Sydslesvig-Håndbog 2015-1

SYDSLESVIG-HÅNDBOG
2015
Navne, adresser, telefonnumre og e-mails i Sydslesvig
Pr. 11.2.2015
Sydslesvigsk Forening
Indhold
Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig e.V.
Dansk Skoleforening
for Sydslesvig
side
SYDSLESVIGS DANSKE UNGDOMSFORENINGER 12
Administration/Ungdomssekretariatet
Konsulenter
Forretningsudvalg / Styrelse
Aktivitetsudvalg
Andre udvalg
Foreninger i de enkelte amter
Landsdelsorganisationer
Fritidshjem
Lejrmuligheder, haller m.m.
DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG 04
Hovedbibliotek / Administration
Filialer
Bogbusser
Studieafdelingen og Arkivet
Biblioteksbestyrelsen
DANSK KIRKE I SYDSLESVIG
Kirkekontoret
Kirkerådet
Menighederne
MBU
Menighedsplejen
04
DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG
Administration
Skolekontor
Gymnasiekontor
Børne- og skoleefritidskontor
Center for Undervisningsmidler
Feriekontoret
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ungdomskollegiet
Voksenundervisningsnævnet
Skoler
Børnehaver
Kolonier
07
Sydslesvigsk Forening
SYDSLESVIGSK FORENING
Hovedadministration/Dansk Generalsekretariat
Forretningsudvalg
Amter
Hovedstyrelse
Distrikter
Udvalg
Forsamlingshuse
Museum
Lejrskole
Ældreboliger
Ældreklubber
Tilsluttede organisationer
20
SYDSLESVIGSK VÆLGERFORENING
Administration/Landssekretariatet
Sekretariatet i Nordfrislands amt
Kontaktudvalget
Landsstyrelsen
Hovedudvalget
Amtsstyrelser
Distrikter
Landdagsgruppen
Kommunale repræsentanter
27
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
DANSK SUNDHEDSTJENESTE FOR SYDSLESVIG 10
Administration
Skolesundhedstjenesten
Hjemmeplejen
Mødrerådgivning
Socialrådgivning
Fodpleje
Sygeplejecentre
Plejehjem
Ældreboliger
Rekreation
FLENSBORG AVIS
Hovedredaktion
Lokalredaktioner
side
11
ANDRE DANSKE FORENINGER,
INSTITUTIONER M.M.
33
KGL. DANSK GENERALKONSULAT
37
GRÆNSELANDSORGANISATIONER I DANMARK 37
3
DANSK CENTRALBIBLIOTEK
FOR SYDSLESVIG
DANSK KIRKE I SYDSLESVIG
Hovedbibliotek / administration
Internet: www.dks-folkekirken.dk
Wrangelstr. 14, 24937 Flensborg, 0049-461-52925,
fax 9091596, [email protected]
Dansk Postadresse: Postboks 386, DK-6330 Padborg
Provst Viggo Jacobsen, 0049-461-52565, fax 9091598,
[email protected]
Forretningsfører: Jytte Nickelsen, [email protected]
Sydslesvigs Kirkekontor:
Norderstr. 59, 24939 Flensburg, Postfach 14 10,
24904 Flensburg,
0461/86 97-0, telefax: 86 97-222 (udlån) og
86 97-200 (administration), e-mail: [email protected],
internet: http://www.dcbib.dk
Dansk postadresse: Postboks 528, DK-6330 Padborg
Bibliotekschef: Alice Feddersen, 0461/86 97-100,
e-mail: [email protected]
Souschef: Jens M. Henriksen, 0461/86 97 -104,
e-mail [email protected]
Kirkerådet:
Formand: provst Viggo Jacobsen, Wrangelstr. 14,
24937 Flensborg, 0049-461-52565, fax 9091598,
[email protected]
Næstformand: Peter L. Jacobsen, Ballastkai 7,
24937 Flensborg, 0049-461-4308558, [email protected]
Forretningsudvalgsmedlem Helle Wind Skadhauge,
Alter Kupfermühlenweg 32,
24939 Flensborg, 0049-461-47811,
[email protected]
Uwe Nissen, Kirchweg 31, 25917 Agtrup, 0049-4662-2233,
[email protected]
Pastor Henriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5, 25917 Læk,
0049-4662-2443, [email protected]
Frauke Alberts, Kiek Ut 5, 25836 Garding,
0049-4862-8265, [email protected]
Jochen Arndt, Adelbykamp 35, 24943 Flensborg,
0049-461-22681, [email protected]
Pastor Ea Dal, Kappelner Str. 38, 24943 Flensborg,
0049-461-25986, [email protected]
Helene Happich, Barkhorn 18, 24787 Fockbek,
0049-4331-123455, [email protected]
Pastor Cecilie Brask, Gerichtsberg 6, 24768 Rendsborg,
0049-4331-71127, [email protected]
Lorentz Korsgaard, Amselweg 9, 24376 Kappel,
0049-4642-2057, [email protected]
Filialer
Husum Bibliotek, Neustadt 81, 25813 Husum, 04841/82 28 0,
e-mail: [email protected]
Slesvig Bibliotek, Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621/98 80 54,
e-mail: [email protected]
Fællesbiblioteket Egernførde Jes Kruse-Skolen,
Hans-Chr.-Andersen-Weg 2, 24340 Eckernförde,
04351/72 02 65, e-mail: [email protected]
Bogbusser
Bogbusserne: Norderstr. 59, 24939 Flensburg,
0461/86 97-150, e-mail: [email protected]
Studieafdelingen og Arkivet
Leder af Studieafdelingen og Arkivet:
Mogens Rostgaard Nissen,
0461/86 97-190, e-mail: [email protected]
Tilsynsråd
Formand: Alice Feddersen
Næstformand: Dieter Paul Küssner (Sydslesvigsk Forening)
Hans Christian Böwes (Sydslesvigsk Forening)
Olaf Runz (Dansk Skoleforening)
Hans Schultz Hansen (Historisk Samfund for Sønderjylland)
Christian Staugaard Nielsen (Grænseforeningen)
Hans Bladt (Grænseforeningen)
Kreds 1: Distrikterne i Læk, Vesterland og Aventoft-Nibøl
Aventoft Pastorats danske Menighed
Menighedsrådsformand Birgit Christiansen, Drift 4,
25927 Aventoft, 0049-4664-497
Pastor Jens Bach Nielsen, Drift 8, 25927 Aventoft,
0049-4664-212, fax 983474, [email protected],
Biblioteksbestyrelsen
Den danske menighed for Læk og omegn
Menighedsrådsformand Inge Petersen, Kirchhofstr. 28,
25917 Læk, 0049-4662-881886
Pastor Henriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5, 25917 Læk,
0049-4662-2443, fax 884904, [email protected],
Formand: Christian Jürgensen (Grænseforeningen e. V.)
Næstformand: Bjarne Truelsen (Sprogforeningen i Sydslesvig)
Hans Bladt (Grænseforeningen)
Andreas André Pastorff (Dansk Skoleforening for Sydslesvig)
Anders Kring (Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger)
Preben Kortnum Mogensen (Sydslesvigsk Forening)
Christian Staugaard Nielsen (Grænseforeningen)
Susanna Christensen (Medarbejderrepræsentant for bibliotekarer)
Margrit Hartl (Medarbejderrepræsentant for kontorister)
Bent Petersen (Medarbejderrepræsentant for service-ansatte)
Alice Feddersen (Bibliotekschef)
Jens M. Henriksen (Souschef)
Den danske Menighed på Sild
Menighedsrådsformand Iris Frank, Bundiswung 24,
25980 Vesterland, 0049-4651-3383577, [email protected]
Pastor Jon Hardon Hansen, Rosenweg 5, 25980 Vesterland,
0049-4651-22892, fax 23088, [email protected],
4
Kreds 2: Distrikterne i Husum, Ejdersted og
Frederiksstad-Bredsted
Pastor Finn Egeris Petersen, Adelbyer Kirchenweg 34,
24943 Flensborg, 0049-461-25299, [email protected]
Den danske Menighed i Bredsted og Omegn
Sporskifte danske Menighed
Menighedsrådsformand Johanna Christiansen, Heverstr. 8a,
25821 Bredsted, 0049-4671-1758
Pastor Jens Bach Nielsen, Drift 8, 25927 Aventoft,
0049-4664-212, fax 983474, [email protected]
Menighedsrådsformand Kay von Eitzen, Alter Husumer Weg
207, 24941 Flensborg, 0049-461-91457,
[email protected]
Børne- og ungdomspræst pastor Thomas Hougesen,
Alter Husumer Weg 220, 24941 Flensborg, 0049-461-1689676,
[email protected]
Den danske Menighed for Husum og Omegn
Menighedsrådsformand Jens Otto Vogt, Osterende 38,
25813 Husum, 0049-4841-9373969
Dansk Pastoratskontor, Neustadt 95, 25813 Husum,
0049-4841-72184
Pastor Ulrich Poul Georg Vogel,
Kreds 4: distrikterne i Harreslev, Valsbøl og Tarp
Harreslev danske Menighed
Menighedsrådsformand Grethe Kreutzer, Sct. Jürgen Str. 39,
24937 Flensborg, 0049-461-8402558,
[email protected]
Pastor Susanne Bramsen Böll, Berghofstr. 10, 24955 Harreslev,
0049-461-71334, [email protected]
Den danske Menighed i Frederiksstad og Omegn
Prinzenstr. 28, 25840 Frederiksstad, 0049-4881-533, fax 7637
Menighedsrådsformand Solveig Larsen, Am Mittelburgwall 30,
25840 Frederiksstad, 0049-4881-938700, [email protected]
Pastor Ulrich Poul Georg Vogel,
Hanved Menighed
Tønning danske Menighed
Menighedsrådsformand Ute Clausen, Entenstieg 4,
24983 Hanved, 0049-4608-560, [email protected]
Pastor Susanne Bramsen Böll, Berghofstr. 10, 24955 Harreslev,
0049-461-71334, [email protected]
Menighedsrådsformand Kerstin Pauls, Dorfstr. 11,
25832 Kotzenbüll, 0049-4861-690241, [email protected]
Pastor Mattias Skærved, Herrengraben 3, 25832 Tønning,
0049-4861-453, [email protected],
Den danske menighed i Valsbøl, Medelby,
Store Vi og Skovlund
Vestejdersted danske Menighed
Menighedsrådsformand Peter Lynggaard Jacobsen, Ballastkai
7, 24937 Flensborg, 0049-461-4308558, [email protected]
Pastor Finn Johannes Lyngholm Rønnow, Kirchenweg 17,
24980 Valsbøl, 0049-4639-823, [email protected]
Menighedsrådsformand Frauke Alberts, Kiek Ut 5,
25836 Garding, 0049-4862-8265, [email protected]
Pastor Mattias Skærved, Herrengraben 3, 25832 Tønning,
0049-4861-453, [email protected],
Menigheden under den danske Kirke i Tarp
Kreds 3: Flensborg bys menigheder
Menighedsrådsformand Dagmar Hansen, Sniederbarg 3,
Frørup, 24988 Oversø, 0049-4638-898314
Pastor Ib Nedergaard Christensen, Harkielweg 2, 24963 Tarp,
0049-4638-80131, fax 80020, [email protected]
Ansgar-Kirkens menighed, Flensborg-Nord
Menighedsrådsformand Helle Skadhauge,
Alter Kupfermühlenweg 32, 24939 Flensborg,
0049-461-47811,
[email protected]
Pastor Preben Kortnum Mogensen, Apenrader Str. 25,
24939 Flensborg, 0049-461/43376, [email protected]
Jaruplund danske Menighed
Menighedsrådsformand Christian Jacobsen, Heinrichweg 8,
24983 Hanved, 0049-461-979129, [email protected]
Pastor Ib Nedergaard Christensen, Harkielweg 2, 24963 Tarp,
0049-4638-80131, fax 80020, [email protected]
Helligånds Sogns Menighed
Vanderup danske menighed
Menighedsrådsformand Annemette Anker Jakobsen,
Marienallee 10, 24937 Flensborg, 0049-461-97888506,
[email protected]
Provst Viggo Jacobsen, Wrangelstr. 14, 24937 Flensborg,
0049-461-52565, fax 9091598, [email protected]
Pastor Jacob Ørsted. Stuhrs Allee 17, 24937 Flensborg,
0049-461-56446, [email protected]
Menighedsrådsformand Peter Sindberg, Kamplanger Weg 33,
24997 Vanderup, 0049-4606-444,
Pastor Ib Nedergaard Christensen, Harkielweg 2, 24963 Tarp,
0049-4638-80131, fax 80020, [email protected]
Sct. Hans og Adelby danske Menighed
Menighedsrådsformand Jörg Braun, Zur Beek 2 b,
24943 Flensborg, 0049-461-6742937, [email protected]
Pastor Ea Dal, Kappelner Str. 38, 24943 Flensborg,
0049-461-25986, fax 8405065, [email protected]
Sct. Jørgen-Mørvig danske Menighed
Menighedsrådsformand Bente Schneider, Twedter Feld 76,
24944 Flensborg, 0049-461-32074, [email protected]
5
Midtangels danske Menighed
Kreds 5: distrikterne i Slesvig, Rendsborg og Egernførde
Menighedsrådsformand Christa Gondesen,
Sörupholzer Str. 29, 24966 Sørup, 0049-4635-2828,
[email protected]
Pastor Nikolaj Steen, Wolleshuus 1, Ortsteil Satrup,
24986 Mittelangeln, 0049-4633-1649, [email protected]
Slesvig og omegns danske Menighed
Menighedsrådsformand Jesper Bolund Nielsen, Hafengang 8,
24837 Slesvig, 0049-4621-25509,
[email protected]
Børne- og ungdomspræst pastor Bo Nicolaisen, Bismarckstr.
18 a, 24837 Slesvig, 0049-4621-25815, [email protected]
Pastor Chr. Ulrich Terp, Mansteinstr. 9, 24837 Slesvig,
0049-4621-32566, [email protected]
Den danske Menighed i Sønder Brarup og Stenfeld
Menighedsrådsformand Torsten Wullf, Schleswiger Str. 38 A,
24392 Sønder Brarup, 0049-4641-1640, [email protected]
Pastor Nikolaj Steen, Wolleshuus 1, Ortsteil Satrup,
24986 Mittelangeln, 0049-4633-1649, [email protected]
Rendsborg og Omegns Danske Menighed
Menighedsrådsformand Joachim Martin, Gartenstr. 24,
24794 Borgstedt, 0049-4331-32950,
[email protected]
Pastor Cecilie Brask, Gerichtsberg 6, 24768 Rendsborg,
0049-4331-71127, [email protected]
Den danske Menighed for Thumby/Strukstrup
Menighedsrådsformand Volker Bock, Meiereistr. 7,
24891 Schnarup-Thumby, 0049-4623-7189,
[email protected]
Pastor Nikolaj Steen, Wolleshuus 1, Ortsteil Satrup,
24986 Mittelangeln, 0049-4633-1649, [email protected]
Egernførde danske Menighed
Menighedsrådsformand Lis Hougaard, Dorfstr. 7,
24357 Fleckeby, 0049-4354-1075, [email protected]
Pastor Mads Peter Mønsted, Ostlandstr. 21-23,
24340 Egernførde, 0049-4351-86644, fax 768890,
[email protected]
Dansk Menighedspleje
Dansk Menighedspleje Flensborg v/provst Viggo Jacobsen,
Wrangelstr. 14, 24937 Flensborg, 0049-461-52565,
[email protected]
Holtenå danske Menighed
Dansk Menighedspleje Slesvig, Bismarckstr. 18 a,
24837 Slesvig, 0049-4621-25815, [email protected]
Menighedsrådsformand Ute Ruttkowski, Klausdorfer Str. 78,
24161 Altenholz, 0049-431-323880
Pastor Mads Peter Mønsted, Ostlandstr. 21-23,
24340 Egernførde, 0049-4351-86644, fax 768890,
[email protected]
Dansk Menighedspleje Tønning v/pastor Mattias Skærved,
Herrengraben 3, 25832 Tønning, 0049-4861-453,
skæ[email protected]
Kreds 6: distrikterne i Lyksborg, Kappel-Arnæs,
Sønder Brarup og Satrup
Den danske menighed i Lyksborg og omegn
Menighedsrådsformand Roland v. Oettingen, Zum Dorfteich 7,
24975 Husby, 0049-4634-9647, [email protected]
Pastor Ruben Fønsbo, Schwennaustr. 12, 24960 Lyksborg,
0049-4631-7179, [email protected]
Kappel danske Menighed
Menighedsrådsformand Silke Haar, H. C. Andersen Weg 1,
24376 Kappel, 0049-4642-3850, [email protected]
Pastor Randi Wetke Korsgaard, Amselweg 9, 24376 Kappel,
0049-4642-2057, [email protected]
Arnæs danske Menighed
Menighedsrådsformand Liselotte Wiese, Lange Str. 64,
24399 Arnæs, 0049-4642-3264, Pastor Randi Wetke
Korsgaard, Amselweg 9, 24376 Kappel, 0049-4642-2057,
[email protected]
Gulde-Gelting danske Menighed
Menighedsrådsformand Heike Truelsen, Wolfgang-Mieter-Str.
25, 24395 Gelting, 0049-4643-186233
Pastor Randi Wetke Korsgaard, Amselweg 9, 24376 Kappel,
0049-4642-2057, [email protected]
6
DANSK SKOLEFORENING
FOR SYDSLESVIG E. V.
sen-Haudrup, Dorfstr. 21, 24891 Struxdorf, 04623/541
Dänischenhagen: Jernved Danske Skole, skoleinspektør
Theis Cornelsen, Schulstr. 50, 24229 Dänischenhagen,
04349/1022, fax 909804
Stuhrsallee 22, 24937 Flensburg eller Postfach 1461,
24904 Flensburg
0461/5047-0, fax 5047-137
[email protected]
www.skoleforeningen.org
Dansk postadresse: Postboks 389, 6330 Padborg
Direktør: Anders Molt Ipsen, 0461/5047-111
Formand: Udo Jessen, Geilwanger Str. 17, 24896 Treia,
04626/1303, [email protected]
Egernførde: Jes Kruse-Skolen, skoleinspektør Peter Olesen
Müller, kst. viceskoleinspektør Anette Taebel,
Hans-Chr.-Andersen-Weg 2, 24340 Eckernförde, 04351/71570
Flensborg:
Cornelius Hansen-Skolen, skoleinspektør Knud Ramm-Mikkelsen, viceskoleinspektør Hanne Jensen Prühs, Alter Kupfermühlenweg 15, 24939 Flensburg, 0461/41718, fax 470273
Skolekontoret:
Vicedirektør/skolechef: Uwe Prühs, 0461/5047-119/-115
Duborg-Skolen, rektor Ebbe Benedikt Rasmussen, vicerektor
John Grube Læsøe, afdelingsleder Torben Hansen, Ritterstr.
