PDF - Migrænikerforbundet

migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:13 AM Page 1
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:13 AM Page 2
MIGRÆNE
Migræne
Hver fjerde kvinde og hver syvende mand oplever at have et eller flere
migræneanfald i deres levetid. For at tælle med i statistikken som migræniker,
skal man have haft et anfald inden for de seneste 12 måneder. Der er ca. ½
million migrænikere i Danmark, og 3 ud af 4 er kvinder.
Langt de fleste migrænikere har kun få anfald om året. Andre har mange anfald,
og de hårdest ramte har migræne mere end 15 dage om måneden.
Migræne kendes på, at man har kraftig hovedpine, som hos mange, men ikke alle,
er pulserende (i takt med pulsen), og som regel kun i den ene side af hovedet.
Hovedpinen forværres af fysisk aktivitet.
Mange migrænikere reagerer stærkere end normalt overfor lys, lyd og dufte, når
de har anfald. Ofte har man desuden kvalme og/eller kaster op.
Anfaldene varer normalt mellem 4 timer og 3 dage. Migrænikere søger ofte til et
roligt, mørkt rum, mens de har et ubehandlet migræneanfald.
Der er mange forskellige typer migræne og hovedpine. Her bruges de internationale definitioner, udarbejdet af International Headache Society (se http://ihs-classification.org/en/02_klassifikation/02_teil1/01.00.00_migraine.html)
Har man migræne hele livet?
Migræne kan begynde allerede, mens man er ganske lille. De fleste får deres
første migræneanfald omkring puberteten eller som unge voksne.
Især kvinder får deres første anfald lidt før eller lige omkring deres første
menstruation eller efter en graviditet.
2
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:13 AM Page 3
MIGRÆNE
Procent
% af befolkningen med et eller flere
migræneanfald de seneste 12 måneder
30
25
20
15
10
5
0
Kvinder
Mænd
20
30
40
50 60
Alder
70
80
90
Mange kvinder oplever, at migrænen forsvinder omkring menopausen, men der
er også en del, som fortsætter med at have migræne i mange år efter overgangsalderen.
Mænd oplever ofte, at deres migræne
aftager med alderen, men ligesom for
kvinderne er der også en gruppe, som
fortsætter med at have migræneanfald
til langt op i alderdommen.
Mænd og kvinder
Der er ca. 3 gange så mange kvinder,
som har migræne, som der er mænd
med migræne.
Det skyldes formentlig, at kvinders
migræne i større eller mindre grad
udløses af hormonale svingninger.
3
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:13 AM Page 4
MIGRÆNE
Dette afspejles også af, at ca. 5 % af alle børn har migræne. Når pigerne kommer i
puberteten, stiger andelen af migrænikere til omkring 15 %, mens drengenes
antal ikke ændres væsentligt og forsætter med at være omkring 5 %.
Hvad sker der i hovedet, når vi har migræne?
En arterie, som forsyner store dele af
hjernens grå bark med ilt, trækker sig
sammen for derefter at udvide sig.
Sammentrækningen giver iltmangel i
hjernen i en kort periode, måske op til
en ½ time.
Disse blodkar giver
migrænesmerter,
Migræne-smerterne (hovedpinen) komnår de udvider sig
mer samtidig med at et af de større blodkar, som ligger mellem hjernehinderne
og kraniet, udvider sig. Hjernehinderne er meget følsomme for tryk, og kraniet
giver ikke efter, så blodkarrenes udvidelse giver tryk på hjernehinderne og dermed smerter. Den pulserende smerte, som mange migrænikere oplever, skyldes
de små trykændringer, som pulsslaget giver i disse årer.
Hvorfor udvider blodkarrene sig?
Hormonsvingninger, stress, flimrende lys, dufte og tyramin og phenylethylamin i
fødevarer får blodkar i hjernen til at trække sig sammen. Det giver øget pres på
blodkarrenes vægge, og væggene frigiver det samme stof, som hjertepatienter
tager, nemlig det aktive stof i nitroglycerin. Det får blodkarrene til at udvide sig.
4
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 5
MIGRÆNE
Migræne med aura
Aura skyldes iltmangel i den bageste del af
hjernen, mens blodkarrene trækker sig sammen. Det er her bl.a. synsbarken (cortex) ligger.
Når der ikke er tilstrækkeligt ilt i de områder,
der behandler øjnenes signaler, ser vi skygger,
lysende striber eller andre fænomener. Da
problemerne er i hjernen, ser vi auraen på
begge øjne, og også med lukkede øjne.
Aura er ikke farlig, men kan
være skræmmende de første
gange, man oplever den.
© Queiroz L P et al. Cephalalgia 2011
r giver
erter,
er sig
Aura kan have mange former.
Mest omtalt er lysende siksakstriber, men skygger og grå
områder eller blinde pletter er
lige så almindelige.
