lokale varer og lokal afsætning

Landsdækkende kompetenceløft
- lokal afsætning
Økologisk Landsforening
v/ Birgitte Jørgensen,
Markedsafdelingen
”Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa
investerer i landdistrikterne”.
Program
17.00
Velkomst og præsentation af
deltagere og mødets tema
17.15
Lokale varer – lokal afsætning
• Hvad er erfaringerne?
18.00
Spisning
18.30
Lokale varer – lokal afsætning
• Hvad er mulighederne?
• Forretningsidéen
19.15
Har du styr på din
forretningsidé?
• Idé
• Produkt
• Kunder
• Økonomi
• SWOT (Styrker, svagheder,
muligheder, trusler)
__
Definition
A.
Varer, der handles lokalt i
det område, hvor de er
dyrket og forædlet
B.
Varer som er lokaliserbare,
og som udmærker sig ved,
at de kommer fra en
bestemt egn (egnsbestemt),
og som (ofte) handles over
hele landet.
Hvorfor lokale varer?
• Tryghed, nærhed og tillid
• Mangfoldighed,
transparens, autenticitet
og gode fortællinger
• Friskere og mere
velsmagende varer
• Vækst og arbejdspladser i
nærområdet
• Klima (mindre transport)
• Andet
+ LOKAL__
Råvarer fra Østjylland
Æbler og most:
Chokolade:
Gedeost:
Jordbær:
Grønsager:
Gedekød og ost:
Mel:
Øl:
Æg:
Is:
Nødder:
Bær:
Tolstrup Æbler, Horsens
Mølle Skovly Chokolade, Knebel
Tebstrup Gedeosteri, Tebstrup
Holtgaard, Odder
Korsmedergaard, Randers
Stenalt Gods, Randers, Søvind Mejeri
Falslevgaard, Mariager
Grauballe Bryghus, Silkeborg
Niels og Grete, Hadsten
Lille Raneladegaard, Øer
Nordic Organic Green, Århus
Sorring Bær, Sorring
Potentialet:
Forbrugersiden
Klaus Grunert fra MAPP:
”Lokal mad bliver efterspurgt på
grund af kvaliteten. Det er
selvfølgelig ikke nok, at det er
lokalt. Det er kun hvis det lokale
tilfører produktet noget særpræg i
form af smag, anvendelighed,
udseende og så videre, at det
giver merværdi for forbrugerne”
Potentialet: Vækstlaget/rugekassen
Potentialet: Mangfoldigheden
Potentialet: Samfundsaspektet
Nye aktører, nye succeser, ny energi
Potentielle kunder
Foreningen kantiner og Køkken
http://kantinen.dk/
Formand Jan Andersen
4051 8510
[email protected]
__
ØkoNord
Kost og Ernæringsforbundet
https://www.kost.dk/region-nordjylland
Marian Aagaard
21342063
[email protected]
Økobasen
• Viden om alle økologiske
avlere
• Viden om varer
• Søgning efter specifikke
varer
www.økobasen.dk
Øko Kød Salg
Kort over alle der afsætter
øko kød direkte
http://okokodsalg.dk/
Er der en ledig position på markedet?
Hvad gør dig og dine produkter til noget
særligt?
• Er du en utraditionel landmand,
som er
innovativ og går nye veje?
• Måske går din slægts historie
meget langt tilbage?
• Bor du på en ø, et gods eller et
slot?
• Har din jord særlige kvaliteter?
• Bruger du særlige sorter?
• Kan du et særligt håndværk?
• Behandler du dine råvarer på en
særlig måde?
Typiske udfordringer
• Leverandøren uvant med
levering til butik
• Hvad kræves der for at
kunne levere?
• Emballage / mærkning
• Hvilke krav stiller lokale
aftager?
• Distribution / logistik fra
avler til butikken kan være
en udfordring
Opgave
19.15
Har du styr på din
forretningsidé?
• Idé
• Produkt
• Kunder
• Økonomi
• SWOT (Styrker, svagheder,
muligheder, trusler)
__
20.15
Præsentation af gruppernes
arbejde
20.45
Det videre arbejde
• Hjemmearbejde
• Møde 3
21.00
Tak for i aften
Start med Forretningsplanen
HUSK alt det ”udenom”