27, 24939 Flensburg, eller Postfach 1439, 24904 Flensburg,
0461/144390, fax 22430
Gymnasiekontoret:
Afdelingsleder: Olaf Runz, 0461/5047-115/-119
Børne- og Skolefritidskontoret:
Stuhrsallee 22, 24937 Flensburg eller
Postfach 1461, 24904 Flensburg,
0461/5047-180, fax 5047-137
Børne- og skolefritidschef: Birgit Messerschmidt,
0461/5047-180
Gustav Johannsen-Skolen, skoleinspektør Ole Jørgensen Uth,
viceskoleinspektør Kjeld Marc Bonato, Eckenerstr. 9, 24939
Flensburg, 0461/58717-0, fax 58717-20
Jens Jessen-Skolen, skoleinspektør Lars Borst, viceskoleinspektør Linda Schröder, Mürwirker Str. 155 a, 24944 Flensburg,
0461/37171
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR):
Wrangelstr. 6, 24937 Flensburg eller
Postfach 1415, 24904 Flensburg, 0461/570870, fax 581816
Ledende skolepsykolog: Hans Jessen
Jørgensby-Skolen, skoleinspektør Sølvi Johansen Koch,
viceskoleinspektør Sandrra Mikkelsen, Schulgang 2-6, 24943
Flensburg, 0461/141230
Center for Undervisningsmidler:
Südergraben 36, 24937 Flensburg, eller
Postfach 1461, 24904 Flensburg,
0461/5047-146, fax 5047-153
Leder: Claus Fischer
Oksevejens Skole, skoleinspektør Susanne Ipsen, Alter Husumer Weg 207, 24941 Flensburg, 0461/9576100
Feriekontoret:
Südergraben 36, 24937 Flensburg, 0461/56664
www.feriebarn.dk
Leder: Eberhard von Oettingen
Hanved Danske Skole, kst. skoleinspektør Michael Noack, Alter
Kirchenweg 42, 24983 Handewitt, 04608/608300
Frederiksstad: Hans Helgesen-Skolen, skoleinspektør Bjørn
Kasubke, Schleswiger Str. 23, 25840 Friedrichstadt, 04881/261
Harreslev Danske Skole, skoleinspektør Lars Bjerrum
Danielsen, Süderstr. 90, 24955 Harrislee, 0461/71389
Voksenundervisningsnævnet:
Stuhrsallee 22, 24937 Flensburg eller
Postfach 1461, 24904 Flensburg, 0461/5047-155, [email protected]
Sekretær: Anne Winkelströter
Formand: Erik Andresen
Hatlund-Langballe Danske Skole, skoleinspektør Klaus Andersen, Hattlund 9, 24972 Steinbergkirche, 04632/385, fax 382
Humtrup: Bavnehøj-Skolen, skoleinspektør Susanne Møller,
Hauptstr. 5, 25923 Humptrup, 04663/420
Ungdomskollegiet:
Marienhölzungsweg 66, 24939 Flensburg, 0461/52444
Forstander: Allan Pedersen
Husby Danske Skole, skoleinspektør Anne Kämper-Großer,
Lerchenweg 2, 24975 Husby, 04634/508
Husum Danske Skole, skoleinspektør Solveig Aggerholm,
viceskoleinspektør Karl-Heinz Blumenau, Klaus-Groth-Str. 45,
25813 Husum, 04841/73610, fax 74603
Jaruplund Højskole:
Lundweg 2, Jarplund-Weding, 24976 Handewitt,
04630/969140, kursisttelefon 1005, fax 969149
Forstander: Karsten B. Dressø
Jaruplund Danske Skole, skoleinspektør Per Wietz, Jarplunder
Weg 14, Jarplund-Weding, 24976 Handewitt, 0461/979304
Skoler:
Askfelt Danske Skole, skoleinspektør Wolfgang Bradtke, Dorfstr. 25, 24358 Ascheffel, 04353/636
Kappel: Kaj Munk-Skolen, skoleinspektør Helga Bade, HansChr.-Andersen-Weg 14, 24376 Kappeln, 04642/3389
Bredsted Danske Skole, skoleinspektør Bjørn Schindhelm
Petersen, Herrmannstr. 8 a, 25821 Bredstedt, 04671/9160-0
Kobbermølle Danske Skole, skoleinspektør Ellen Clausen Christensen, Wassersleben 32, 24955 Harrislee, 0461/71202
Bøl-Strukstrup Danske Skole, skoleinspektør Susanne Terkel-
7
Ladelund-Tinningsted Danske Skole, skoleinspektør Bo Bjørn
Egeskjold, Karlumer Str. 2, 25926 Ladelund, 04666/367
Oversø-Frørup afd.: Wanderuper Weg 5, Frörup,
24988 Oeversee
Ladelund Ungdomsskole, forstander Hans Henning Jochimsen,
Karlumer Str. 1, 25926 Ladelund, 04666/714
Treja Danske Skole, skoleinspektør Björn Rosenbaum, Geilwanger Str. 19-21, 24896 Treia, 04626/557
Lyksborg Danske Skole, skoleinspektør Annegret Andersen,
Gorch-Fock-Str.1c, 24960 Glücksburg eller Postfach 1137,
24956 Glücksburg, 04631/4099100
Tønning: Uffe-Skolen, skoleinspektør Horst-Werner Knüppel,
Herzog-Philipp-Allee 3 a, 25832 Tönning, 04861/236, fax 9162
Vanderup Danske Skole, skoleinspektør Karen Hansen,
Bakkesand 1, 24997 Wanderup, 04606/298
Læk Danske Skole, skoleinspektør Per Sørensen, viceskoleinspektør Lorenz Thomsen, Propst-Nissen-Weg 55, 25917 Leck
eller Postfach 1249, 25912 Leck, 04662/2403, fax 70628
Vesterland-Kejtum Danske Skole, skoleinspektør
Lisbet Mikkelsen Buhl, Deckerstr. 31-33,
25980 Sylt/OT Westerland, 04651/201364
Medelby Danske Skole, skoleinspektør Kaj Henken, Abroer
Weg 2, 24994 Medelby, 04605/383
Kejtum afd.: Süderstr. 38, 25980 Sylt/OT Keitum,
0461/5047924642
Nibøl Danske Skole, skoleinspektør Anna-Louise Holste, Osterweg 67, 25899 Niebüll, 04661/3342
Vestermølle Danske Skole, skoleinspektør Andreas Düring,
Bargstaller Str. 2, 24800 Elsdorf-Westermühlen, 04332/418, fax
991799
Nykirke: Vidingherreds Danske Skole, skoleinspektør
Jytte Andresen, Beim Siel 5, 25927 Neukirchen, 04664/228
Vyk Danske Skole, skoleinspektør Uwe Nissen, Feldstr. 38,
25938 Wyk eller Postfach 1148, 25929 Wyk, 04681/593120, fax
593121
Rendsborg: Ejderskolen, kst. skoleinspektør Kasper Stavnsbo,
kst. viceskoleinspektør Kirsten Wellhausen, Prof.-KoopmannStr. 4-6, 24768 Rendsburg, 04331/78591-0, fax 78591-20
Risby Danske Skole, skoleinspektør Niels-Jørgen Hansen,
Greens Weg 4, 24354 Rieseby, 04355/277
Daginstitutioner:
Askfelt Børnehave, daginstitutionsleder Linda Skrydstrup, Dorfstr. 25, 24358 Ascheffel, 04353/524
Risum Skole/Risem Schölj, skoleinspektør Jörgen Jensen Hahn,
Dorfstr. 91, 25920 Risum-Lindholm, 04661/8387
Aventoft Børnehave, daginstitutionsleder Anette Nahnsen,
Nambüll 6, 25927 Aventoft, 04664/297
Satrup Danske Skole, skoleinspektør Jonna Rebentisch, Wolleshuus 2, 24986 Satrup, 04633/286
Bramstedlund Børnehave, daginstitutionsleder Gitte Hansen
Christiansen, Dorfstr. 2, 25926 Bramstedtlund, 04666/881
Skovlund-Valsbøl Danske Skole, skoleinspektør Anne Clausen,
Buchauweg 28, 24980 Schafflund, 04639/471
Bredsted Børnehave, daginstitutionsleder Torge Petersen,
Herrmannstr. 8 a, 25821 Bredstedt, 04671/2968
Valsbøl afd.: Kirchenweg 16, 24980 Wallsbüll, 04639/525
Bydelsdorf Børnehave, daginstitutionsleder Bodil Gulev Vogel,
Mühlenstr. 30, 24782 Büdelsdorf, 04331/31746
Slesvig:
A. P. Møller Skolen, rektor Jørgen Kühl, vicerektor Flemming
Rasmussen, afdelingsleder Klaus Pløen, Fjordallee 1, 24837
Schleswig, 04621/48200
Drage Børnehave, daginstitutionsleder Mette Sofie Møller,
afdelingsleder Maik Hedtkamp, Achterum 22, 25878 Drage,
04881/7887
Gottorp-Skolen, skoleinspektør Helga Light Braun, viceskoleinspektør Stefan Breuer, Erdbeerenberg 32, 24837 Schleswig,
04621/995700
Egernførde:
Borreby Børnehave, daginstitutionsleder Lene Jessen Roost,
Saxtorfer Weg 58 a, 24340 Eckernförde, 04351/81478, fax
879383
Hiort Lorenzen-Skolen, skoleinspektør Tine Bruun Jørgensen,
Königsberger Str. 3, 24837 Schleswig, 04621/995730, fax
995749
Egernførde Børnehave, kst. daginstitutionsleder Linda Skrydstrup, Hans-Chr.-Andersen-Weg 6, 24340 Eckernförde,
04351/5478, fax 726968
Store Vi Danske Skole, skoleinspektør Inga Thamsen, Störtebekerweg 3, 24969 Großenwiehe, 04604/987218, fax 830
Flensborg:
Duborg Børnehave, daginstitutionsleder Mette Madsen, Ritterstr. 5, 24939 Flensburg, 0461/29823
Sønder Brarup Danske Skole, skoleinspektør Mariann Petersen,
viceskoleinspektør Søren Clement Christensen, Raiffeisenstr.
25, 24392 Süderbrarup, 04641/8193
Engelsby Børnehave, daginstitutionsleder Torsten Schönhoff,
afdelingsleder Louise Petersen, Neuer Weg 9, 24943 Flensburg, 0461/65530
Sørup Danske Skole, skoleinspektør Anja von Oettingen, Neue
Str. 12, 24966 Sörup, 04635/2282
Fjordvejens Børnehave, daginstitutionsleder Dirk Moshage,
Kiefernweg 118, 24944 Flensburg, 0461/37390
Tarp: Trene-Skolen, skoleinspektør Georg Thomsen, Stapelholmer Weg 45, 24963 Tarp, 04638/231
8
Ingrid-Hjemmet, daginstitutionsleder Sylvia Purrucker, Alter
Kupfermühlenweg 39, 24939 Flensburg, 0461/41340
Jaruplund Børnehave, daginstitutionsleder Lone Petersen,
Jarplunder Weg 14, 24976 Handewitt, 0461/979523
Julie Ramsing-Børnehaven, daginstitutionsleder Inga MeesVoigt, Martinsberg 1, 24941 Flensburg, 0461/27290
Kappel Børnehave, daginstitutionsleder Irid Stephani, HansChr.-Andersen-Weg 20, 24376 Kappeln, 04642/2838
Jørgensby Børnehave, daginstitutionsleder Katrin Schumacher,
Bachstr. 9, 24943 Flensburg, 0461/26720
Kiel-Pries Børnehave, kst. daginstitutionsleder Tina Janzen,
Fritz-Reuter-Str. 28, 24159 Kiel, 0431/392341
Kilseng Børnehave, daginstitutionsleder Hilke Heinsen, Mürwiker Str. 153, 24944 Flensburg, 0461/30378
Kobbermølle Børnehave, daginstitutionsleder Lisbeth von Winterfeld, Teichweg 1, 24955 Harrislee, 0461/504793258
Nystadens Vuggestue, daginstitutionsleder Anne Asmussen,
Batteriestr. 19, 24939 Flensburg, 0461/3186294
Lyksborg Børnehave, daginstitutionsleder Christina StrunzEwel, Am Kegelberg, 24960 Glücksburg, 04631/405030
Oksevejens Børnehave, daginstitutionsleder Gisela Ahlbory,
Alter Husumer Weg 207, 24941 Flensburg, 0461/91486
Læk Børnehave, daginstitutionsleder Brigitte Jessen, PropstNissen-Weg 59, 25917 Leck, 04662/2980
Ringvejens Vuggestue, daginstitutionsleder Jette Rasmussen,
Ringstr. 2, 24943 Flensburg, 0461/50548600
Mårkær Børnehave, daginstitutionsleder Silvia Sachs, Hauptstr.
66, 24405 Mohrkirch, 04646/202
Skovgades Børnehave, daginstitutionsleder Soveig Bendorff,
Waldstr. 46, 24939 Flensburg, 0461/54702
Nibøl Børnehave, daginstitutionsleder Kim Tychsen Petersen,
Osterweg 55, 25899 Niebüll, 04661/8965
Skt. Hans-Børnehaven, daginstitutionsleder Kim Leckband, An
der Johannismühle 3, 24943 Flensburg, 0461/25554
Rendsborg Børnehave, daginstitutionsleder Per Ole Baumert,
Mühlenstr. 18, 24782 Büdelsdorf, 04331/32905
Tarup Børnehave, daginstitutionsleder Torsten Schönhoff,
afdelingsleder Angela Sawatzki, Taruper Hauptstr. 53, 24943
Flensburg, 0461/64593
Risum Børnehave, daginstitutionsleder Dorte Grubbe Andresen, Dorfstr. 91 a, 25920 Risum-Lindholm, 04661/4859
Sild Danske Børnehave, daginstitutionsleder Kai Tove Zilkenat,
Hedigenwai 5, 25980 Sylt/OT Westerland, 0461/504793538
Vesterallé Børnehave, daginstitutionsleder Jytte Arndt,
Westerallee 114, 24937 Flensburg, 0461/52850
Skovlund Børnehave, daginstitutionsleder Nadine Krause,
Buchauweg 4, 24980 Schafflund, 04639/405
Frederiksstad Børnehave, daginstitutionsleder Mette Sofie
Møller, afdelingsleder Anke Macht, Treenesiedlung 15,
25840 Friedrichstadt, 04881/467
Slesvig:
Bustrupdam Børnehave, daginstitutionsleder Lars Jeß, Husumer Baum 9 c, 24837 Schleswig, 04621/32914
Garding Børnehave, daginstitutionsleder Kerstin Meinert,
Osterende 29, 25836 Garding, 04862/912
Gottorp-Skolens Børnehave, daginstitutionsleder Ina Kollmann,
Erdbeerenberg 30, 24837 Schleswig, 04621/35310
Hanved Børnehave, daginstitutionsleder Britta Leckband, Alter
Kirchenweg 40, 24983 Handewitt, 04608/608310
Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave, daginstitutionsleder Jytte
Bürke, Königsberger Str. 1, 24837 Schleswig, 04621/26281
Harreslev Børnehave, daginstitutionsleder Ingelise Thiel, Süderstr. 90, 24955 Harrislee, 0461/72262
Store Vi-Vanderup Børnehave, daginstitutionsleder Ellen
Losch, Störtebeker Weg 3, 24969 Großenwiehe, 04604/400
Harreslevmark Børnehave, daginstitutionsleder Lilian Magnussen, Thomasstr. 20, 24955 Harrislee, 0461/71170
Hatlund Børnehave, daginstitutionsleder Annika Zander,
Hattlund 10, 24972 Steinbergkirche, 04632/876272
Vanderup afd.: Bakkesand 1, 24997 Wanderup, 04606/965087
Sønder Brarup Børnehave, daginstitutionsleder Vera Dröse,
Raiffeisenstr. 25, 24392 Süderbrarup, 04641/970366
Hostrup Børnehave, daginstitutionsleder Helle Witt-Nommensen, Eckernförder Landstr. 19, 24873 Havetoft, 04603/401
Sørup Børnehave, daginstitutionsleder Maik Andresen,
Bergstr. 16, 24966 Sörup, 04635/489
Humtrup Børnehave, daginstitutionsleder Kirsten Tychsen
Hansen, Hauptstr. 5, 25923 Humptrup, 04663/960
Tarp Børnehave, daginstitutionsleder Majbrit Herrguth, Stapelholmer Weg 47 a, 24963 Tarp, 04638/7161
Husby Børnehave, daginstitutionsleder Silke Splettstösser,
Lerchenweg 4, 24975 Husby, 04634/9607, fax 930308
Tønning Børnehave, daginstitutionsleder Veronika Jørgensen,
Herzog-Philipp-Allee 3 a, 25832 Tönning, 04861/5408
Husum Børnehave, daginstitutionsleder Ursula Heide, Jebensweg 6, 25813 Husum, 04841/800000, fax 800002
Vestermølle Børnehave, daginstitutionsleder Inken Flöge,
Bargstaller Str. 2, 24800 Elsdorf-Westermühlen, 04332/477
Isted Børnehave, daginstitutionsleder Berit Kleinert, Schulberg
22, 24879 Idstedt, 04625/437
Vyk Legestue, pædagog Birte Knudsen, Feldstr. 38, 25938
Wyk, 04681/593120
9
DANSK SUNDHEDSTJENESTE
FOR SYDSLESVIG e. V.
Ørsted Børnehave, daginstitutionsleder Pia Charlotte Rehbein,
Ohrstedt-Bahnhof-Süd 17, 25885 Wester-Ohrstedt, 04847/312
Koloni og lejrskoler:
Hjerpsted Børnehavekoloni, køkkenleder Susanne Mathiesen,
Østerhedevej 1, 6280 Højer, 0461/50471728
Administration:
Waldstraße 45, 24939 Flensburg, 0461 57058-0 / fax -88
[email protected] www.dksund.de
Information vedr. vagthavende hjemmesygeplejerske
på 0461 57058-0
Sydslesvighjemmet Rendbjerg, Rendbjergvej 2, 6320 Egernsund, Danmark, 0045-74442350
Formand for Forretningsudvalget: Randi Kuhnt,
0173 6432084, [email protected]
Forretningsfører: Tom Petersen, 0461 57058-103
[email protected]
Skolehjemmet Vesterled, økonoma Lena Højer Andersen,
Vesterledvej 76, Sdr. Haurvig, 6960 Hvide Sande, Danmark,
0045-97315031
Administration:
Lene Christensen, 0461 57058-198,
[email protected]
Dorthe Dodak, 0461 57058-0, [email protected]
Pia Svensson, 0461 57058-0, [email protected]
Anke Schnack, 0461 57058-109, [email protected]
Bogholderi:
Kirstin Asmussen, 0461 57058-197,
[email protected]
Rengøring: Christa Tiedje-Treede
Pedeller:
Andy Dreyer-Winter
Bent Johannsen
Flemming Christensen
kontaktes via tel. 0461 57058-0 el. mail til [email protected]
Skolesundhedstjenesten
Ledende læge: Karen Fink, 0461 57058-106
[email protected]
Stedfortræder: Hanne Bjerringgaard, 0461 57058-171
[email protected]
Skolelæger:
Birgit Grunow, 0461 570058-169, [email protected]
Wiebke Zambach, 0461 57058-177, [email protected]
de
Skolesygeplejersker:
Kathrin Altenburg, 0461 57058-175,
[email protected]
Mira Bang, 0461 57058-176, [email protected]
Sabine Brix-Steensen, 0461 57058-173,
[email protected]
Begitte Heupel, 0461 57058-174, [email protected]
Bente Loose, 0461 570580, [email protected]
Hanne Noack, 0461 57058-172, [email protected]
Mødrerådgivning: Hanne Bjerringgaard, 0461 57058-171,
[email protected]
Skoletandplejen:
Tandplejer: Irmgard Griemert, 0461 57058-179,
[email protected]
Socialrådgivere:
Anders Kring, 0461 57058-192 [email protected]
Dörte Lambers, 0461 57058-191 [email protected]
10
Hjemmeplejen:
Ledende sygeplejerske: Kerstin Reich, 0461 57058-104,
[email protected]
Stedf. leder/Teamleder: Elsbeth Ketelsen, 0461 57058-107,
[email protected]
Kvalitetsansvarlig koordinator/Teamleder: Jenny Wietz,
0461 57058-108, [email protected]
Plejecenter:
Dansk Alderdomshjem, Flensborg:
Nerongsallee 27, D-24939 Flensburg, 0461 840200-0 / fax -44,
[email protected]
Centerleder: Bodil Bjerregaard-Brocks, 0461 57058-105,
[email protected]
Stedf. centerleder: Ebbe Paulsen, 0461 57058-185,
[email protected]
Plejeleder: Insa Wenker, 0461 57058-187,
[email protected]
Plejeafdelingsleder: Andreas Jessen, 0461 57058-188,
[email protected]
Plejeafdelingsleder: Nadine Schmidt, 0461 57058-184,
[email protected]
Kvalitetsansvarlig koordinator: Dagmar Wolfsdorf,
0461 57058-150
[email protected]
Administration: Nicole Termer, 0461 840 2000,
[email protected]
Sygeplejersker i hjemmeplejen:
Team Nord, [email protected]
Britta Jürgensen, 0461 57058-123
Inga Nadine Blank, 0461 57058-125
Maria Kraak Wollenberg, 0461 57058-126
Carin Hanten, 0461 57058-128
Marin Thomsen, 0461 57058-129
Kirsten Carstensen, 0461 57058-130
Sarah Berthou, 0461 57058-131
Miriam Nöske, 0461 57058-132
Anke Hallberg, 0461 57058-133
Marion Jacobsen, 0461 57058-134
Manuela Bruns, 0461 57058-136
Bettina Dämmig, 0461 57058-180
Pensionistboliger:
Pensionistboliger i Flensborg, Bredsted, Læk
Kontakt: Dansk Sundhedstjeneste Flensborg, 0461 57058-0,
[email protected]
Team Syd, [email protected]
Kerstin Brix, 0461 57058-140
Petra Kötter, 0461 57058-141
Sabine Illing, 0461 57058-142
Annette Werner, 0461 57058-143
Matina Schwandt, 0461 57058-144
Rekreation:
Kystsanatoriet Hjerting, Sanatorievej 6, DK-6710 Esbjerg V,
0045 75115003 / fax 0045 75117903,
[email protected]
Bennetgaard, Skravevej 5, Københoved
DK-6630 Rødding, 0045 74847229, www.bennetgaard.dk
bennetg[email protected] eller [email protected]
Team Vest, [email protected]
Bianca Wendt, 0461 57058-155
Katrin Elbert, 0461 57058-156
Lena Holler, 0461/57058-157
Ursula Gerckens, 0461 57058-158
Verena Callsen, 0461 57058-159
Sandra Fischer, 0461 57058-160
Gaby Siewertsen, 0461 57058-161
Sonja Wulff, 0461 57058-162
Martina Meves, 0461 57058-163
FLENSBORG AVIS
Direktion: Jørgen Møllekær, Thorsten Kjärsgaard
Formand for tilsynsrådet: Volker Andersen, Union-Bank,
Grosse Str. 2, 24937 Flensburg, 0461/8414-0
Efter arbejdstid stilles hjemmesygeplejerskens telefon om til
vagthavende hjemmesygeplejerske.
Information vedr. vagthavende hjemmesygeplejerske på
0461 57058-0
Hovedredaktion:
Hovedredaktion: Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg,
0461/5045-0, fax 5045-140, e-mail: [email protected],
internet http://www.fla.de
Chefredaktør: Jørgen Møllekær
Fodpleje og Podolog:
Podolog:
Flensborg omegn og Plejecentret: Barbara Müller
Træffetid efter aftale på 0461 57058-120
[email protected]
Lokalredaktioner:
Flensborg: Bykontoret, Schiffbrückstr. 8, 24937 Flensburg,
tlf. 0461/5045-0.
