(3)

Missa inte vårt frukostseminarium
om energieffektivisering
Energieffektivisering är inte svårt, bara lite komplicerat.
Framtidens Energilösningar kräver nya idéer och
samarbetsformer. Ahlsell och DynaMate IS har insett
vikten av att kombinera tjänster och produkter på ett
innovativt sätt.
INBJUDAN
Välkommen att lyssna på Ahlsell, DynaMate IS och
Fläkt Woods fredagen den 13 februari 2015 i Södertälje.
Missa inte vårt frukostseminarium
om energieffektivisering
Energieffektivisering är inte svårt, bara lite komplicerat.
Framtidens Energilösningar kräver nya idéer och samarbetsformer. Ahlsell och
DynaMate IS har insett vikten av att kombinera tjänster och produkter på ett
innovativt sätt.
INBJUDAN
Deltagande företag
Ahlsell Sverige AB
Marko Nordbäck och Ronald Åström
Anmäl dig här!
Energieffektivisering är inte svårt bara lite komplicerat. Det finns starka ekonomiska skäl till att byta ut äldre
anläggningar mot ny modern teknik. Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med
70-80 procent. Den tekniska utvecklingen inom belysning går snabbt. LED-ljuskällor och -armaturer kallades tidigare
för framtidens belysning. Idag är de så välutvecklade och beprövade att man i de flesta fall kan hitta och motivera en
lösning med LED. En rätt applicerad LED-produkt ger den mest energieffektiva anläggningen.
DynaMate IS
Per-Erik Johansson
Energieffektivisera med Lean. Per-Erik har jobbat med allt från automationslösningar för industriella fastigheter
och processer, via underhåll av maskiner, fastigheter och energiförsörjningssystem till investerings- och
modifieringsprojekt. Genom alla åren har energieffektivisering och energifrågor gått som en röd tråd i uppdragen.
Per-Erik förekommer som föredragshållare på underhålls- energiseminarier och deltar i ett flertal forskningsoch utvecklingsprojekt inom energiområdet där DynaMate IS är engagerad och deltar i utvecklingen av Lean
Management på DynaMate Industrial Services.
Fläkt Woods
Magnus Ljunggren
Även i ett modernt kontorsutrymme varierar belastningen väldigt mycket. Många studier visar att ofta används
inte mer än hälften av kontorsplatserna samtidigt. Fläkt Woods har sedan lång tid arbetat med enkla system för
behovsstyrd ventilation. Med vårt nya optimeringssystem IPSUM tar vi ytterligare ett stort steg framåt.
Datum
Fredagen den 13 februari 2015
Tid: 07.30-11.00
Plats: Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15, Södetälje
Välkomna!
Nytt förslag
Industrial Services
Logo mot vitt
Industrial Services
Logo mot svart, t.ex arbetskläder
Ta del av kursinnehåll och
övrig information här!
Industrial Services
Logo mot orange, t.ex vissa arbetsbilar
Ahlsell Sverige AB
Telefon 0771-870 870
Kontakta Ahlsell via e-post
Hemsida www.ahlsell.se