Programmer for efteråret 2015

LOGO2TH_Lille_NEGrød
Babytræf
– Programmer for efteråret 2015
Kolding Bibliotek
Kl. 10.00 – 12.00
Lunderskov Bibliotek
Kl. 10.00 – 12.00
Gode råd
19. august 2015
Robuste børn- opdragelse,
selvstændighed og grænsesætning
28. oktober 2015
Det gode måltid
Kosten fra 4 mdr. til 1 år
16. september 2015
Babymassage
Medbring håndklæde og olie
11. november 2015
Søvn, døgnrytme og putteritualer
30. september 2015
Syge børn
9. december 2015
Leg, stimulation og bevægelse
14. oktober 2015
Efterårsferie
23. december 2015
Juleferie
Babytræf på Kolding Bibliotek,
Fredericiagade 1, 6000 Kolding arrangeres af:
Louise Mønsted, sundhedsplejerske,
tlf. 21 79 64 73
Kirsten Bolvig Jessen, sundhedsplejerske,tlf. 29 24 83 75
1. september 2015
De utrolige år
v/Lillian B. Jakobsen
3. november 2015
Førstehjælp
v/Hans Christian Kjær,
Redningsberedskabet
6. oktober 2015
Livet i dagplejen/vuggestuen
v/dagplejekonsulenten
1. december 2015
Motorisk og psykisk udvikling v
/fysioterapeut Claus Raun og
psykolog Anne Marie Ruwald
Babytræf på Lunderskov Bibliotek,
Kobbelvænget 2, 6640 Lunderskov, arrangeres af:
Ditte Melsen, sundhedsplejerske,
tlf. 21 79 64 27
Bitten Hardonk Nielsen, sundhedsplejerske, tlf. 51 23 54 61
Eventuelle ændringer kan ses på:
www.kolding.dk/sundhedsplejen
LOGO1TH_LS_POSr¿d
1506_066
Sundhedscenter Kolding
Sundhedsplejen
Skovvangen 2A
6000 Kolding
Tlf. 79 79 6000
www.sundhedscenterkolding.dk
[email protected]