Nibøl: Lorenz-Jannsen-Str. 1, 25899 Niebüll, 04661/5904 og
0174 1981 316, fax via centralfax i Flensborg 0461/5045-230
Husum: Neustadt 95, 25813 Husum, 04841/5904 og
0174 1981 316
Slesvig: Lollfuss 89, 24837 Schleswig, 04621/28292 og
0174-1981317, fax via centralfax i Flensborg 0461/5045-229
Fodpleje:
Flensborg: Susanne Braun
Træffetider efter aftale på 0461 57058-119
[email protected]
Slesvig, Egernførde, Læk og Rendsborg: Gitte Braun
Træffetid efter aftale på 0461 57058-121
[email protected]
Socialrådgiver for hjemmeplejen og Plejecenteret
Jan Bahr, 0461 57058-193
[email protected]
11
SYDSLESVIGS DANSKE
UNGDOMSFORENINGER
Forretningsudvalget / Styrelsen
Formand:
Kirstin Asmussen, Ochsenredder 7, 24941 Flensburg,
tlf. 0461-35134, [email protected]
Kontoret
1. næstformand:
Ronny Grünewald, Nørreskovvænget 9, DK-6200 Aabenraa,
tlf. 0045-27900420, [email protected]
Forretningsfører: Horst Schneider, tlf. 0461-14408-212,
mobil 0178-4507402, [email protected]
Økonomichef og stedfortræder:
Hauke Müller, tlf. 0461-14408-213, mobil 0178-4507408,
[email protected]
2. næstformand:
Anders Kring, Alsterbogen 123, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-582644, [email protected]
Personaleleder:
Marlies Kriza, tlf. 0461-14408-215, mobil 0178-4507401,
[email protected]
Linda Skrydstrup, Dorfstr. 24, 24782 Rickert,
tlf. 04331-3386408, mobil 0174-2012249, [email protected]
Sekretær:
Sonja Meng, tlf. 0461-14408-219, [email protected]
Wolfgang Bradtke, Kortlund 17, 24857 Fahrdorf,
tlf. 04621-934989, mobil 0170-3418150, [email protected]
Sagsbehandler:
Christel Bonde, tlf. 0461-14408-217, [email protected],
[email protected]
Sagsbehandler:
Katja Kohrt, tlf. 0461-14408-221, [email protected]
Anja Otten, Am Mühlenkamp 24, 24787 Fockbek,
tlf 04331-6633496, [email protected]
Heiko Petersen, Merkurstr. 70b, 24943 Flensburg,
[email protected]
Hanne Noack, Stapelholmer Weg 55, 24988 Oeversee,
tlf. 04638-2135302, [email protected]
Bogholder:
Birgit Schlund, tlf. 0461-14408-214, [email protected]
Christina Mohrbach, Dorfstr. 21a, 24360 Barkelsby,
tlf. 04351-8830481, mobil 0173-6614724
Copy og Layout:
Christian Prasno, tlf. 0461-14408-218, [email protected]
Aktivitetsudvalg
Kontorfunktionær:
Alexander Andresen, tlf. 0461-14408-223, [email protected]
Receptionist:
Silke Potthoff, tlf. 0461-14408-0, [email protected]
Badmintonudvalget
Formand:
Edgar Lork, Am See 4, 24850 Lürschau,
tlf. 04621-41454, [email protected]
Driftsrådsformand:
Danyel Kraemer, tlf. 0461-71805, mobil 0177-4915192,
[email protected]
Næstformand:
Alexander Rambow, Bauerlandstr. 35, 24939 Flensburg,
tlf. 0461-4936820, [email protected]
IT-Konsulent:
Thorben Bockhardt, tlf. 0461-14408-144, mobil 0178-4507400,
[email protected]
Henning Wietz, Geschwister-Scholl-Ring 2, 24963 Tarp,
mobil 0151-16136372, [email protected]
Julia Warnke: mobil +4520923083,
[email protected]
Konsulenter
Børne- og ungdomskonsulent:
Tinne Virgils, Kasche Str. 5, 24999 Wees
tlf. 04631-622632, fax 04631-622633, mobil 0178-4507404,
[email protected]
Birte Lork, Am See 4, 24850 Lürschau
tlf. 04621-41454, [email protected]
Andy Paasch, Sander Weg 13, 24214 Gettorf,
mobil 0170-1888042, [email protected]
Børne- og ungdomskonsulent:
Kaj Andersen, Hedigenwai 3, 25980 Westerland,
tlf. / fax 04651-449508, mobil 0178-4507405, [email protected]
Morten Wietz, mobil 0151-14956500, [email protected]
Karen Aichner, Berendlund 4, 24881 Berend,
tlf. 04621-53686, [email protected]
Børne- og ungdomskonsulent:
René Lange, Große Str. 77 b, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-5053954, mobil 0178-4507403, [email protected]
Niklas Walter, Bahnstr. 30, 24941 Flensburg,
mobil 0162-4168638, [email protected]
Børne- og ungdomskonsulent:
Rainer Pingel, Wanderuper Weg 4, 24988 Oeversee / Frörup,
tlf. 04638-8081205, mobil 0178-4507406, [email protected]
Mandy Werl, tlf. 0461-4936820, [email protected]
Tina Janzen, Am Ring 6, 24782 Büdelsdorf,
04331-338694, [email protected]
12
Badminton i Skole / SFO / Klub
Ingo Nielsen, Mühlenweg 13, 24997 Wanderup,
tlf. 04606-607, [email protected]
Næstformand:
Reinhard Jacobsen, tlf. 0461-57581, [email protected]
Kasserer:
Lars Jansen, mobil 0179-4837811, [email protected]
Bordtennisudvalget
Formand:
Claudia Larsen, tlf. 04662-699272,
[email protected]
Gymnastik- og fitnessudvalget
Formand:
Sally Flindt-Hansen, tlf. 0461-66010595,
[email protected]
Næstformand:
Bernd Höft, Lärchenweg 2, 24782 Rickert,
tlf. 04331-36448, [email protected]
Næstformand:
Christin König, Käthe-Haken-Str. 13, 24955 Harrislee,
tlf. 0461-9097560, mobil 0171-2660401,
[email protected]
Mona Sengpiehl, tlf. 04355-9633, [email protected]
Kaj Jacobsen, Gaisberg 6, 24977 Langballig,
tlf. 04636-947551, [email protected]
Anne Christensen, mobil 0151-12317033,
[email protected]
Lisa Köster, tlf. 04355-989137, [email protected]
Rosemarie Schütt, Stephanstr. 12a, 25980 Westerland,
tlf. 04651-929113, rosi.schu[email protected]
Volker Plath, tlf. 04355-181960, [email protected]
Rosica Lazarova, [email protected]
Dans- og musikudvalget
Formand:
Elke Christesen, Fruerlunder Str. 10, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-3154833
Yvonne Schreiber, Rendsburger Str. 50a, 24866 Busdorf,
mobil 0172-4514319, [email protected]
Næstformand:
Inger Marie Christensen, Rudekamp 36, 24960 Glücksburg
tlf. 04631-2800, mobil 0162-9323689, [email protected]
Formand:
Vakant
Håndboldudvalget
Gertrud Jürgensen, Prof.-Iwersen-Str. 28, 25862 Joldelund
tlf. 04673-1268, [email protected]
Næstformand:
Jan Madsen, Kantstr. 40, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-63020, mobil 0173-6037773, [email protected]
Katrin Schröter, Alt Frösleer Weg 20, 24955 Harrislee,
tlf. 0461-71203
Bettina Andresen, Max Reger Str. 66, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-64727, tlf. 04608 – 6664 (arbejde), [email protected]
Petra Bade, Norderstr. 39, 24401 Böel,
tlf. 04641-9897673, [email protected]
Birgit Repenn, Lange Str. 31, 24837 Schleswig,
tlf. 04621-27915, mobil 0170-4713330, [email protected]
Berit Kleinert, tlf. 04638-210517, [email protected]
Susanne Terkelsen-Haudrup, Siedlerstr. 4a, 24976 Handewitt
tlf. 0461-9403033, mobil 0174-3175459,
[email protected]
Sonja Jürgensen, tlf. 0461-66010321,
[email protected]
Manfred Janzen, Löwenstr. 9, 24782 Büdelsdorf
tlf. 04331-36231, [email protected]
Fodboldudvalget
Formand:
Reinhard Jacobsen, Waldstr. 55, 24939 Flensburg
tlf. 0461-57581, mobil: 0151-26922231,
[email protected]
Stephan Krüger, mobil 0173-6315827, [email protected]
Sigurd Fischer, Küsterlücke 23, 24983 Handewitt,
tlf. 04608-9735898, mobil 0160-3057596,
[email protected]
Næstformand (vakant):
Holger Carstensen, Glücksburger Str. 179, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-49379706, mobil 0174-6572962
Ulrike Barten, Tastruper Weg 11/OT Jarplund,
24976 Handewitt, tlf. 0461-99574717, mobil 0172-6673763,
[email protected]
Daniel Frost Larsen, Wittdornweg 6, 25860 Horstedt
tlf. 04846-6016177, [email protected]
Harald Jacobsen, P.-C. Hansen Weg 2, 24939 Flensburg, tlf.
0461-5051081, mobil 0174-1981308, [email protected]
Støtteforeningen for det Sydslesvigske Fodboldlandshold
Anne Linde, [email protected]
Formand:
Jens A. Christiansen, [email protected]
13
Petanqueudvalget
Koncertudvalget
Næstformand:
Dierk Clausen, Weissdornweg 3, 24943 Flensburg
tlf. 0461-61402, [email protected]
Bjørn Egeskjold, Ladelund-Tinningsted Danske Skole
Karlumer Str. 2a, 25926 Ladelund, tlf. 04666-367,
[email protected]
Christiane Lange, Osterstr. 37, 25917 Leck,
tlf. 04662-70034, [email protected]
Gudrun Herr, Jölbröch 7,´25980 Morsum / Sylt,
tlf. 04651-4460537
Herbert Gyarmaty, Weissdornweg 4,
24943 Flensburg, tlf. 0461-61406,
[email protected]
Ture Pejtersen, Burghof 4, 24939 Flensburg,
tlf. 0461-9094414, [email protected]
Formand:
Irmi Rerup, Nerongsallee 27a, 24939 Flensburg,
tlf. 0461-8406726, [email protected]
Formand:
Michael Juul Olsen, Marienhof 6, 24939 Flensburg
tlf. 0461-1824202, [email protected]
Dirk Andresen, mobil 0172-1853126,
[email protected]
Birgit Schories, tlf. 0461-61913,
[email protected]
Boris Erben, Dansk Generalsekretariat,
Norderstr. 76, 24939 Flensborg
tlf. 0461-14408118, [email protected]
Anna-Mirja Schmidt, tlf. 04666-2153246
[email protected]
Nordisk Udvalg
Øvrige udvalg
Morten Meng, Achter de Schmee 28, 24988 Oeversee,
tlf. 04638-897644, mobil 0171-6584498,
[email protected]
Foreningskulturudvalget
Formand:
Morten Meng, Achter de Schmee 28, 24988 Oeversee,
tlf. 04638-897644, mobil 0171-6584498,
[email protected]
Mads Meng, [email protected]
Nele Møller, tlf. 04661-675838, [email protected]
Sven Wamser, Nordertoft 29, 24980 Meyn
tlf. 04639-7838313, mobil 0160-91344101, [email protected]
Angelina Dürkop, [email protected]
Mette Jessen, Oeverseer Straße 15, 24991 Großsolt,
tlf. 04602-4118919 (privat), tlf. 04604-987218 (arbejde)
[email protected]
Marejke Matthiesen, Engelsbyer Str. 123 A, 24943 Flensburg,
tlf. 0461- 38413, [email protected]
Finja John, Schulze-Delitzsch-Str. 56, 24943 Flensburg,
mobil 0151-40092029, [email protected]
Kim Mühlhausen, Alt Frösleer Weg 85e,
24955 Harrislee, mobil 0160-94695494,
[email protected]
Kim Mühlhausen, Alt Frösleer Weg 85 e, 24955 Harrislee,
mobil 0160-94695494, [email protected]
Internationalt Udvalg
Kunstudvalget
Formand:
Christopher Warnke, Herbstgang 4, 24955 Harrislee,
tlf. 0461-16098908, mobil 0177-3020844,
[email protected]
Inge Grumser, An der Eiche 23, 24991 Freienwill,
tlf. 04602-205, [email protected]
Edel Linke, Bäckerweg 56, 24943 Flensburg, tlf. 0461-65733
Lara von Winterfeld, Himmernmoos 48, 24955 Harrislee
tlf. 0461-78184, [email protected]
Dorte Kramhøft Rasmussen, Heidefeld 2, 24999 Wees,
tlf. 04631-623706, [email protected]
Finja John, Schulze-Delitzsch-Str. 56, 24943 Flensburg
mobil 0151-40092029, [email protected]
Angelina Dürkop, [email protected]
Løb med SdU
Nele Møller, tlf. 04661-675838, 0151-5173209,
[email protected]
René Lange, Große Str. 77 b, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-5053954, mobil 0178-4507403, [email protected]
Florian Wagenknecht, [email protected]
Kristian Bøgebjerg Arentsen, Margarethenstr. 16,
24939 Flensburg, tlf. 0461-5058224, [email protected]
Lena Baute, [email protected]
Riike Johannsen, [email protected]
Christiane Risager Frøstrup, Margarethenstr. 10,
24939 Flensburg, tlf. 0461-1604368, [email protected]
Dorthe Dahmke, [email protected]
Melanie Christiansen, Margarethenstr. 16, 24939 Flensburg,
14
Flensborg Roklub
Rolf Engel, Apenrader Str. 25, 24939 Flensburg, tlf. 046184098863
Tlf. 0461-5058224, [email protected]
Søsportsudvalget
Birger Kühl, Heinrich-Philippsen-Str. 48, 24837 Schleswig
tlf. 04621-24867, [email protected]
Klubhuset, Am Ostseebad, 24939 Flensburg,
tlf. 0461-41506, www.flensborg-roklub.de
Kay von Eitzen, Alter Husumer Weg 207, 24941 Flensburg,
[email protected]
Flensborg UF
Allan Pedersen, Marienhölzungsweg 66, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-52444, [email protected]
Melanie Christiansen, Margarethenstr. 16, 24939 Flensburg,
tlf. 0461-5058224, [email protected]
Flensborg Yacht Club
Kay von Eitzen, Alter Husumer Weg 207, 24941 Flensburg,
[email protected]
Hauke Hinrichs, Sophienplatz 7, 25813 Husum
tlf. 04841-63245, [email protected]
Klubhuset, Ewoldtweg 21, 24944 Flensburg,
tlf. 0461-35117, www.flensborg-yacht-club.de
IF Stjernen Flensborg
Ronald Weigelt, Wiesengrund 8, 24975 Husby,
tlf. 04634-1479, 0461-4940277 (arbejde) [email protected]
Ungeudvalget
Annemarie Winckelsesser
Frederik N. Nør Christiansen
Kaja Thomsen
Kerrin Boelmann
Lara von Winterfeld
Mads Lausten
Marie Mikkelsen Buhl
Nele Möller
Nis Ove Kahl
Pia Christin Clausen
Rena Kellner
Sofie Bruun Jensen
Engelsbycentret, Brahmsstr. 6, 24943 Flensburg
tlf. 0461-63346 (bestyrelse), tlf. 0461-67307 (kantinen),
www.stjernen.de, [email protected]
KFUM´s Idrætsforening
Michael Noack, Stapelholmer Weg 55, 24988 Oeversee,
tlf. 04638-2135302, [email protected]
Network for Young People
Clemens Schneidewind, clsch03[email protected],
www.n4yp.net
Sporskifte Ungdomsforening
Mandy Werl, Bauerlandstr. 35, 24939 Flensburg
tlf. 0461-4936820, [email protected],
www.sporskifte-uf.de
Sydslesvigske Folkedansere
Inger Marie Christensen, Rudekamp 36, 24960 Glücksburg,
tlf. 04631-2800, [email protected]
Kontaktperson
René Lange, mobil 0178-4507403, [email protected]
Kulturprisudvalget
Edel Linke, Bäckerweg 56, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-65733
Foreninger i Flensborg by
ABC Fight Flensborg,
Erwin Jannsen,Peter-Christian-Hansen-Weg 2, 24939 Flensburg, tlf. og fax 0461-51178, www.abc-fight.svfl.de,
[email protected]
Tarup Ungdomsforening
Jörg Braun, Zur Beek 2b, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-6742937, [email protected]
Dansk Gymnastikforening Flensborg
Dieter Lenz, Sandbergweg 3, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-63254, [email protected]
Foreninger i Slesvig-Flensborg amt
Klubhuset, Marienhölzungsweg 62, 24939 Flensburg
tlf. 0461-5700477, www.dgf-flensborg.de,
[email protected]
Dannevirke Ungdomsforening
Silke Gustafson, Ochsenweg 12, 24867 Dannewerk,
tlf. 04621-32537, [email protected],
www.danevirke-uf.de
Hanved Ungdomsforening
Helge Bastiansen, Schulstr. 13a, 24983 Handewitt,
tlf. 04608-282, [email protected]
Dansk Håndboldklub
Kim Bergemann, Roggenbogen 18, 24941 Flensburg,
0171-18458921, [email protected]
Det lille Teater
Alexander von Oettingen, Zum Dorfteich 7, 24975 Husby,
tlf. 04634-9219, [email protected], www.detlilleteater.de
Harreslev Modelflyveklub
Jørgen Korsgaard, Ahornweg 5, Ellund, 24983 Handewitt,
tlf. 04608-6899, [email protected]
Gymnastikforeningen DAN
Marianne Mehlig-Jessen, Munketoft 32, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-28136, [email protected],
dan.sdu.de
Harreslev-Kobbermølle UF
Ina Blaas, Holmberg 37, 24955 Harrislee,
tlf.0461-75384, [email protected],
www.hkuf.de
15
Hatlund Ungdomsforening
Sven Schmoll, Ulmenstr. 8, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-4306066, mobil 0160-4662001,
[email protected]
Husby Ungdomsforening
Susanne Kusch-Nielsen, Ballig 16, 24975 Hürup,
tlf. 04634-930755, [email protected]
Dansk UF Jaruplund
Anneli Roost-Rohloff, Kirchwatt 12, 24991 Freienwill,
tlf. 04602-967612, [email protected]
tlf. 04606-607, [email protected]
Vesby og Omegns UF
Silke Thießen, Hauptstr. 8, 24994 Osterby,
tlf. 04605-188727, [email protected]
YDUN
Jonna Rebentisch, Am Teich 8, 24980 Schafflund,
tlf. 04639-782503, [email protected]
Foreninger I Rendsborg-Egernførde Amt
Egernførde Badmintonklub
Jens Büßen, Schulstr. 2a, 24367 Osterby,
[email protected],
www.egernfoerde-badmintonklub.de
Lyksborg Ungdomsforening
Melanie Tepel, Na de Huk 3, OT Habernis, 24972 Steinberg,
mobil 0174-9095060
Moldened Ungdomsforening
Axel Kirchhof, Hesterberg 61, 24837 Schleswig
mobil 0171-3472944, [email protected]
Egernførde Idrætsforening
Horst Dienesen, Krumland 7, 24340 Eckernförde,
tlf. 04351-43812, mobil 0173-1357060,
[email protected]
Satrup Ungdomsforening
Per Ole Baumert, Mendelsohnstr. 80, 22761 Hamburg,
mobil 0176-62028238, [email protected]
Slesvig Idrætsforening
Jan Lübker, Dohlenreihe 17a, 24837 Schleswig,
tlf. 04621-51763,
Klubhuset
Egernførde IF, H.C.-Andersen-Weg 3, 24340 Eckernförde
tlf. 04351-3663, www.eckernfoerde-if.de
Egernførde Ungdomsforening
Hans-Jörg Markau, Diekstöken 3, 24360 Barkelsby,
tlf. 04351-879968, 0174-9385879, [email protected]
Klubhuset, Husumer Str. 72, 24837 Schleswig
tlf. 04621-26940 (kontor), tlf. 04621-26941 (klubhus),
fax 04621-995017, www.slesvig-if.de, [email protected]
Slesvig Roklub
Birger Kühl, Heinrich-Philippsen-Str. 48, 24837 Schleswig,
tlf. 04621-24867, 04621-981310 (arbejde)
Rendsborg-Bydelsdorf Ungdomsforening
Silvia Ravens, Käthe-Kollwitz-Str 17, 24768 Rendsburg
tlf. 04331-42873, www.rbuf.de
Risby Ungdomsforening
Katrin Frank, Goospool 1, 24354 Rieseby,
tlf. 04335-1429, [email protected], www.risby-uf.de
Klubhuset, Am Louisenbad 6, 24837 Schleswig,
tlf. 04621-25431, www.slesvig-roklub.dk,
[email protected]
Foreninger i Nordfrislands Amt
Store Vi Ungdomsforening
Klaus Borchardt, Haferbogen 49, 24969 Großenwiehe,
tlf. 04604-577
Bredsted IF
Lars Kreysing, Brackerweg 6, 25821 Breklum,
tlf. 04671-943366, [email protected]
Strukstrup Ungdomsforening
Berit-Maite Gürr, Kirchenholz 15a, 24986 Mittelangeln,
mobil 0157-38227387, [email protected]
Sønderbrarup Ungdomsforening
Andrea Neumeister, Groß Brebel 28a, 24392 Brebel
Ejder Viking Sydslesvig
Hauke Hinrichs, Sophienplatz 7, 25813 Husum,
tlf. 04841-63245, [email protected]
Treja UF
Bjørn Rosenbaum, Marderstieg 15, 24963 Tarp,
tlf. 04638-210590, [email protected]
Frederiksstad danske Ungdomsforening
Anne Schildt, Dorfstr. 129, 25813 Simonsberg,
tlf. 04881-909186, [email protected]
Trene Ungdomsforening
Per Dammann, Marienstr. 4, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-4808472, [email protected]
Jörg Krüger Mikkelberg, 25856 Hattstedt
tlf. 04846-6604, www.mikkelberg.de
Bådehuset
Am Halbmond, 25840 Friedrichstadt, tlf. 04881-1505
Valsbøl og Omegns Folkedansere
Gertrud Jürgensen, Prof.-Iwersen-Str. 28, 25862 Joldelund
tlf. 04673-1268, [email protected]
Vanderup Ungdomsforening
Ingo Nielsen, Mühlenweg 13, 24997 Wanderup
16
Husum Idræts- og Ungdomsforening
Manuela Andresen, Franziska zu Rewentlow Str. 9,
25813 Husum, tlf. 04841-74400
[email protected]
Spejdermuseet Tydal
Torben Kvist, Marienallee 49, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-51673
Støtteforeningen ”Tydals Venner”
Inger Pfingsten, Flensburger Str. 13, 24963 Tarp,
tlf. 04630-8251
Karlum Sogns Ungdomsforening
Christian Christiansen, Leckfeld-Nord 6, 25917 Leck,
tlf. 04662-2907
Korpsets grupper
Kejtum Ungdomsforening
Hans Hermann Jendrichsen, Siidik 13, 25980 Sylt-Ost,
tlf. 04651-32330
Flensborg - Ansgar Gruppe
Hannes Dau, Sandbergweg 9, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-67152, [email protected]
Kær Herred Ungdomsforening
Kim Olsen, Toft 17a, 25926 Ladelund, tlf. 04666-989922
Hanved - Karsten Thomsen Gruppe
Eberhard von Oettingen, Jägerweg 19, 24941 Flensburg,
tlf. 04630-696740, [email protected]
Læk Ungdomsforening
Sven-Anders Johannsen, Flensburger Str. 4b, 25917 Læk
Husby - Angelbogruppe
Tim Riediger, Petersburg, 24966 Sörup/Barg,
tlf. 04635-292626, [email protected]
Husum - Stjerne Gruppe
Daniel Lies, Niesgras 24, 25813 Husum,
tlf.04841-6622909, www.stjernegruppe.dk
Nibøl Ungdomsforening
Sylvia Jacobsen, Deezbüllerstr. 58, 25899 Niebüll,
tlf. 04661-937499, [email protected]
Sønderløgum Ungdomsforening
Tanja Ehlers, Niederstr. 8, 25923 Humptrup,
tlf. 04663-1894595, [email protected]
Nykirke - Digegruppe
Bente Meyland, Fischerweg 4, 25927 Aventoft,
tlf. 04664-639, [email protected]
Tønning Idrætsforening
Gerhard Mölck, Westerstr. 4, 25832 Tönning,
04861-219290, mobil 0171-9537846
Skovlund - Mølle Gruppe
Christina Götz, Starenbogen 10, 24980 Schafflund,
tlf. 04639-782255
Klubhuset
Herzog-Philipp-Allee 3a, 25832 Tönning,
www.if-toenning.de
Slesvig - Spejdergruppe
Kaj Michael Nielsen, Hasselholmer Weg 5, 24837 Schleswig,
[email protected]
Tønning Ungdomsforening
Andreas Berg, Swinemünder Str. 35, 25832 Tönning,
tlf. 04861-618915, mobil 0157-74976024
Slesvig - Spejderorkester
Kirsten Weiß, Fliederhof 21, 24837 Schleswig,
tlf. 04621-41009, [email protected]
Vesterland Ungdoms- og Idrætsforening
Uwe Gerth, Mittelweg 14, 25980 Tinnum,
tlf. 0172-1490767, [email protected]
Store Vi - Kærnegruppe
Inga Thamsen,´Store Vi Skole,´Störtebekerweg 3,
24969 Grossenwiehe, [email protected]
Vidingherred Ungdomsforening
Kirsten Ertzinger, Otzhusumweg 41, 25927 Neukirchen,
tlf. 04664-317
Sønderbrarup - Thorsbjerg Gruppe
Lise Jessen, Ochsenweg 301, 24941 Flensburg,
tlf. 0461-5053747, [email protected]
Landsdelsorganisationer
DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
Formand:
Arne Jürgensen, Dorfstr. 4, 24582 Schönbeck,
tlf. 04322-88 67 09, mobil 0173-605 27 81,
[email protected]
Tarp - Ugle Herred Spejdergruppe
Sergej Kretschmann, Tydal 1, 24852 Eggebek
FDF SYDSLESVIG
Korpschef:
Tim Riediger, Petersburg, 24966 Sörup/ Barg,
tlf. 04635-292626, mobil 0170-2729922,
[email protected]
Distriktsleder:
Sten Andersen, Alt Frösleer Weg 8 b, 24955 Harrislee,
tlf. 0461-7703047, fax 0461-9402858,
[email protected]
Spejdergården Tydal
Helmuth Werth (leder), 24852 Eggebek, tlf. 04609-263 eller
04609-91030, mobil 0173-2047448, fax 04609-494,
telefonboks 04609-250, [email protected]
Kasserer:
Kirstin Asmussen, Ochsenredder 7, 24941 Flensborg
tlf. 0461-35134, [email protected]
17
FDF-Distriktets lejr ”Trenehytten”
Harkielweg, 24963 Tarp, tlf. 04638-527
MBU Rendsborg
Cecilie Brask, Gerichtsberg 6, 24768 Rendsburg,
tlf. 04331-71127, [email protected]
Elof Asmussen (udlejer), Ochsenredder 7, 24941 Flensburg,
tlf. 0461-35134, [email protected]
MBU Slesvig
Ansgar Menighed
Vakant, Bismarckstr. 18a, 24837 Schleswig,
tlf. 04621-25815,
FDF’s Kredse
FDF Bredsted
Kirsten Iwersen, Hauptstr. 23, 25821 Struckum,
tlf. 04671-931652
MBU Sild
Antje Hansen, Tippkenhoog 14, 25980 Kejtum,
tlf. 04561-889775, [email protected]
FDF Egernførde (hviler)
Sylvia Grabowski-Fillmer, Theodor Storm Weg 34,
24340 Eckernförde, tlf. 04351-476100, [email protected]
MBU Valsbøl
Finn Rønnow, Kirchenweg 17, 24980 Wallsbüll,
tlf. 04639-823, [email protected]
FDF Flensborg - Kredsorkestret
Karen Sofussen, Mathildenstr. 20, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-56407, [email protected]
MBU Ejdersted
Mathias Skærved, Herrengraben 3, 25832 Tönning,
tlf. 04861-453, [email protected]
FDF Flensborg
Marie Andersen, Alt Frösleer Weg 8 b, 24955 Harrislee,
tlf. 0461-7703047, fax 0461-9402858,
[email protected]
www.facebook.com/fdfflensborg
FDF Tønning (hviler)
Trine Nommensen, Herzog-Philipp-Allee 3, 25832 Tönning
04861-5597, [email protected]
MBU Harreslev
Susanne Bramsen Böll, Berghofstr. 10, 24955 Harrislee,
tlf. 0461-71334, [email protected]
MBU Egernførde
Mads Peter Mønsted, Ostlandstr. 21, 24340 Eckernförde,
tlf. 04351-86644, [email protected]
Kredshytten ”Kongenshus”
Rehmstacker Deich, 25882 Tetenbüll
MBU Frederiksstad
Vakant
Kirsten Schlickert (udlejer)
Osterstr., 25832 Tönning, tlf. 04861-5442,
mobil 0170-2135826
Fritidshjemmene
FLENSBORG BY
MENIGHEDERNES BØRNE- OG
UNGDOMSARBEJDE (MBU)
Engelsby Fritidshjem
Brahmsstr. 6, 24943 Flensburg
tlf. 0461-63946, fax 0461-6741442,
[email protected], www.engelsby-fritidshjem.de,
Thomas Hougesen, Norderstr. 118, 24939 Flensburg
tlf. 0461-1689676, mobil 0151-67506782,
[email protected]
Sören Brix (leder), Hagebuttenweg 3, 24943 Flensburg,
tlf. 0461-61143, mobil 0151-22280405, [email protected]
MBU’s Grupper
MBU Flensborg - Ansgar Menighed
Preben Kortnum Mogensen, Apenrader Str. 25,
24939 Flensburg, tlf. 0461-43376, [email protected]
Nystadens Børne- og Ungdomshus
Junkerhohlweg 20, 24939 Flensburg, tlf. 0461-43136,
fax 0461-1505216, [email protected], www.nystadens.de
MBU Flensborg - Helligånds Sogn
Jacob Ørsted, Stuhrsallee 17, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-56446, [email protected]
Guido Petersen (leder), Sandberg 9, 24885 Sieverstedt,
mobil 0151-22280401, [email protected]
Lyksborggades Fritidshjem
Glücksburger Str. 20, 24943 Flensburg, tlf. 0461-26592, fax
0461-1505228
[email protected]
MBU Flensborg - Sct. Jørgen Menighed
Finn Egeris Petersen, Adelbyer Kirchenweg 34,
24943 Flensburg, tlf. 0461-25299, fax 0461-27923,
[email protected]
Lars Greffrath (leder), Holnisser Landstraße 4, 24975 Husby,
mobil 0151-22280404, [email protected]
MBU Sporskifte
Thomas Hougesen, Alter Husumer Weg 220, 24941 Flensburg
mobil 0151-67506782, [email protected]
Sortevejs Fritidshjem
Cornelius-Hansen-Weg 3, 24939 Flensburg, tlf. 0461-42994,
fax 0461-42825, [email protected], www.sortevej.de
MBU Kappel
Sanne Wiese, Schleswiger Str. 9, 24376 Kappeln,
tlf. 04642-2268
Michael Wolhardt (leder), Glücksburger Str. 31,
24943 Flensburg, mobil 0151-22280402, [email protected]
18
SLESVIG-FLENSBORG AMT
Kursuscentre, lejrmuligheder, haller ...
