Uddannelseschef til Aarhus Handelsgymnasium

Uddannelseschef
– til Aarhus Handelsgymnasium
Idet en af vores uddannelseschefer har fået en ledende
stilling i det private erhvervsliv, søger Aarhus Handelsgymnasium en uddannelseschef til vores afdeling på Vejlby
Centervej, hvor to uddannelseschefer står for den daglige
ledelse af afdelingens drift, pædagogiske udvikling og personaleledelse. Afdelingen har godt 900 HHX-elever og ca.
70 medarbejdere.
Aarhus Handelsgymnasium har undervisning på to adresser i Aarhus og er en del af Aarhus Business College. Ledelsen er et team med én rektor samt fire uddannelseschefer.
Gymnasiet har i alt ca. 1.800 årselever og 150 medarbejdere. Aarhus Handelsgymnasium har haft vækst i elevtallet
gennem de seneste 15 år, og til studiestart i år begyndte
725 elever på HHX-uddannelsen.
Vi er en organisation, der har fokus på engagement, arbejdsglæde, tillid, anerkendelse og dynamik, så du bliver en
del af et inspirerende arbejdsmiljø, hvor du i høj grad skal
medvirke til at styrke den positive udvikling af HHX som en
attraktiv uddannelse.
Ved målrettede initiativer arbejder vi med udvikling af elevernes kompetencer, således at eleverne får muligheden for at
udvikle sig fra elev til studerende. Vi lægger vægt på inspirerende undervisning i et trygt skolemiljø, hvor der stilles krav
til den enkelte. Kontakt til erhvervslivet og internationale aktiviteter er en naturlig del af skolens hverdag.
Fordelingen af ledelsesopgaverne aftales nærmere i ledelsesteamet.
Tiltrædelse:
1. januar 2016 eller efter aftale
Ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår med
udgangspunkt i lønramme 35 med mulighed for at forhandle individuelle tillæg. Der vil blive knyttet en resultatlønskontrakt til stillingen.
Ansøgning:
Alle interesserede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.
Ved ansættelsen vil der især blive lagt vægt på, at du
som leder:
■ Har en åben, tillidsvækkende og motiverende ledelsesstil
■ Har gennemslagskraft og er vedholdende
■ Har erfaring med elevgruppen
■ Har humor og en evne til at formidle arbejdsglæde og engagement i samspillet med personale og elever
■ Har evne og vilje til at inddrage medarbejdere og elever i
beslutningsprocesserne
■ Har teoretisk og praktisk pædagogisk indsigt
■ Har erfaring med og lyst til pædagogisk udviklingsarbejde
■ Har gode administrative evner og nemt ved at skabe dig
et overblik
■ Kan sikre, at medarbejdernes kompetencer vedligeholdes og udvikles
■ Har et bredt kendskab til IT samt indblik og forståelse af at
integrere IT i den pædagogiske proces
■ Har interesse for at udvikle skolens internationale aktiviteter og samarbejder
■ Har lyst og evne til at skabe en tæt kontakt til erhvervs­
livet, grundskoler og de videregående uddannelser
■ Har en relevant uddannelsesbaggrund fra universitet,
handelshøjskole eller lignende samt undervisningskompetence inden for HHX-fagrækken inkl. pædagogikum
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos
rektor Knud Vestergaard Nielsen, tlf. 89 36 38 00 eller
25 32 15 09.
Samtaler vil finde sted i uge 47–48.
Ansøgning (mrk. »Ansøgning uddannelseschef«) sendes senest d. 8. november 2015 på mail til [email protected]
www.aabc.dk
Aarhus Business College kunne i marts i år fejre sit 150 års jubilæum. Skolen har i alt ca. 3.000 årselever og er overordnet opdelt i tre uddannelsesområder:
■ Aarhus Handelsgymnasium (HHX) ■ EUX Business & EUD Business ■ Kurser & efteruddannelse