Trækningsliste, generalforsamling 2015

Trækningsliste
fra Kunstforeningens generalforsamling for 2014
Trækning: Navn:
Trækning: Navn:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Birgitte M. Hviid
Susanne Jørgensen
Bo Blicher Pedersen
Helle B. G. Jespersen
Kirsten G. Skouboe
Kirsten Damborg
Anne Mette Rønn
Vibeke E. Ellermann
Ingerlise Hansen
Berit Bigum Nielsen
Ellen Vinkler
Anni Gulev
Birthe Hornum Møller
Lisbeth Kiel- Jensen
Tina Stisen Lauridsen
Mette Jeppesen
Lone Vibe-Pedersen
Gitte Andersen
Jytte Andersen
Heidi Strømberg Andersen
Kristian Cronwald
Sidse C. Kristensen
John Jervild
Helle Laursen
Vibeke M. Madsen
Else-Marie Klitgaard
Birthe Bruusgaard
Hanne Ammitzbøll
Helle Schlüter
Tina C. Kristiansen
Birgitte Otte
Birthe Jensen
Hanne Kræfting
Anne-Edith Mathiasen
Pia O. C. Christensen
Joan Bandsholm
Steen Pilgaard
Vibeke E. Jensen
Kirsten S. L. Hurwitz
Charlotte K. Sørensen
Janette Elli Berenthz
Oda Bertram
Anne-Marie Hansen
Marianne Topp
Anne Munk Nielsen
Birgitte Mollerup Schmidt
Vibeke M. Poulsen
Poul Erik Kristensen
Hanne K. H. Østergaard
Lise Hammershøj
Kathrine Gellert
Jens Jacob Sørensen
Anne-Marie Christensen
Torben Bach
Mona Svendsen
Birgit I. Ø. Nibe
Judith Kok
Ingerlise Ø. Jacobsen
Marianne Skovhus
Conny Mølgaard
Anne Mosbæk Seidelin
Karsten Bo Nielsen
Jonna Hoban
Susanne V. Stadsvold