BCC-NYT nr.4 Maj 2015 - Bornholms Cycle Club

4
Bornholms største cykelmagasin - medlemsblad for Bornholms Cycle Club
Maj
2015
50. ÅRGANG
De fleste(!) præmietagere i Cube og Rønne Cykeklforretnings MTB-CUP 2014 - 2015.
I dette nr. kan du læse om afslutningen på MTBcuppen på siderne 4 til 6 samt Indledningsløbet på
siderne 7 og 8. Jas min Hüttel og Tom Andersen har
været på tour. Se side 10 samt bagsiden. Artiklerne
om danske cykelryttere fortsættes på side 12.
Følg med i Team Almeborgs gøren og laden på side
13.
Og hvis du ikke skal cykle med ved Born Fondo, er
du velkommen til at tilmelde dig som hjælper. Se side
3.
nr. 4 2015 side
Klummen
af Ole Karpf
Bestyrelse
Kasserer: Ole Karpf
Larsegade 19 -3700 Rønne
tlf .: 56 91 10 60 mobil: 26 15 03 56
Mail: karpf @privat.dk
Ricky Mulbjerg
Hallebakken 11, 3700 Rønne
tlf .: 22 89 91 03
Mail: [email protected]
Jannik Møller
Humleløkken 4, 3700 Rønne
Mail: [email protected]
Asger Ander sen
Åkirkebyvej 42, 3700 Rø nne
tlf. 25 57 74 03
M ail: [email protected]
Christian Andreasen
Sandgade 1, 2. sal tv. 3700 Rønne
tlf .: 24 83 00 57
Mail: inf [email protected]
Hans Bentzen, best.suppleant
Borgmester N. Vej 111, 3700 Rønne
tlf .: 56 95 77 00 - 23 39 69 66
Mail: [email protected]
Rytterrepræsentant
John Svart, tlf.: 23 46 65 43
Mail: johnsv [email protected] at.dk
MTB ansvarlig
Asger Andersen, tlf.: 25 75 74 03
Åkirkbyvej 42 , 3700 Rønne
as [email protected] hotmail.c om
Børn:
Ole Karpf , 26 15 03 56 og
Kim Mortensen, 20 22 70 78
S
å er foråret godt på vej. Det
betyder også, at alle har fundet raceren frem, pudset og gjort den klar til en forrygende sæsson i
Bornholms Cycle C lub.
Jeg tror ikke, at der er nogen som kommer til at kede sig. Der
er nok at se til. Både træningsmæssigt, Hydrema Cuppen,
BornFondo, BM og så alle vores arrangementer.
Almeborg Motionsløb, som blev afviklet mandag den 6. April,
blev igen en stor succes. Der var 121 tilmeldte, og det er en rekord fra sidste år. Det er et utroligt hyggeligt koncept, hvor der
er plads til alle som kan lide at cykle. Efter løbet var der pølser
til alle, og snakken gik livligt blandt de mange deltagere, hjælpere og tilskuere. Vi ser frem til næste års udgave af Almeborg
Motionsløb.
Nu er det lige før det er lige før – den længe ventede Born
Fondo weekend nærmer sig med hastige skridt. Det bliver
helt igennem en forrygende weekend. Som starter lørdag den
30. maj med Bjergenkelstarten fra Vang Havn til Hammer Fyr.
Vinderne af dame- og herreklassen kan efter løbet pryde sig
med ”Den prikkede Bjergtrøje”.
Det bliver stort at se de to køre Born Fondo-løbet søndag den
31. maj i deres Bjergtrøjer.
Har du nu husket at melde enten dig, din familie eller venner
både til løbet og som hjælper.
Vi har brug for rigtigt mange hænder den weekend.
Jeg glæder mig til at se jer alle på landevejen, Ole Karpf!
Klubhusforvalter:
Kim Mortensen, tlf.: 20 22 70 78
Mail: [email protected] .dk
BCC-NYT´s redaktion
Red.: Holger Kürstein.
[email protected]
Distribution:
Ole Karpf, tlf.: 56 91 10 60, mobil:
26 15 03 56 - Mail: [email protected] at.dk
Indlæg til BCC-NYT:
[email protected]
Deadline: den 15. i hver måned
Oplag: 80 - Udkommer 8-10 gange årligt.
Kan også ses også på hjemmesiden
www.bornholms-cy cle-club.dk
Bladet kan også af hentes i klubhuset,
på Centralbiblioteket og
i cykelf orretningerne.
Jan-Ole’s Turisttrafik
Turist- & selskabskørsel v/ Jan-Ole Pedersen, tlf.56 96 50 03
[email protected]
nr. 4 2015 side 2
www..hasleturisttrafik.dk
Anders Cort
efterlyser hjælpere
Vi mangler nu primært vejvisere.
Der er en tidlig vagt med mødetid i Gudhjem søndag d. 31. maj ca. kl. 7.30 og
en sen vagt med mødetid i Gudhjem kl. ca. 11.00.
Vagterne vil have en varighed på ca. 4 1/2 time.
Vi mangler fortsat at få besat lidt mere end 30 vagter, så
jeg håber at BCC Nyts læsere vi se sig om i deres omgangskreds om der er nogen der kunne tænkes at ville hjælpe
BCC med det store arrangement.
Der vil komme nærmere information ud til
hjælperne midt i maj, og vi afholder informationsmøde onsdag før løbet.
Jeg kan kontaktes på min e-mail:
cort.a nders @gmail.com
eller telefon 29 64 91 23.
mvh
Anders Cort
Der er fin forplejning til hjælperene og desuden en T-shirt
i god kvalitet.
dingen bliver lukket ved de 800 til bjergløbet og 300
til enkeltstarten. Men når du det ikke, kan du altid blive hjælper. Så…
I skrivende stund (7. juni) er 660 ryttere tilmeldt bjergløbet, mens 241 skal køre enkeltstarten. Siden i nærværende blad for godt en måned opgjorte tal er det
henholdsvis 21 og 7 flere.