Auraen varer normalt ca. ½ time, og derefter kommer hovedpinen. Det svarer
nogenlunde til den tid, det tager, inden blodkarrene har udvidet sig, efter at de
har været trukket sammen.
SØG LÆGE HVIS...
Du får synsforstyrrelser, som
minder om mørke gardiner fordi
det ene øje bliver helt eller delvist
blindt. Det kan være en blodprop i
hjernen eller problemer med øjets
blodforsyning.
5
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 6
MIGRÆNE
Forskellige typer aura
Hvis iltmanglen i hjernen omfatter områder udenfor synsbarken, kan auraen tage
andre former. Velkendt er, at det bliver vanskeligt at tale (specielt at finde ordene),
at man får prikkende fornemmelser i arm eller ben, eller at man i værste tilfælde
bliver lammet i en kort periode.
Som regel er de prikkende fornemmelser og lammelserne kun i den side, hvor der
også kommer hovedpine.
De mørke gardiner kan også opleves, hvis man har øjenmigræne, dvs. at blodkarrene i øjet trækker sig sammen. Har du øjenmigræne, forsvinder det blinde område i løbet af en times tid.
Hemiplegisk migræne
Hemiplegisk betyder halv (hemi) og lammelse (plegisk). Det er en fin beskrivelse
af symptomerne på denne type migræneanfald. Ud over aura med synsforstyrrelser, kommer der også lammelser, følelsesløshed eller svækkelse af musklerne i
den ene side af kroppen, eller det stikker og prikker, eller der kommer taleforstyrrelser.
6
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 7
MIGRÆNE
Denne type migræne er i høj grad arvelig, og de fleste der har den, har en eller
flere nære slægtninge, som også har hemiplegisk migræne.
Hemiplegisk migræne kan være så voldsom, at man besvimer.
Derfor forveksles hemiplegisk migræne ofte med epilepsi.
Har man hemiplegisk migræne, er det ofte tilfældet, at man også har basilaris
type migræne. Migræne hver dag eller næsten hver dag er også almindeligt, hvis
man har hemiplegisk migræne.
Der er mellem 50 og 100 familier i Danmark, hvor flere familiemedlemmer har
hemiplegisk migræne. Desuden er der op til 200 personer, som ikke har nære
slægtninge med denne sygdom.
Basilaris type migræne
Basilaris type migræne skyldes sammentrækning af et blodkar, som ligger i bunden
af hjernen. Det forsyner begge sider af hjernen, og symptomerne kommer derfor
i begge sider.
Det kan være svært at tale, man er svimmel, har tinnitus (susen for ørerne),
dobbeltsyn, aura, som er i begge sider af synsfeltet (ved næsen og ved øret),
svært ved at koordinere muskler, manglende opmærksomhed eller prikken og
summen i arme og ben på begge sider.
Denne type migræne rammer især yngre mennesker. Auraen kan være skræmmende fordi den er så voldsom og dobbeltsidig og kan vare en times tid. Derefter
kommer hovedpinen som i andre aura-migræner.
Hemiplegisk migræne og basilaris type migræne følges ofte ad.
7
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 8
MIGRÆNE
CADASIL
Har man aura, som varer mellem 30 og 60 minutter, med talebesvær og måske
ensidige lammelser, kan det skyldes en helt speciel type migræne, som kaldes
CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts
and Leucoencephalopathy).
Anfaldene skyldes, at små blodkar i hjernen tilstoppes, og når der ikke kommer
blod til et område i hjernen, forgår fedtskederne omkring nervecellerne, og de
kan derefter ikke fungere. Derfor er der en øget risiko for at udvikle demens i en
forholdsvis tidlig alder, hvis man har CADASIL.
CADASIL er arvelig, så måske er der andre i familien, der også har denne type
migræne. Sygdommen er, i modsætning til de andre typer migræne, fremadskridende, dvs. man får det ikke bedre med tiden.
Sygdommen er sjælden (ca. 80 kendte tilfælde i Danmark), og begynder oftest,
mens man er forholdsvis ung (i 30’erne).
Kronisk migræne
Kronisk migræne er defineret ved, at man har migræne mere end 15 dage om
måneden, og at dette ikke skyldes medicininduceret hovedpine (se under andre
typer hovedpine). Så en afgiftning er forudsætningen for at få denne diagnose.
Man kan kun få diagnosen kronisk migræne, hvis man IKKE har
medicininduceret hovedpine.
Kronisk migræne behandles med forebyggende medicin. Kronisk migræne kan
forsvinde med alderen, men det kan ikke forudses, hvornår migrænen aftager.
8
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 9
MIGRÆNE
Andre typer hovedpine,
som forveksles med migræne
Spændingshovedpine
Næsten alle har oplevet at have spændingshovedpine. Hovedpinen er mildere
end migrænens hovedpine, og den dunker ikke. Den opleves mere som et pres.
