Deltagerliste - Urologisk Forum

Deltagerliste ved Urologisk Forum’s internat d. 23.okt. - 24. okt. 2015
Sygehus
AUH Skejby
AUH Skejby
AUH Skejby
AUH Skejby
AUH Skejby
AUH Skejby
AUH Skejby
AUH Skejby
AUH Skejby
Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
Herlev Hospital
HEV. Holstebro
Næstved Sygehus
Næstved Sygehus
Næstved Sygehus
Næstved Sygehus
Regionshospitalet Holstebro
Regionshospitalet Holstebro
Regionshospitalet Holstebro
Regionshospitalet Holstebro
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Rigshospitalet
Rigshospitalet
Rigshospitalet
Roskilde og Køge Sygehuse
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Titel
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Kontinenssygeplejerske
Kontinenssygeplejerske
Anæstesisygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Social og sundhedsassistent
Overlæge
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Afdelingslæge
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Overlæge
Reservelæge
Reservelæge
Sygeplejerske
Operationssygeplejerske
Operationssygeplejerske
Sygeplejerske
Ledende oversygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Navn
Line Kreutzfeldt Hansen
Rikke Nygaard Knudsen
Erica Grainger
Inge-Lise Christensen
Vivi Thomsen
Lisbeth Mørch Sloth
Sarah Westersø Olsen
Gyda Kjenseth
Bodil Dvinge
Dorte Kisendal
Vibeke Surland
Marianne Holm
Lis Kjær Poulsen
Charlotte Holck Larsen
Louise Birch Møller
Malene Hejlskov Bartholin
Ditte Camillus
Marte Alstad
Gitte Honore
Berrit Rahbek
Heidi Juul Hansen
Jette Kanstrup
Carsten C. Petersen
Julie Crone
Jette Rasmussen
Tine Kirsted
Mindaugas Ziukas
Maibrit Jensen
Anne Juelsgaard
Birgit Solsø Thøgersen
Anna Krarup Keller
Erik Hansen
Ida Østergaard Granhøj
Jannie Jensen
Lotte Utzon Frank
Karoline Rønne Hansen
Maiken Ruders
Dorthe Abel
Janne Aukdal
Inger Steenberg Larsen
Lone Poulsen
Birgitte Frøkjær-Jensen
Hanne Nielsen
Deltagerliste ved Urologisk Forum’s internat d. 23.okt. - 24. okt. 2015
Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Slagelse Kommune
Sygehus Lillebælt
Sygehus Lillebælt
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Sygehus Lillebælt, Fredericia
Aalborg Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Titel
Reservelæge
Reservelæge
Reservelæge
Postdoc, sygeplejerske
Reservelæge
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Social og sundhedsassistent
Souschef/Sygeplejerske
Kontinenssygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Afdelingssygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Overlæge
Læge
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Sygeplejerske
Navn
Maria Andersen
Andreas Kercsik
Rasha El-Ali
Annette Mollerup
Sandra Kawa Andersen
Julie Andersen
Helene Worm
Charlotte Thomsen
Lone Stenmose Nielsen
Lena Birkebæk
Linda Becker
Jette Jakobsen
Susanne Helene Baungaard
Lone Stephansen
Elisabeth Hoffmann
AnneDorthe Nielsen
Gitte Britt Nielsen
Simone Gadeberg
Gitte Kissow
Angelika Kargo
Ester Bjærre
Nancy Dominicussen Thomsen
Mette Christine Zoffmann
Birgitte Bjerg
Helen Corfitz Hansen
Inger M. Buus
Maria Jessen
Foredragsholdere
Roskilde Sygehus
OUH
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
Roskilde Sygehus
AUH Skejby
Herlev Hospital
Overlæge
Professor overlæge dr.med.
Overlæge
Overlæge
Overlæge
Afdelingssygeplejerske
Sosu-assistent
Afdelingssygeplejerske
Sygeplejerske
1.reservelæge ph.d.
Læge
Claus Dahl
Lars Lund
Hans-Erik Wittendorf
Hanne Sandstrøm
Nessn Azawi
Helle Vibeke Nielsen
Pernille Pedersen
Marianne Schou
Susanne Mortensen
Tommy Kjærgaard Nielsen
Anne Kirstine Møller
Deltagerliste ved Urologisk Forum’s internat d. 23.okt. - 24. okt. 2015
Firmarepræsentanter
Wellspect Healtcare
Wellspect Healtcare
BK Ultrasound
BK Ultrasound
COOK Medical
MLS Medical
MLS Medical
Photocure
Urologisk Forum
Anne Mette Lange
Mia Guldmann Mørk
Peter Petersen
Lars Horsager
Sidsel Granzow
Michael S. Christiansen
Michael W. Bek
Peter Holst
Kirstine Reidar Jørgensen