Er det mon den almindelig kendte situation fra cyklistforbundets Bornholm Rundt, der gør sig gæ ldende. At
de bornholmske potentielle deltagere venter for at se
hvordan vejret arter sig.?
I hver fald ser det ud til at der vil være startnumre at
få indtil sidste dag.. Men som tidligere skrevet. Tilmel-
Kvickly Rønne
Snellemark Centret
3700 Rønne
Telefo n: 56 94 84 00
Telefax: 56 95 42 70
Åbningst ider:
Mandag-fredag
09 - 20
Lørdag
08 - 18
Søn. & helligdage 10 - 17
BCC-NYT - Kommende udgivelser 2014 - 2015
Nr.
Måned(er)
Udg.dato (ca)
Deadline
Nr. 5
Juni
10. juni
4. juni
Nr. 6
Juli - august
Ca. 6. juli
1. juli
Nr. 7
September
1. september
15. august
Nr. 8
Oktober - November 10. nov ember
15. september
Nr. 9
December
15. nov ember
1. december
Planen er f oreløbig. Ændringer kan forekomme!
nr. 4 2015 side 3
Bageren åbnes:
Mandag - fredag kl. 9. 00
Lørdag - søndag kl. 7.00
CUBE og Rønne Cykelforretnings MTB Cup - 6. afdeling
S
tarten på MTB-cupen blev ca. 15 min forsinket
grundet alle deltagere skulle have nye løbsnumre samt ikke mindst skulle de udstyres med en elektronisk chip, som skulle placeres på hjælmen. Og alt nyt
tager tid…
Bornholms Cycle Club har nemlig erhvervet et tidtagningssystem, og det var førstre gang det skulle afprøves. Det betød, at for hver omgang rytterne kørte,
blev tiden automatisk registreret, når de passerede
”målradaren”.
Det var Jesper Karul, som efter at ha´ studeret den
omfangsrige manual i flere uger(!) havde tilkæ mpet
sig kommando over systemet, og det blev en helt tilfredsstillende premiere.
Tekst: Kim og Holger.
Foto: Johnny og
Holger.
Kim og Ricky sikrede,
at chip og løbsnummerne passede sammen.
Sonne. Spændingen udeblev da heller ikke, Asger
havde efter den første af de 3 gennemkørsler, som
eliteklassen skulle ud på, et forspring til Sonne på 19
sek. Efter 2 gennemkørsel var forspringet på 21 sek.
Da de 2 ryttere ikke havde samme rækkefølge i deres
gennemkørsel var det forventet, at Asger ville snuppe
1. pladsen. Men Lars Sonne var flyvende på sidste
gennemkørsel, og det blev til en drabelig dyst om førstepladsen, der endte med ”dødt løb”. Det var således at de to kom fra hver sin retning og praktisktalt
lavede et sammenstød på målstregen. Og løbsledelsen valgte at udråbe både Lars Sonne og Asger Andersen som vinder af 6. afdeling.
I motionsklassen, som skulle køre 2 gennemkørsler
på ”stjerneruten”, var der også tæt løb om de øverste
placeringer. Leo Skovgaard kom bedste fra start og
Leo Skovgaard, Per Clausen og Anders Cort med chip på hjælmen.
Løbsreferat
28 mountainbike ryttere var til start da Bornholms
Cycle Club afviklede 6. afdeling i CUBE og Rønne
Cykelforretnings MTB cup. Finalen og finalen, der
blev afviklet i Onsbæk som et stjerneløb med 5 ben
(ruter) med 5 forskellige længder og sværhedsgrad.
I fravær af Emil Toudal var der i eliteklassen lagt op til
en spændende dyst imellem Asger Andersen og Lars
Snellemark 24 . 3700 Rønne . Tlf.: 56 95 07 40
Se også på dette link: http://www.team-rc-mountainbike.dk/
Yes - vi har også Rønne Cykelforretnings MTB Cup igen i 2014 - 2015.
nr. 4 2015 side 4
Alle skulle forbi
radaren for hver
o mgang, hvilket
enkelte gange
skabte turbulens i
målo mrådet. Leo
Skovgaard og Oskar Lund-Hansen
klarede det dog!
kørte ud på 2. gennemkørsel blot 2 sek. foran Lars
Hüttel. Leo viste sig dog som den hurtigste, da han
kunne køre over målstregen som vinder 15 sekunder
foran Lars.
Kampen om de næste placeringer blev knivskarp.
Troels Bernth presse sig ind på 3, pladsen blot 2 sekunder foran Jesper Møller og Per Clausen.
Dameklassen blev vundet af Ann Charlot Sonne foran Nina Gjetter mann.
U/16 pigerytter Bjørk Jørgensen vandt sin klasse i en
køretid, der kunne give placering i motionsklassen
hos herrerne.
Jasmin Hüttel var hurtigst i U/13 pigeklassen.
Oscar Lund-Hansen vandt U/11 drengeklassen foran
Johan Bille Brache.
Kamille Hüttel var i U/9 pigeklassen foran Mathea og
Isolde Jørgensen.
Noah Schow vandt i drenge klassen U/9.
Deltagerne i U/9 klassen gennemkørte 3 ruter 2 gange.
Jesper Kraul fik klemt sig ind i traileren blandt kabeltromler og
diverse PC-udstyr hvorfra han styrede tidtagningssysyemet suverent.
1
1
3
4
5
1
1
1
2
Lars Hüttel pressede Leo Skovgaard.
Leo Skovgaard samlet vinder af
motionsklassen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
1
2
Ann Charlot Sonne
samlet vinder af dameklassen.
