AAB afd. 75

Referenceblad
AAB AFD. 75 OG NETTO
DAHL A/S opfører 13 almene familieboliger og udvidelse af Netto butik på Amagerbrogade 241, København
S.
Bygherre:
Udført:
Rådgivere:
Projektledelse:
Entrepriseform:
Entreprisesum:
Entreprisestr.:
Boligforeningen AAB afd. 75 og
Dansk Supermarked A/S
Igangværende
Mangor & Nagel
Oluf Jørgensen Rådg. Ing. A/S
Thomas Koch
Henrik Jørgensen
Hovedentreprise
27.560.000,- mio dkr.
3.140 m2
DAHL A/S forstår pt. opførelsen af
Byggeriet omfatter en forlængelse af eksisterende AAB afdeling på Amagerbrogade mod
Gerbrandsvej. Byggeriet består af en lavere del med saddeltag som eksisterende bebyggelser langs
Amagerbrogade og en tårnbygning på hjørnet mod Sundbyvester Plads.
Den lave bygning med saddeltag udføres med skal mur med på hængte karnapper og altaner i stål.
Tårnbygning opføres af sandwichelementer ligeledes med på hængte karnapper.
I stuetage udvides eksisterende Nettobutik. På øvre etager etableres i alt 13 boliger samt depoter
hertil.
Bygningen udføres i en letbetonskonstruktion med skalmur yderst og døre og vinduer i træ-alu.
Byggeriet opføres i energiklasse 2015.
DAHL A/S - Islevdalvej 208 - 2610 Rødovre – Tlf.: 3977 0202 - CVR-nr. 12700377 - www.dahl-as.dk