Spændingshovedpine forværres ikke ved fysisk aktivitet, og en rask tur kan ofte
bedre hovedpinen.
Spændingshovedpine følges normalt ikke af kvalme eller øget reaktion på lys, lyd
eller dufte.
Medicininduceret hovedpine
Hvis man tager smertestillende medicin mange dage om måneden, eller triptaner mere end ca. 10 dage om måneden i tre måneder eller mere, øges risikoen for
at udvikle medicininduceret hovedpine væsentligt. Det er især personer, som er
disponerede for at få migræneanfald, som udvikler denne type hovedpine. Andre
kan f.eks. tage smertestillende medicin mod gigt eller ondt i ryggen i årevis, uden
at få medicininduceret hovedpine.
Migræne
• Hovedpineanfald, som varer mellem 4
timer og 3 dage, hvis de ikke behandles
• Hovedpinen har mindst to af følgende
karakteristika:
- Ensidig
- Pulserende
- Moderat til svær smerte
- Smerterne forværres ved fysisk aktivitet
(f.eks. at gå eller gå på trapper)
• Mens der er hovedpine er der også
mindst en af følgende:
- Kvalme og/eller opkastninger
- Lys og lydfølsomhed
Spændingshovedpine
• Hovedpineanfald som varer mellem ½
time og 7 dage
• Hovedpinen har mindst to af følgende
karakteristika:
- Smerter i begge sider af hovedet
- Pressende eller strammende, men ikke
pulserende
- Mild til moderat smerte
- Smerterne forværres ikke af fysisk
aktivitet
• Desuden er der ikke kvalme eller
opkastninger, og der er ikke både lys og
lydfølsomhed.
9
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 10
MIGRÆNE
Medicininduceret hovedpine er hovedpine næsten hver dag og minder om
migræne, men kan også opleves som spændingshovedpine. Symptomerne kan
variere fra time til time.
Medicininduceret hovedpine behandles ved, at man ophører med at tage smertestillende medicin og/eller triptaner, og hovedpinen ændrer sig til klart adskilte
migræneanfald efter nogen tid. Har man kun taget triptaner, forsvinder den
medicininducerede hovedpine i løbet af en uges tid, har man taget smertestillende medicin (håndkøbs-) tager det normalt flere uger.
Diagnosen medicininduceret hovedpine kan kun stilles efter en
afgiftning.
Sinus-hovedpine
Bihulebetændelse kan være årsag til en hovedpinetype,
som kan minde meget om migræne. Smerterne sidder i
panden og dunker. Næsen behøver ikke at løbe, men hvis
der kommer væske ud, er det tykt og ofte grønligt. Denne
type hovedpine kan lindres ved behandling med antibiotika eller kortvarigt ved behandling med f.eks. eukalyptusolie eller pebermynteolie, som løsner og åbner luftvejene.
Samme symptomer kan man opleve, hvis man har ’kontaktpunkt-hovedpine’. Den
skyldes, at der er udvækster i næsen eller bihulerne, som trykker på slimhinderne.
Her er det muligt at reducere hovedpinen ved en mindre operation.
Endelig kan allergier, som giver meget slim i næsen, give sinus-hovedpine.
Behandling med antihistamin kan hjælpe.
Der er formentlig en del migrænikere, som også eller af og til har sinushovedpine.
Sinus-hovedpine omtales sjældent på dansk.
10
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 11
MIGRÆNE
Kortvarige hovedpiner
SUNCT
Der er sikkert mange, som oplever kortvarige smerter i den ene side af hovedet.
Men det er ikke noget, de taler om, for det hele varer kun nogle sekunder. Hvis de
kortvarige smerter følges af tårer fra øjet i samme side som smerterne, og der er
mange anfald hver dag, kan det være SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing).
Issylshovedpine
En anden form for kortvarige smerter i hovedet er issylshovedpinen. Man oplever
smerter, som kun varer få sekunder (omkring 3 sekunder er det almindeligste) og
føles, som navnet siger, som om man får en issyl stukket i øjet og videre ind i hjernen.
Hvis du har mere end enkelte af disse kortvarige smerte-anfald, bør du nævne
dem for lægen ved lejlighed.
Hortons hovedpine
Hortons hovedpine kaldes også klyngehovedpine eller
dræberhovedpinen. Anfaldene er voldsomt smertefulde, kortvarige (15 minutter til 3 timer), og kommer i
klynger, dvs. perioder med mange anfald, og andre
perioder helt uden anfald. Horton-patienter er rastløse, mens de har anfald, mens migrænepatienter
foretrækker at ligge helt stille.
Hypnisk hovedpine
Ældre migrænikere kan opleve, at de vågner
med noget, der ligner et mildt migræneanfald. Hovedpinen kan være ensidig
eller i begge sider, og den pulserer, og der kan være kvalme eller følsomhed for
lys og lyd. Hovedpinen forsvinder som regel af sig selv i løbet af en times tid,
måske hjulpet på vej af en kop kaffe.