Christianslyst
Harreslev Fritidshjem
Süderstrasse 86, 24955 Harrislee, tlf. 0461-71805,
[email protected], www.harreslev-fritidshjem.de
Nottfeld, 24392 Süderbrarup,
tlf. 04641-92229, fax 04641-922229, [email protected],
www.christianslyst.de
Kirsten Kröber (leder), Mathildenstr. 9, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-56725, mobil 0151-22280403, [email protected]
Elly Andersen (leder), mobil 0178-4507409, [email protected]
Kappel Fritidshjem
H.C.-Andersen-Weg 22, 24376 Kappeln, tlf. 04642-3343,
fax 04642-5576, [email protected],
www.kappelfritidshjem.de
Spejdergården Tydal
24852 Eggebek,
tlf. 04609-91030, [email protected], www.tydal.dk,
Helmut Werth (leder), 0151-41949495
Manfred Bauch (leder), Unterer Lautrupweg 2,
24937 Flensburg, tlf. 0461-28911, mobil 0151-22280407,
[email protected]
Trenehytten
Harkielweg, 24963 Tarp,
tlf. 04638-527
Slesvig Fritidshjem
Breslauerstr. 8-10, 24837 Schleswig, tlf. 04621-96750,
[email protected], www.sl-fritidshjem.de
Elof Asmussen, Ochsenredder 7, 24941 Flensburg,
tlf. 0461-35134, [email protected]
Lene Thomsen-Bradtke (leder), Kortlund 17, 24857 Fahrdorf,
tlf. 04621-934989, mobil 0151-22280406, [email protected]
Kongenshus
Rehmstackerdeich, 25882 Tetenbüll
RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT
Kirsten Schlickert, Osterstr., 25832 Tönning,
tlf. 04861-5442, mobil 0170-2135826
Egernførde Fritidshjem
H.C. Andersen-Weg 6a, 24340 Eckernförde,
tlf. 04351-476330, fax 04351-8998616,
[email protected], www.egernfoerdefrit.eu
Idrætshallen
Moltkestr. 20c, 24937 Flensburg,
tlf. 0461-5035021, fax 0461-5035028,
[email protected]
Wolfgang Lausten (leder), Waterblick 1 a, 24369 Waabs,
tlf. 01578-2675240, mobil 0151-22280408, [email protected]
Ulli Schwitzkowski (Halbestyrer), mobil 0178-4507411,
[email protected]
Rendsborg-Bydelsdorf Fritidshjem
Mühlenstr. 16, 24782 Büdelsdorf, tlf. 04331-38827,
fax 04331-30269, [email protected],
www.rendsborg-fritidshjem.de
Idrætscaféen
tlf. 0461-5035020
Marlene Baron (bestyrer), kl. 10.00 – 14.00,
tlf. 0461-3187774 (privat)
Jörg Bremer Hansen (leder), Dorfstr. 18 a, 24806 Föhrden,
tlf. 04335-921858, mobil 0151-22280409, [email protected]
Træningshallen
Husumer Str. 72, 24837 Schleswig,
tlf. 04621-28804, fax 04621-997473
NORDFRISLANDS AMT
Uwe Braun (pedel), Husumer Str. 72, 24837 Schleswig
tlf. 04621-23077, mobil 0178-4507414, [email protected]
Husum Fritidshjem
Klaus-Groth-Str.47, 25813 Husum,
tlf. 04841-3356, fax 04841-81653, [email protected],
www.husum-fritidshjem.de
Hjemmet
Marienstr. 20, 24937 Flensburg,
Jan Rerup (pedel), tlf. 0461-80797630, mobil 0176-35472483,
[email protected]
Günther Wiese (leder), Westerreihe 7, 25866 Mildstedt,
mobil 0151-22280411, [email protected]
Aktivitetshuset
Norderstr. 49, 24939 Flensburg,
tlf. 0461-150140, fax 0461-1501420,
[email protected], www.aktivitetshuset.de
Vesterland Fritidshjem
Deckerstrasse 31, 25980 Westerland,
tlf. 04651-24836, fax 04651-1602,
[email protected], www.vesterland-fritidshjem.eu
Sarah Keppler (leder), mobil 0178-4507410,
[email protected]
Louise Joensen (leder), Bahnhofsweg 26g, 24955 Harrislee,
mobil 0151-22280410, [email protected]
19
SYDSLESVIGSK FORENING
Suppleanter:
1. Stephanie Schaup, Eckenerstr. 65 c, 24939 Flensborg,
0461/4902632, [email protected]
2. Maren Schultz, Stuhrsallee 19, 24937 Flensburg,
0461/51120, fax 582511, [email protected]
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76, 24939 Flensburg eller Postfach 2664,
24916 Flensburg, 0461/14408-0, fax 14408-130, [email protected],
internet: www.syfo.de samt www.sydslesvig.de
Dansk postadresse: Postboks 369, DK-6330 Padborg
Generalsekretær: Jens A. Christiansen, 0461/14408-110,
[email protected]
Kulturkonsulent: Boris Erben, 0461/14408-118, [email protected]
Foreningskonsulent: Tine Andresen, 0461/14408-150,
[email protected]
Bogholder: Jens Søren Jess, 0461/14408-114, [email protected]
EDB-konsulent: Thorben Bockhardt, 0461/14408-144,
[email protected]
Ejendomsmedarbejder: Michael Oetzmann, 0461/14408-116,
[email protected]
Bankforbindelser: Union-Bank AG, Flensburg:
IBAN: DE23 2152 0100 0000 0171 75,
BIC: UNBNDE21XXX
Sydbank: Reg. nr. 8065, konto nr. 1109599,
IBAN: DK76 8065 0001 1109599, BIC SYBKDK22
Danske Bank: Reg. nr. 1515, konto nr. 6708900,
IBAN: DK86 3000 0006 708900, BIC DABADKK
Åbningstider: Mandag-onsdag 07.30-17.00,
torsdag 08.00-17.00, fredag 08.00-13.00
SSF´s informationskontor i København: Folketinget,
Christiansborg, DK-1240 København K, 0045-33375866.
Henvendelse til Dansk Generalsekretariat, Jens A.
Christiansen, 0461/14408-110, fax 14408-130, [email protected]
Flensborg amt:
1. Peter Kreutzer, Kallhoi 6, 24955 Harrislee, 0461/75810
(også fax), [email protected]
2. Hans H. Johannsen, Frühlingsbogen 13, 24955 Harrislee,
0461/9570457
Suppleanter:
1. Niels Wolfsdorf, Oxbüll Süd 8, 24999 Wees, 04631/8268,
[email protected]
2. Sven Nielsen, Graunskjerweg 2, 24969 Großenwiehe,
04604/1537, [email protected]
Sydtønder amt:
1. Ralf Hansen, Ulmenweg 11, 25917 Leck, 04662/1327,
[email protected]
2. Susanne Crusius, Kokkedaler Weg 87, 25917 Leck,
04662/5985, [email protected]
Suppleanter:
1. Kirsten Tychsen Hansen, Haferweg 5, 25899 Niebüll,
04661/901637, [email protected]
2. Heidi Jünemann, Leckfeld-Nord 6, 25917 Leck,
04662/699423, [email protected]
Husum amt:
1. Lars Sørensen, Süden 21, 25845 Nordstrand, 04842/1202
2. Nadine Baumann-Petersen, Achtern Holm 6, 25878 Drage,
04881/937253, [email protected]
Suppleanter:
1. Uwe Oldag, Postweg 35, 25856 Hattstedt, 04846-885,
[email protected]
2. Jörn Fischer, Steckelmacherstraße 1, 25840 Friedrichstadt,
04881/936777, 0160-96606134, [email protected]
Sydslesvigsk Pressetjeneste
Norderstr. 76, 24939 Flensburg eller Postfach 2664,
24916 Flensburg, 0461/14408-120/122, fax 14408-131,
[email protected], internet: www.syfo.de
Pressesekretær: Bernd Engelbrecht, 0461/14408-122,
[email protected]
Kontorassistent: Jette Hanisch, 0461/14408-120, [email protected]
Ejdersted amt:
1. Andreas Berg, Swinemünderstr. 35, 25832 Tönning,
04861/618915, [email protected]
2. Mattias Skærved, Herrengraben 3, 25832 Tönning,
04861-453, [email protected]
Suppleant:
1. Werner Schlickert, Osterstraße 24, 25832 Tönning,
04861-5442, [email protected]
Forretningsudvalg
Formand: Jon Hardon Hansen, Rosenweg 5,
25980 Westerland, 04651/22892, fax 23088, [email protected]
1. næstformand: Gitte Hougaard Werner, Satower Weg 3,
24357 Fleckeby, 04354/996461, 0173-9556664,
[email protected]
2. næstformand: Steen Schröder, Hedwig-Marggraff-Straße 5
c, 24955 Harrislee, privat: 0461/7002615, [email protected],
kontor: 0461/74496, fax 73340(kontor), [email protected]
1. bisidder: Kirsten Futtrup, Alter Küpfermühlenweg 50,
24939 Flensborg, 0461-46647, [email protected]
2. bisidder: Annette Neumann, Großenwiehe Ost 20,
24969 Großenwiehe, 04604/92222, fax: 04604/987174,
[email protected]
1. suppleant: Tatjana Mahmens, Westerstr. 13, 25878 Drage,
04881-876081, [email protected]
2. suppleant: Silke Weinzierl-Hanke, Süderstr. 14,
25832 Tönning, 04861-1059, [email protected]
Rendsborg-Egernførde amt:
1. Anne Mette Jensen, Lehmberg 4, 24357 Fleckeby,
04354/8516, fax 986944 [email protected]
2. Begitte Heupel, Südring 9 e, 24357 Fleckeby,
04354/986700, [email protected]
Suppleanter:
1. Fred Witt, Feldstedt 9, 24340 Eckernförde, 04351 43296,
fax 0180 532326601464, mobil 0172 620 8135, [email protected]
de
2. Margret Mannes, Treidelweg 6, 24794 Borgstedt,
04331-6645932, 0174-9316033, [email protected]
HOVEDSTYRELSE
Gottorp amt:
1. Franz Dittrich, Osterstr. 20, 24850 Schuby, 04621/949455,
fax 949405, 0173-6121728, [email protected]
2. Petra Katja Mohr, Bahnhofstr. 32, 24878 Lottorf,
04621-991399 – arbejde +45 43331677, [email protected]
Flensborg by:
1. Preben K. Mogensen, Apenrader Str. 25, 24939 Flensburg,
0461/43376, [email protected]
2. Lars Nielsen, Michelsenstr. 3, 24939 Flensburg,
0176 30373173, [email protected]
20
Suppleanter:
1. Torben Skytte, Zum Heidberg 17, 24878 Jagel
,
04624/809281, 0177 7135995, [email protected]
2. Pia Wilm, Bahnhofstraße 20, 24850 Schuby, 04621/4945,
Fax 04353-9980142, 0175-4932502, [email protected]
SSF Engelsby: Dirk Jäger, Trögelsbyer Weg 39E,
24943 Flensburg, 0461/3134499, [email protected]
SSF Sporskifte: Thomas Hougesen, Norderstr. 118, 24939
Flensburg, 0461/1689676, [email protected]
SSF Tarup: Jörg Braun, Zur Beek 2, 24943 Flensburg,
0461/6742937, [email protected]
Friisk Foriining:
1. Bahne Bahnsen, Mittelweg 12, 25856 Hattstedt, 04846601999, mobil +4561669603, [email protected]
2. Niels-Georg Bendixen, Westerweg 11, 25821 Struckum/
Strükem, 04841-65486, [email protected]
Suppleanter:
1. Enke Christiansen, Fördestraße 11, 24960 Glücksburg,
04631/3307, 0152-05428028, [email protected]
2. Horst Hoop, Westerdieck 9, 25836 Follervig, 04862-8626
Flensborg Amt
Amtssekretariatet:
Norderstr. 74, 24939 Flensburg, 0461/14408-155, -156, fax
14408-157, [email protected]
Konsulent: Marike Hoop, 0461/14408-156, [email protected]
Kontorassistent: Anita Börner, 0461/14408-155, [email protected]
Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag 7.30-12.00 + 13.0016.30, onsdag 7.30.-12.00 eftermiddag lukket, fredag 07.3012.30
AMTER
Amtsstyrelsen:
Formand: Peter Kreutzer, Kallhoi 6, 24955 Harrislee,
0461/75810 (også fax), [email protected]
Næstformand: Hans H. Johannsen, Frühlingsbogen 13,
24955 Harrislee, 0461/9570457
Annemarie Erichsen, Ulstrupfeld 5, 24999 Wees, 04631/1478,
[email protected]
Annette Neumann, Großenwiehe Ost 20, 24969 Großenwiehe,
04604/92222, fax: 04604/987174, [email protected]
Sven Nielsen, Graunskjerweg 2, 24969 Großenwiehe,
04604/1537, [email protected]
Helle Wendler, 24980 Schafflund,
[email protected]
Carolin Methmann, Flensburger Str. 22, 24997 Wanderup,
04606/7014037, [email protected]
Kirsten Anthonisen, Westerstr. 30 B, 24955 Harrislee,
0461/74102, [email protected]
Suppleanter:
Charlotte Bassler, Alt Frösleer Weg 20 K, Lachsbachwiese,
24955 Harrislee, 04641/73117, [email protected]
Flensborg by
Bysekretariatet:
Schiffbrücke 42, 24939 Flensburg, 0461/14408-125, 126, 127,
fax 14408-128, [email protected]
Konsulent: Viggo M. Petersen, 0461/14408127,
[email protected],
Kontorassistenter: Birthe Hein-Richter, 0461/14408125,
[email protected],
Helga Dittrich, 0461/14408126, [email protected],
Åbningstider: Mandag- torsdag 08.00-16.30, fredag 08.0013.00
SSF-Billetten: Schiffbrücke 42, 24939 Flensburg,
Birthe Hein-Richter, 0461/14408125,[email protected]
Bystyrelsen:
Formand: Preben K. Mogensen, Apenrader Str. 25, 24939
Flensburg, 0461/43376, [email protected]
Næstformand: Lars Nielsen, Michelsenstr. 3, 24939 Flensburg,
0176 30373173, [email protected]
Matthias Maul-Nielsen, Taruper Hauptstr. 16, 24943 Flensburg,
0461/3194646, [email protected]
Brita Hecker, Am Burgfried 6, 24939 Flensburg, 0461/26164,
[email protected]
Stephanie Schaup, Eckenerstr. 65 c, 24939 Flensborg,
0461/4902632, [email protected]
Karl Fischer, Møllegaarden 16, DK 6320 Egernsund,
[email protected]
Suppleanter:
Alexandra Wrobel-Kopf, Moorbachwinkel 10,
24939 Flensburg, 0461/41089
Ursula Knorr, Junkerhohlweg 6, 24939 Flensburg,
0461/9096858, [email protected]
Distrikter:
Eggebæk/Langsted: Werner Görns, Fasanenweg 2,
24852 Langstedt, 04609/421 (også fax)
Gelting-Gulde-Runtoft: Heinz-Peter With, Mühlenstr. 4,
24409 Stoltebüll, 04642/7311
Hanved/Langbjerg: Bernd Friedrichsen, Flensburger Str.
13, 24983 Handewitt, 04608/6380, fax: 04608/1702,
[email protected], www.ssf-hanved.de
Harreslev: Kirsten Anthonisen, Westerstr. 30 B,
24955 Harrislee, 0461/74102, [email protected]
Hatlund/Langballe: Annika Zander, Hattlund 11,
24972 Steinbergkirche, 04632/876324, [email protected]
Husby: VAKANT
Jaruplund, Veding og Sankelmark: Pia Lasch, Süderfeld 10,
24988 Oeversee, 04602/957649, [email protected],
www.dkijaruplund.de
Kobbermølle: Bodil Daetz-Wiesner, Zur Kupfermühle 39,
24955 Harrislee, 0461/4079858, [email protected]
Lyksborg: Lis Bewernick, Bergstr. 15, 24960 Glücksburg,
04631/8871, [email protected]
Medelby/Vesby: Gudrun Lemke, Eichenweg 1,
24994 Jardelund, 04605/989, fax: 04605/189211,
[email protected]
Munkbrarup-Ves: Niels Wolfsdorf, Oxbüll Süd 8, 24999 Wees,
04631/8268, [email protected]
Nyhus: Karen Lise Nyholm Torp, Himmern 3C, 24955 Harrislee,
Distrikter
SSF Flensborg Nord: Preben Kortnum Mogensen,
Apenrader Str. 25, 24939 Flensburg, 0461/43376,
[email protected]
SSF Centrum-Duborg-Vest: Ursula Knorr, Junkerhohlweg 6,
24939 Flensburg, 0461/9096858, [email protected]
SSF Friserbjerg/Rude: Pia Persson, Leuschner Str. 7,
24937 Flensburg, 0461/53362, [email protected]
SSF Sct. Hans: Per-Arne Hoeg, Schulgang 2-6,
24943 Flensburg, 0461/12872, [email protected]
SSF Sct. Jørgen/Mørvig: Lars Nielsen, Michelsenstr. 3,
24939 Flensburg, 0176 30373173, [email protected]
21
Husum amt
0461/75536, [email protected]
Oversø/Frørup: Angela Jensen, Stapelholmer Weg 14,
24988 Oeversee, 04630/937993, [email protected]
Skovlund-Valsbøl: Helle Wendler, 24980 Schafflund,
[email protected]+
Store Solt: Monika Jansen, Eckernförder Landstr. 9,
24991 Freienwill, 04602/537, fax: 04602/967819,
[email protected]
Store Vi: Annette Neumann, Großenwiehe Ost 20,
24969 Großenwiehe, 04604/92222, fax: 04604/987174,
ssf- [email protected]
Sørup: Michaela Isbrecht, Brixstr. 3, 24966 Sörup,
04635/2928341, [email protected], www.ssfsoerup.de.
