2015 09 18 Program

Konference med
Viviane Robinson
Bemærk kort
tilmeldingsfrist
Konference
ELEV- OG LÆRINGSCENTRERET
SKOLELEDELSE
Den 5. oktober 2015 i København
Introduktion
Viviane Robinsons tilgang til elev- og læringscentreret skoleledelse har allerede fået stor udbredelse i
Danmark, da den giver konkrete og praksisnære bud
på, hvordan skoleledelser kan styrke de professionelles fokus på og samarbejde om elevernes læring og
trivsel.
Konferencen er en enestående mulighed for at opleve en international kapacitet formidle brugbar og
evidensbaseret viden om, hvordan skoleledelsen kan
gøre en forskel for den pædagogiske indsats, der sikrer et højt læringsudbytte hos eleverne.
Konferencen vil i særlig grad behandle følgende
spørgsmål:
• Udvikling af en organisation, hvor den skabes resultater gennem data om elevernes læring og trivsel
• Omsætning af organisationens strategiske mål til
konkrete resultater
• Nødvendige dialoger i forbindelse med arbejdet med
målstyret læring
• Opbygning af delegeret/distribueret ledelse på skolerne.
Målgruppe
Konferencen henvender sig til ledere på alle niveauer i uddannelsessystemet, konsulenter, beslutningstagere og andre med interesse i ledelse, der har
positiv effekt for elevers læring.
Arrangører
Konferencerne arrangeres af UCC og Dafolo i samarbejde med Københavns Kommune.
Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: Den 5. oktober 2015 i København
Konferencesteder: Axelborg, Bojesen A/S, Vesterbrogade 4A, 1620 København V
Pris: Kr. 3.198,- ekskl. moms pr. deltager.
Der ydes 10 % rabat ved samlet tilmelding på 10 eller flere deltagere (en faktura).
Hvis I er mange fra samme kommune, så kontakt os for en særpris.
Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 25. september 2015.
Tilmelding skal ske online på www.ucc.dk/konferencer.
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter
tilmeldings­fristens udløb.
UCC og Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen.
Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid
over­drages til en kollega.
Yderligere oplysninger:
Karin Wendt, UCC. Tlf. 4189 8153. Mail: [email protected]
Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: [email protected]
Konferencesprog: Engelsk
Arrangører: UCC Professionshøjskolen og Dafolo A/S i samarbejde med Københavns Kommune.
Viviane Robinson
Viviane Robinson er professor ved Faculty of Education ved
University of Auckland i New Zealand og akademisk leder af
fakultetets Centre of Educational Leadership. Hun er forfatter
til en række artikler og fem bøger, hvoraf den ene bog
Elevcentreret skoleledelse (Dafolo) er oversat til dansk.
Programme
9.00 - 9.30: Registration and coffee
9.30 - 9.45: Welcome and introduction (UCC/Dafolo/The City of Copenhagen)
9.45 - 10.45: Student-Centered Leadership (SCL)
Keynote: Viviane Robinson, professor, University of Auckland
What is the source of the authority of school leaders and what makes their leadership
student centered? What is the evidence base for the model of student-centered leadership?
What capabilities do they need?
10.45 - 11.15: Coffee Break
11.15 - 12.00: Leading teacher learning
Keynote: Viviane Robinson, professor, University of Auckland
What do we know from the research evidence about the qualities of effective professional development? How do we judge effectiveness? In this section, Viviane will describe the types of teacher professional learning that make a difference to the students of the participating teachers.
12.00 - 13.00: Lunch
13.00 - 13.15: Moderated talk between a school leader and Viviane Robinson regarding challenges in a
Danish context.
13.15 - 14.00: From strategic goals to student outcomes
Keynote: Viviane Robinson, professor, University of Auckland
What is a strategic goal and why are they important? How can school leaders ensure that strategic goals are given priority and that staff are not overwhelmed by change? In this section Viviane
will explain how leaders can establish and maintain focus on a few strategic goals.
14.00 - 14.30: Coffee break
14.30 - 15.30: SCL and Growing Great Leaders
Keynote: Viviane Robinson, professor, University of Auckland
Building competencies for school leadership. An overview of the programme and approach to
developing leaders within their schools. In this section Viviane Robinson will introduce the leadership development curriculum, called Growing Great Student Centered Leaders™ that will enable
school leaders in Denmark to deepen their capability as student centered leaders. The curriculum
is being offered as a partnership between UCC and Dafolo and the University of Auckland Centre
for Educational Leadership www.uacel.ac.nz.
