AABC Lynintro_20150813

It-introduktion
Velkommen som it-bruger på
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
2
Indholdsfortegnelse
Forord
4
It-ServiceDesks hjemmeside
5
Aarhus Business College hjemmeside
5
Trådløs net
6
Skift password
7
Elevplan
7
StudSys
7
Fjernskrivebord
8
Skole mail
8
Hvad er Skyprint
9
Udskivning Skyprint
10
Filer og data
11
Gratis Office 365
12
Software
12
i-bøger og e-bøger
13
GAPS
14
Spammail
15
EFIF Connector
15
Quick liste
15
It-ServiceDesk medarbejder
16
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
3
It-ServiceDesk byder dig velkommen som it-bruger på Aarhus Business College og håber, at du vil få glæde af de it-services, som skolen stiller til rådighed.
Denne introduktion gennemgår de fleste af de it-services som du
har behov for i din uddannelse, så gem den!
Der vil sikkert opstå flere spørgsmål ang. it, og det vil itServiceDesk gerne hjælpe dig med. Der er flere måder at kontakte
os på. Du kan ringe til os, skrive en mail eller møde op på vores
kontor, vi er her kun for at hjælpe dig.
Fejlmeld uregelmæssigheder via mail, telefon eller personlig kontakt.
[email protected]
89 36 32 00
Telefontid: Mandag-fredag 730 til 1530
Træffetid: Se opslag hos den lokale it-ServiceDesk.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
4
It-ServiceDesks hjemmeside
Adresse: http://www.myservicedesk.dk Her finder du driftinformation, vejledninger og downloads m.m.
It-ServiceDesk hjemmeside
www.myservicedesk.dk
Aarhus Business Colleges hjemmeside
Adresse: http://www.aabc.dk Her finder du link til interne systemer
(Menupunktet ”Interne systemer” øverst på hjemmesiden). Herfra er der
links til Webmail, Elevplan, Bibliotek, Din skole på facebook mv.
Aarhus Business College
hjemmeside
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
5
Tradløst net
Netværkets navn (SSID): AK-ELEV
Nettet er åbent og ikke beskyttet, hvilket betyder, at din pc finder skolens trådløse net automatisk. Der skal indtastes en sikkerhedsnøgle når du forbinder til det trådløse net. Din pc kan
gemme nøglen, så den kun skal indtastes første gang.
Sikkerhedsnøglen er: education
Denne sikkerhedskode skal kun indtastes første gang.
WiFi opsætning på
smartphone og tablet
Der er mange brugere på Aarhus Business Colleges trådløse netværk,
trods det vi råder over ”State Of The Art udstyr”, er det en udfordrende opgave, derfor beder vi om ikke at belaste netværket med unødig
download, streaming af film osv. Det trådløse netværk er til undervisning og det er du selvfølgelig meget velkommen til at bruge det til.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
6
Skift dit password
For at være sikker på at dit UNILogin virker på alle systemer, bør du på
siden http://mobil.efif.dk skifte dit password. Dit nye
password skal bestå af mindst 8 tegn og må ikke have
været brugt før. Husk der er forskel på store og små bogstaver i dit password. Dit nye password udløber efter
http://mobil.efif.dk
365 dage.
Dit skema mv.
Elevplan er en hjemmeside, hvor du kan se dit aktuelle
skema, se dit fravær, dine karakterer, aflevere dine opgaver og registrere dit telefon nummer til den SMS servicen skolen tilbyder.
http://www.elevplan.dk
StudSys
Hvad kan du bruge http://StudSys.efif.dk til?
1.
2.
Pamindelse om skift af password (settings)
Videresend skolemail til privat mailadresse
(Forward e-mail)
Du kan se mere i vejledningen StudSys på:
http://studsys.efif.dk
www.MyServiceDesk.dk
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
7
Adgang til skolen via fjernskrivebord
Ved at benytte fjernskrivebord kan du få adgang til skolens netværksdrev, bibliotekets databaser samt din skole mail.
Alle Microsoft Windows versioner har på forhånd et program installeret
der hedder ”Forbindelse til Fjernskrivebord.” Søg eventuelt på din computer efter dette program og start det op.
I linjen der er navngivet ”Computer”, skriv u-term.efif.dk efterfulgt af et
klik på ”Opret forbindelse”.
