Åben uddannelse Forår 2016

Tilmelding til enkeltfag
Åben uddannelse
Forår 2016
Ansøgningen skal være uddannelsesstedet i hænde senest den 1.12.15.
Uddannelsessted
Undervisningen vil finde sted
på nedenstående adresse
Ansøgningen sendes til
Læreruddannelsen Roskilde,
Trekroner Forskerpark 4, 4000
Roskilde
Susanne Esmer
[email protected]
Roskilde E-læring weekendindkald
Læreruddannelsen Roskilde,
Trekroner Forskerpark 4, 4000
Roskilde
Vordingborg,
dagsundervisning
Læreruddannelsen
Vordingborg, Kuskevej 1 B,
4760 Vordingborg
Spørgsmål i forbindelse med
ansøgningen og uddannelsen i
øvrigt rettes til
Uddannelseskoordinator
Susanne Esmer – [email protected]
Susanne Esmer
[email protected]
Roskilde,
dagsundervisning
Sæt x ved
ønsket ud dannelsessted
Spørgsmål i forbindelse med
ansøgningen og uddannelsen i
øvrigt rettes til
Uddannelseskoordinator
Susanne Esmer – [email protected]
PERSONLIGE OPLYSNINGER
Fornavn
Efternavn
Adresse
By
Cpr
Mail
Tlf. privat
Tlf. arbejde
1
ANGIV DET FAG DU ØNSKER AT LÆSE I FORÅRET 2016
Undervisningsfagene påbegyndes 1.2.2016 og afsluttes tidligst sommer 2018
Undervisningsfag forår 16
Studiestart 1.2.2016
Dansk- yngste
Dansk-ældste
Matematik-yngste
Matematik-ældste
Svømmelæreruddannelsen
PL modulet:
Specialpædagogik
PL modulet:
Almen undervisningskompetence
PL modulet:
Undervisning af tosprogede
*Roskilde - dag
**Roskilde E-læring
Vordingborg - dag
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
* Vær opmærksom på at et undervisningsfag er placeret på to undervisningsdage fx i et formiddagsmodul
og et eftermiddagsmodul.
** Vær opmærksom på at E-læring kan have undervisning fredag eftermiddag eller lørdag.
*** LG modulerne for enkeltfag afsluttes med en modulprøve og kan senere indgå i en afsluttende prøve.
2
Hvis du har truffet aftale eller forventer at træffe aftale med Jobcenter om betaling, bedes du
anføre det her:
Aktiveringsmyndighed: ……………………………………………………………………………………….
Kontaktperson:………………………………………………………………………………………..............
Andre - f.eks. arbejdsgiver: ………………………………………………………………………………….
Ean nr.: ………………………………………………………………………………………………………………..
Dato: …………………………...
Underskrift ………………………………………………………………
3