Tarp/Jerrishøj: Rosemarie Domke, Kuhschellenweg 6,
24963 Tarp, 04638/297, [email protected]
Vanderup/Jørl: Carolin Methmann, Flensburger Str. 22,
24997 Wanderup, 04606/7014037, [email protected]
Amtssekretariatet:
Neustadt 95, 25813 Husum, 04841/2612, fax 04841/63618,
[email protected]
Konsulent: Peter Hansen, 0151 222 80371, [email protected]
Assistent: Manuela Degen, [email protected]
Åbningstider: Tirsdag og torsdag 8-13 eller efter aftale.
Amtsstyrelsen:
Formand: Lars Sørensen, Süden 21, 25845 Nordstrand,
04842/1202, [email protected]
Næstformand: Jörn Fischer, Steckelmackerstr. 1, 25840 Friederichstadt, 04881/936777, [email protected]
Uwe Oldag, Postweg 35, 25845 Hattstedt, 04846/885,
[email protected]
Daniela Caspersen, Sandwech 2, 25860 Olderup, 0174
8739807, [email protected]
Nadine Baumann-Petersen, Achtern Holm 6, 25878 Drage,
04881/937253, [email protected]
Tatjana Mahmens, Westerstr. 13, 25878 Drage, 04881/876081,
[email protected]
Regina Petersen, Husumer Str. 38, 25821 Bredstedt,
04671-1721,[email protected]
Sydtønder amt
Amtssekretariatet:
Lorenz-Jannsen Str. 1, 25899 Niebüll, 04661/2755, fax 2432,
[email protected]
Konsulent: Lars T. Petersen
Åbningstider: Mandag – torsdag 08.00 – 16.30,
fredag 08.00 – 13.00
Distrikter
Bredsted og omegn: Henry Bohm, Stiegacker 3,
25821 Bredstedt, [email protected]
Husum og omegn: Daniela Caspersen, Sandwech 2,
25860 Olderup, 0174 8739807, [email protected]
Drage/Svavsted: Nadine Baumann-Petersen, Achtern Holm 6,
25878 Drage, 04881/937253, [email protected]
Frederiksstad: Sina Clorius, Dingsbülldeich 2, 25840 Koldenbüttel, 04881/7309. [email protected]
Hatsted: Jeanett Larsen, Wittdornweg 6,
25860 Horstedt, 04846/6016177, [email protected]
Amtsstyrelsen:
Formand: Ralf Hansen, Ulmenweg 11, 25917 Leck,
04662/1327, [email protected]
Næstformand: Bjørn Egeskjold, Karlumer Str. 2 a,
25926 Ladelund, 04666/367,
[email protected]
Inge Bennör Maether, Bahnhofstr. 2,
25980 Keitum/Sylt-Ost, 04651/32589, [email protected]
Kirsten Tychsen Hansen, Haferweg 5, 25899 Niebüll,
04661/901637, [email protected]
Susanne Crusius, Kokkedaler Weg 87, 25917 Leck,
04662/5985, [email protected]
Inge Petersen, Kirchhofstr. 28, 25917 Leck, 04662 8818886
Peter Petersen, Westhüs 47, OT Tinnum, 25980 Sylt,
04651/449474, [email protected]
Bärbel Michaelis, Mühlenfenne 7, 25917 Leck, 04662/4313,
[email protected]
Niko Møller, Kirchweg 7, 25917 Achtrup, 04662 / 7560
Ejdersted amt
Amtssekretariatet:
Am Hafen 30, 25832 Tönning, 04861/5493, fax 1607,
[email protected]
Kontorassistent: Kerstin Pauls
Pedel: Oliver Joachim Rothenberg, 0151 21229366
[email protected]
Åbningstider: Mandag kl. 9 -14, torsdag kl. 14-16:30
Distrikter:
Sydtønder amt:
Agtrup: Elsbeth Ketelsen, Birkenring 6, 25917 Achtrup,
04662/70691, [email protected]
Karlum-Tinningsted-Klægsbøl: Heidi Jünemann,
Leckfeldt Nord 6, 25917 Leck, 04662/699423,
[email protected]
Sild: Jon Hardon Hansen, Rosenweg 5, 25980 Sylt, OT Westerland, 04651/22892, [email protected]
Ladelund: Bjørn Egeskjold, Karlumer Str. 2 a, 25926 Ladelund,
04666/367, [email protected]
Læk: Ralf Hansen, Ulmenweg 11, 25917 Leck, 04662/1327,
[email protected]
Nibøl: Anna Louise Holste, Kleindamm 32, 24969 Grossenwiehe, 04661/3342, [email protected]
Sønderløgum: Stefanie Wiemer, Süderstr. 8, 25923 Uphusum,
04663/187887, [email protected]
Vidingherred: Jens Bach Nielsen, Drift 8, 25927 Aventoft,
04664/2012, [email protected]
Vyk: Heike Prühs, Bi de Kark 17, 25938 Wyk/Föhr
Amtsstyrelsen:
Formand: vakant
Næstformand: Andreas Berg, Swinemünderstr. 35, 25832 Tönning, 04861/618915, [email protected]
Kerstin Meinert, Osterende 29, 25836 Garding, 04862-912,
[email protected]
Helge Schmidt, Mitteldeich 16, 25882 Tetenbüll,
0171-6267855
Werner Schlickert, Osterstr. 24, 25832 Tönning, 04861-5442,
[email protected]
Distrikter
Garding-Everschop: Kerstin Meinert, Osterende 29,
25836 Garding, 04862/912, [email protected]
Skt. Peter-Ording: Angelika Hesselbarth, Deichstr. 27,
25826 St. Peter-Ording, 04863/1330
Tønning: May-Britt Hartwig, Goschenfoth 7, 24861 Bergenhusen, 04881/901972, 0172-7750398, [email protected]
22
Velt/Follervig: Renate Poggensee, Dorfstr. 2, 25836 Welt,
04862-995
04621-934455, 0151-23652777, [email protected]
Torben Skytte, Zum Heidberg 17, 24878 Jagel, 04624-809281,
0177-7135995, [email protected]
Udo Jessen, Geilwanger Str. 17, 24896 Treia, 04626-1303,
0171-6332071, [email protected]
Pia Wilm, Bahnhofstr. 20, 24850 Schuby, 04621-4945,
[email protected]
Petra Katja Mohr, Bahnhofstr. 32, 24878 Lottorf, 04621-991399
– arbejde +45 43331677, [email protected]
Rendsborg-Egernførde amt
Amtssekretariatet:
H.C. Andersen-Weg 8, 24340 Eckernförde, 04351/2527, fax
5183, og Brandtstr. 29-31, 24782 Büdelsdorf, 04331-4388077,
[email protected]
Konsulent: Dorthe W. Salchow, 0176-84 83 11 14,
[email protected]
Kontorassistent: Finja Schulz, [email protected]
Åbningstider: 8:30 – 12:30 og efter aftale, mandag, tirsdag,
fredag i Egernførde, onsdag og torsdag i Bydelstorp.
Distrikter
Arnæs: Lieselotte Wiese, Lange Str. 64, 24399 Arnis,
04642/3264
Bøglund: Ingrid Munnecke, Kattbeker Str. 9, 24860 Böklund,
04623/556
Damholm: Heinzwilly Clasen, Hüholzer Str. 1, 24875
Havetoftloit, 04623/281389, mobil: 0170-6207894
Dannevirke: Silke Gustafson, Ochsenweg 12, 24867
Dannewerk, 04621/32537, fax: 36479, mobil: 0170-4121018,
[email protected]
Isted/Jydbæk: Nadine Schmidt, Hauptstr. 35 A,
24855 Gammellund, 04625-189592, [email protected]
Kappel: Sanne Wiese, Faaborgweg 1, 24376 Kappeln,
04642-2268, [email protected]
Moldened: Inger Reyhé, Winningmay 5, 24882 Schaalby,
04622/671
Mårkær: Inge-Marie Christen, Buschau 7, 24894 Twedt,
04622/189740, [email protected]
Nybjernt: Niels Egholm Nissen, Schmiedestr. 10,
24879 Neuberend, 04621-21049 [email protected]e.de
Ravnkær: Kirsten Nielsen, Dorfstr. 9, 24407 RabenkirchenFaulück, 04642/923731
Satrup/Havetoft: Erik Sjøstrøm, Hostrupholzer Weg 13,
24873 Havetoft, 04603-964466
Skovby: Pia Wilm, Bahnhofstr. 20, 24850 Schuby, 04621/4945,
[email protected]
Slesvig Centrum-Nord: Kaj Michael Nielsen, Hasselholmer Weg
5, 24837 Schleswig, 04621/934455, 0151-23652777,
[email protected]
Slesvig Frederiksberg: Dorte Dautenheimer, Tweebarg 9,
24866 Busdorf, 04621-35250, [email protected]
Slesvig Holm Skt. Jørgen: Kirsten Hinrichsen, Kastanienallee
36, 24837 Schleswig, 04621/51670
Stenfelt: Anneliese Marxen, Krock 14, 24888 Steinfeld
Strukstrup: Niels K. Möller, Ammelücken 8, 24860 Böklund,
04623/575
Sønderbrarup: Christiane Christiansen, Alte Landstr. 6,
24401 Böel, 04641-8535, 0171-6184067,
[email protected]
Torsted: Manuela Gutsch, Hauptstr. 17, 24893 Taarstedt,
04622/1273
Treja/Hollingsted: Udo Jessen, Geilwanger Str. 17,
24896 Treia, 04626-1303, 0171-6332071,
[email protected]
Amtsstyrelsen:
Formand: Hauke Paulsen, Wagnerring 72, 24159 Kiel,
0431/3990611, [email protected]
Næstformand: Joachim Martin, Gartenstr. 24,
24794 Borgstedt, 04331/32950, [email protected]
Anne Mette Jensen, Lehmberg 4, 24357 Fleckeby,
04354/8516, fax 986944, [email protected]
Begitte Heupel, Südring 9 e, 24357 Fleckeby, 04351/986700,
[email protected]
Bente Lange, Hollerstr. 133, 24782 Büdelsdorf, 04331/30932,
[email protected]
Margret Mannes, Treidelweg 6, 24794 Borgstedt,
04331-6645932, [email protected]
Niels-Jørgen Hansen, Bäckerweg 5, 24354 Bohnert,
04355/1267, [email protected]
Distrikter
Egernførde by: Fred Witt, Feldstedt 9, 24340 Eckernförde,
04351/43296, [email protected]
Gettorp: Anne Oesterle, Alte Ziegelei 1,
24214 Großkönigsförde, 04346-6406
Hohn Herred: Sonja Sickelka, Rendsburger Str. 9,
24787 Fockbek, 0162-2401228, [email protected]
Holtenå: Helga Balbierski, Westenhofstr. 8, 24159 Kiel,
0431/362941, fax 3640184, [email protected]
Hytten/Okslev: Gisela Engel, Förstereiweg 4, 24358 Ascheffel,
04353/768, [email protected]
Pris/Klaustorp: Hauke Paulsen, Wagnerring 72, 24159 Kiel,
0431/3990611, [email protected]
Rendsborg by: Margret Mannes, Treidelweg 6,
24794 Borgstedt, 04331/3379649, [email protected]
Svansø: Niels-Jørgen Hansen, Bäckerweg 5, 24354 Bohnert,
04355/1267, [email protected]
Gottorp amt
Amtssekretariatet:
Slesvighus, Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621/23888,
fax 04621-21105, [email protected]
Konsulent: Lars Thomsen, [email protected]
Kontorassistenter: Karen Rettig, [email protected] og
Anne Mortensen Christiansen, [email protected]
Åbningstider: Mandag-onsdag 08.00-16.30,
torsdag 08.00-17.30, fredag 08.00-13.00
Sydslesvigsk Forenings udvalg
BILLEDSAMLINGSUDVALGET
Formand: Erik Fredens, Varnæsvej 63, Lundtoft,
DK-6200 Aabenraa, 0045-74688219, [email protected]
Amtsstyrelsen:
Formand: Franz Dittrich, Osterstr. 20, 24850 Schuby,
04621/949455, fax 04621-949405, 0173-6121728,
[email protected]
Kaj Michael Nielsen, Hasselholmer Weg 5, 24837 Schleswig,
DET HUMANITÆRE UDVALG
Formand: Leif Volck Madsen, Alter Holmberg 6,
24955 Harrislee, 0461/3183994, [email protected]
23
EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET
Henvendelse til: Jens A. Christiansen,
Dansk Generalsekretariat, Norderstr. 76, 24949 Flensburg,
0461/14408-0, fax 14408-130, [email protected]
DRAGE FORSAMLINGSHUS
Achterum 20, 25878 Drage, 04881/7089
Henvendelse til: Rita Baumann, Achterum 24, 25878 Drage,
04881/7935
HVERVE- OG KONTINGENTUDVALGET
Formand: Jon Hardon Hansen, Rosenweg 5,
25980 Westerland, 04651/22892, fax 23088,
[email protected]
EJDERHUSET
Brandtstr. 31, 24782 Büdelsdorf 04331/4388077
Åbningstider: Onsdag og torsdag kl. 8.30 - 12.30
FLENSBORGHUS
Norderstr. 76, 24939 Flensburg, 0461/14408-170
Oldfrue: Meike Hansen
KULTURUDVALGET
Formand: Bjørn Egeskjold, Ladelund-Tinningsted Danske
Skole, Karlumer Str. 2a, 25926 Ladelund, 04666-367,
[email protected]
GELTING FORSAMLINGSHUS
Wilhelmstr. 8, 24395 Gelting, 04643/1419
Henvendelse til distriktet
ORGANISATIONSUDVALGET
Henvendelse til: Jens A. Christiansen,
Dansk Generalsekretariat, Norderstr. 76, 24949 Flensburg,
0461/14408-0, fax 14408-130, [email protected]
HATSTED FORSAMLINGSHUS
De Straat 17, 25856 Hattstedt, 04846/601937
Henvendelse til Anders S. Andersen, 04846/590
REGNSKABS- OG REVISIONSUDVALGET
Formand: Gerd Pickardt, Annenweg 11, 24955 Harrislee,
0461/75900, fax 78299, [email protected]
HOLTENÅ FORSAMLINGSHUS
Westenhofstr. 8, 24159 Kiel-Holtenau
Bestyrer: Helga og Holger Balbierski, 0431/362941
TEATER- OG KONCERTUDVALGET
Formand: Hauke Paulsen, Wagnerring 72, 24159 Kiel,
0431/3990611, 0160/96837740, [email protected]
HUSUMHUS
Neustadt 95, 25813 Husum, 04841/81330
Henvendelse til sekretariatet, 04841/2612
ÅRSMØDEUDVALGET
Formand: Gitte Hougaard Werner, Satower Weg 3,
24357 Fleckeby, 04354/996461 (privat), 0173-9556664,
[email protected]
JYDBÆK FORSAMLINGSHUS
Große Str. 71, 24855 Jübek
Henvendelse til distriktet
Forsamlingshuse:
KLITSKOLEN
Dünenweg 12, 25826 St. Peter-Ording
Henvendelse til Rosemarie Tüchsen, 04863/3561
AGTRUP FORSAMLINGSHUS
25917 Achtrup. Bestyrer: Axel Møller,
Westertoft 2, 25917 Achtrup, 04662/5543
LANGBJERG FORSAMLINGSHUS
Oberlangberg 6, 24983 Handewitt, 04608/6308
Henvendelse til distriktet
ARNÆS FORSAMLINGSHUS
Am Sportplatz 1, 24399 Arnis, 04642/4391
Bestyrer: Stefan Timm, 04642/924136
LIST DANSKE KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
Alte Dorfstr. 20, 25992 List/Sylt
Bestyrer: Nina Godsk Sørensen, 04651/9428862
ASKEBJERGHUS
Dorfstr. 25, 24358 Ascheffel, 04353/340
Henvendelse til distriktet
MEDBORGERHUSET
H.C. Andersen-Weg 8, 24340 Eckernförde, 04351/3507
Henvendelse til sekretariatet i Egernførde, 04351/2527
BØGLUND FORSAMLINGSHUS
Flensburger Str. 29, 24860 Böklund, 04623/189124
Bestyrer: Wiebke Callsen, 04623/1836556
MINES MINDE
Fasanenweg 2, 24852 Langstedt
Bestyrer: Renate Görns, 04609/421
CHRISTIANSHUS
Fritz Reuter-Str. 28, 24159 Kiel-Pries, 0431/392805
Henvendelse til distriktet
MOLDENED FORSAMLINGSHUS
Winninger Allee 3, 24882 Schaalby
Bestyrer: Alice Richter, 0171 7326625
DAMHOLM FORSAMLINGSHUS
Hüholzer Str. 1, 24875 Havetoftloit
Bestyrer: Heinzwilly Clasen, 0170/620 7894
MÅRKÆR FORSAMLINGSHUS
Hauptstr. 66, 24405 Mohrkirch, 04646/290
Henvendelse til distriktet
FORSAMLINGSHUSET DANEVIRKEGÅRDEN
Ochsenweg 5, 24867 Dannewerk, 04621/37814, fax. 31025
Henvendelse til distriktet
MØLLEBRO FORSAMLINGSHUS
Flensburger Str. 26, Mühlenbrück, 24991 Großsolt,
04602/96699
Bestyrer: Christa Tiedje-Treede 04602/967311
DET DANSKE HUS - Sporskifte
Alter Husumer Weg 220, 24941 Flensburg, 0461/9402477
Bestyrer: Kaj von Eitzen, 0170-8038848
24
Sydslesvigsk Forenings museum Danevirke Museum
NIBØL FORSAMLINGSHUS
Osterweg 63, 25899 Niebüll, 04661/900301
Henvendelse til sekretariatet i Nibøl, 04661/2755
Museet ved Danevirke, DANEVIRKE MUSEUM
Ochsenweg 5, 24867 Dannewerk, 04621/37814, fax. 31025,
[email protected] Museumsleder: Nis Hardt
NYBJERNT FORSAMLINGSHUS
Neuer Weg 5, 24879 Neuberend
Bestyrer: Birthe Klomfass, 04621/855 771
Sydslesvigsk Forenings lejrskole Skipperhuset
Am Hafen 30, 25832 Tönning, 04861/5493,
elevtelefon 617845, fax 1607, [email protected]
Henvendelse til sekretariatet
OKSBØL FORSAMLINGSHUS
Oxbüll Süd 8, 24999 Wees
Bestyrer: Niels Wolfsdorf, 04631/8268
Sydslesvigsk Forenings ældreboliger
Margaretha-Bremer-Stiftelsen
Trollseeweg 21, 24939 Flensburg,
tlf. via pedel Manfred Fiebrandt, 0461/44084
PALUDANUSHUSET
Prinzenstr. 28, 25840 Friedrichstadt, 04881/264
Pedel: Rosemarie Pegesa, 0175 1614113
Margrethe-Gården
Bismarckstr. 20, 24837 Schleswig, 04621/25815
RAVNKÆR FORSAMLINGSHUS
Dorfstr. 9, 24407 Rabenkirchen, 04642/3711
Bestyrer: Kirsten og Manfred Nielsen, 04642/923731
Pensionistboligerne i Bydelsdorf
Brandtstr. 31, 24782 Büdelsdorf, pedel Sonja Schaedla,
04331/3396358
FORSAMLINGSHUSET SKIPPERHUSET
Am Hafen 30, 25832 Tönning, 04861/5493, fax 1607
Henvendelse til sekretariatet
Pensionistboligerne i Egernførde
Noorstr. 16, 24340 Eckernförde, tlf. via sekretariatet,
04351/2527
SKOVBY FORSAMLINGSHUS
Neukruger Weg 11a, 24850 Schuby, 04621/850221
Henvendelse til distriktet
Sydslesvigsk Forenings ældreklubber
SKOVLUND FORSAMLINGSHUS
Buchauweg 28, 24980 Schafflund
Henvendelse til distriktet
Flensborg by
Margrethe-Klubben, v/Preben Kortnum Mogensen,
Apenrader Str. 25, 24939 Flensburg, 0461-43376
Ældreklubben Sortevej, v/Rita Beckedorf, Am Soot 22,
24944 Flensburg, 0461-67575571
”Sejlklubben”, v/ Rita Beckedorf, Am Soot 22,
24944 Flensburg, 0461-67575571
Diabetikerklubben, v/Werner Hansen, Marienstr. 57,
24937 Flensburg
Spætteklubben, v/Elke Riemer, Nerongsallee 27 A,
24939 Flensburg, 0461-53297
SSF Ældreklub Duborg, v/Gisela Zeuch, Nordergraben 26,
24937 Flensburg, 0461-23165
Kortklub, v/Gunda Jessen, Nerongsallee 27 a,
24939 Flensburg, 0461-43940
Skt. Hans ældreklub, v/Helga Petersen, Mühlenholz 21,
24943 Flensburg, 0461-23243
Sct. Jørgen-klubben, v/Finn Egeris Petersen,
Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 Flensburg, 0461-25299
Sporskifte ældreklub, v/Werner Leverenz, Friedensweg 68
24941 Flensburg, 0461-55394
Margrethe-Gudme-Klubben, v/Ingrid Lekkat, Mistelhof 11,
24944 Flensburg, 0461-315003
SPÆTTEKLUBBEN
Harrisleer Str. 65, 24939 Flensburg, 0461/470943
Henvendelse til: Elke Riemer, Nerongsallee 27 A,
24939 Flensburg, 0461/53297
STEDESAND FORSAMLINGSHUS
STÄÄSÖNJ FERSSOOMLINGSHÜS
Mühlenweg 6, 25920 Stedesand, 04662/699128
Bestyrer: Heike Greuel, 0157 79692524
TARUPHUS
Taruper Hauptstr. 53, 24943 Flensburg
Henvendelse til distriktet
TINNINGSTED FORSAMLINGSHUS
Süderallee 1, 25917 Tinningstedt, 04662/699928
Henvendelse til distriktet
TØNNSENHUSET
Apenrader Str. 49, 24939 Flensburg, 0461/46995
Henvendelse til: Rita Beckedorf, 0461/67575571
VALSBØLHUS
Maren Sörensen Weg 1, 24980 Wallsbüll
Henvendelse til distriktet
Flensborg amt
Harreslev ældreklub, v/Bodil König, Hohe Mark 14,
VYK FORSAMLINGSHUS
Feldstr. 37, 25938 Wyk/Föhr, 04681/4180
Henvendelse til sekretariatet i Nibøl, 04661/2755
24955 Harrislee, 0461-72635
Kobbermølle ældreklub, v/ Karin Jessen, Teichweg 1,
24955 Harrislee, 0461-73876
Gelting/Gulde/Runtoft ældreklub, v/Jytte Erichsen,
Klaus-Groth-Str. 33, 24395 Gelting, 04643-2969
Lyksborg ældreklub, v/ Enke Christiansen,
Fördestr. 11, 24960 Glücksburg, 04631-3307
25
Friisk Foriining
Ældreklubben på Dansk Seniorcenter i Tarp,
v/ Lars Skjødt-Jakobsen, Wanderuper Str.21, 24963 Tarp,
04638-8900
Skovlund ældreklub, v/Kirsten la Cour, Gammelau 2,