Hvis du har en MAC:
Se vejledningen ”fjernskrivebord på MAC” på http://myservicedesk.dk
Husk når du logger ind på fjernskrivebord skal der foran dit UNILogin
stå Efif\ dvs. efif\dit UNILogin
Skole mail
Din skolemail adresse er:
UNI[email protected] eks. [email protected]
Du kan sende og modtage mails der har en størrelse på maksimalt 40
MB.(ca. størrelsen på 10 mp3 filer).
Du har 200 MB til rådighed i din postkasse. Her tæller alle mails med,
dvs. dem der ligger i indbakken, sendt post, slettet post, kladder osv. Så
slet jævnligt de mails du kan undvære.
På http://studsys.efif.dk kan du få videresendt din post til en anden postkasse, hvis du har behov for det.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
8
Skolemail (fortsat)
Med en browser, f.eks. Internet Explorer, kan du se din skolemail og
sende mails.
I adressefeltet i din browser skriver du http://webmail.efif.dk
Log på med dit UNILogin.
http:webmail.efif.dk
Hvad er Skyprint?
Skyprint er en ny måde at printe på. I stedet for at printe til en bestemt
printer, så printer du til ”AK-SKYPRINT”, og du kan så hente dit print ved
en hvilken som helst skyprinter. (AK-SKYPRINT har altid status som
”Midlertidigt afbrudt”)
Efter du har sendt til udskrift, scanner du dit studiekort på den kortlæser, der er på printeren. (Markeret med klistermærket som figur 1.)
Figur 1.
Hvis du har glemt dit kort eller ikke har fået et udleveret, så kan du logge på printeren med dit UNILogin
Når du er logget ind med kort eller brugernavn, får du en liste med de
printjob du har, og kan så printe dem ud. Vælg jobbet og tryk på kopiknappen på printeren.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
9
Udskrivning (skyprint)
Du kan printe fra din private pc ved at benytte EveryonePrint, du skal
bare åbne din internet browser og taste nedenstående adresse, logge
på, uploade dit dokument og vælge printeren AK-SKYPRINT:
http://ak-print.efif.dk
Se evt. vejledningen Skyprint på: www.myservicedesk.dk.
Mangler der papir eller toner kontaktes pedellen på din skole.
Du får 50 kr. på din printkonto når du starter på skolen, det svarer til 200
udskrifter.
Du kan følge din printkonto på http://aabc.pcounterwebpay.com eller
når du er logget på http://ak-print.efif.dk
Saldo
Saldoen kan også ses ved at klikke på linket til ”Pcounter WebPay”,
der findes på logonboksen til ak-print. På Pcounter WebPay kan du
også indsætte penge på din print-konto.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
10
Aktivering af dit kort (er kun nødvendigt første gang)
1.
2.
3.
4.
Log på ved at holde dit kort op foran chiplæseren. (fig. 1)
Indtast dit login og password. (Husk der er forskel på store og
små bogstaver)
Tryk på tasten ADGANG for at logge af. (Ellers kan andre benytte din konto til fotokopiering.)
Dit kort er nu klar til skyprint.
Nu kan du fremadrettet bruge dit kort på en hvilken som helst skyprinter på alle afdelinger.
VIGTIGT!
Husk altid at logge af printeren, ved at trykke på knappen ”Adgang”,
ellers er der risiko for at andre kan misbruge din print-konto.
Log af, eller sluk computeren når du forlader den, så ikke andre misbruger din mail eller sletter dine filer.
Det er ikke tilladt, at tilslutte en privat pc til skolens
kablede net, trådløs adgang skal benyttes.
Har du problemer med at tilslutte til skolens trådløse net, kontakt ServiceDesk for hjælp.
Filer og data det med smat
Når du logger på en af skolens computere får du automatisk et H: drev som er et drev som kun du har
adgang til. Du får også et G: drev, som er fælles for klassen og hele klassen har adgang til.
Du har 100 MB plads til rådighed på H: drevet og 100 MB plads på G: drevet (fællesdrev).
Ryd jævnligt op, så du ikke pludselig får pladsmangel.
Du kan få adgang til dine filer og data hjemmefra via fjernskrivebordet.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
11
Gratis
Hvis du ikke har MicroSoft Office pakken i forvejen, tilbyder skolen en
gratis Office365, så længe du er studerende på Aarhus Business College.