3
78
nr. 4 2015 side 5
Elite 3 gennemkørsler
Lars Sonne
BCC
52.08
Asger O. Andersen
BCC
52.08
John W. Hansen
BCC
55.14
Benjamin Andersen BCC
58.17
Claus Steenberg
CB
udgået
U-16 piger 2 gennemkørsler
Bjørk Jørgensen
CB
41.54
U-13 piger 2 gennemkørsler
Jasmin Hüttel
BCC
49.26
Damer 2 gennemkørsler
Ann Charlot Sonne BCC
43.27
Nina Gjettermann
CB
57.00
Motionsklassen 2 gennemkørsler
Leo Skovgaard
BCC
37.50
Lars Hüttel
BCC
38.05
Troels Bernth
CB
39.18
Jesper Møller
BCC
39.40
Per Clausen
BCC
39.40
Michael Andersen
BCC
39.49
Esben Hansen
BCC
40.12
Hans Bentzen
BCC
40.48
Stig Rasmussen
Nexø MCC
43.10
Jørn Ole Pedersen
CB
44.50
Bjarne Christensen CB
45.40
Anders Cort
BCC
49.44
John W. Hansen
Hasle MCC
51.04
U-11 drenge 1 gennemkørsel 5 baner
Oscar Lund-Hansen BCC
27.05
Johan Bille Brache
BCC
33.05
U-9 piger 2 omgange 3 baner
Kamille Hüttel
BCC
30.11
Mathea Jørgensen
CB
36.25
29.29
Isolde Jørgensen
CB
-1 omg.
U-9 drenge 2 omgange 3 baner
Noah Schow
CB
42.10
Slutstilling af CUBE og Rønnecykelforrretnings MTB Cup 2014-2015
Elite
1.
2.
Asger O. Andersen
Lars Sonne
Benjamin Andersen
Jakob Rasmussen
Claus Steenberg
Martin Nielsen
Emil Toudal
Phillip Hansen
Magnus Woxhoult
Casper Skovgaard
Nils Toudal
Esge Andersen
Christian Bething
Rasmus Pedersen
Nicolai Dam
Nicklas Falk
Karl KB Andersen
12
10
9
7
8
0
0
12
0
1
10
1
9
0
Jens Jørgen Munch
Leo Skovgaard
Lars Hüttel
Anders Cort Jensen
Stig Rasmussen
Per Mortensen
Mikkel Toudal
Hans Bentzen
John W. Hansen
Michael Andersen
Jørn Ole Pedersen
Bjarne Christensen
Søren Schow
Kristoffer Schow
Lars Falk
Jens Jørgen Munch
Jannik Møller
Esben Hansen
Jesper Mortensen
Tommy Andersen
Thomas Poulsen
Tue Skovgård
Anders Madsen
Brian Kofod
Bent Hansen
Aksel Christoffersen
Mads Henriksen
Jesper Møller
Mikkel Hansen
Troels Bernth
3.
4.
9
10
0
0
1
8
0
7
1
6
0
0
12 12
10
0
8
0
7
0
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
1
0
12 overeført fra
9
motion
Motion
12
12 10 12
10
9
8
0
3
0
1
2
5
8
7
8
6
0
0
0
8
10
7
10
7
7
5
5
2
1
1
1
9
6
6
7
4
5
3
3
1
0
0
0
0
4
1
0
0
3
1
0
1
0
0
0
se
0
0
12
elite
0
0
9
0
0
0
4
6
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
9
1
1
1
1
4
6.
slut
8
10
7
0
6
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
32
34
24
23
9
36
10
8
7
6
5
4
3
2
1
1
9
9
39
39
2
0
1
3
0
0
12
0
2
10
6
4
0
0
0
12
10
1
3
0
0
4
1
6
2
1
0
0
0
58
38
10
31
6
47
28
8
44
23
6
5
4
1
58
38
10
31
1
3
47
28
7
38
21
2
6
0
0
12
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
9
9
23
2
1
1
1
9
1
1
1
1
21
1
9
23
7
7
7
Per Clausen
Damer
Pia Egeberg
Ann Charlott
V.Sonne
Nina Gjettermann
Ditte Toudal
Maiken Jørgensen
Johanne Skovgaard
5 bedplac.
ste
55
1
5.
33
3
22
4
Jens Jørgen Munch
kæmpede sig igennem
i Eliteklassen.
5
TV2- Bornhol m måtte selvfølgelig filme Asger Andersen som samlet vinder af
Eliteklassen.
5 bedste
plac
12
0
10
0
0
10
12
0
12
12
12
58
58
1
9
0
0
0
10
0
0
0
9
8
9
12 10 10
1
9
1
1
0
0
U/16 piger
0
12 12 12
U/13 piger
12 12 12 12
10 10 10 0
10
0
0
0
55
32
11
1
47
2
12
60
60
1
12
0
72
30
60
1
Bjørk Jørgensen
12
Jasmin Hüttel
Simone Bærnthsen
12
0
Ka mille Hüttel måtte af
cyklen ind imelle m...
4
8
22
Johan Bille Brache
Oscar Lund Hansen
Patrick Larsen
12
10
9
Kamille Hûttel
Jasmina Bærnthsen
Mathea Jørgensen
Ida Viborg Sonne
Nana Viborg Sonne
Isolde Jørgensen
12
Noah Schow
Nicholas Egeberg
0
12
nr. 4 2015 side 6
U/11 drenge
0
10
12 12
0
0
U/9 piger
12 12 12
10
7
10
9
8
10
12
0
12
0
12
10
0
10
12
0
54
68
9
54
58
2
1
12
0
10
0
0
9
12
0
10
0
0
9
72
17
30
9
8
18
60
1
U/9 drenge
0
12 12
0
0
0
12
48
12
48
1
Resultater
Indledningsløbet -
1. afd. af
Club-Cuppen 2015
Finish
time
U-15 Drenge 16 km
Alexsander Studsgaard BCC
00:26:57
U-16 piger 16 km
Bjørk
Jørgensen
CB
00:30:13
Kvinder 32 km
Pia
Egeberg
BCC
00:55:19
Maiken
Jørgensen
CB
01:03:26
Pia
Lehim
CB
01:06:43
Ditte
Toudal
BCC
01:09:58
Nina
Gjettermann CB
01:16:03
Begynder 32 km
Esben
Hansen
BCC
00:56:49
Orla
Pedersen
01:08:19
U-17 32 km
Benjamin Andersen
BCC
00:55:05
U-19 32 km
Lasse
Gjettermann CB
01:02:14
19-39 32 km
Christian Andreasen TAB
00:42:49
Jesper
Andreasen TAB
00:43:43
Emil
Toudal
TAB
00:45:59
Jakob
Rasmussen BCC
00:47:09
Søren
Christensen BCC
00:51:53
Anders
Madsen
Tri DK 00:53:25
Simon
Dam Hansen BCC
00:56:13
H-40 32 km
Carsten
Niberg
CB
00:51:35
Tommy
Pedersen
BCC
00:53:39
Per
Mortensen BCC
00:54:09
Tom
Andersen
BCC
00:56:30
Claus
Steenberg
CB
00:57:52
Bjarne
Christensen CB
01:02:40
H-50H-50 32 km
Stig
Rasmussen NMCC 00:47:41
Jørgen
Groth
BCC
00:51:07
Bent
Hansen
BCC
00:51:57
Ole
Rømer
BCC
00:53:06
Per
Clausen
BCC
00:54:14
Leo
Skovgaard
BCC
00:54:47
John
Marfelt
BCC
00:57:44
Jørn Ole
Pedersen
CB
01:02:39
First name
Pia Egeberg præsterer hidtil bedste tid for kvinder på den nye
distance.
