Kontaktudvalget for sundhedsøkonomi og sundhedsstatistik

21. april 2015
KAH
Befolkning og Uddannelse
Kommissorium: Kontaktudvalget for sundhedsøkonomi og sundhedsstatistik
Område
Udvalgets emneområde er sundhedsøkonomi og sundhedsstatistik.
Formål
Kontaktudvalget består af Danmarks Statistik og Statens Serum Institut. Udvalget skal sikre en løbende god kontakt og dialog om kilder til sundhedsøkonomi og sundhedsstatistik, dataleverancer af Landspatientregister, Lægemiddelstatistikregister mv., Forebyggelsesregister, internationalt samarbejde, erfaringsudveksling og formidling.
Det sker ved:
- Gensidig orientering om forsinkelser og ændringer i udveksling af dataleverancer.
- Drøftelser af kildegrundlagets omfang, kvalitet og anvendelse i såvel Danmarks Statistiks produkter inden for området som anvendelsen i forskningssammenhæng.
- Kortlægning og opfølgning af det internationale samarbejde inden for området.
- Erfaringsudveksling i forhold til andre interessenter som pressen, professionelle brugere og borgere.
Organisering
Udvalgets formand er kontorchefen for Befolkning og Uddannelse i Danmarks
Statistik. Udvalget afholder møde en til to gange om året. Danmarks Statistik
har ansvaret for at møderne afholdes. Danmarks Statistik udarbejder skriftligt
referat af udvalgets møder.
Medlemmer
Udvalget blev nedsat i 2010 og konstitueret med et antal permanente medlemmer fra Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks Statistik (DST). Afhængig af dagsorden for møderne kan der deltage yderligere medarbejdere fra
begge institutioner. Pr. 1. maj 2015 er de permanente medlemmer:
• Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdokumentation, SSI
• Marianne Lundkjær Gjerstorff, Sektionsleder, Forskerservice, SSI
• Henrik Mulvad Hansen, Sektionsleder, Sundhedsdokumentation, SSI
•Henrik Bang (formand), Kontorchef, Befolkning og Uddannelse, DST
•Ivan Thaulow, Kontorchef, Forskningsservice, DST
•Kamilla Heurlén (sekretær), Specialkons., Befolkning og Uddannelse, DST
•Karin Ørum Elwert, Specialkonsulent, Forskningsservice, DST
•Marianne Karakis, Chefkonsulent, Kundecenter, DST
•Kim Jepsen, Programmør/planlægger, Befolkning og Uddannelse, DST
•Amy Frølander, Fuldmægtig, Befolkning og Uddannelse, DST
•Zdravka Bosanac, Bachelor, Priser og Forbrug, DST
1/1