Kulturhus åbent for udlån Frederikssund Bibliotekerne Åben for

Familieafdelingen
inviterer til foredrag
Information
fra Frederikssund
Kommune
Forældre til børn med særlige behov
www.frederikssund.dk
v/ Birgitte Dahl, torsdag den 28. maj 2015
kl. 16.30 - 18.30 på Elværket, Ved Kirken 6,
3600 Frederikssund.
På baggrund af bogen ”med hjerte og hjerne”
holder forfatteren Birgitte Dahl fordrag om
emnet:
At være mor til et barn med særlige behov.
Foredraget giver indsigt og gode råd til forældre
og til fagfolk, der har med børn med særlige
behov at gøre.
Pris for deltagelse 20 kr., betales ved indgangen
Tilmelding sker via
www.frederikssund.dk/foredrag
Tilmelding: senest onsdag den 20. maj 2015.
VI HAR ALTID ÅBENT
PÅ FREDERIKSSUND.DK
Åben for tilmelding
Så er der åbnet for tilmelding til Musikskolens sæson 2015-2016
Kulturhus åbent for udlån
Frederikssund Kommunes nyeste kulturhus, Foreningshuset på Østersvej, Østersvej 4, 3600 Frederikssund er nu åbent for udlån.
Huset kan lånes af foreninger, aftenskoler, institutioner, skoler og borgere, der er hjemmehørende i
Frederikssund Kommune.
Lokalerne kan benyttes til enkeltstående arrangementer og møder, men kan ikke benyttes til faste
ugentlige aktiviteter eller kommercielle og private
formål.
Huset indeholder
• Mødelokale med plads til maksimalt 48 personer.
• Værkstedslokale, der kan benyttes til arbejde med
materialer fra naturen mm. Værkstedslokalet har
plads til maksimalt 20 personer.
• Et køkkenområde til fælles benyttelse for de tre
lokaler
Læs mere om vilkår og ansøg om lån via
www.frederikssund.dk
Frederikssund Bibliotekerne
Jægerspris Bibliotek på Blå Nat
Fredag den 22. maj, kl. 16.00 – 20.00.
Kom og mød dit lokale bibliotek på Dannermarked og
hør om Livlig Lørdag.
Fine aktiviteter og fed konkurrence for hele familien.
Tips til sommerens læsning
Torsdag den 11. juni
kl. 16.00 – 18.00
på Frederikssund
Bibliotek
Bibliotekarerne giver
dig masser af tips
til sommerens læsning.
Onsdag den 27. maj kl. 16.00 – 18.00
på Skibby Bibliotek
Onsdag den 3. juni kl. 16.00 – 18.00
på Jægerspris Bibliotek
Gratis adgang, men husk tilmelding på
www.bibliotekerne.frederikssund.dk
eller på dit lokale bibliotek.
Det er nu man skal klikke ind på Frederikssund
Musikskoles hjemmeside www.musikskolen.
frederikssund.dk og se alle mulighederne for
musikundervisning i næste sæson.
Musikskolens levende folder med 11 små
filmeksempler på hverdag og koncert i Musikskolen er igen delt rundt til alle kommunens
skoleelever.
Der er tilbud om undervisning i en lang række
instrumenter, f.eks. violin, klarinet, guitar,
slagtøj, kontrabas og klaver, og der er også
mulighed for at blive meldt til holdundervisning, kor og solosang.
Musikskolen udbyder undervisning for alle
aldre, Babymusik, Legestuer, Musikkarrusel,
Performancekor for teenagere (T drops) og
meget mere, i instrumentalundervisning er der
ingen øvre aldersgrænse.
Flere oplysninger på www.musikskolen.
frederikssund.dk og på tlf. 47 35 12 44.
Tilmeldingsfristen
udløber 26. maj.