32 ryttere
havde fundet det vigtigt at frekventere
Bornholms Cycle Clubs traditionelle Indledningsløb påske(søn)dag. I et lidt koldt forårsvejr og en frisk vind fra
nordvest - men dog også efterhånden med solskin.
På forhånd var der lagt op til, at de allerede formstærke
ryttere fra Team Almeborg Bornholm ville dominere i eliteklassen, og de besatte da også de tre første pladser
med Christian Andreasen som den hurtigste i ny rekordtid og et gennemsnit på 44,8 km/t - på den i 2013 med
800 m reducerede rute. Et lille min hurtigere end brormand Jesper og 22 sek. hurtigere end hans rekordtid fra
forrige år. Emil Toudal blev tredje i en tid, som vil have
været næstbedste i 2014! Så jo, Almeborgfolkene var
klar !
Blandt kvinderne var det Pia Egeberg, der var hurtigst.
Hun forbedrede sin egen bedstenotering fra forrige år
med 2:17 min. Men også Majken Jørgensen og Nina
Gjetter mann var hurtigere end sidste år. Måske var
modvinden knapt så grov denne gang! Ditte Toudal og
Pia Lehim er nye på rekordlisten.
I U-17 var Benjamin Andersen eneste deltaget. Han kør-
Last name
Club
Pace (net Category
time)
position
35,6 km/h
1
31,8 km/h
1
34.7 km/h
30.3 km/h
28.8 km/h
27.4 km/h
25.2 km/h
1
2
3
4
5
33.8 km/h
28.1 km/h
1
2
34.9 km/h
1
30.9 km/h
1
44.8 km/h
43.9 km/h
41.8 km/h
40.7 km/h
37.0 km/h
35.9 km/h
34.2 km/h
1
2
3
4
5
6
7
37.2 km/h
35.8 km/h
35.5 km/h
34.0 km/h
33.2 km/h
30.6 km/h
1
2
3
4
5
6
40.3 km/h
37.6 km/h
37.0 km/h
36.2 km/h
35.4 km/h
35.0 km/h
33.3 km/h
30.6 km/h
1
2
3
4
5
6
7
8
te et flot løb i 55:05 og var kun 18 sek. fra at køre sig ind på top 20. Men det gør han så bare
næste år!
Stig Ras mussen, suveræn vinder af H-50, kørte i
femtebedste tid overhoved. Kun 32 sek. langsommere end s ønnike Jakob. De må da ha´ noget at snakke om i familien…
Bjørk Jørgensen i U-16 Pige kørte sine 16 km. i
en tid 2.02 min hurtigere end sidste år. Hun bliver om føje tid en seriøs udfordrer til seniorkvinderne...
nr. 4 2015 side 7
Christian Andreasen klar til
start - og til at slå sin egen
rekord fra forrige år med
21 sek.
Anders Madsen kørte sig ind på rekordlisten
på en 14.-plads.
Indledningsløbet - rekordliste
Indledningsløbets top-10 kvinder
1
2
3
4
5
Søren Christensen kan
andet end at skrive i avisen. Han kan faktisk også køre på cykel - hvilket
resultetere i en 10.-plads
på rekordlisten med
55:53 min.
Pia Egeberg
55:19
Majken Jørgensen
1:03:26
Pia Lehim
1:06:43
Ditte Toudal
1:09:58
Nina Gjettermann
1:16:44
Sidst opdateret april 2015
2015
15
15
15
15
Indledningsløbets top-20 mænd
1
2
3
4
5
42:49
43:43
45:59
47:09
47:41
2015
15
15
15
15
49:10
13
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Christian Andreasen
Jesper Andreasen
Emil Toudal
Jakob Rasmussen
Stig Rasmussen
Andreas BøgstedMøller
Kim Holm
Jørgen Groth
Carsten Niberg
Søren Christensen
Bent Hansen
Ole Rømer
Claus Mortensen
Anders Madsen
Tommy Pedersen
Kasper Jensen
50:35
51:07
51:35
51:53
51:57
53:06
53:08
53:25
53:39
54:02
14
15
15
15
15
15
14
15
15
14
17
18
Per Mortensen
Per Clausen
54:09
54:14
15
15
19
20
Peer Olsen
Leo Skovgaard
54:16
54:47
14
15
6
Esben Hansen havde udskiftet
mountainbiken med raceren.
Sidst opdateret april 2015
Nav ne med BLÅ skrift har forbedret eller er ny på listen.
nr. 4 2015 side 8
Resultater
Løbet var 2. afd. af
1
2
1
2
3
4
5
6
T
rods pessimistiske v ejrudsigter og tungt-hængende sky er ov er Rø og
omegn, var der mødt 23 ryttere op til 2. af deling af Hydrema Cup.
Det regnede til 5 min. f ør start, men under hele løbet holdt det tørt og
solen kom frem.
De stadig våde veje og de skrappe bakker, gjorde dog at f em ryttere måtte udgå som f ølge af defekt, sty rt eller udmattelse.