11
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 12
MIGRÆNE
Migræne er arvelig
Over halvdelen af alle migrænikere har en nær slægtning, som også har migræne. Så det er tydeligt, at
migræne er arvelig. Men den ene af et par enæggede tvillinger kan lide af migræne, mens den
anden ikke har det. Så der er formentlig også
andre faktorer end generne, som afgør, om
vi får migræne.
Genetik
Der er en række genetiske egenskaber, som er lidt mere hyppige hos migrænikerne, end hos ikke-migrænikere. Men der er ikke et enkelt (eller et lille antal)
gener, som udelukkende findes hos migrænikere.
Kvinder, som har migræne specielt omkring menstruationen, har dog en række
gener, som afviger fra kvinder, som har migræne på andre tidspunkter af deres
cyklus. Det er formentlig et samspil mellem flere gener, som afgør, om man er disponeret til at få migræne, og hvilke triggere, som vil udløse anfaldene.
Enæggede tvillinger
Enæggede tvillinger er stort genetisk ens. Men selv med ens genetik er der små
forskelle i deres fysiologi. Muligvis kan eksterne påvirkninger, som f.eks. en influenza
eller et slag på hovedet afgøre om den ene tvilling udvikler tendens til at få
migræne.
Spontane tilfælde
Selvom migræne tydeligvis er arvelig, er der også migrænikere, som ikke kan
spore slægtninge, som har lidt af migræne. Man ved ikke, om der kan være en
samling af gener, som normalt ikke ville komme til udtryk, som af en eller anden
grund kommer til udtryk hos disse personer.
12
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 13
MIGRÆNE
Triggere
Der er mange triggere. Nogle vil hævde, at migrænikere har deres personlige triggere. Her omtales de hyppigste.
Hormoner
Kvinders østrogensvingninger har i mange år været mistænkt for at være årsag til
migræneanfald. 6 ud af 10 kvindelige migrænikere har flere anfald omkring menstruationen, end på andre tidspunkter, og 1 ud af 7 kvindelige migrænikere har
udelukkende migræne omkring menstruationen.
Det har i mange år været antagelsen, at det var et
brat fald i østrogenmængden i blodet, som
udløste migrænen. Faldet er dog ikke specielt
markant lige inden menstruationen, og andre
hormoner kan også bidrage til at udløse migrænen.
Desuden indeholder kvinders blod mere tyramin omkring menstruationen, så de
får øget tilbøjelighed til at få migræne af fødevarer, der indeholder tyramin.
P-piller og hormontilskud efter overgangsalderen kan udløse migræne eller
forværre migrænen. Andre kan være så heldige at opleve, at hormontilskuddet
kan hjælpe på migræneanfaldene. Man kan ikke forudsige, hvem der får mere, og
hvem der får mindre migræne af hormontilskud.
Graviditet
2 ud af 3 gravide migrænikere oplever, at de får færre anfald. Den sidste tredjedel
har uændret migræne, eller får flere anfald i graviditeten. Det er især kvinder, som
har migræne omkring menstruationen, som oplever forbedringen mens de er
gravide. Tal med lægen om hvilken medicin du kan tage, mens du er gravid.
13
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 14
MIGRÆNE
Fødevarer
Chokolade, rødvin og stærk ost er velkendte og ofte nævnte årsager til migræne.
Sammenhængen er ikke umiddelbart indlysende. Men alle tre fødevarer er fremstillet med bakteriers indvirken. Rigtig mange af vores andre daglige fødevarer er
også fremstillet ved hjælp af bakterier.
Bakterier, der giver migræne
En forrådning skyldes, at bakterier nedbryder proteiner, stivelse og fedt, og der
dannes bl.a. ildelugtende stoffer, som vi kender det fra skraldespanden.
Indeholder madvarerne aminosyrerne tyrosin og phenylalanin, kan nogle bakterier omdanne dem til tyramin og phenylethylamin – to stoffer, som virker karsammentrækkende. Når migrænikere, som reagerer på fødevarer, spiser fødevarer,
som indeholder de to stoffer, kommer der et migræneanfald i løbet af ca. 5-8
timer.
Andre migrænikere kan spise, hvad de har lyst til – uden at få migræne.
Sandsynligvis nedbryder fødevaremigrænikerne ikke tyramin og phenyletylamin
lige så hurtigt som andre. Derfor får de to stoffer mulighed for at trække blodkar i
hjernen sammen, og migræneanfaldet er under udvikling.
Hvilke fødevarer giver ikke migræne?
Hovedreglen er, at migrænikere, som får migræne af noget, de spiser, kan undgå
migræne ved at holde sig til friske rene råvarer. Men i nutidens samfund er der
mange faldgruber. Varer, som virker friske, kan være konserverede, eller kan være
fremstillet ved hjælp af bakterier.
