¼ + ½ - ThorEmil.dk

1.
262 + 140
2.
234 - 146
3.
48 · 17
4.
2016
5.
10%
Omskriv til decimaltal
6.
2%
Omskriv til decimaltal
7.
140%
Omskriv til decimaltal
8.
3‰
Omskriv til decimaltal
9.
¾
Omskriv til decimaltal
10.
2¼
Omskriv til decimaltal
11.
678930100%
Skriv som helt antal mio.
12.
1323574523100%
Skriv som helt antal mia.
13.
81; 55; 36; 72; 63; 18
Hvilket af disse tal går 9 ikke op i?
14.
23,468 · 100
15.
879 : 1000
16.
¼+½
17.
2 3 - 22
18.
10 · 10 · 10 · 10 · 3
19.
46 · 13 + 6 - 35
20.
2; 5; 9; 14; 20
:4
Skriv det næste tal i rækken
21.
22.
23.
43 · 14 + 3·(-4)
24.
-4 + (-6) + 3 · 7
25.
22 - 3x = -2
26.
8x +1 = 33
27.
4,5 m
Omskriv til dm
28.
2,865 kg
Omskriv til g
29.
Pris pr. stk. (2 dec.) med rabat
30.
Pris i alt for 3 stk. uden rabat
31.
Pris pr. stk. uden rabat
32.
Hvor lang er rejsetiden?
Afgang Padborg
Ankomst København H
13:34
17:19
33.
12; 24; 44; 55; 66; 33
Find gennemsnittet
34.
12; 24; 44; 55; 66; 33
Find variationsbredden
35.
1. del =
36.
2. del =
37.
3. del =
38.
4 stk. à 13,50 kr.
39.
6 poser. à 3,75 kr.
40.
8 dusin à 14 kr.
41.
Beregn længde
42.
Beregn bredde
43.
Areal af trekant ABC
44.
Koordinatsættet til punktet B.
45.
Areal af cirklen
46.
Omkreds af cirklen
47.
Areal af grønt område
48.
Hvor mange grader er 1 vinkel,
når cirklen deles i 3 lige store
stykker med 3 vinkler med
toppunkt i centrum?
49.
Sandsynligheden for at slå et lige tal
50.
Sandsynligheden for at slå et tal større end 4(1 dec.)
Del 600 kr. i forholdet 1 : 2 : 3
Omkredsen af rektanglet er 14 cm og
Længden er 2,5 gange større end bredden