Forv enteligt v ar det Emil Toudal der var stærkest, og han kørte allerede
på f ørste omgang ud af 10 f ra f eltet ledsaget af Stig Rasmussen fra H50
klassen. Denne stilling holdt til 7. omgang, hvor Emil ubesv æret kørte fra
Stig.
I hovedf eltet v ar det Benjamin Thor Andersen der vandt spurten foran Jørgen Groth, Jens
Jørgen Munch og Carsten
Niberg.
I damerækken v ar det igen
Pia Egebjerg, der v andt
rækken.
1
2
3
4
5
6
1
1
2
1
1
2
1
1
2
Emil Toudal
Lars Sonne
Club-Cuppen
H 19-39 10 omgange
Team A B
10 omg.
BCC
10
H-40 8 omgange
Carsten Niberg
Zehngraff
CB
8 omg.
Mikkel Toudal
BCC
8
Tom Andersen
BCC
8
Bjarne Christensen CB
8
Tommy Pedersen
BCC
7 udg.
Brian Kofoed
3 udg.
H-50 8 omgange
Stig Rasmussen
NMCC/ BCC 8 omg.
Jørgen Groth
BCC
8
Jens Jørgen Munch BCC
8
Hans Bentzen
BCC
8
Bent Hansen
BCC
5 udg.
John Marfelt
BCC
2 udg.
U-17 8 omgange
Benjamin Andersen BCC
8 omg.
Kvinder 7 omgange
Pia Egeberg Egeberg BCC
7 omg.
Maiken Jørgensen CB
6
Begynder 7 omgange
Heiko Thomsen
7 omg.
H-60 7 omgange
Kurt Sonne Hansen BCC
7 omg.
Søren Schou
NMCC
6
U-16 piger 6 omgange
Bjørk Jørgensen
CB
6 omg
U-11 drenge 2 omgange
William Studsgaard BCC
2 omg.
Johan Bille Brahe
BCC
1 udg.
01:57:19
02:07:06
01:39:38
01:48:12
01:48:14
01:54:26
01:27:08
00:40:52
01:35:29
01:39:20
01:39:20
01:49:26
01:05:45
00:23:27
01:39:19
01:33:33
01:37:15
01:38:48
01:44:44
01:44:13
01:15:46
00:32:20
Sammenligner man omgangstiderne på Pia Egeberg
(Kvinder) og Bjørk Jørgensen (Pige-16) har Bjørk kørt
små to min hurtigere. Sejt!
At Benjamin Andersen som 17 årig kunne kunne sætte
hele H-40-klassen til v ægs ved at vinde spurten, var også
godt gået. Om f øje år kan han begå sig i ”eliteklassen”...
Jørgen Groth, Bent Hansen, Jens Jørgen Munch,
Carsten Niberg og Tommy
Pedersen strider sig op ad
Bobbebrødderne på en af
de første omgange.
Tekst: Michael
Andersen.
Foto: Ole karpf.
BCCs landevejs-Cup bliver også i år sponsoreret af HYDREMA.
Landevejscuppen hedder derfor HYDREMA-CUP.
HYDREMA et fir ma som sælger og reparerer entreprenør maskiner.
nr. 4 2015 side 9
Beretninger fra medlemmerne
Lars Huttel og Tom XXX har bidraget
- gak hen og gør ligeså...
SRAMLigaen er en non-profit løbsserier drevet af frivillige MTBentuiaster. Løbsserien har UCI-verdensranglistepoint for eliten klasser
(Mænd, kvinder og U19).
I DCU-regi gives point for de nationale ranglister i klasserne Mænd A,
Mænd B, Kvinder A, Kvinder B, C, H40, Kvinder +40, H50, U19, U19
Kvinder, U17, U15, U13, U11, U19P, U16P, U13P, som du kender dem
fra de traditionelle DCU løb.
For Jasmin e t kæmpe setup med enormt mange unge ryttere
hvad hun bes temt ikke er vant til, så ingen tvivl om en s tor portion nerver s pille de ind i hendes debut!
En meget nervøs s tart g ik, og efter en lille kilome ter lå hun fint
placeret på en 4. plads i kraft af he ndes teknik. Men teknik e r
ikke alt, og på den stæ rkt kuperede rute måtte hun hurtigt overgive sig og lade sig falde helt tilbage i de t 8 mand(pige) store
felt!
Og der blev hun res ten af løbet, så de t var en lidt skuffet og trist
pige, der kom i mål og aldrig rigtig følte, at hun kom i gang.
Jasmin Hüttel på MTB i Viborg.
L
ørdag, d. 19/4 var dagen, hvor Jasmin Hüttel – 11-årig
MTB'er fra BCC skulle prøve kræfte r for første gang i et "rigtigt"
cykelløb, hvis man må sige sådan.
Faktum var, at hun kom fra den hjemlige andedam, hvor de r
ikke rigtig findes mods tand til hende og lige i ilde n mod en de l af
de bedste i landet; he rtil også en dygtig svensker.
På en supe r fin rute veltilre ttelagt af Viborg MTB- og SRAM-liga i
fantastisk forå rsvejr.
Men da skuffelsen havde lagt sig, var de r lidt teknikkonkurrence r, som tæller me d i det samlede resultat. Ikke at det
gjorde e n forskel, men helt sikkert noget, der skal ligges vægt på
ved træningen fremover!
Da det he le var overstået, slutte de hun af med a t sige: ”Det er
da ærgerligt, at der e r 3 uger til næste gang!! Nu var de t lige så
sjovt”.
Så ingen tvivl om at hun står klar på sta rtstregen igen 9/5 i Kolding til endnu en gang ræs.
Venligst Lars Hüttel.
Træningstur til Mallorca
V
i var en gruppe klubmedlemme r, som fik den gode ide’ i
efteråret sidste år, at tage på e n uges træningsle jr på Mallorca –
og følge i proffe rnes fodspor, elle r baghjul....
Vi fløj direkte fra Bornholm til Mallorca med vores egne cykeler i
cykelkuffet. Nemmere kan det ikke blive. Vi boede oppe på
nordkysten i Alcudia, et godt og bekvemt sted, som er e t godt
udgangspunkt, når vi skulle planlægge dagens tur.