Hvis du vil være helt sikker på ikke at få migræne af det, du spiser, er her en liste
over fødevarer, som IKKE giver migræne. Der er mange muligheder for at lave
lækker og sund mad uden at få migræne.
14
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 15
MIGRÆNE
Migrænefri diæt
Diæten bør holdes i en periode, hvor du ikke får migræne af andre faktorer, som
f.eks. menstruation eller store ændringer i dit liv.
Morgenmad
•
•
•
•
•
•
Havregryn
Mælk
Sukker
Salt
Skrællet frisk frugt uden brune stødpletter
Te (engelsk type, f.eks. English Breakfast, men ikke frugt-te
eller helsekost-te)
Frokost
•
•
•
•
•
•
•
Knækbrød og gærbrød, som ikke er langtidshævet
Smør
Agurk uden skræl
Æg (friske, ikke de pasteuriserede)
Skrællet æble
Mild ost (maks. mellemlagret)
Honning
Aftensmad
•
•
•
•
•
•
•
•
Kogte kartofler
Kogte ris
Pasta (gule)
Olivenolie
Kylling (frisk eller frossen)
Kalkun (frisk eller frossen)
Gulerødder og andre rodgrønstsager, skrællede
Krydderier, f.eks. kanel, ingefær, peber, laurbærblade
15
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 16
MIGRÆNE
Der er mange flere fødevarer, som findes
i forskellige udgaver, hvor nogle kan give
migræne, mens andre ikke gør det. Her
er kun nævnt fødevarer, som, du kan
stole på, er sikre.
Det er ikke nok at udelukke enkelte fødevarer, f.eks. rødvin, hvis du (også) får
migræne af chokolade eller stærk ost.
Hvis du oplever, at migrænen aftager eller helt forsvinder efter en uges tid med
denne diæt, kan du introducere kendte migrænetriggere.
Tyramin er den hyppigste fødevaretrigger. Der er rigeligt med tyramin i suppeterninger (smagsforstærkeren E621) eller i stærk ost.
Hvis du får migræne, når du introducerer tyramin, er det sandsynligt, at du også
vil få migræne, hvis du spiser andre fødevarer, der indeholder tyramin.
Efter endnu et par dage eller mere på den helt sikre diæt, kan du så introducere
phenylethylamin. Der er rigeligt af det i sødemidlet aspartam (E951). Drik f.eks. en
sukkerfri sodavand eller tag et stykke sukkerfrit tyggegumme med aspartam.
Giver det migræne i løbet af nogle timer, er det sandsynligt, at du også vil reagere
på andre fødevarer med phenylethylamin.
Man kan få migræne af tyramin - eller af phenylethylamin - eller af dem begge to.
Har du migræne også efter en uges tid på den sikre diæt, har du nok ikke fødevaremigræne – og kan spise lige, hvad du har lyst til.
Hvis du har allergi, kan du formentlig også udløse migræneanfald, hvis du udsætter
dig selv for det, du er allergisk overfor. Der er mange typer allergi, og du må selv
udelukke de fødevarer, du er allergisk overfor.
16
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 17
MIGRÆNE
Faldgruber
Tyramin
• Lagret ost, både skæreost og bløde oste (især hvis den er lavet af
ikke-pasteuriseret mælk)
• Frugt og grøntsager, der ikke er helt friske (har fået brune pletter
eller er blevet bløde).
• Visse appelsin-typer (især saftige klementiner med løs skal)
• Det tredje krydderi (smagsforstærker, E621)
• Brød bagt af surdej (f.eks. rugbrød og sigtebrød)
• Sojaprodukter
- tofu
- sojamælk
- sojasauce
• Fisk fra varme have
- f.eks. tun på dåse
- makrel
• Fisk, som ikke er helt frisk
• Kød, som er modnet (f.eks. oksekød og vildt)
• Øl
• Vin
• Spirituosa
• Spegepølse/salami, som er fremstillet på traditionel vis (lufttørret)
• Lever
• Chokolade (kakaofedt)
• Røgede madvarer
- skinke
- bacon
- røget fisk
Phenylethylamin
• Aspartam (sødemiddel, kaldes også Nutrasweet, E951)
• Citronsyre (E330)
Der er desuden ofte phenylethylamin i de samme fødevarer, som indeholder tyramin.
17
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 18
MIGRÆNE
Frugt og grønt
Skræl al frugt og grønt, som du ikke er sikker på, er økologisk eller
dyrket i din egen have uden sprøjtemidler. Sprøjtemiddelrester kan give
migræne, og de sidder især på overfladen af frugt og grønt. Det er ikke
nok at vaske, for tyramin og phenylethylamin er fedtopløselige, og
følger med vokslaget på overfladen af f.eks. æbler eller peberfrugter.
Skær altid de brune pletter væk fra frugt
og grønt. Den brune farve viser,
at bakterier har været på spil.