24980 Schafflund, 04639 782402
Hanved ældreklub, v/Anita Jessen, Bi De Eek 4,
24983 Handewitt, 04606-943622
Oversø/Frørup ældreklub, v/Dagmar Hansen, Sniederbarg 3,
24988 Oeversee, 04638-898314
Valsbøl ældreklub, v/Vita Schulz, Zum Schulplatz 23,
24980 Wallsbüll
Friisk Foriinings Ålereklub, v/Luise M. Clasen,
Moorhäuser, 25899 Naibel/Niebüll, 04661-5102
SSF´s tilsluttede organisationer
Borgerforeningen
Dansk Erhvervsforening i Sydslesvig
Dansk Kirke i Sydslesvig
Den slesvigske Kvindeforening
DSH - Foreningen af Aktive Kvinder
Duborg-Samfundet
Flensborg danske Journalistforening
Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling
Falleslandboforeningen for Sydslesvig
Gamles Værn
Harreslev Amatørscene
Hejmdal Blæseorkester
Historisk Samfund, Sydslesvigs Amtskreds
Sct. Georgs-Gildet
Slesvigsk Kreditforening
Sprogforeningen i Sydslesvig
St. Knuds-Gildet
Sydslesvigs danske Kunstforening
Sydslesvigs Museumsforening
Sydslesvigs Selvhjælp (SSH)
Sønderjysk Arbejder Forening (SAF)
Slesvig Folkekor
Torsdagskoret
Sydtønder amt
SSF ældreklub Læk, v/Erika Hansen, Kokkedahler Weg 97,
25917 Leck, 04662-3321
Humptrup og Sønderløgum ældreklub,
v/Ingeburg Jürgensen, Grüner Weg 6, 25923 Humptrup,
04663-543
Kejtum Seniorenclub, v/Hella Michel, Ruart Ört 20,
25980 Morsum/Sylt, 04651-891371
Nibøl ældreklub, v/Marianne Nielsen, Emil-Nolde-Str. 26,
25899 Niebüll, 04661-3767
Vesterland ældreklub, v/Jon Hardon Hansen, Rosenweg 5,
25980 Westerland, 04651-22892
Husum amt
Bredsted ældreklub, v/Inga Waldow, Herrmannstr. 8 E,
25821 Bredsted, 04671-931496
SSF Fredagsklubben, v/Detlef Michaelsen,
Pastor-Bruhn-Str. 23 A, 25840 Koldenbüttel, 04881-7381
Ejdersted amt
Ældreklub Tønning Kvindeforening, v/Kirsten Schlickert,
Osterstr. 24, 25832 Tönning, 04861-5442
Rendsborg-Egernførde amt
Hyggekaffe, v/Mads Mønsted, Ostlandstr. 21,
24340 Eckernförde, 04351-86644
SSF Egernførde seniorclub, v/Renate Petersen,
Falkestr. 44, 24340 Eckernförde, 04351-86345
Gottorp amt
Kappel ældreklub, v/Randi W. Korsgaard, Amselweg 9,
24376 Kappeln, 04642-2057
Ældreklubben Sønderbrarup, v/ Gerda Eichhorn,
Lornsenstr. 24, 24392 Süderbrarup, 04641-2970
SSF Slesvig by Seniorclub, v/Ingrid Hanfstengel,
Carstensstr. 32, 24837 Schleswig, 04621-24201
Torsdagsklubben, v/Birte Lütt, Erdbeerenberg 13 A,
24837 Schleswig, 04621-36304
Skovby ældreklub, v/Inge Lindahl-Koitzsch,
Theodor-Storm-Str. 33, 24850 Schuby, 04621- 41362
SSF Midtangel Seniorklub, v/Jytte Stiebel,
An den Maiwiesen 6, 24873 Havetoft, 04603-567
Torsdagsklubben, v/Gertrud Jochimsen, Hauptstr. 66,
24405 Mohrkirch, 04646-1247
Bøglund ældreklub, v/Ingrid Munnecke, Kattbeker Str. 9,
24860 Böklund, 04623-556
26
SYDSLESVIGSK VÆLGERFORENING
Lars Harms, Schillerstr. 34, 25813 Husum,
0461/14408300, 0431/9881381, [email protected]
Steen Schröder, Hedwig-Marggraff-Str. 5 c, 24955 Harrislee,
privat: 0461/7002615, [email protected], kontor: 0461/74496,
fax 73340(kontor), [email protected]
Administration/Landssekretariatet
Schiffbrücke 42, 24939 Flensburg, 0461/14408-310,
Fax 14408-313, [email protected], www.ssw.de
Landssekretær: Martin Lorenzen
Bank: Union-Bank AG, BLZ 21520100, kontonr. 17329
IBAN DE36 2152 0100 0000 0173 29
Broager Sparekasse, reg. 9797, kontonr. 1033395
IBAN DK15 9797 0001 0333 95
Landsstyrelsen
Landsformand: Flemming Meyer, Handewittbusch 10,
24983 Handewitt, 0461/14408300, 0431/9881381,
04608/6572, [email protected]
1. næstformand: Rüdiger Schulze, Herwarthstr. 6, 24159 Kiel,
0431/361945 (også fax), [email protected]
2. næstformand: Elke Putzer, Achter de Möhl 37,
24955 Harrislee, 0461/71437, [email protected]
Bisiddere: Anke Spoorendonk, Achter de Möhl 35,
24955 Harrislee, 0431/9883700, 0461/73187,
[email protected]
Peter Knöfler, Noldeweg 8, 25813 Husum, 04841/81559,
[email protected]
Jette Waldinger-Thiering, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 36,
24340 Eckernförde, 04351/769412, [email protected]
Christian Dirschauer, Marie-Rasch-Str. 8, 24943 Flensburg
0461/3134455, [email protected]
SSW Sekretariat Nordfrisland
Neustadt 81, 25813 Husum, 04841/871405, [email protected]
Sekretær: Ulrich Stellfeld-Petersen
SSW Sekretariat Rendsborg-Egerførde amt
Egernførde: H.-C.-Andersen-Weg 8, 24340 Eckernförde,
04351/2527, fax 04351/5183, [email protected]
Sekretær: Hartmut Steins
Bydelstorp: Brandtstr. 29-31, 24782 Büdelsdorf,
04331/4388077
Sekretær: Hartmut Steins
SSW Sekretariat Slesvig-Flensborg amt
Hovedudvalget
Lollfuß 89, 24837 Schleswig, 04621/26370,
[email protected], www.ssw-sl-fl.de
Sekretær: Bodo Neumann-Nee,
Flensborg by:
Susanne Schäfer-Quäck, Stävenskoppel 12, 24944 Flensburg,
0461/312255, [email protected]
Christian Dirschauer, Marie-Rasch-Str. 8, 24943 Flensburg,
0461/3134455, [email protected]
Erich Seifen, Alter Kupfermühlenweg 151, 24939 Flensburg,
0461/4700212, [email protected]
Katrin Möller, Diblerstr. 14, 24941 Flensburg, 0461/5052655
[email protected]
Philipp Bohk, Gertrudenstr. 11, 24939 Flensburg,
0461/9096630, [email protected]
Gerhard Bethge, Friedhofstr. 36 f, 24937 Flensburg,
0461/51552, [email protected]
Wilma Nissen, Travestr. 7, 24943 Flensburg, 0461/36614
Michael Kopf, Moorbachwinkel 10, 24939 Flensburg,
0461/70717993, [email protected]
Glenn W. Dierking, Große Str. 4, 24937 Flensburg
0461/180500
Edgar Möller, Tegelbarg 41, 24941 Flensburg, 0461/96570,
[email protected]
Thorsten Kjärsgaard, Kreuzkoppel 81, 24943 Flensburg,
0174/1981300
SSW Landdagsgruppe
Kontor: Norderstr. 74, 24939 Flensburg, 0461/14408-300,
fax -305, [email protected], www.ssw-sh.de
Forretningsfører: Jan Ehrenreich
Gruppeformand: Lars Harms, Schillerstr. 34, 25813 Husum,
0461/14408300, 0431/9881381, [email protected]
Flemming Meyer, Handewittbusch 10, 24983 Handewitt,
0461/14408300, 0431/9881381, 04608/6572,
[email protected]
Jette Waldinger-Thiering, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 36,
24340 Eckernförde, 0461/14408300, 0431/9881381,
04351/769412 [email protected]
SSW i Landsregeringen
Minister: Anke Spoorendonk, Achter de Möhl 35,
24955 Harrislee, 0431/9883700, 0461/73187,
[email protected]
Regeringstalsmand: Lars Erik Bethge, 0431/9881740,
[email protected]
Slesvig-Flensborg amt:
Horst Kohrt, Hauptstr. 35, 24855 Gammellund,
04625/7338, [email protected]
Angelika Kohrt, Hauptstr. 35, 24855 Gammellund,
04625/7338, [email protected]
Nadine Schmidt, Hauptstr. 35 a, 24855 Gammellund,
04625/189592, [email protected]
Edgar Lork, Am See 4, 24850 Lürschau, 04621/41454,
[email protected]
Rainer Wittek, Memeler Str. 7, 24837 Schleswig,
04621/200828, fax 04609/1333, [email protected]
Gerd Voß, Rosgaard 10, 24999 Wees, 04631/1656,
fax 04631/440075, 0171-1212927, [email protected]
Anke Schulz, Dammblöcke 27, 24852 Eggebek, 04609/5147,
[email protected]
Ingo Reimer, Am Lindenbogen 14, 24983 Handewitt,
SSWU
Toosbüystr. 7, 24939 Flensburg, [email protected]
Formand: Riike Johannsen
SSW Arbejdsgruppe Holsten-Hamborg
Formand: Malte de Grahl, Flerrenkamp 9, 22559 Hamburg,
040/818155, [email protected]
Uwe Bruhns, Quedlinburger Weg 52 f, 22455 Hamburg,
040/5518251
Kontaktudvalget (BMI Berlin)
Flemming Meyer, Handewittbusch 10, 24983 Handewitt,
0461/14408300, 0431/9881381, 04608/6572,
[email protected]
27
04608/6414, [email protected]
Gudrun Lemke, Eichenweg 1, 24994 Jardelund, 04605/989,
fax 04605/189211, [email protected]
Sven Nielsen, Graunskjerweg 2, 24969 Großenwiehe,
04604/1537, [email protected]
Bodo Neumann-Nee, Dammblöcke 27, 24852 Eggebek,
04609/5147, [email protected]
Sybilla Lena Nitsch, Königsberger Str. 14, 24852 Eggebek,
04609/953593, [email protected]
Christian Andresen, Königsberger Str. 85, 24376 Kappeln,
04642/922636, [email protected]
Regina Dreve, Bahnhofstr. 8, 24875 Torsballig,
04633/4869672, [email protected]
Kaj Greffrath, Hauptstr. 47, 24975 Husby, 04634/9853,
[email protected]
1. næstformand: Gudrun Lemke, Eichenweg 1,
24994 Jardelund, 04605/989, fax 04605/189211,
[email protected]
2. næstformand: Anke Schulz, Dammblöcke 27,
24852 Eggebek, 04609/5147, [email protected]
Bisiddere: Nadine Schmidt, Hauptstr. 35 a,
24855 Gammellund, 04625/189592, [email protected]
Horst Kohrt, Hauptstr. 35, 24855 Gammellund, 04625/7338,
[email protected]
Bodo Neumann-Nee, Dammblöcke 27, 24852 Eggebek,
04609/5147, [email protected]
Sven Nielsen, Graunskjerweg 2, 24969 Großenwiehe,
04604/1537, [email protected]
Sybilla Lena Nitsch, Königsberger Str. 14, 24852 Eggebek,
04609/953593, [email protected]
Ingo Reimer, Am Lindenbogen 14, 24983 Handewitt,
04608/6414, [email protected]
Christian Andresen, Königsberger Str. 85, 24376 Kappeln,
04642/922636, 0160/8063119, [email protected]
Nordfrisland amt:
Susanne Rignanese, Rosenburger Weg 15, 25813 Husum,
04841/65486
Thomas Oettgen, Neustadt 81, 25813 Husum, 04841/665967,
[email protected]
Niels-Georg Bendixen, Rosenburger Weg 15, 25813 Husum,
04841/65486, [email protected]
Klaus Jensen, Eidumweg 4, 25980 Sylt, 04651/23440,
[email protected]
Holger Gerdsen, Johann-Adolf-Str. 22, 25832 Tönning,
04861/5812
Gerhard Mommsen, Teewelken 24, 25938 Utersum,
04683/962154, [email protected]
Norbert Thomsen, Achtern Diek 2, 25917 Leck, 04662/4494,
[email protected]
Marion Menzdorf, Pferdekoppel 17, 25821 Bredstedt,
04671/6008616, [email protected]
Nordfrisland amt:
Formand: Lars Harms, Schillerstr. 34, 25813 Husum,
0461/14408300, 0431/9881381, [email protected]
1. næstformand: Peter Knöfler, Noldeweg 8, 25813 Husum,
04841/81559, [email protected]
2. næstformand: Thomas Oettgen, Neustadt 81, 25813 Husum,
04841/665967, [email protected]
Bisiddere: Holger Gerdsen, Johann-Adolf-Str. 22,
25832 Tönning, 04861/5812, [email protected]
Marion Menzdorf, Pferdekoppel 17, 25821 Bredstedt,
04671/6008616, [email protected]
Gerhard Mommsen, Teewelken 24, 25938 Utersum,
04683/962154, [email protected]
Sekretær: Ulrich Stellfeld-Petersen, Wester Borgweg 19,
25842 Langenhorn, 04672/699, [email protected]
Rendsborg-Egernførde amt:
Hauke Paulsen, Wagnerring 72, 24159 Kiel, 0431/3990611,
0160/94960248, [email protected]
Armin Petersen, Waisenhofstr. 22, 24103 Kiel, 0431/970339,
[email protected]
Niels Faust, Meiereistr. 18, 24782 Büdelsdorf, 04331/32926,
[email protected]
Anne Mette Jensen, Lehmberg 4, 24357 Fleckeby,
04354/8516, [email protected]
Rendsborg-Egernførde amt:
Formand: Jette Waldinger-Thiering,
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 36, 24340 Eckernförde,
04351/769412, 0151/22982897, [email protected]
1. næstformand: Armin Petersen, Waisenhofstr. 22, 24103 Kiel,
[email protected]
2. næstformand: Jan Ehrenreich, Dorfstr. 6 a, 24357 Fellhorst,
04354/996373, 0173/9046533, [email protected]
Bisiddere: Niels Faust, Meiereistr. 18, 24782 Büdelsdorf,
04331/32926, 0175/2010167, [email protected]
Morten Jochimsen, Adolf-Steckel-Str. 2, 24768 Rendsburg,
04331/352258, [email protected]
Susanne Storch, Zum Storchenhof 1, 24367 Osterby,
04351/477158, 0176/29147587, [email protected]
Volker Plath, Dorfstr. 40, 24354 Rieseby, 04335/181960,
0151/54731887, [email protected]
Hauke Paulsen, Wagnerring 72, 24159 Kiel, 0431/3990611,
0160/96837740, [email protected]
Karl-Uwe Petersen, Falkestr. 44, 24340 Eckernförde,
04351/86345, [email protected]
Ulf Born, Neuer Weg 2, 24811 Owschlag, 04336/9992171,
0172/5463746, [email protected]
Wolfgang Lausten, Waterblick 1 a, 24369 Langholz,
0171/5475738, [email protected]
Volker Rottscholl, Klausdorfer Str. 88, 24161 Altenholz,
0431/321463, [email protected]
Amtsstyrelser
Flensborg by:
Formand: Katrin Möller, Diblerstr. 14, 24941 Flensburg,
0461/5052655, [email protected]
1. næstformand: Erich Seifen, Alter Kupfermühlenweg 151,
24939 Flensburg, 0461/4700212, [email protected]
2. næstformand: Philipp Bohk, Gertrudenstr. 11,
24939 Flensburg, 0461/9096630, [email protected]
Bisiddere: Christian Dirschauer, Marie-Rasch-Str. 8,
24943 Flensburg, 0461/3134455, [email protected]
Jytte Nickelsen, Alter Kupfermühlenweg 68, 24939 Flensburg,
0461/55570
Ronald Schultz, Friesische Str. 101, 24937 Flensburg,
0461/582810, [email protected]
Dirk Jäger, Trögelsbyer Weg 38 e, 24943 Flensburg,
0461/3134499, [email protected]
Slesvig-Flensborg amt:
Formand: Gerd Voß, Rosgaard 10, 24999 Wees,
04631/1656, fax 04631/440075, 0171/1212927,
[email protected]
28
Distrikter
Skovlund og omegn: Rolf Hachmann, Bärenshöfter Str. 5,
24980 Schafflund, 04639/579, [email protected]
Slesvig by: Michael Ramm, Fjordallee 3, 24837 Schleswig,
0170/4540204, [email protected]
Store Solt: Monika Jansen, Eckernförder Landstr. 9,
24991 Freienwill, 04602/537, [email protected]
Store Vi: Sven Nielsen, Graunskjerweg 2, 24969 Großenwiehe,
04604/1537, [email protected]
Strukstrup: Niels K. Møller, Ammelücken 8, 24860 Böklund,
04623/575, [email protected]
Sønderbrarup: Gerda Eichhorn, Lornsenstr. 2,
24392 Süderbrarup, 04641/2970, [email protected]
Tarp/Jerrishøj: Franz Pahrmann, Ahornweg 1, 24963 Tarp,
04638/7763, [email protected]
Treja/Hollingsted: Udo Jessen, Geilwanger Str. 17,
24896 Treia,
04626/1303, [email protected]
Vanderup/Jørl: Bodil Meyer, Düvland 3, 24997 Wanderup,
04606/500, [email protected]
Flensborg by:
Flensborg Nord: Erich Seifen, Alter Kupfermühlenweg 151,
24939 Flensburg, 0461/4700212, [email protected]
Centrum-Vest: Katrin Möller, Diblerstr. 14, 24941 Flensburg,
0461/5052655, [email protected]
Engelsby: Lars Bethge, Kauslunder Str. 1, 24943 Flensburg,
[email protected]
Sct. Hans: for tiden uden bestyrelse, administreres af
bystyrelsen
Sct. Jørgen/Mørvig: Lars Nielsen, Michelsenstr. 3,
24939 Flensburg, 0461/90497686, [email protected]
com
Sporskifte: vakant
Tarup: Thorsten Kjärsgaard, Kreuzkoppel 81, 24943 Flensburg,
0461/50450, [email protected]
Slesvig-Flensborg amt:
Arnæs: Ralf Timm, Lange Str. 97, 24399 Arnis,
04642/3784
Bøglund: Ella Gerwien, Augustenburger Str. 5,
24860 Böklund, 04623/896
Damholm: Heinzwilly Clasen, Hüholzer Str. 1,
24875 Havetoftloit, 04623/281389, [email protected]
Dannevirke: Jörg Gustafson, Ochsenweg 12, 24867 Dannewerk, 04621/32537, [email protected]
Eggebæk/Langsted: Anke Schulz, Dammblöcke 27,
24852 Eggebek, 04609/5147, [email protected]
Gelting-Gulde-Runtoft: Michael Leszinski, Dorfstr. 25,
24409 Stoltebüll, 04642/3695, [email protected]
Hanved/Langbjerg: Kaj Clausen, Entenstieg 4,
24983 Handewitt, 04608/560, [email protected]
Harreslev: Anke Spoorendonk, Achter de Möhl 35,
24955 Harrislee, 0461/73187, fax 0461/75398,
[email protected]
Hatlund/Langballe: Klaus Andersen, Bytoft 27,
24977 Grundhof, 04636/979898, [email protected]
Havetoft: Rudolf Wulff, Holminger Str. 12, 24873 Havetoft,
04603/9582, [email protected]
Husby: Kaj Greffrath, Hauptstr. 47, 24975 Husby, 04634/9853,
[email protected]
Isted/Jydbæk: Horst Kohrt, Hauptstr. 35, 24855 Gammellund,
04625/7338, [email protected]
Jaruplund, Veding: Per Wietz, Jarplunder Weg 14,
Jaruplundgaard, 24976 Handewitt, 0461/3183550,
fax 0461/3183551, [email protected]
Kappel: Christian Andresen, Königsberger Str. 85,
24376 Kappeln, 04642/922636, [email protected]
Lyksborg: André Pastorff, Am Kegelberg 2, 24960 Glücksburg,
04631/408187, [email protected]
Medelby: Klaus-Dieter Zeh, Schusterweg 2, 24994 Weesby,
04605/879, [email protected]
Moldened: Uwe Koch, An den Toften 1, 24882 Schaalby,
04622/188023, [email protected]
Munkbrarup: Gerd Voß, Rosgaard 10, 24999 Wees,
04631/1656, fax 04631/440075, [email protected]
Nybjernt: Andreas Düring, Klosterreihe 92, 24879 Neuberend,
04621/957971, [email protected]
Oversø/Frørup: (kommisarisk) Rainer Pingel, Wanderuper Weg
4, 24988 Oeversee, 04638/8088084, [email protected]
Satrup-Sørup: Hermann Paulsen, Kiefernweg 7, 24986 Satrup,
04633/549, [email protected]
Skovby: Inge Lindahl-Koitzsch, Theodor-Storm-Str. 33,
24850 Schuby, 04621/41362
Nordfriesland amt:
Agtrup: Arne Andresen, Kalleshave 3, 25917 Achtrup,
04662/3738, [email protected]
Bredsted/Gøs Herred: Ilse Johanna Christiansen, Heverstr. 8,
25821 Bredstedt, 04671/1758, [email protected]
Deät Lun/Helgoland: Nickels Krüß, Bremerstr. 167,
27498 Helgoland, 04725/811449, [email protected]
Før: Gerhard Mommsen, Teewelken 24, 25938 Utersum,
04683/962154, [email protected]
Frederiksstad: Elke Kempkes, Am Stadtfeld 29 a,
25840 Friedrichstadt, 04881/876389,
[email protected]
Garding: Frauke Alberts, Kiek Ut 5, 25836 Garding,
04862/8265
Hatsted: Brunhilde Ivers, De Straat 17, 25856 Hattstedt,
04846/6190