10 km ned og op samme vej fra Sa Calobra.
Ugens ture variere de vi både me d mange km op i bjergene og
hveranden dag med forholdsvis flade ture ind på øen. Det blev
til 660 km og små 8000 højdeme tere i bene ne i løbe t af ugen.
Om lørdagen, hvor vi var afsted på vores lange tur – konge etapen på 152 km, var der samtidig et s tort motionscykelløb med
start og mål i Alcudia – Mallorca Rundt på 312 km og med 4800
højdemete re.
Tom Andersen.
Fra venstre: Tom Andersen, Jim Sommer, Steffen Unger, Erik Nielsen og
Hans Hansen.
nr. 4 2015 side 10
Almeborg Motionsløb
Hasle Byting, Almeborg A/S og BCC stod for tredje år i træk for ”forårsklassi keren” Almeborg Motionsløb. Og med rekorddeltagelse 110 ryttere trods koldt og blæsende vejr noterer formanden for bytinget, Kaj Erik Mortensens sig. Efterfølgende
var der pølser, drikkelse og lodtrækningspræmier. En god dag i Hasle!
Træning sommer 2015
Landevej:
Tirsdag kl.16.30: Er for alle - der bliver kørt i hold efter niveau.
Træner/ansvarlig gruppe 1. Christian Andreasen.
Træner/ansvarlig gruppe 2: Claus Bruun.
Træne/ransvarlig gruppe 3: Peter Fritzen
Børnetræner: Bent Hansen.
Torsdag kl.16.30: Fællestræning.
Lørdag kl. 10.00: For alle - der bliver kørt i hold.
Søndag kl. 09.00: Lang tur ca. 3 timer.
Kontaktpersoner: C hristian Andreasen 2483 0057 / Bent Hansen 4030 3902.
Øvrige: Ole Karpf, tlf.: 2615 0356
MTB:
Der er ikke fast MTB-træning i sommerperioden. Vi henviser i stedet til Facebooksiden:
https://da-dk.facebook.com/pages/Bornholms-Cycle-Club/498952086897347
Al BCC-træning starter ved klubhuset på Bellmannsvej i Rønne.
Svalhøjvej 15 • DK-3790 Hasle • Tlf.nr.: 56933600 • E-mail: [email protected]
nr. 4 2015 side 11
Hans-Henrik Ørsted
3 gange VM-guld i prof. 5 km forfølgelsesløb.
Her forts ættes a rtikelserien om tidligere danske
cykel ryttere
Guld VM 5 km indiv. forfølgelsesløb professionals 1984,
1985 og 1987.
Sølv VM 5 km indiv. forfølgelsesløb professionals 1981,
1982 og 1986.
Bronze VM 5 km indiv. forfølgelsesløb professionals 1980
og 1983.
Bronze OL 4 km indiv. forfølgelsesløb Moskva 1980.
Dansk mester Enkeltstart/Landevej 1978 og 1980.
Dansk mester 100 km Holdløb/Landevej for Roskilde CR
1978.
Dansk mester 4 km indiv. forfølgelsesløb 1977, 1978 og
1980.
Dansk mester 4.000 meter holdforfølgelsesløb 1975, 1977
og 1978.
Dansk mester Pointsløb 1978.
Dansk mester 5 km indiv. forfølgelsesløb professionals
1981 og 1984.
Dansk mester Omnium professionals 1981 og 1987.
Europamester Parløb professionals med Gert Frank 1981
og 1983.
6-dagesløb 8 sejre.
Verdensrekord 1 time amatører 47,200 km 1. november
1979 Mexico City.
Hans-Henrik Ørsted satte i alt 10 verdensrekorder på forskellige distancer som amatør og professionel.
Hans-Henrik Ørsted (født 13. december 1954 i Grenaa) er en
dansk cykelrytter og indehaver af timerekorden på 48,14472 km i
tidsrummet 9. september 1985 til 26. september 1986, hvor den
blev slået af Francesco Moser med næsten 400 meter.
August Krogh instituttet, og fik en videnskabelig tilgang til
træning. Stille og roligt udviklede han sig til fænomenet
Ørsted – dén Ørsted der satte verdensrekorder på stribe,
og som tog en række VM/OL medaljer.
Den tidligere professionelle cykelrytter og grundlægger af bikebuster.dk, Per Bausager, fortæller om HansHenrik Ørsted. (April 2014). En af de bedste danske
cykelryttere, men også en særdeles kontrov ersiel personlighed. (Redigeret).
Alle var irriterede på ham
Modstanden var der stadig. For ham var der aldrig noget
der kom nemt. Ud over vindmodstand og pedalmodstand
skulle han altid overvinde at alle konkurrenter helst så ham
tabe. På vinterbanerne var det udtalt. Alle var irriterede på
ham. Han forstod ikke spillereglerne.
At være makker med ham i et 6-dagesløb var slet ikke nogen fornøjelse. Alle omgange var vanskelige at tage. For
det første var dem som regel ingen der kørte med fordi de
ville have at han skulle bruge kræfter på at tage dem alene, og for det andet så skruede de andre altid farten op i
feltet når han var afsted. Og han dannede jo et dansk storpar sammen med Gert Frank. Ikke noget godt ægteskab.
Gert var en af verdens tre bedste vinterbaneryttere i de år,
og bestemt ikke begejstret for Ørsted. Han var i et evigt
dilemma. Han ville gerne vinde, men helst ikke sammen
med Ørsted. Og Ørsted masede bare på med massiv tons.
Det var den metode han løste alle problemer med.
De unge år
De første 2-3 år vandt han det meste af det, han stillede op
i. Dengang kørte drengeklasserne næsten kun enkeltstart,
og der kunne han ikke besejres. Han var sindssygt irriterende for alle andre at køre med, for når man sad og førte
med ham, så var det altid kun et spørgsmål for ham, hvor
hurtigt han kunne køre én ned bagved. Sådan noget er der
jo ingen cykelrytter der kan holde ud.
