Lejekontrakt gæstelejligheden

Lejekontrakt
Afd. 96 – gæstelejlighed, Baltorpvej 37 C, 1.3
Mellem afdelingsbestyrelsen i AAB afd. 96 og
Navn
____________________________________________________________________________
Adresse
____________________________________________________________________________
Telefon
____________________________________________________________________________
Indgås aftale om leje af gæstelejlighed iht. bilag for udlejning. Bilag udleveret.
Lejeperiode:
Fra ________ dag den _____ ______________________________________kl. _________
Til ________ dag den____________________________________________kl._________
HUSK SELV AT MEDBRINGE DYNER HOVEDPUDER SENGELINNED HÅNDKLÆDER VISKESKTYKKER
Betaling for perioden udgør:
Leje:
kr. 150,00 pr. døgn
Depositum:
kr. 500,00
I alt :
kr.____________
Beløbet skal være indbetalt senest: ____dag den_____________ kl. ______
På konto: reg. nr 3001 kontonr 11401759, med angivelse af lejlighedsnr og dato.
Såfremt beløbet ikke er indbetalt rettidigt, vil aftalen blive annulleret.
Tilbagebetaling af depositum på kontonr______________________________________________________
Underskrifter:
Dato________________
____________________
________________________________________
AAB afd. 96
Lejer
Revideret 17. juli 2015