Husum: Peter Knöfler, Noldeweg 8, 25813 Husum,
04841/81559, [email protected]
Karlum/Tinningsted/Klægsbøl: Christian Bendix Mommsen,
Hauptstr. 18, 25899 Klixbüll, 04661/3950
Ladelund: Johann Nicolaisen, Grüner Weg 3, 25926 Ladelund,
04666/242, [email protected]
Læk: Norbert Thomsen, Achtern Diek 2, 25917 Leck,
04662/4494, [email protected]
Nibøl: Bente Lück, Klanxbüller Str. 39,
25924 Emmelsbüll-Horsbüll, 04665/983198, [email protected]
Risum-Lindholm: Ingwer Boysen, Legerade 5,
25920 Risum-Lindholm, 04661/2809, [email protected]
Sønderløgum og omegn: Gert Ries, Osterstr. 28,
25923 Süderlügum, 04663/12140, [email protected]
St. Peter-Ording: Dirk Hansen, Wittendüner Allee 74,
25826 St. Peter-Ording, 04863/3788,
[email protected]
Sild: Klaus Jensen, Eidumweg 4, 25980 Sylt, 04651/23440,
[email protected]
Tønning: Helge Harder, Skærbækvej 2, 25832 Tönning,
04861/690500, [email protected]
Velt-Follervig: Johannes Bischoff, Möhlendiek 8,
25836 Vollerwiek, 04862/516
Rendsborg-Egernførde amt:
Egernførde by: Christoph Christiansen, Saxtorfer Weg 58,
24340 Eckernförde, 04351/44490, [email protected]
Flækkeby: Iben Hougaard-Neumann, Möhlhorster Weg 6,
24357 Fleckeby, 04354/800991, [email protected]
Holtenå: Rüdiger Schulze, Herwarthstr. 6, 24159 Kiel,
29
0431/361945 (også fax), [email protected]
Hytten/Okslev: Melanie Jürgensen, Im Winkel 7,
24358 Ascheffel, 04353/998254, [email protected]
Pris/Klaustorp: Margot Bullacher, Mühlenbrook 18, 24106 Kiel,
0431/5907269, [email protected]
Rendsborg/Bydelstorp: Hartmut Steins, Annenstr. 6,
24782 Büdelsdorf, 04331/6099337, [email protected]
Svansø: Ilka Ruiz, Holmbrook 4, 24354 Rieseby, 04355/9746,
[email protected]
Anke Schulz, Dammblöcke 27, 24852 Eggebek, 04609/5147,
[email protected]
Bodo Neumann-Nee, Dammblöcke 27, 24852 Eggebek,
04609/5147, [email protected]
Harald Braun, Ortland 16, 24857 Fahrdorf, 04621/37296,
[email protected]
Svend Duggen, Dorfstr. 16 c, 24857 Fahrdorf, 04621/305890,
[email protected]
Horst Kohrt, Hauptstr. 35, 24855 Gammellund, 04625/7338,
[email protected]
Nadine Schmidt, Hauptstr. 35 a, 24855 Gammellund,
04625/189592, [email protected]
Marcus Dechange, Waldstr. 2, 24960 Glücksburg,
04631/409487, [email protected]
Erko Müller, Holnisstr. 15, 24960 Glücksburg, 04631/3929,
[email protected]
Michael Günther, Flensburger Str. 16, 24960 Glücksburg,
[email protected]
Rolf Eggert, Ringweg 46, 24969 Großenwiehe, 04604/1612,
[email protected]
Sven Nielsen, Graunskjerweg 2, 24969 Großenwiehe,
04604/1537, [email protected]
Keno Jaspers, Kastanienweg 15, 24969 Großenwiehe
Holger Heinecke, Graunskjerweg 2, 24969 Großenwiehe,
04604/739, [email protected]
Kaj Clausen, Entenstieg 4, 24983 Handewitt, 04608/560,
[email protected]
Per Wietz, Jaruplundgaard, Jarplunder Weg 14,
24976 Handewitt, 0461/3183550, [email protected]
Jörg Clausen, Ahrenshöh 2, 24983 Handewitt,
04608/607095, [email protected]
Ingo Reimer, Am Lindenbogen 14, 24983 Handewitt,
04608/6414, [email protected]
Jan Christiansen, Petersilienstr. 6 b, 24983 Handewitt,
04608/607090, [email protected]
Bjørn Ulleseit, Nörrmark 35, 24955 Harrislee, 0461/9096396,
[email protected]
Heinz Hermann Petersen, Zur Höhe 38, 24955 Harrislee,
0461/73960, [email protected]
Torkild Knudsen, Schulstr. 20 b, 24955 Harrislee,
0461/1505137, [email protected]
Michael Albert, Achter de Möhl 70, 24955 Harrislee,
0461/50389499, [email protected]
Svend Lykke Schmidt, Im Erdbeerfeld 6, 24955 Harrislee,
0461/9957379, [email protected]
Peter Kreutzer, Kallhoi 6, 24955 Harrislee, 0461/75810,
[email protected]
Margriet Pless Jansen, Wassersleben 12, 24955 Harrislee,
0461/8071881, [email protected]
Lisbeth von Winterfeld, Himmernmoos 48, 24955 Harrislee,
0461/78184, [email protected]
Rudolf Wulff, Holminger Str. 12, 24873 Havetoft, 04603/9582,
[email protected]
Annegret Wulff, Holminger Str. 12, 24873 Havetoft,
04603/9582, [email protected]
Karl Rudolf Metzler, Dorfstr. 3, 24873 Havetoft, 04603/404,
[email protected]
Torsten Bruns, Schulstr. 16 a, 24980 Hörup, 04639/1518,
[email protected]
Sonja Axelsen, Schulstr. 20, 24980 Hörup, 04639/98458,
[email protected]
Henning Rasmussen, Moorweg 4, 24975 Husby,
04634/939970, [email protected]
Anne Kämper, Kappelner Str. 22, 24975 Husby, 04634/346,
[email protected]
Danske kommunale repræsentanter
Flensborg by:
Overborgmester Simon Faber, rådhuset, 0461/85-2227
Susanne Schäfer-Quäck, Stävenskoppel 12, 24944 Flensburg,
0461/312255, [email protected]
Edgar Möller, Tegelbarg 41, 24941 Flensburg, 0461/96570,
[email protected]
Erich Seifen, Alter Kupfermühlenweg 151, 24939 Flensburg,
0461/4700210, [email protected]
Glenn W. Dierking, Große Str. 4, 24937 Flensburg,
0461/180500, [email protected]
Katrin Möller, Diblerstr. 14, 24941 Flensburg, 0461/5052655,
[email protected]
Thorsten Kjärsgaard, Kreuzkoppel 81, 24943 Flensburg,
0461/50450, [email protected]
Dirk Jäger, Trögelsbyer Weg 38 e, 24943 Flensburg,
0461/3134499, [email protected]
Philipp Bohk, Gertrudenstr. 11, 24939 Flensburg,
0461/9096630, [email protected]
Britta Luchte-Ortmann, Unterer Lautrupweg 2,
24937 Flensburg, 0160/96490776, [email protected]
Slesvig-Flensborg amt:
Kredsdag:
Bjørn Ulleseit, Nörrmark 35, 24955 Harrislee, 0461/9096396,
[email protected]
Gudrun Lemke, Eichenweg 1, 24994 Jardelund, 04605/989,
[email protected]
Gerd Voß, Rosgaard 10, 24999 Wees, 04631/1656,
[email protected]
Anke Schulz, Dammblöcke 27, 24852 Eggebek, 04609/5147,
[email protected]
Horst Kohrt, Hauptstr. 35, 24855 Gammellund, 04625/7338,
[email protected]
Rainer Wittek, Memeler Str. 7, 24837 Schleswig,
04621/200828, [email protected]
By-/kommuneråd:
Ralf Timm, Lange Str. 97, 24399 Arnis, 04642/3784,
[email protected]
Stefan Timm, Am Sportplatz 1, 24399 Arnis, 04642/924136,
[email protected]
Dr. Reinhard Dieckmann, Lange Str. 66, 24399 Arnis,
[email protected]
Ella Gerwien, Augustenburger Str. 5, 24860 Böklund,
04623/896
Ingrid Munnecke, Kattbeker Str. 9, 24860 Böklund, 04623/556
Helmuth Pehle, Kirchenweg 16, 24866 Busdorf, 04621/855140,
[email protected]
Jörg Gustafson, Ochsenweg 12, 24867 Dannewerk,
04621/32537, [email protected]
Thomas Schäberle, Dorfstr. 19, 24867 Dannewerk,
04621/33788, [email protected]
30
Gudrun Lemke, Eichenweg 1, 24994 Jardelund, 04605/989,
[email protected]
Christian Andresen, Königsberger Str. 85, 24376 Kappeln,
04642/922636, [email protected]
Harald Stührwold, Olpenitz Hof 5, 24376 Kappeln,
04642/925570
Arne Haar, H.-C.-Andersen-Weg 1, 24376 Kappeln,
04642/3850
Melanie Princes Hoffmann, Unterstr. 21, 24977 Langballigau,
04636/9796173, [email protected]
Sven-Ole Nissen, Freienwillen 5, 24977 Langballig,
04636/9798800, [email protected]
Tom Petersen, Funkland 15, 24852 Langstedt, 04609/1477,
[email protected]
John Læsøe, Waldstr. 54, 24969 Lindewitt, 0160/98249665,
[email protected]
Britta Petersen, Dorfstr. 24, 24975 Maasbüll, 04634/9830,
[email protected]
Gaby Linde, Langelück 19, 24975 Maasbüll, 04634/936936,
[email protected]
Max K. Chr. Ehmsen, Süderfeldweg 5, 24994 Medelby,
[email protected]
Yvonne Taubert, Am Sportplatz 9, 24994 Medelby,
04605/188565, [email protected]
Reiner Hübel, Tykomsiek 2, 24980 Meyn, 04639/781289,
[email protected]
Klaus Nissen, Am Waschdiek 5 a, 24405 Mohrkirch, 04646/619,
[email protected]
Andreas Düring, Klosterreihe 92, 24879 Neuberend,
04621/957971, [email protected]
Andre Neelssen, Mittelreihe 91, 24879 Neuberend,
04621/24930, [email protected]
Andreas Roewer, Güldenholmer Weg 1 f, 24881 Nübel,
04621/27422
Melf Carstensen, Berendlund 23, 24881 Nübel
Norbert Klose, Zur Höhe 6, 24988 Oeversee, 04638/898920,
[email protected]
Peter Scholtyssek, Am Dorfplatz 15, 24988 Oeversee,
04630/872, [email protected]
Eike Ahlbory, Am Linneberg 8, 24988 Oeversee,
04630/2899815, [email protected]
Reinita Dorle Niklaßon, Munkwolstruper Weg 17 a,
24988 Oeversee, 04602/957496, [email protected]
Udo Ehlert, Großquern 63, 24972 Quern, 04632/876920,
[email protected]
Anke Kiesbüy, Nübelfeld 20 a, 24972 Quern, 04632/249
Hermann Paulsen, Kiefernweg 7, 24986 Satrup, 04633/549,
[email protected]
Anne Christiansen, Meiereiweg 6, 24882 Schaalby,
04622/1072, [email protected]
Uwe Koch, An den Toften 1, 24882 Schaalby, 04622/188023,
[email protected]
Lothar Christian, Amselweg 18, 24980 Schafflund, 04639/7498,
[email protected]
Ellen Losch, Kieferneck 10, 24980 Schafflund, 04639/7362
[email protected]
Michael Ramm, Fjordallee 3, 24837 Schleswig,
[email protected]
Margit Hallam, August-Sach-Str. 17, 24837 Schleswig, margit.
[email protected]
Otmar Petersen, Stettiner Str. 4, 24837 Schleswig,
04621/25438, [email protected]
Harry Heide, Friedrichstr. 5, 24837 Schleswig, 04621/36135,
[email protected]
Alfred Koitzsch, Theodor-Storm-Str. 33, 24850 Schuby,
04621/41362, [email protected]
Renate Waldinger, Am Ochsenweg 47, 24850 Schuby,
04621/41532
Michael Leszinski, Dorfstr. 25, 24409 Stoltebüll, 04642/3695,
[email protected]
Sönke Thiesen, Spannbrück 2, 24409 Stoltebüll, 04642/2949,
[email protected]
Gerda Eichhorn, Lornsenstr. 2, 24392 Süderbrarup,
04641/2970, [email protected]
Karen Rettig, Osterkoppel 12, 24392 Süderbrarup,
04641/2373, [email protected]
Franz Pahrmann, Ahornweg 1, 24963 Tarp, 04638/7763
[email protected]
Ralf Andersen, Georg-Elser-Str. 9, 24963 Tarp, 04638/899393,
[email protected]
Andreas Otto, Karl-Friedrich-Stellbrink-Str. 6, 24963 Tarp,
04638/307373, [email protected]
Per Dittrich, Hermann-Löns-Str. 30, 24963 Tarp,
[email protected]
Regina Dreve, Bahnhofstr. 8, 24875 Torsballig,
04633/4869672, [email protected]
Michael Rüscher, Buchenweg 18, 24896 Treia, 04626/1003,
[email protected]
Michael Goos, An de Beek 5, 24860 Ülsby, 04623/180003,
[email protected]
Karmen Tober, Valbølhus, Kirchenweg 16, 24980 Wallsbüll,
04639/782030, [email protected]
Gerda Wiborg, Flensburger Str. 10, 24980 Wallsbüll,
04639/783414
Timo Katschewitz, Horsbeker Weg 2 a, 24980 Wallsbüll,
04639/7823855, [email protected]
Rolf-Dieter Lippert, Westerweg 23, 24997 Wanderup,
04606/544, [email protected]
Bodil Meyer, Düvland 3, 24997 Wanderup, 04606/500,
[email protected]
Hans-Günther Mönk, Lückacker 12, 24997 Wanderup,
04606/288, [email protected]
Melanie Kohlhase, Achter de Holt 10, 24997 Wanderup,
04606/965116, [email protected]
Gerd Voß, Rosgaard 10, 24999 Wees, 04631/1656,
[email protected]
Niels Wolfsdorf, Oxbüll Süd 8, 24999 Wees, 04631/8268,
[email protected]
Nordfrisland amt:
Kredsdag:
Ulrich Stellfeld-Petersen, Wester Borgweg 19,
25842 Langenhorn, 04841/871405, [email protected]
Susanne Rignanese, Rosenburger Weg 15, 25813 Husum,
04841/65486, [email protected]
Niels-Georg Bendixen, Rosenburger Weg 15, 25813 Husum,
04841/65486, [email protected]
Gary Funck, Gotteskoogdeich 14, 25924 Emmelsbüll, [email protected]
Thomas Ries, Rungholtstr. 18, 25813 Husum, [email protected]
By-/kommuneråd:
Holger Siem, Tettwanger Str. 12, 25917 Achtrup, 04662/5359,
[email protected]
Friedrich Hansen, Lecker Str. 42, 25917 Achtrup,
Uwe Nissen, Kirchweg 31, 25917 Achtrup, 04662/2233, [email protected]
Ilona Petersen, Drift 10 b, 25927 Aventoft, 04664/983801,
[email protected]
31
Ineke Anne Schweer, drift 10 b, 25927 Aventoft,
04664/983801, [email protected]
Malene Kuhr Lorenzen, 25917 Aventoft
Karl Hermann Bade, Overschau 4, 25923 Braderup,
Ilse Johanna Christiansen, Hever Str. 8, 25821 Bredstedt,
04671/1758, [email protected]
Marion Menzdorf, Pferdekoppel 17, 25821 Bredstedt,
04671/6008616, [email protected]
Steve Gröne, 25878 Drage
Frederik Pers, Dorfstr. 15, 25878 Drage, 04881/1254
Elke Kempkes, Am Stadtfeld 29 a, 25840 Friedrichstadt,
04881/876389, [email protected]
Heiko Schönhoff, Eiderallee 12, 25840 Friedrichstadt,
04881/1681, [email protected]
Gert Buntkowski, Doesburger Str. 15, 25840 Friedrichstadt,
04881/1348
Frauke Alberts, Kiek Ut 5, 25836 Garding, 04862/8265,
[email protected]
Nicole Dietz, Marienstr. 10 a, 25836 Garding
Harald Nissen, Weidenweg 9, 25856 Hattstedt, 04846/6791
Brunhilde Ivers, De Straat 17, 25856 Hattstedt, 04846/6190
Uwe Menke, Rekwai 407, 27498 Helgoland, 04725/8008777,
[email protected]
Nickels Krüß, Bremer Str. 167, 27498 Helgoland,
0173/5128602, [email protected]
Thorsten Falke, Steanaker 549, 27498 Helgoland,
0170/4863428, [email protected]
Heike Hornbruch, Bop Stak 696, 27498 Helgoland,
04725/7524, [email protected]
Lothar Hamann, Grellsbüller Str. 5 b, 25923 Humptrup,
04663/188285
Åse Helene Nissen, Grüner Weg 2, 25923 Humptrup,
04663/187108, [email protected]
Lorenz Peter Nissen, Grüner Weg 2, 25923 Humptrup,
04663/187108
Peter Knöfler, Noldeweg 8, 25813 Husum, 04841/81559,
[email protected]
Elke Kirchner, Jebensweg 35, 25813 Husum, 04841/6624060,
[email protected]
Uwe Ehrich, Händelweg 4, 25813 Husum, 04841/71136,
[email protected]
Christian Bendix-Mommsen, Hauptstr. 18, 25899 Klixbüll,
04661/3950
Jörg Helmer, Am Redder 4, 25926 Ladelund, 04666/989989,
[email protected]
Ulf Meyer, Westerstr. 13, 25926 Ladelund, 04666/1228,
[email protected]
Norbert Thomsen, Achtern Diek 2, 25917 Leck, 04662/4494,
[email protected]
René Crusius, Kokkedahler Weg 87, 25917 Leck, 04662/5985,
[email protected]
Andreas Eschenburg, Birkstr. 28 e, 25917 Leck, 04622/5750,
[email protected]
Torsten Nissen, Ulmenweg 1, 25917 Leck, 04662/4221, [email protected]
Helga Sauermann, Möwenbergstr. 48, 25992 List,
04651/877464, [email protected]
Manfred Koch, Am Buttgraben 19, 25992 List
Mathias Roßmann, Landwehrdeich 29, 25992 List,
04651/877502, [email protected]
Kerstin Siegfried, Hattersbüllhallig 5, 25927 Neukirchen,
04664/861
Christine Kernbichler, Südergath 21, 25899 Niebüll,
04661/600853, [email protected]
Lorenz-Peter Jessen, Tondernstr. 22, 25899 Niebüll,
04661/5552
Gerhard Lützen, Gerstenweg 6, 25899 Niebüll, 04661/5984
Jörg Göldner, Hauptstr. 7, 25899 Niebüll,
Ingwer Boysen, Legerade 5, 25920 Risum-Lindholm,
04661/2809, [email protected]
Jörgen Jensen Hahn, Dorfstr. 91, 25920 Risum-Lindholm,
04661/5620, [email protected]
Mary Hinrichsen, Pörksensiedlung 6, 25924 Rodenäs,
04664/433, [email protected]
Jens Martin Carstensen, Norddeich 20, 25924 Rodenäs
Momme Jürgensen, Haberland 15, 25923 Süderlügum,
04663/1652, [email protected]
Ute Petersen, Hainweg 21, 25923 Süderlügum,
Gert Ries, Osterstr. 28, 25923 Süderlügum, 04663/1240,
[email protected]
Klaus Jensen, Eidumweg 4, 25980 Sylt, 04651/5029,
[email protected]
Andreas Eck, Am Friedrichshain 5, 25980 Sylt,
[email protected]
Peter Erichsen, Theodor-Storm-Str. 4, 25980 Sylt, 04651/6395,
[email protected]
Helge Harder, Skærbækvej 2, 25832 Tönning, 04861/690500,
[email protected]
Horst-Werner Knüppel, Herzog-Philipp-Allee 3 a,
25832 Tönning, 0045/20151687,
[email protected]
Kirsten Schlickert, Osterstr. 24, 25832 Tönning, 04861/5442,
[email protected]
Rickmer Jensen, Mühlenweg 4, 25832 Tönning, 04861/856041
Gerhard Mommsen, Teewelken 24, 25938 Utersum,
04683/962154, [email protected]
Thomas Nickelsen, Beyersweg 15, 25926 Westre
Sören Nissen, Dorfstr. 14, 25926 Westre
Rendsborg-Egernførde amt:
Kredsdag:
Hartmut Steins, Annenstr. 6, 24782 Büdelsdorf,
04331/6099337, 0176/92196277, [email protected]
Susanne Storch, Storchenhof 1, 24367 Osterby,
04351/477158, 0172/29148587, [email protected]
By-/kommuneråd
Preben Holl, Fleckebyer Landstr. 5 a, 24811 Brekendorf,
04353/9988085, 0173/3744619, [email protected]
Hartmut Steins, Annenstr. 6, 24782 Büdelsdorf,
04331/6099337, 0176/92196277, [email protected]
Niels Faust, Meiereistr. 18, 24782 Büdelsdorf, 04331/3296,
0175/2010167, [email protected]
Sylvia Grabowski-Fillmer, Theodor-Storm-weg 34,
24340 Eckernförde, 04351/476100, [email protected]
Rainer Bosse, Grasholz 80, 24340 Eckernförde,
04351/879463, [email protected]
Anne Mette Jensen, Lehmberg 4, 24357 Fleckeby,
04354/8516, 0173/8527658, [email protected]
Hans-Georg Kruse, Südring 7 a, 24357 Fleckeby, 04354/8512,
[email protected]
Jan Ehrenreich, Dorfstr. 6 a, 24357 Hummelfeld,
04354/996373, [email protected]
Marcel Schmidt, Wiener Allee 7, 24147 Kiel, 0431/58361588,
[email protected]
Sven Christian Seele, Rethbruch 31, 24107 Kiel,
0431/38676560, [email protected]
Antje Danker, Postfach 46 13, 24046 Kiel, 0431/2404511,
0160/96556179 [email protected]
Dr. Susanna Swoboda, Feldstr. 91, 24105 Kiel, 0431/3850477,
0175/4682237, [email protected]
32
ANDRE DANSKE FORENINGER,
INSTITUTIONER M.M.
