Bilag 5: Oversigt over ledige almene boliger i

Bilag 5: Oversigt over ledige almene boliger i Viborg Midtby pr. 1. november 2015
Afdeling
Boligselskabet Viborg
2, Reberbanen
3, Sjællandsgade
4, Sct. Mogensparken (14 Ungdomsboliger)
13, Sct. Mogens Gade 25 – 27 (Ungdomsbolig.)
19, Hans Werringsgård (2 Ungdomsboliger)
20, Mejerigården
21, Ll. Sct. Hansgade, Sct. Mogensgade
23, Solgården
26, Boyesgade 8 (Ungdomsboliger)
27, Teatergården (9 Ungdomsboliger)
36, Møllegården
Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup
1,Tårnparken
2, Toftegården
19, Brøndgården
31, Kaj W’s Gård/Birkegården
32, Volden (Ungdomsboliger)
34, Sct. Jørgens Gård
35, Jyllandsgården
43, Karnapgården
65, Garvergården (6 ungdomsboliger)
69, Langdammen
72, Bendtsensgård
94, Camp Logos (254 ungdomsboliger)
Samlet
[] : Eksisterende afdelinger
Ledige boliger
Boliger i alt
I pct.
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
24
28
82
12
7
42
9
54
13
35
16
0
0
1,22
0
0
0
0
0
0
2,86
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
13
21
112
99
19
29
11
8
44
8
52
24
55
268
1.051
2,68
0
0
0
0
0
0
0
3,85
4,17
0
4,85
2,00
●: Ny afdeling 143