15.30 - 16.00: Questions and closing remarks
There will be question generation during the day.
Moderator: Mikael Axelsen, chief consultant, UCC
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet
m, hvilke
holdene
g hvilke
rsættes
bruges
der blev
Elevcentreret skoleledelse
af Viviane Robinson
Varenr. 7421
Pris kr. 298,- ekskl.
moms
Varenr. 7389
Pris kr. 228,- ekskl.
moms
Læringscentreret skoleledelse er en ledelsesform, der ikke bare fokuserer, men også forpligter
sig på den del af skolens virksomhed og kerneopgave, der vedrører elevernes læring.
Bogen bringer den nyeste forskningsviden i spil, når der præsenteres to konkrete redskaber
til at lede udviklingen af en forskningsinformeret professionel praksis: læringslakmusprøven og
ledelseskompasset.
Læringslakmusprøven tager afsæt i den newzealandske skoleledelsesforsker Viviane Robinsons model for ”elevcentreret skoleledelse”, og ledelseskompasset er en videreudvikling af
den canadiske skoleledelsesforsker Michael Fullans model for forandringsledelse med særligt
fokus på skoleudvikling.
Bogen præsenterer desuden læringslaboratoriet som en metode til at bringe de to tænketeknologier i spil i relation til konkrete projekter, problemstillinger og empiri eller data fra ens
egen skolehverdag og skoleledelsespraksis.
vi o
m
Lars Qvortrup
e
Det v
ibringer
iske tegængene viden
Forskningsinformeret
læringsledelse
973-0
730
Elevcentreret skoleledelse er en aktuel og tankevækkende bog for skoleledelser, der ønsker at
højne kvaliteten af undervisning med henblik på at forbedre elevernes læringsudbytte.
Bogen bygger på den nyeste forskning i, hvilken form for skoleledelse der har den største
effekt på elevernes læring. Ud fra denne forskning præsenteres fem ledelsesdimensioner og
tre centrale ledelseskompetencer, som tilsammen giver et detaljeret og evidensbaseret billede
af de ledelsespraksisser, der med størst sandsynlighed fremmer læring og undervisning af høj
kvalitet.
Bogen er fyldt med praktiske eksempler, klart formidlet viden og masser af inspiration til at
arbejde elevcentreret i alle ledelsesforhold i en skolesammenhæng.
Læringscentreret skoleledelse
Tænketeknologier til forskningsinformeret skoleledelse
af Helle Bjerg og Dorthe Staunæs
d
ker – er
de valg.
ved om
udbytte.
el døm-
Relevante titler
Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl
Varenr. 7498
Pris kr. 178,- ekskl.
moms
Det ved vi om - Forskningsinformeret læringsledelse
af Lars Qvortrup
Bogen forventes klar til levering i oktober 2015.
Evidens – data om elever og medarbejdere og forskningsbaseret viden om, hvad der virker – er
grundlaget for, at man som leder, lærer og pædagog træffer intelligente og informerede valg. Hensigten med denne publikation er i kort form at præsentere og sammenfatte, hvad vi ved
om den form for ledelse af uddannelsesinstitutioner, som fokuserer på højest muligt læringsudbytte. Den evidensinformerede lærer og leder er ikke slave af regneark, men udøver professionel dømmekraft. Forudsætningen for at kunne gøre det er, at man har den størst mulige viden
om, hvilke pædagogiske indsatser der har størst mulighed for at virke efter hensigten, hvordan
forholdene er i skolen og i den enkelte klasse, hvilke muligheder den enkelte elev skal bygge på,
og hvilke udfordringer han eller hun skal håndtere. Denne viden kan ikke direkte eller mekanisk
oversættes til handlinger, for hertil er undervisning og ledelse alt for komplekse opgaver. Men
den kan bruges til at træffe velinformerede beslutninger og til efterfølgende at sikre sig, at de
indsatser, der blev valgt, faktisk også havde den tilsigtede effekt.
Dafolo - 10.15 - 301395
Bøgerne kan bestilles på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 Læs mere på www.dafolo-online.dk