Industrifremstillet mad
Som hovedregel er der en væsentlig risiko for at få migræne af
fødevarer, som er tilberedt industrielt. Det kan være alt fra margarine,
marmelade, eller juice til frosne middagsretter.
Undtagelser – lidt godt til ganen
Vin
Hvis du gerne vil deltage i et festligt lag, kan du prøve hvide vine fra de nye vinlande (Californien, Sydamerika, Sydafrika, Australien eller New Zealand). De fleste
vine fra disse lande er fremstillet meget industrielt og på en måde, som begrænser bakteriernes adgang.
De mere traditionelle vinproducenter lader ofte druerne stå nogen tid, inden de
presses. Det giver den karakteristiske smag fra vingården og lader bakterier få
mulighed for at danne tyramin og phenylethylamin.
18
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 19
MIGRÆNE
Spiritus
Ren alkohol i moderate mængder giver sjældent migræneanfald. Derfor er rom
(uden ekstra smag) og vodka (også uden tilsat smag) en mulighed for migrænikere.
De kan begge blandes med f.eks. friskpresset frugtsaft eller te og give en fin
drink.
Kaffe
Der er mange historier om, at kaffe udløser migræne, især når man holder op
med at drikke den. Mellemristet kaffe ristes som regel ved så høje temperaturer,
at både tyramin og phenylethylamin damper af (ca. 230ºC). Men pulverkaffe laves
af kaffebønner, som ikke er ristet ved så høje temperaturer og kan være migrænefremkaldende. Også lyst ristede bønner kan give kaffe, som er migrænefremkaldende.
Ost
Dansk ost er fremstillet af pasteuriseret mælk og med bakteriestammer, som
generelt er valgt, så de ikke fremkalder migræne. Så milde danske oste er stort set
sikre. Oste, som er ’kittede’, dvs. de er dyppet i en bakterie-opløsning, inden de
har fået vokslaget på, kan dog have et højt indhold af tyramin og phenylethylamin i de yderste cm. Kittede oste kendes på, at de bliver let slimede på overfladen
(under voksen) hvis de ligger lidt for længe i køleskabet.
Landoste behøver ikke at være fremstillet af pasteuriseret mælk, og det giver bakterierne mulighed for at danne tyramin og/eller phenylethylamin.
Chokolade
Både tyramin og phenylethylamin følger med kakaofedtet, når det udvindes fra
kakaobønnerne. Affedtet kakaopulver indeholder kun små mængder kakaofedt
og kan eventuelt være et alternativ til chokolade. Også carob (som smager næsten som chokolade) kan spises som alternativ til chokolade.
19
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 20
MIGRÆNE
Andre triggere
Dehydrering
Migrænikere bør drikke rigeligt med vand. Dehydrering kan skyldes varme, motion,
eller at man glemmer at drikke. Drik gerne 1½ l vand hver dag og mere, hvis det
er meget varmt, eller du dyrker sport.
Stress
Stress er nok den trigger, der er mest omtalt. Mange oplever, at de får migræne,
når de er stressede, eller lige har været det. Men der er ikke mange undersøgelser,
som har fremprovokeret migræne ved at stresse forsøgspersoner.
Derimod er der en del undersøgelser som viser, at livsstilsændringer, som bl.a.
omfatter biofeedback, motion, sund kost og viden om migræne, kan reducere
antallet af migrænedage og migrænens intensitet.
Vejr
I nogle lande har man vejrudsigter, som bl.a. advarer om større risiko for migræneanfald pga. vejrskift. Sammenhængen mellem vejrtyper og migræne er dog så
usikker, at vi her i landet ikke har denne type varsler.
Kulde
Kold luft i næsen kan udløse migræneanfald. Migrænen kan undgås, ved at man
trækker vejret gennem munden, når det er koldt (frost
eller nær ved frost).
En anden form for kuldepåvirkning kommer fra
at spise is. Kulde i ganen kan udløse en helt
særlig form for hovedpine eller migræne.
Her er løsningen den samme som ovenfor – at undgå kuldepåvirkningen ved
20
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 21
MIGRÆNE
f.eks. at spise is i små mundfulde, som varmes op, inden
de når ganen.
Anstrengelse
Motion i rimelige mængder nedsætter migrænesmerterne, fordi kroppens eget smerteberedskab (endorfinerne) styrkes af motionen. Men kraftige anstrengelser,
som f.eks. sex eller sport, som giver iltmangel i musklerne, kan også fremkalde migræneanfald.
Man må prøve sig frem for at finde sin personlige
grænse for hvilke fysiske anstrengelser, man kan klare
uden at få et migræneanfald bagefter.
Søvn
Mangel på søvn kan give migræne. Derfor lever mange
migrænikere et regelmæssigt liv med faste sengetider.
