Nyt fra skolebestyrelsen august 2015

MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj)
E-mail: [email protected]
www.moelleholmskolen.dk
1. september 2015
Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen august 2015
Karaktererne er i top
Det faglige niveau for undervisningen er højt prioriteret på Mølleholmskolen, og det ser ud
til at nu at bære frugt. De skriftlige afgangsprøver for 9 klasserne, der fandt sted inden
sommerferien er endnu ikke offentliggjort, men det forlyder, at Mølleholmskolen er den af
alle skoler i kommunen, der har opnået det bedste resultat. Det er naturligvis noget som vi
er meget glade for, og som viser at elever og ikke mindst medarbejderne på skolen har
lavet et rigtig flot arbejde, og som viser at skolen er på rette vej.
Breddeidræt
Skolebestyrelsen havde indbudt Christian Aundal til at deltage i skolebestyrelsens møde.
Christian er ansat i Høje-Taastrup Kommune bl.a. med ansvar for et projekt, der skal få
idrætsforeningerne ind på skolerne med henblik at styrke idrætsundervisningen. En række
idrætslærere på Mølleholmskolen er allerede aktive i projektet, og det forventes at vi i
løbet af kort tid vil opleve de første idrætsforeninger som ”gæster” på en flere af
årgangene.
SkakMat
Forskningen har vist, at skak kan have en positiv effekt på f.eks. den matematiske
forståelse og indlæring hos børn. Høje-Taastrup Kommune har igangsat et projekt der skal
afprøve effekten heraf, og Mølleholmskolen er gået med som en aktiv part i projektet. I
praksis vil det betyde, at man i indskolingen har skak på skoleskemaet en time om ugen
som en del af den understøttende undervisning. Projektet vil blive lanceret på
Mølleholmskolen fredag d.11 september.
Forældremøder
Som altid finder de første forældremøder i klasserne sted omkring september måned.
Skolebestyrelsen og skolens ledelse ønsker en tæt og god dialog med forældre til skolens
elever, og i den forbindelse prioriteres det at deltage i alle forældremøderne med et kort
indlæg om skolebestyrelsens arbejde. Men der er også vores hensigt at lytte til de ønsker
og bekymringer I som forældre måtte have. Man har altid mulighed for at skrive til
skolebestyrelsens medlemmer, men på forældremøder har man mulighed for en direkte
dialog – vi glæder os til at se jer.
Parkering
De trafikale forhold omkring skolen er et af de emner, der optager skolebestyrelsen. Det
gælder bl.a. hastigheden på Mølleholmen som vi ved flere lejligheder har forsøgt at gøre
noget ved. Parkeringspladsen og cykelstien, der krydses fra parkeringspladsen til skolen,
MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj)
E-mail: [email protected]
www.moelleholmskolen.dk
1. september 2015
har vi længe ønsket at få gjort mere sikker. Det er nu lykkedes, og om kort tid vil en opstregning af parkeringspladsen, bus- og afsætningsbanen blive foretaget. Samtidig vil
hækken blive klippet for at forbedre udsynet til/fra cykelstien, og der vil på anden måde
ske en markering af cykelstipassagen for at forbedre sikkerheden.
HB-Bus
Børnene på vores specialspor er afhængig af en sikker og pålidelig transport til og fra
skolen hver dag. Desværre har transporten særlig i dette nye skoleår været alt andet end
pålidelig. Skolebestyrelsen er stærkt utilfreds med dette forhold, og skolens ledelse har
allerede rejst problemet overfor forvaltningen på rådhuset, med krav om at forholdet
snarest bliver normaliseret.