Monstrøst træningsregime
Ørsted begyndte at køre på bane, og det stod hurtigt klart
at han havde særlige evner i forfølgelsesløb. Det første
danske mesterskab høstede han i 1977 – samme år som
jeg blev professionel i Italien. Og det var i den periode han
begyndte at opbygge sit siden berømte metodiske system,
hvor alt var lagt i skema, og han tilknyttede hjælpere af
forskellig art – noget der indtil da var helt ukendt på vore
breddegrader. Han havde et monstrøst træningsregime –
både i volumen og i intensitet. Og han kunne holde til det.
Han begyndte at arbejde sammen med Finn Mikkelsen fra
I dag bor han sammen med Mona i en hyggelig villa – i
sagnlandet Lejre – lige dér hvor Ledreborg Alle stiger op
mod slottet. Stundom ser jeg ham på cykel ude på Skjoldenæsholmkanten.
nr. 4 2015 side 12
Maj
01-05-2015
02-05-2015
03-05-2015
03-05-2015
Fredag
Lørdag
Søndag
Søndag
Himmerland UCI GP Viborg
Himmerland UCI GP Himmerland
Himmerland UCI Rent liv løbet Skiv e
Nyborg
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
Kat.1.2
Kat.1.2
Kat.1.2
valgfri for ryttere som ikke kører i Skiv e
09-05-2015
Lørdag
Esbjerg
Jylland/Fyn
Enkeltstart - Jysk Fynsk Mesterskab Tem-
09-05-2015
09-05-2015
10-05-2015
10-05-2015
17-05-2015
17-05-2015
22-05-2015
23-05-2015
24-05-2015
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Lørdag
Søndag
ABC
Scandinavian Open - Uppsalaa
Horsens
Herlev
Fredericia
Roskilde
Paris Arras
Paris Arras
Paris Arras
Sjælland
Sverige
Jylland/Fyn
Sjælland
Jylland/Fyn
Sjælland
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Valgfri
Kat.1.2
Jysk Fynsk Mesterskab Samlet start
SM Samlet start
Stjerneløb (max 60 ryttere) TEAMLØB
Kat.2.2
Kat.2.2
Kat.2.2
23-05-2015
Lørdag
Sydkysten
Sjælland
TEAMLØB 10 mand
23-05-2015
Lørdag
Silkeborg
Jylland/Fyn
24-05-2015
Søndag (Pinsedag) Herning
25-05-2015 Mandag (2. Pinse30-05-2015 Lørdag
31-05-2015 Søndag
31-05-2015 Søndag
31-05-2015 Søndag
Jylland/Fyn
Hammel
Nakskov
Lolland Falster
Grenå
Velothon Berlin
Jylland/Fyn
Sjælland
Sjælland
Jylland/Fyn
Tyskland
2. afd. Post Cup TT
TEAMLØB 10 mand
06-06-2015
06-06-2015
07-06-2015
Lørdag
Søndag
Randers
Randers DM U-23 Samlet start
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
13-06-2015
13-06-2015
14-06-2015
14-06-2015
17-06-2015
20-06-2015
20-06-2015
21-06-2015
22-06-2015
25-06-2015
26-06-2015
26-06-2015
27-06-2015
28-06-2015
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Søndag
HFCK
Horsens UCI
Ordrup
Fyn Rundt UCI
Sommercup
Thy DM Holdløb
FBL
Thy
Silkeborg
Djurs DM-Ugen
Aarhus Banen Niels Fredborg Æresløb
Djurs DM-Ugen
Djurs DM-Ugen
Djurs DM-Ugen
Sjælland
Jylland/Fyn
Sjælland
Jylland/Fyn
Sjælland
Jylland/Fyn
Sjælland
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
Jylland/Fyn
05-06-2015
Randers DM U-23 Tempo
Jylland/Fyn
DCR Ballerup
Sjælland
Linjejøbet 19. april i Næstved
M
A
L
M
E
B
O
R
G
UCI 1.1
Juni
Fredag
(Grundlovsdag)
Lørdag
T
E
A
U23 DM Enkeltstart
B
O
R
U23 DM Samlet start
N
Criterium
Kat.1.2
H
Kat.1.2
TTT
DM Holdløb
Måske åbent for A-ryttere
3. afd Post Cup
Gadeløb
DM TT
Baneløb
DM
DM
DM
Martin Toft Madsen vinde r enkeltstarten i Næstved lørdag foran Lars
Chris tensen og Mathias Dam Westergaard - alle Team Almeborg.
Om søndagen bliver Christoffer Lisson og Stefan Djurhuus bliver nr. 1 og
2 i linjeløbet. Mathias Dam Westergaard vinder hovedfelte ts spurt. 8
ryttere fra Team Almeborg i top 10!
Desværre kunne succes’en ikke følges op i He rning ugen efte r i første
afdeling af Pos t Cuppen. 18 punkteringer - trods spe cielle dæk - gjorde
det svært. Stefan Djurhuus kom som
bedste Team Almeborg-rytte r ind
som nr. 18. otte min efte r...
nr. 4 2015 side 13
O
L
M
S
T
E
R
M
I
N
P
L
A
N
Aktivitetsplan for cykelsæsonen 2015
Dato
Aktiv itet
Ansv arlig
14.,15. og 16. maj
MTB Stage Race
Cykling Bornholm
Lørdag d. 30. maj
Søndag d. 31. maj
BornFondo - enkeltstart på Bjergmesterskabs ruten - Vang Hav n
BornFondo - samletstart Gudhjem
Bornholms CC /
Nexø Motion
BCC
Søndag d. 14. juni
Sydbornholm Rundt
Bornholms
Cyklistforbund
Søndag d. 28. juni
Lehnsgaard Rapsolie og Hydrema Motionsløb
Mountainbike løb
Søndag d. 5. juli
Østbornholm Rundt - motionsløb
Torsdag d. 25. juni
Ole-Kim
Cykling Bornholm
Nexø MCC
Søndag d. 12. juli
Bornholmsmesterskabet i enkeltstart Åkirkeby.
