er jo i fuld gang, og der var stor glæde over den gode begyndelse på det
praktiske arbejde, hvor mange var mødt op den 9. maj. Arbejdet med 1. etape ventes
afsluttet den 15. juni, men inden da skal der ske meget. Murerne går straks i gang med at
støbe gulve, og dernæst går malerarbejdet i gang. Der skal altså bruges mange hænder i
den kommende måned, og alle blev opfordret til at melde sig...eller til at møde op i
arbejdstøj når som helst!
Arne Søndergaard fortalte om det hidtidige arbejde, der nu har stået på siden skolens
flytning. Den fremtidige driftsøkonomi blev også fremlagt. For at skabe sikkerhed i
økonomien er der lavet en gradvis faldende 5-årig lejeaftale med Sydvestmors Friskole,
der jo slipper for de forpligtigelser, skolen har haft ved at stå som ejer af bygningerne.
Som afslutning fastslog han, at det allervigtigste både under og efter byggeriets
færdiggørelse er LOKAL OPBAKNING!
Den nye bestyrelse kom til at bestå af: Arne Søndergaard, Henning Jespersen,Jørgen
Kudsk, Lars Heltborg og Søren Christensen.Finn Olesen og Jens Mogensen blev
suppleanter.
Hele seancen blev filmet at 2 jorunaliststuderende, der håber at sælge deres reportage om
Klyngelandsbyer (Landsbyen "De 7 Sogne" er jo pionér) til TV Midtvest.