Flimmer, larm og dufte
Mange indtryk, og måske specielt de dufte, som følger med, når mange mennesker er samlet, kan udløse migræneanfald. Migrænikere undgår derfor ofte steder
med mange mennesker og ståhej. Flimrende lys og larm kan også udløseanfald.
Medicin
Tager man smertestillende medicin eller triptaner mange dage hver måned, kan
brugen af disse typer medicin udløse medicininduceret hovedpine, som minder
om migræne. Hjertemedicinen nitroglycerin kan også udløse migræneanfald.
21
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 22
MIGRÆNE
Sammenhæng med andre
sygdomme
Migræne kommer ikke altid alene. Der er flere migrænikere end forventet, som
også har en række andre sygdomme.
Overvægt
Både mænd og kvinder under ca. 50 år med et BMI (Body Mass Index) på over 30
har 50% større risiko for at have migræne end jævnaldrende normalvægtige.
Hvis man reducerer BMI til normalområdet (18-25), er der en god chance for også
at slippe for migrænen eller at nedsætte dens gener.
Depression
Hvis man har mange dage med migræne, mister man
mange timer med aktivitet. Ofte får jobbet første prioritet, familien kommer dernæst, og personlig tid forsvinder mere eller mindre. Hvis lægen har mistanke om, at
man har en depression, får man et skema med nogle
spørgsmål. De handler i høj grad om, man har overskud
til aktiviteter som hobbyer, sex eller at interessere sig for
andre, og om man sover godt om natten. Hvis migrænen stjæler mange timer, kommer man let til at svare,
som om man har en depression.
Snak derfor grundigt med lægen om behandling af migrænen, inden du accepterer
behandling af en eventuel depression.
Hjerte-kar-sygdomme
Migrænikere har som gennemsnit lidt forøget tendens til at have højere indhold
af kolesterol i blodet end landsgennemsnittet. Det giver også en lidt forøget
tendens til at få blodpropper og kredsløbssygdomme.
22
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 23
MIGRÆNE
Det er dog især migrænikere med aura, som vejer tungt i denne statistik. Sammenlignet med den samlede befolkning har migrænikere med aura den dobbelte
risiko for blodpropper. Hvis en aura-migræniker desuden ryger og tager p-piller
14-dobles risikoen.
Motion og vægttab er gode måder at få det bedre på,
selvom man har migræne.
Huller i hjernen
Når vi får et migræneanfald, nedsættes blodtilstrømningen til hjernen. Det giver i
årenes løb tendens til, at der udvikles områder med huller i den hvide substans,
fordi nervecellerne dør af iltmanglen.
Heldigvis er det muligt for hjernen at kompensere for de manglende forbindelser,
og ældre migrænikere, som har flere huller i den hvide substans end andre ældre,
er lige så gode til at løse opgaver og holder sig åndsfriske i lige så høj grad som
andre.
Allergi
Har man en allergisk reaktion, er risikoen for også at have migræne lidt forøget.
Formentlig kan de allergiske reaktioner udløse migræneanfald, f.eks. hvis næsen
er forstoppet, eller fordi der frigives histamin i tarmsystemet. En fornuftig behandling af allergien kan være med til at reducere antallet af migrænedage.
23
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 24
MIGRÆNE
Livskvalitet
Migrænikeres livskvalitet er i gennemsnit betydeligt ringere end ikke-migrænikeres.
De mange afbræk i dagligdagen på grund af migræneanfald er måske den vigtigste
faktor, skarpt fulgt af smerterne.
Man kan selv gøre lidt til, at livskvaliteten bliver en anelse bedre.
Motion
Motion i rimelige mængder bygger kroppens eget smerte-beredskab op. Når
man rører sig (også selvom det bare er en spadseretur), dannes der endorfiner i
kroppen. De har den egenskab, at de mindsker vores opfattelse af smerter og
ubehag, og samtidig øger de vores stress-tærskel, dvs. vi bliver mere robuste
overfor livets uundgåelige stressende oplevelser.
Det er vigtigt, at man vælger en type motion, som passer til alder og fysisk
formåen. Hjernerystelser kan forværre en eventuel tendens til at få migræne, så
vælg helst en motionsform, hvor risikoen for at slå hovedet er lille.
Ekstrem anstrengelse kan også udløse migræneanfald. Heldigvis er der rigtigt
mange muligheder for at dyrke motion uden at presse sig selv til det yderste, og
hvor risikoen for hjernerystelse er lille.
24
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 25
MIGRÆNE
Optimisme
Det er så let at anbefale et lyst sind og en positiv livsholdning. Men begge dele er
væsentlige elementer i en god livskvalitet. Man kan, i nogen grad, øve sig i at
tænke positivt og at se fordelene selv i problemfyldte situationer.
Regelmæssighed
Mange migrænikere fortæller, at de har det bedre, når de lever et regelmæssigt
liv, sover og spiser på samme tidspunkter hver dag og undgår stressede situationer.