Tri over Gudhjem
Søndag d. 19. juli
Nordbornholm Rundt
Bornholms
Cyklistforbund
Søndag d. 2. august
Bisselineløbet
Cykling Bornholm
Lørdag d. 11. juli
Cykling Bornholm
Søndag d. 9. august
Bj ergmesterskabet.
3. afd. Hydrema Cup
John Svart +
Søndag d. 16. august
Bornholm Rundt
Bornholms
Cyklistforbund
Søndag d. 23. august
Bornholmsmesterskabet i samlet start
4. afd. af Hydrema Cup
Bornholms Cycle
Club
Lørdag d. 5. september
Kim - Ricky
Søndag d. 13. september
Handicap Tour de Bornholm
Post Trampen (motionsløb for PostNorden)
Bornholms Mesterskabet i mountainbike
Lørdag d. 24. oktober
Træningssamling mountainebike
Mikkel - Asger
Lørdag d. 12. september
•
•
•
•
•
Kontroller
John Marfelt - Bent Hansen - Jørgen Groth Tom Andersen
Tommy Petersen - Hans
Hansen.
Mangler én kontrol!
Mangler 6 kontroller.
Ole - Kim
Cykling Bornholm
Kontroller til Bjergmesterskabet: 7 stk. - Mangler 1 stk.
Kontroller til Bornholms mesterskabet i samlet start: Mangler 6 stk.
I sidste nr. af BCC- NYT efterlyste vi tilkendegivelser på i hvilke løb - dem som i 2014 har deltaget i klubbens løb - ønskede at medvirke som kontrol.
Jeg mangler stadig at høre fra: Nicklas Hammerstrand - Michael Ovesen - Emil Toudal Ole Rømer - Leo Skovgaard og Flemmning Hansen. I bedes give besked til [email protected]
eller tlf.: 20 22 70 78.
Der mangler 1 kontrol til Bjergmesterskabet og 6 kontroller til BM i samletstart.
Er der et løb du ikke lige har intentioner om at deltage i, er du velkommen til at melde dig som kontrol / flagsvinger. Ring eller mail til Kim.
Han bliver SÅ glad...
Vort ”lokale” Bjergmesterskab den 9. august
Dette års "lokale" Bjergmesterskab bliver afviklet i en ”luksus-udgave” den 9. august
i håbet om at flest mulige bornholmere vil vælge at hjæ lpe til ved Bornfondo og Bjergenkeltstarten den 30. og 31. maj.
Luksusudgave kunne betyde kaffe, morgenbrød, kage og præ mier.
Med venlig hilsen, Mchael Andersen!
nr. 4 2015 side 14
OPEL for enhver smag ! Besøg
Nyboes Auto ApS
Åkirkebyvej 64, 3700 Rønne tlf. 56 95 26 50 www.ronne.op el.dk
Reparation af alle bilmærker !
Kannikegårdsvej 10 — BALKA — Tlf. 56 49 44 74 — Fax 56 49 45 74
Søndergade 14 — SVANEKE
8-18
v. Anita & Stig Bech
Strandgade 3 · 3770 Nexø
Telefon 56 49 10 50
E-mail: [email protected]
www.intersport.dk
BLOMSTER
Brogade 7 A, Nexø 56 49 21 09
SIG DET MED BLOMSTER
nr. 4 2015 side 15
ADRESSELABEL
Magnus Cort kører også
Post Danmark Rundt 2015
Post Danmark Rundt 2015 køres 4.- 8. august. Den 25. udgave af løbet byder på to hårde etaper: 2. etape på 235
km og Kongeetapen, der i år har start og mål i Vejle. 16 hold, heraf fem Tour de France teams, skal kæmpe sig
gennem landet. Deres udfordringer kan for første gang følges helt tæt på, når DR sender live fra de sidste 50 kilometer af hver etape.
Foreløbig er fem Tour de France teams på
startlisten
Post Danmark Rundt løbsdirektør Jesper Worre har
foreløbig indgået aftaler med fem af årets Tour de
France teams om deltagelse i Post Danmark Rundt
2015.
De fem er Tinkoff-Saxo, Lotto-Soudal, MTN Qhubeka, Bora-Argon og Team Europcar. Desuden
forhandles med både Etixx-Omega Pharma og Team
Sky.
På startlisten er også Danmarks største team, Cult
Energy Cycling team og stærke professionelle continentale teams som Team Roompot, Topsport Vlaanderen-Baloise, Bardiani CSF og Team Novo Nordisk.
"Vi får uden en tvivl et super felt til jubilæumsudgaven
af Post Danmark Rundt. Tinkoff-Saxo kommer med
alle deres danske profiler. Lotto-Soudal med Lars
Bak, der bare vil vinde efter to andenpladser, MTNQhubeka har virkelig opdateret med store profiler i år,
og så er vores faste deltagere Topsport VlaanderenBaloise, Bardiani CSF altid garanti for stærk indsats",
vurderer løbsdirektør Jesper Worre.
Magnus udtaget til Post Danmark-holdet
Desuden deltager Team Post Danmark Rundt med
blandt andre Magnus Cort samt tre af de fire danske
continentale teams, Riw al Platform Cycling team,
Team Almenborg-Bornholm, Team TreFor-Blue Water og Team Coloquick.
Og vi krydser selvfølgelig fingre for, at Team Almeborg
Bornholm formår at kvalificere sig til deltagelse...
Tom Andersen og Kurt Sonne
Hansen var på Korsika forrige år hvorfra dette foto stammer.
Det er ikke så tit, vi hører om at
man tager til Korsika for at køre
på cykel. Men det er bl.a. sådan
noget, som kunne være interessant for os andre at blive delagtiggjort her i spalterne.
Tom med flere tager denne gang
til Mallorca, og han har stillet os i
udsigt, at vi her i BCC- NYT vil få
en beretning derfra.
Så venner; tænk over, at når I er
af sted på jeres stål(carbon)hest
til de mere eksotiske destinationer, kunne det godt være, at I
skulle aflevere en beretning med
samt et par fotos, så vi andre også kunne opleve en duft af jeres
oplevelser. red.
nr. 4 2015 side 16