Rüdiger Schulze, Herwarthstr. 6, 24159 Kiel, 0431/361945,
[email protected]
Hauke Paulsen, Wagnerring 72, 24159 Kiel, 0431/3990611
0160/94960248, [email protected]
Morten Jochimsen, Adolf-Steckel-Str. 2, 24768 Rendsburg,
04331/352258, 0151/40101444, [email protected]
Andreas Vollstedt, Fockbeker Chaussee 56 a,
24768 Rendsburg, 04331/849528, [email protected]
Ilka Ruiz, Holmbrook 4, 24354 Rieseby, 04355/9746,
[email protected]
B
BIFFEN
Michael Juul Olesen, Dansk Centralbibliotek, Norderstr. 59,
24939 Flensborg, 0461/86970, [email protected]
BORGERFORENINGEN - Den selskabelige forening
Formand: Pastor Ruben Fønsbo, Schwennaustr. 12, 24960
Lyksborg, 0049-4631-7179, [email protected]
C
CHRISTIAN LASSENS MINDEFOND
v/Walter Jensen, Sauermannstrasse8, 24937 Flensburg,
0461/51938, fax 3182797, wa[email protected]
CHRISTIAN LASSENS MINDEMUSEUM
Kupfermühlenweg 4, 24994 Jardelund
Henvendelser:
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.V., Schiffbrücke 42
2., 24939 Flensburg, 0461-14408-600, fax 0461-14408-603,
[email protected]
Preben Holl, Fleckebyer Landstr. 5 A, 24811 Brekendorf,
04353-9988085, fax 04353-9988085, 0160-91872749,
[email protected]
Søren Lund, Süderfeldweg 122, 24994 Medelby, 04605-208
(pedel)
D
DANSK ERHVERVSFORENING I SYDSLESVIG
Formand: Volker Andersen, Im Erdbeerfeld 27, 24955
Harrislee, 0461/1827660 og 8414221, fax 8414268, [email protected]
Næstformand: Ramona-Christina Schwarz, Union-Bank AG,
Große Str. 2, 24937 Flensburg, 0461-8414-233,
[email protected]
Kasserer: Olaf Christensen, Alt Frösleer Weg 85k, 24955
Harrislee, 0461/9001080 og 8414266,
e-mail: [email protected]
Bestyrelsesmedlemmer: Gerd Pickardt, Uwe-Jens Ramm,
Glenn Dierking
DANSK HUSFLIDSKREDS SYDSLESVIG
Formand og kursusleder: Walter Schneider, Twedter Feld 76,
24944 Flensburg, 0461-32074,
e-mail: [email protected]
Næstformand og kasserer: Eske B. Kjems, Süderstrasse 46a,
24955 Harrislee, 0461-75840, e-mail: [email protected]
Protokolfører: Monika Hinrichsen, Gördeler Strasse 13,
24937 Flensburg, 0461-5009290
Bisidder: Helmut Wullf, Moorlücke 2, 24943 Flensburg,
0461-61383
Hjemmeside: www.sydslesvighusflid.dk
DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG e.V.
Formand: Niels Nielsen, Westerstr. 30 b, 24955 Harrislee,
0461/74102
Kontor: Süderstr. 31, 24955 Harrislee, 0461/7732323,
fax 73073, [email protected]
33
DANSK SENIOR CENTER TARP
Mucki Kvist, Marienallee 49, 245937 Flensburg, 0461-51673,
[email protected]
Birthe Hein-Richter, Boyebüll 14A, 24850 Schuby,
0461-14408125, [email protected]
Erik Jensen, Marienallee 55, 24937 Flensburg, 0461-9093257,
[email protected]
Gunnar Dyrvig, Friedrichstal 38A, 24939 Flensburg,
0461-41714
Ole Møller, web-ansvarlig, Varnæsvej 54, DK 6200 Aabenraa,
[email protected]
Wanderuper Str. 21, 24963 Tarp, 04638/8900, fax 890199,
[email protected], internet: www.seniorresidens.de
DANSK SANTALMISSION, Initiativgruppen for Sydslesvig
Formand: Pastor Morten Mortensen, Duburger Str. 3, 24939
Flensburg, 0461/16098686, [email protected],
internet: www.dks.folkekirken.dk/sl_ansga
Næstformand Pastor Preben Kortnum Mogensen, Apenrader
Str. 25, 24939 Flensborg, 0461/43376, [email protected]
E
DEN SLESVIGSKE KVINDEFORENING
Formand: Annemarie Erichsen, Ulstrupfeld 5, 24999 Wees,
04631/1478, e-mail: [email protected]
ECMI
European Centre for Minority Issues
Schiffbrücke 12, 24939 Flensburg, 0461/141490, fax 1314919,
[email protected]
Direktør: Dr. Tove Hansen Malloy
Formand: Dr. Jørgen Kühl
DET LILLE TEATER
Formand: Alexander von Oettingen, Zum Dorfteich 7,
24975 Husby, 04634/9219, [email protected]
Kasserer: Anja von Oettingen, Zum Dorfteich 7,
24975 Husby, 04634/9219, [email protected]
Bestyrelsesmedlemmer:
Leif Mikkelsen, Am Burgfried 11, 24939 Flensburg,
0461/180129, [email protected]
Anne Stubbe Horn, Osterlükken 31, 24955 Harrislee,
0461/71873, [email protected]
Manja Ratai-Grumser, Am Schulbach 13, 24991 Freienwill,
0460/2967470, [email protected]
Jens Christian Krause, Falkenberg 29 a, 24939 Flensburg,
0461/4088557, [email protected]
Stig Benny Schulze, Stensvang 69, DK-5250 Odense N,
0175-5211628 [email protected]
EUROPÆISK BUREAU FOR MINDRE TALTE SPROG
Dansk Generalsekretariat, Norderstr 76, 24939 Flensburg,
0461/14408-0, fax 14408-130, [email protected]
F
FLENSBORG DANSKE JOURNALISTFORENING
Formand: Hans Chr. Davidsen, Kleiner-Fuchs-Hof 5, 24941
Flensburg, 0461/91669, e-mail: [email protected]
Naestformand: Trine Flamming, Jürgensgarder Str. 33, 24943
Flensburg, 0461/140432, e-mail: [email protected]
Spillested:
Hjemmet, Mariegade 20, 24937 Flensburg
Homepage: www.detlilleteater.de
Billetbestilling: SdU. Norderstr.76, 24939 Flensburg,
0461-144080, [email protected]
FLENSBORG KIRKEHØJSKOLE
Det lille dukketeater
Anne Stubbe Horn, Osterlükken 31, 24955 Harrislee,
0461/71873, [email protected]
Præsident 2014/15: Morten Mortensen, Duburger Str. 3,
24939 Flensburg, 0461-16098686, [email protected]
Mødested: Ansgar-Kirken, Apenrader Str. 25, 25939 Flensburg
Hjemmeside: www.flensborg.ysmen.dk
v/ Pastor Finn Egeris Petersen, Adelbyer Kirchenweg 34,
24943 Flensborg, 0049-461-25299, [email protected]
FLENSBORG Y´S MEN´S CLUB
Ungdomsgruppen (teaterBanden)
Leif Mikkelsen, Am Burgfried 11, 24939 Flensburg,
0461/180129, [email protected]
FORENINGEN NORDEN - Sydslesvig Afdeling
Formand: Svend Kohrt, Am Polldamm 2, 24975 Husby,
04634/9732, [email protected]
DET SYDSLESVIGSKE SAMRÅD
FRIISK FORIINING
Formand: Kirstin Asmussen, Ochsenredder 7,
24941 Flensburg, 0461-35134, 0171-1200469, [email protected]
Næstformand: Peter Lynggaard Jacobsen, Ballastkai 7,
24937 Flensburg,
0461-4308558, 0160 1550002, [email protected]
Sekretariat: Flensborghus, Dansk Generalsekretariat,
Norderstr. 76, 24949 Flensburg, 0461/14408-0, 0171-4755280
fax 14408-130, [email protected]
Sekretær: Jens A. Christiansen
Hjemmeside: www.samraadet.info
Formand: Bahne Bahnsen, Mittelweg 12,
25856 Hattstedt/Haatst, 04846-601999,
[email protected]
Forretningsfører: Manfred C. Nissen
Sekretariat: Süderstr. 6, 25821 Bredstedt/Bräist,
04671-6024154, fax -164, [email protected]
Åbningstider: Mandag-torsdag 08.00-16.30,
fredag 08.00 – 12.30
Kulturkonsulent: Gary Funck, Gotteskoogdeich 14,
25899 Emmelsbüll/Ämesbel, 015111904070,
[email protected]
Stääsönj Fersoomlingshüs, Mühlenweg 6, 25920 Stedesand/
Stääsönj, 04662-77086, Hjemmeside: www.friiske.de
DSH – FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER
Formand: Karen Scheew, Otto-H.-Engel-Bogen 2,
24939 Flensburg, 0461-4902822, [email protected]
Duborg-Samfundet
Rudolf Föh, Am See 4D, 24955 Harrislee, 0461-73902
34
H
FUEV
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen
Genralsekretariat: Schiffbrücke 41, D-24939 Flensburg,
0461/12855, fax461/180709
[email protected], www.fuen.org
http://www.facebook.com/FUEN.FUEV.UFCE
Generalsekretrær Susan Schenk
HARRESLEV AMATØRSCENE
v/May-Britt Seidler, Süderstr. 122, 24955 Harrislee,
0461-78280, [email protected]
HEJMDAL BLÆSEORKESTER
v/Einar Geipel, Industrieweg 47, 24955 Harrislee, 0461/75983,
[email protected]
Præsidium
Præsident Hans Heinrich Hansen, Bund Deutscher
Nordschleswiger (BDN), Danmark, 0045 23499206,
[email protected], Vicepræsident Heinrich Schultz, Sydslesvigsk
Forening, Tyskland
Vicepræsident Dr. Hauke Bartels, Domowina – Bund Lausitzer
Sorben, Tyskland
Vicepræsident Dr. Martha Stocker, Südtiroler Volkspartei (SVP),
Italien
Vicepræsident Zlatka Gieler, Hrvatsko kulturno društvo u
Gradišću (HKD), Østerrig
Vicepræsident Olga Martens, Internationaler Verband der
Deutschen Kultur (IVDK), Rusland
Vicepræsident Urs Cadruvi, Lia Rumantscha, Schweiz
HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND,
SYDSLESVIG AMTSKREDS
Formand: Kirsten la Cour, Gammelau 2, 24980 Schafflund,
04639 782402, fax 04639 782403, 0160 330 45 05,
[email protected], [email protected]
I
I.C. MØLLER-FONDEN
v/Henrik Geipel, Osterlücken 13 a, 24955 Harrislee,
0461/71969, fax 7002134
FÆLLESLANDBOFORENINGEN FOR SYDSLESVIG
J
Kontor: Schiffbrücke 42, 24939 Flensburg, 0461-14408-600,
fax 0461-14408-603, [email protected]
Formand: Preben Holl, Fleckebyer Landstr. 5 A,
24811 Brekendorf, 04353-9988085, fax 04353-9988085,
0160-91872749, [email protected]
Sekretær: Joachim Spitz, Schiffbrücke 42, 24939 Flensburg,
0461-14408-602, 0170-9393077, fax 0461-14408-603,
[email protected]
Konsulent: Dirk Hansen, Schiffbrücke 42, 24939 Flensburg,
0461-14408-601, 0170-9393088, fax 0461-14408-603,
[email protected]
Landboforeningen for Flensborg og omegn:
Formand Hans Peter Petersen, Grosssolter Str. 3,
24885 Sieverstedt, 04603-463
Konsulent: Joachim Spitz
Landboforeningen for Gottorp og Ejdersted:
Formand Preben Holl, Fleckebyer Landstr. 5 A,
24811 Brekendorf, 04353-9988085, fax 04353-9988085,
0160-91872749, [email protected]
Konsulent: Dirk Hansen
Landboforeningen for Sydtønder amt:
Formand: Frede Andresen, Sprakebüller Str. 2, Kalleshave,
25917 Achtrup, 04662-4802
Konsulent: Joachim Spitz
Den nordfrisiske Landboforening:
Formand: Karl-Heinz Matthiesen, Dammhusum,
Bundesgaarderweg 10, 25927 Neukirchen, 04664-815
Konsulent: Joachim Spitz
JARUPLUND HØJSKOLE
Lundweg 2, OT Jarplund, 24976 Handewitt, 04630/969140
(man-fre 8.45-13.00, to 11.45-16.00), fax 969149,
kursist-telefon 04630/9691005, [email protected]
www.jaruplund.dk
Forstander: Karsen B. Dressø
K
KOBBERMØLLE INDUSTRIEMUSEUM
Messisnghof 3, 24955 Harrislee, 0461/4077125, fax 4079540,
[email protected]
www.industriemuseum-kupfermuehle.de
Forretningsfører: Svend Lykke Schmidt
Museumsleder: Mag.art. Susanne Rudloff
KVINDEGRUPPEN
v/Maike Lohse, Am Burgfried 6, 24939 Flensburg, 0461/27736
M
MIKKELBERG - NORDISK KUNST- OG
CRICKETCENTER
G
Horstedter Chaussee, 25856 Hattstedt, 04846/6604, fax 1790,
[email protected]
GAMLES VÆRN
MINDRETALSSEKRETARIATET
Formand: Ingrid Lekkat, Mistelhof 11, 24944 Flensburg,
0461/315003, 0172-9190791, [email protected]
Fehrbeliner Platz 3, 10707 Berlin, 030-18681 45870,
[email protected]
Sekretær: Judith Walde
35
N
ST. KNUDS GILDET
Gildemester: Anne-Maregrete Jessen, Haferstieg 20,
24941 Flensburg, 0461-8400724, 0178 8164479,
[email protected]
Gildekansler: Inger Pfingsten,
[email protected]
Kasserer: Ute Clausen, [email protected]
www.flensborggildet.dk
St. Knudsborg, Munketoft 33, 24937 Flensburg, 0461/23680,
fax 12106
Oldermand: Karl H. Rudebeck, Fördebogen 33, 4.,
24955 Harrislee, 0461/979393 (Fa. 0045/74670456,
fax 0045/74673226), e-mail: [email protected]
Kansler: Hans U. Harck, Alter Kupfermühlenweg 44 b,
24939 Flensburg, 0461/41774, e-mail: [email protected]
Kasserer: Gerd Pickardt, Annenweg 11, 24955 Harrislee,
0461/75900, fax 78299, e-mail: [email protected]
Oversekretær: Jørgen L. Kristensen, Hermann-Löns-Weg
29, 24939 Flensburg, 0461/581562, fax. 5009089, e-mail:
[email protected]
Sekretær: Henrik Faarvang, Achter de Möhl 7 A,
24955 Harrislee, 0461/75702, [email protected]
Kaptajn: Peter Chr. Rogg, Hele Mond 7 B, 24943 Flensburg,
0461/1684142, [email protected]
Løjtnant: Frank Bywater, Landmesserweg 2, 24955 Harrislee,
0461/73518, [email protected]
Fændrik: Haiko Schmidt, Ostermark 38, 24983 Handewitt,
04608/437, [email protected]
Overskaffer: Ole Edvardsen, Brombeerweg 4, 24955 Harrislee,
0461/75847, e-mail: [email protected]
Skaffer: Erich Seifen, Alte Kupfermühlenweg 151,
24939 Flensburg, 0461/ 4700210, [email protected]
Overdommer: Uwe Jens Ramm, Bergstrasse 2a,
24960 Glücksburg, 04631/2659, e-mail: [email protected]
Dommer: Hans Jürgen Holm, Fritz-Reuter-Weg 3,
24960 Glücksburg, 04631/8833, e-mail: [email protected]
Majestæt: Uwe Hansen
Kronprins: Ole Edvardsen
Prins: Haiko Schmidt
Æresbrødre: HKH Prins Henrik, HKH Prins Joachim,
Helge Moosmann
Bankkonto: Union-Bank Flensburg, BLZ 215 201 00,
konto 0017779, Postgiro Danmark 6 099 076
SLESVIG FOLKEKOR
SYDSLESVIGS DANSKE KUNSTFORENING
Formand: Margit Hallam, August-Sach-Str. 17,
24837 Schleswig, 04621-307977, 0151 27554457,
[email protected]
Formand: Hans Jessen, Holstengang 1, 24937 Flensburg,
0461/13562, [email protected]
Postadresse: Norderstr. 59, 24939 Flensburg
SLESVIGSK KREDITFORENING e.G.
SYDSLESVIGS MUSEUMSFORENING
NORDFRIISK INSTITUUT
Süderstr. 30, 25821 Bredstedt, 04671/6012-0, fax 1333,
[email protected] www.nordfriiskinstituut.de
Institutsleder og direktør: Prof. dr. Thomas Steensen
NORDISK INFORMATIONSKONTOR i Sønderjylland/
Sydslesvig
Norderstr. 59, 24939 Flensburg, 0461/8697-111,
fax 0461/8697-222, [email protected], www.nordisk-info.de
Adresse i Danmark: Postboks 528, 6330 Padborg
Leder: Eva Ritter
Formand: Svend Kohrt, Am Polldamm 2, 24975 Husby,
04634/9732, [email protected]
R
RESTAURATIONER
Restaurant Borgerforeningen: Holm 17, 24937 Flensburg,
0461/23385, fax 23085
Restaurant Sct. Knudsborg: Munketoft 33, 24937 Flensburg,
0461/23680
S
SCT. GEORGS GILDET
Kontor: Am Markt 9, 24955 Harrislee, 0461/71975, fax 78617
Formand for tilsynsrådet: Hans U. Harck,
Alter Kupfermühlenweg 44b, 24939 Flensburg, 0461/41774,
[email protected]
Forretningsfører: André Paulien
Formand: Vakant
Henvendelse til: Museumsleder Nis Hardt, Danevirke Museum,
Ochsenweg 5. 24867 Dannewerk, 04621-990107,
[email protected]
SPROGFORENINGEN - Sydslesvig-afdeling
Formand: Rüdiger Schulze, Herwarthstrasse 6,
24159 Kiel-Holtenau, 0431/361945, fax 990563303,
[email protected]
SYDSLESVIGSK OPLYSNINGSFORBUND
Formand: Lisbet Mikkelsen Buhl, Süderfischerstr. 10,
24937 Flensburg, 0461-057481,
[email protected]
Kasserer: Orla Møller, Ostermark 97, 24955 Harrislee,
0461-4306733
Sekretær: Jens Erik Salomonsen,
Wilhelm-Mensinga-Straße 4,
24937 Flensburg
Bestyrelsesmedlemmer: Bettina Andresen,
Max-Reger-Sr. 66,
24943 Flensburg, 0461-64727,
[email protected]
Katrine Hoop, Toosbüystr. 12, 24939 Flensburg,
0461-8070714, [email protected]
SYDSLESVIGSK PRESSETJENESTE
Norderstr. 76, 24939 Flensburg eller Postfach 2664, 24916
Flensburg, 0461/14408-120/122, fax 14408-131, [email protected],
www.syfo.de
Pressesekretær: Bernd Engelbrecht
Kontorassistent: Jette Hanisch
SYDSLESVIGSK SELVHJÆLP - SSH
Georg Buhl, Süderfischerstr 10, 24937 Flensburg,
0461/5057481, [email protected]
Konto i Union-Bank, Flensborg nr. 17280, BLZ 21520100
36
SYDSLESVIGSKE FOLKEDANSERE FLENSBORG
SYDLSESVIGUDVALGET
Formand: Inge-Marie Christensen, Rudekamp 36, 24960
Glücksburg, 04631/2800
Medlemmer:
Troels Ravn, formand, MF (S)
Kim Andersen, MF (V)
Pernille Vigsø Bagge, MF (SF)
Lotte Rod, MF (RV)
Martin Henriksen, (DF)
Sydslesvigsekretariatet, c/o Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K.
Sekretær: Chefkonsulent Steffen Bang, 0045-33925590,
[email protected]
SØNDERJYSK ARBEJDERFORENING
Formand: Ulf Born, Neuer Weg 2, 24811 Owschlag,
04336/9992771, [email protected]
Lokalafdeling Rendsborg: Klaus-Michael Kolls,
Över de Heid 41, 24784 Westerrönfeld, 04331/62611
Lokalafdeling Holtenå: Marlies Steffen-Schulze, Herwarthstrasse 6, 24159 Kiel-Holtenau, 0431/361945, [email protected]
net
GRÆNSELANDSORGANISATIONER I DANMARK
T
Danmarks-Samfundet: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20,
2605 Brøndby, 0045/43262626
Danske Krigergrave i Sydslesvig: For Flensborg og omegn:
Gert Wiencke, Wilhelm Busch-Winkel 8, 24939 Flensburg,
0461/1501476, [email protected] - For vestkysten:
Karl Ole Steenild, ”Hjemmet”, Marienstr. 20, 24937 Flensburg,
0461/16823541 - For østkysten: Jörgen Peter Jessen,
Hauptstr. 1, 24867 Dannewerk, 04621/34291,
[email protected]
Det Unge Grænseværn: Henvendelse til Grænseforeningen:
Peder Skrams Gade 5, Postboks 9074, 1022 København K,
0045/33113063, fax 33327376, [email protected],
www.graenseforeningen.dk
Ejderlandets Samfund: Formand: Michael Jensen, Krøjerup
Overdrev 5, 4180 Sorø, 0045/57835129, fax: 0045/57861159,
[email protected]
Grænseforeningen: Peder Skrams Gade 5, Postboks 9074,
1022 København K, 0045/33113063, fax 33327376, [email protected]
graenseforeningen.dk, www.graenseforeningen.dk
Slesvig-Ligaen: Formand Anne-Marie Thorup, Husmandsvej
4, 6621 Gesten,0045/56311858, [email protected],
www.slesvigligaen.dk
Slesvigsk Samfund: Formand Lina Mønster, Bymarken 12, 4130
Viby Sjælland, 0045/46194614, [email protected]
Slesvigsk Samfunds Fond: Formand Andreas Nicolaisen,
Christiansgave 3, 2960 Rungsted Kyst, 0045/45867179,
[email protected]
Sprogforeningen: Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa,
0045/74621150, [email protected], www.sprogforeningen.dk
Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945: Helge Moosmann, Hjort
Lorenzensvej 47, 1. Tv, 6100 Haderslev, 0045 74531075 og
0045 21499305, [email protected], [email protected], www.sydslesvigsk-udvalg.dk
TORSDAGSKORET
Formand: Birthe Kohrt, Am Polldamm 2, 24975 Husby,
04634/9732, [email protected]
Dirigent: Pia Wippich-Schulz, Osterlükken 30, 24955 Harrislee,
0461- 3182753, [email protected]
www.torsdagskoret.dk
U
UNION BANK A/G
Hovedsæde: Große Straße 2, 24937 Flensburg, 0461-8414-0 ,
Fax 0461-8414-290, www.union-bank.de
Afdelinger
Flensborg: Schleswiger Straße 85, 24941 Flensburg, 046190210-0, Fax 0461-90210-10
Harreslev: Süderstraße 89, 24955 Harrislee, 0461-70032-0, Fax
0461-70032-32
Slesvig: Stadtweg 59, 24837 Schleswig, 04621-9925-0, Fax
04621-9925-29
Kappel: Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln, 0461-8414-0
V
DANSK VOKSENUNDERVISNING I SYDSLESVIG
Formand: Erik Andresen, Wedinger Weg 3, 24976 Weding/
Handewitt. 0461/95260, [email protected]
Sekretær: Anne Winkelströter, Dansk Skoleforening, Stuhrsallee 22, 24937 Flensborg, 0461/5047155, [email protected]
www.voksenundervisning.de
KGL. DANSK GENERALKONSULAT
Nordergraben 19, 24937 Flensburg, 0461/14400-0, fax 17928,
[email protected], www.gkflensborg.um.dk
Dansk postadresse: Postboks 209, 6330 Padborg
Generalkonsul: Dr. phil. Henrik Becker-Christensen
Konsul: Henrik Hansen
37
38