Hvis det er en hjælp for dig, kan du arbejde på at tilrettelægge dine gøremål, så
det passer dig bedst. Få gerne familien med på projektet. Du har brug for deres
støtte.
Find den bedste medicin til dig
Selvom man kan gøre meget for at øge sin livskvalitet ved at ændre sine vaner og
rutiner, kan medicin være vejen til et bedre liv for mange. Der er mange muligheder
for medicinsk behandling af migræne.
Tal med lægen om at prøve forskellige triptaner eller
eksperimenter med forskellige typer håndkøbsmedicin.
Har du mange dage med migræne hver måned, er der også mulighed for forebyggende medicin. Desværre er der også en del bivirkninger ved de typer medicin,
migrænikere tilbydes som forebyggende.
25
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 26
MIGRÆNE
Vejen gennem behandlingssystemet
Migræne er en sygdom, som påvirker dit liv på mange måder. Har du mistanke
om, at du har migræne, er det en god idé at besøge lægen. Her får du råd om,
hvilken medicin du kan få. Desværre er det langt fra alle migrænikere, som oplever,
at deres migræne kan ’klares’ med håndkøbsmedicin eller triptaner.
Neurologen (speciallægen, som er ekspert i bl.a. hovedpine, migræne, demens og
mange andre neurologiske sygdomme) kan måske hjælpe med andre tilbud end
den praktiserende læge.
Hvis du stadig ikke synes, du har et acceptabelt liv med din migræne, vil du blive
henvist til en specialiseret afdeling på et hospital i din region. Her har de en
række muligheder, som neurologen ikke har.
Praktiserende læge
Neurolog
Basisafdeling
Højt specialiseret afdeling
Hvis regionens hospital også giver op, kan du blive henvist til en højt specialiseret
afdeling. Der er to, en i Århus og en i Glostrup.
Hvis al behandling er virkningsløs
Desværre er der en gruppe migrænikere, som efter hele turen gennem behandlingssystemet, og når alle behandlingsmuligheder er udtømte, stadig har migræne
næsten hver dag. De kan søge fleksjob eller førtidspension. Det er ikke let at få
hverken fleksjob eller førtidspension.
26
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 27
MIGRÆNE
Kort sagt
Migræne begynder, når blodkar i hjernen trækker sig sammen. Det giver nogle
migrænikere aura (synsforstyrrelser). Derefter udvider blodkarrene sig og trykker
på hjernehinden, og vi får dunkende hovedpine.
Migræne uden aura er det almindeligste. Nogle migrænikere får synsforstyrrelser
(aura) i ca. ½ time inden hovedpinen begynder. Der er mange forskellige typer
migræne, og de fleste er ufarlige, dvs. vi får ikke varige mén.
Migræne er arvelig. Du har nok en eller flere nære slægtninge, som også har
migræne. Men der er også migrænikere, som ikke har slægtninge med migræne.
Migræne rammer især kvinder. De hormonale svingninger udløser mange migræneanfald. Derfor oplever nogle kvinder (men ikke alle), at migrænen reduceres eller
forsvinder efter overgangsalderen.
Nogle migrænikere kan identificere det, der udløser migræneanfaldene. Hvis du
fører en omhyggelig dagbog med notater om aktiviteter, kost, og andet, du mistænker for at fremkalde anfaldene, kan du måske finde dine personlige triggere.
Migræne følges i nogen grad med andre sygdomme. Migrænikere har lidt øget
tendens til hjerte-karsygdomme. Er man stærkt overvægtig, kan et vægttab reducere migrænen. Motion i rimelige mængder er godt både for vægten og hjertet,
og hjælper kroppen til at danne endorfiner, som mindsker smerte-oplevelsen.
Skriv migrænedagbog - lev sundt - dyrk motion!
27
migraene_sidste_kopi_NY_Layout 1 11/23/12 10:14 AM Page 28
Denne folder er udarbejdet af Migrænikerforbundet.
Migrænikerforbundet er en uafhængig patientforening, som varetager migrænikernes sag i dialog med læger, politikere og andre beslutningstagere.
Og det er kun dig, som kan finde ud af, om du har særlige triggere, som udløser
dine migræneanfald. En omhyggelig dagbog over dine aktiviteter og hvad du
spiser, kan hjælpe dig godt på vej.
Bliv medlem af Migrænikerforbundet!
Migrænikerforbundet afholder foredrag, udgiver MigræneNyt med de nyeste forskningsresultater om migræne, og varetager migrænikernes sag i dialog med læger, politikere og
andre beslutningstagere.
Migrænikerforbundet
Postboks 115, 2610 Rødovre
www.migraeniker.dk
tlf. 70220131
[email protected]
Layout: Egestal Illustration, 2012
Det er dig, der skal leve med din migræne. Det er også dig, som skal tage initiativ til
at tale med din læge, eller til at komme videre i behandlingssystemet.