Office365 er både til Windows pc og Apple MAC.
Gå ind på hjemmesiden http://www.office365.com, find loginknappen
øverst til højre og log på med din skolemail som er
Dit UNI[email protected]
Herefter bliver du bedt om at logge på med dit UNILogin og password.
Tryk på installer og Office365 bliver installeret.
EFIF er et samarbejde mellem flere handelsskoler og gymnasier i hele
landet om fælles it-drift.
Software
ServiceDesk administrer og installerer software indkøbt af skolerne
og de enkelte afdelinger.
ServiceDesk har ingen indflydelse på hvad og hvor den enkelte software
skal installeres.
ServiceDesk udleverer under ingen omstændigheder software til de studerende.
Software der må udleveres, administreres af underviserne.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
12
Adgang til i-bøger
Du skal oprette en MinKonto på www.systime.dk for at få adgang til ibøgerne. Når du opretter kontoen, er det vigtigt, at du bruger
1.
UNILogin, opretter dig som Studerende/elev
2.
vælger HHX
3.
vælger den rigtige institution: Aarhus Business College, afdeling.
4.
F.eks. Aarhus Business College, Vejlby Centervej
Når du har oprettet dig, har du adgang til alle Systimes i-bøger under
”Mine materialer”.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
13
GAPS - Google Apps for Education
GAPS er en Google platform for skoler, hvor skolen opretter et område
(domæne). Alle elever på skolen er knyttet til dette område ved hjælp af
deres UNILogin .
GAPS består bl.a. af de kendte apps: Drev, Slides, Sites, Sheets, Analyse,
Hangout og Blogger. Det centrale i forbindelse med drev er, at alt materialet er gemt i skyen og der kan arbejdes sammen om f.eks. dokumenter.
Hvordan starter jeg? Gå ind på følgende side:
https://sites.google.com/a/gaps.aabc.dk/ve-indgang/
Det er en god idé at gemme siden som bogmærke / foretrukne.
Første gang du trykker på Google Drev, skal du opgive din bruger og gennemføre et login med dit UNILogin . Din bruger er din Uni-login-bruger
efterfulgt af: @gaps.aabc.dk og din kode er din UNILogin kode.
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
14
Spammail
Hvis du sender mails ud til flere end din klasse på en gang, betragtes det
som spammail, og din konto vil blive lukket. Du kan, hvis du f.eks. vil sende et spørgeskema rundt, få tilladelse til at sende til flere end din klasse.
Hvis du sender en mail til [email protected] med oplysninger om indholdet og hvem du vil sende til, vil du få svar tilbage med nogle få punkter, der skal overholdes.
EFIF Connector
Et lille program til din pc der opretter dit H: drev og fællesdrev, EFIF connector virker kun på skolens netværk og derfor ikke hjemme. Programmet findes her: http://myservicedesk.dk under Downloads.
Quick liste
Trådløsnetværk SSID:
Udskrivning:
Købe flere udskrifter
Skoleskema og lektier m.m.
Skift password:
Skolens webside
It-ServiceDesk webside
Din skolemail
SMS, videresend din mail
Gratis Office 365
Informationssøgning m.m.
Din skolemail
Login problemer
ak-elev nøgle: education
http://ak-print.efif.dk
http://ak-print.efif.dk
http://www.elevplan.dk
http://mobil.efif.dk
http://www.aabc.dk
http://myservicedesk.dk
http://webmail.efif.dk
http://studsys.efif.dk
http://www.office365.com
http://bibliotek.aabc.dk
UNI[email protected]
Prøv: efif\dit UNILogin
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
15
It-ServiceDesk medarbejdere
Merete (MEG)
It-serviceleder
Johann (JOCO)
Teknisk koordinator
Carsten (CADR)
Viemosevej
Gorm (GORE)
Sønderhøj 9
Henrik (HBNI)
Vejlby Centervej
Kahm (HUNG)
Sønderhøj 9
Kent (KEWO)
Sønderhøj 30
Martin (MABU)
Oluf Palmes allé
Ole (OLES)
Sønderhøj 30
Poul (PVP)
Sønderhøj 9
Telefon 89 36 32 00 | e-mail [email protected] |www.myservicedesk.dk
16