Deltagerliste batterilagre til elnettet

Deltagerliste ”Perspektiver for batterilagre til elnettet” 16.09.2015
Jonas Kehr
Marcus Sousa
Allan Werk
Nanna Ravnsborg
Thorkild Videbæk
Charles W. Hansen
Steen Thøgersen
Johnny Mølbæk
Karin Petersen
Henrik Jochumsen
Jan Tofte-Hansen
Kurt Nielsen
Robert Firkic
Jasmin Mehmedalic
Morten Erlang
Mads Salling-Mortensen
Jakob Bjerre
Ole Rudkilde
Asger Myken
Ole Michael Pedersen
Mogens Birkelund
Hans Jakobsen
Flemming Vejby Kristensen
Gitte Wad Thybo
Rasmus Refshauge
Steffen Damm Hansen
Thomas Kruse Madsen
Aja Brodal
Rasmus Munch Sørensen
Henrik Thorsen
Jacob Sørensen
Claus Amtrup Andersen
Søren Bødker
James Bell
Jan Thiemer
Arne Jakobsen
Kenneth Enevoldsen
Per Fischer
Søren Bernt Lindegaard
Finn Tiedemann
Henning Appel
Skjold Dannerfjord
ABB
ABB
Aura A/S
AURA Rådgivning A/S
AURA Rådgivning A/S
Bjerringbro Varmeværk A.m.b.A.
Bramming Fjernvarme Amba
Byggekonsulenten.dk
Byggekonsulenten.dk
CO2Pro ApS
Coromatic A/S
CXPOWER ApS
Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Dansk Energi
Dansk Energi
Dantherm Power A/S
Develco A/S
Develco A/S
DONG Energy Sales & Distribution A/S
DONG Energy Sales & Distribution A/S
Ener-Dan ApS
Energi Danmark A/S
Energimidt Energi A/S
Energimidt Energi A/S
Energimidt Energi A/S
Energimidt Energi A/S
Energimidt Forsyning & Service A/S
Energinet.dk
Energinet.dk
Energy Cool ApS
Energy Cool ApS
Eurisco
Fre3nergy ApS
green future energy
green future energy
Inopower
Inopower
Inopower
Insero E-Mobility A/S
Izen Energisystemer
Jysk Solenergi A/S
Jysk Solenergi A/S
1
Lars Barkler
Jesper Kristoffer-Larsen
Tonny Brink
Jesper Langvad
Bjarne Jensen
Peter Ahm
Jan Max Clausen Møller
Steen Heltzen
Jørgen Ladegaard
Eva Hancock
Mikael Kjærgaard
John T. Madsen
Andreas Madsen
Eva Sass Lauritsen
Ole Alm
Ole Dalsgaard Jensen
Hans Jørgen Pedersen
Per Thomassen
Knud Vandsø Madsen
Morten Veis Donnerup
Bjarne Johnsen
David Tveit
Eva Ryberg
Johan Hardang Vium
Jonas Nyborg
Kjeld Nørregaard
Lene Halgaard
Simon Møiniche Skov
Sten Frandsen
Rasmus Lærke
Morten V. Petersen
Anders Jørgensen
Ole Madsen
Jens Petri Petersen
Thyge Lauge Jørgensen
Birger Pedersen
Lithium Balance
Meatfield Farm Aps
Nordisk Folkecenter For Vedvarende Energi
NRGi Net A/S
Orogenic ApS
PA Energy A/S
Pendelmatic Production ApS
Profil Plast aps
Rask Mølle Termografi & El v/Jørgen
Ladegaard
Region Midtjylland
Risskov Teknik & Solar ApS
SE Big Blue 2012 A/S
Se Big Blue A/S
SEAS-NVE Holding A/S
SEAS-NVE Holding A/S
Skals Installationsforretning A/S
Solar Elements ApS
Solar Elements ApS
Suntherm ApS
Suntherm ApS
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Vestas
Victor Energy ApS
Vitani Building Control A/S
WH - Rådgivende Ingeniører ApS
Wind Estate A/S
Wind Estate A/S
ZEPIA Energy ApS
2