Bodssalmer

Tirsdag 31. marts kl. 19.30
Garnisonskirken
Onsdag 1. april kl. 19.30
Roskilde Domkirke
Bodssalmer
Dirigent: Marcus Creed
DR VokalEnsemblet
PRO
Torsdagskoncert
Bodssalmer
Introduktion
Program
Koncerthuset 2008/09
Tirsdag 31. marts kl. 19.30
Garnisonskirken
Onsdag 1. april kl. 19.30
Roskilde Domkirke
Francis Poulenc (1899-1963)
Quatre motets pour un temps de pénitence (1938-39)
Dirigent: Marcus Creed
Carlo Gesualdo (1566-1613)
Responsorier til påskedagene
DR VokalEnsemblet
Koncerten sendes direkte på P2
31. marts
Francis Poulenc
Timor et tremor
Carlo Gesualdo
Vinea mea electa
Francis Poulenc
Vinea mea electa
Carlo Gesualdo
Tenebrae factae sunt
Francis Poulenc
Tenebrae factae sunt
Carlo Gesualdo
Tristis est anima mea
Francis Poulenc
Tristis est anima mea
Sopransolo: Malene Nordtorp
Bernhard Lewkovitch (f. 1927)
Improperia (1961)
James MacMillan (f. 1959)
Tenebrae Responsories (2006)
Sopransolo: Klaudia Kidon
Ensemblechef: Kim Bohr
Kunstnerisk leder: Else Torp
Producent og producer:
Ivar Munk
Regissør: Peter Tönshoff
Lydteknik: Mikkel Nymand
Redaktion: Christina Brøndsted
Korrektur: Magna Blanke
Design: E-types A/S
Tryk: Trykportalen Cph
2
Bodssalmer
Bodssalmer
Af Christian Hildebrandt
Tenebrae er betegnelsen for en række gudstjenester, som
afslutter bodstiden og i påskeugens sidste dage går forud for selve
påskedag. Med langfredags passionshistorie som højdepunkt
omhandler teksterne til tenebrae-gudstjenesterne alle de centrale
elementer i kristendommen som synd, offer, bod, anger og
tilgivelse. Under ét kaldes det 'pønitense', som er et gammelt
ord for den særlige, kirkelige bod; “udsoning af synd og brøde”,
som Ordbog Over Det Danske Sprog beskriver det. Traditionen
foreskriver en særlig form for disse gudstjenester, hvor liturgiske
læsninger, bønner og sang fremføres skiftevis. Musikken spiller
dermed en særlig fremtrædende rolle, og foruden selve passionshistoriens evangeliske tekster er udvalgte dele af Salmernes Bog
blevet fast indhold i skærtorsdag, langfredag og påskelørdags
liturgiske sang. Under ét kaldes de Tenebrae-responsorier, med
henvisning til deres rolle som musikalske svar på præstens
læsninger. En række af disse responsorier har slået dybe rødder i
form af nogle af kirkemusikkens mest bevægende mesterværker.
De stærke følelser og store kontraster, som teksterne udtrykker,
har givet klangbund til dybt personlige værker, som i flere tilfælde
knytter sig uløseligt til komponisternes eget liv.
Francis Poulenc (1899-1963) var i sin ungdom religiøst uafklaret
og frigjorde sig fra sit katolske ophav. Men i 1937 genfandt han
troen og konfirmerede den efterfølgende med en række latinske
korværker, hvoraf Quatre motets pour un temps de pénitence
(1938-1939) (Fire motetter til bodstiden) er blandt de første.
Tekstmæssigt bygger de på passionshistorien, bortset fra den første, Timor et tremor (frygt og angst), som er sammensat af forskellige davidssalmer med udgangspunkt i Salme 54, vers 6 (Salme
55 i den danske oversættelse). Antagelig har Poulenc fundet sit
forbillede til denne sammenstilling hos den berømte
renæssancekomponist Orlando di Lasso, som også komponerede
en række motetter til bodstiden, heriblandt en Timor et tremor
med præcis samme tekstgrundlag som Poulencs. Ud over teksten
har Poulenc og Lassos satser begge en formmæssig todeling og
visse motiviske ligheder. Stilistisk er Poulenc dog helt i sin egen
verden med en karakterisk syleskarp præcision i de harmoniske
facetter og melodiske konturer. Overalt er teksten helt fremme i
Bodssalmer
billedet med nærmest deklamatorisk tydelighed, både i den første
og de tre næste satser. Karaktermæssigt er de alligevel meget
forskellige og danner en firarmet form, som kan lignes med et
kors, der udstikker hver sit aspekt af passionen.
Anden sats, Vinea mea electa, står i kontrast til forgængeren med
en blidt strømmende eftergivenhed, som illustrerer den sidste
nadver, men som dog ender i en bitter fremhævelse af Barrabas,
morderen som blev benådet i stedet for Jesus.
Tredje sats, Tenebrae factae sunt, udmaler herpå formørkelsen
og døden på korset i et dystert, uforsonligt, nærmest hidsigt
tonesprog, som viser Poulencs formidable evne til at skabe et musikalsk psykologisk portræt. Tredje og fjerde sats, som i virkeligheden er værkets tidligst komponerede, er langt rigere udtryksmæssigt end de to første, og de er også teknisk betydeligt vanskeligere.
Med fjerde sats, Tristis est anima mea, når værket sin kulmination
og sit dramatiske højdepunkt. Satsen begynder med en lyrisk
sopransolo, som afløses af en kraftig stigning i koret og et
fængende rytmisk motiv over for en langstrakt elegisk bue, som
udspænder kontrasten mellem de flygtende disciple og Jesus,
alene med sin tunge skæbne.
Fra Poulenc springer vi over 300 år tilbage til den ejendommelige
komponist Carlo Gesualdo da Venosa (1566-1613), hvis Tenebrae
responsorier (1611) i lighed med Lassos står som et monument for
hele genrens tilblivelse. Gesualdo er berømt dels for sin ekstremt
tonalt frigjorte madrigalstil, dels for mordet på sin kone og hendes
elsker – taget på fersk gerning. Begge dele var medvirkende til at
gøre Gesualdo til enspænder, både kunstnerisk og menneskeligt,
idet han som adelig ikke kunne straffes for mordet, men måtte
barrikadere sig i sit slot for at undgå hævn fra sine ofres
pårørende. Gesualdos responsorier er i deres udtryksfulde og
ordmalende stil mere madrigaler, end de er motetter i renæssancemæssig forstand. Netop teksternes personlige og smertefyldte
indhold bliver et stærkt argument for dette stilskred.
Gesualdos ekstreme ordmaleri og i forhold til sin tid næsten
uforståelige tonale frihed fik stor betydning for flere komponister
i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Mest
berømt er nok Stravinskijs genskrivning en række af Gesualdos
satser, og hermed går den røde tråd til den næste komponist, som
er danske Bernhard Lewkovitch (f. 1927), hvis inspirationskilder
foruden hele den katolske musiktradition tæller Stravinskij og
renæssancens polyfoni. Men Lewkovitchs værker er dog først
Bodssalmer
og fremmest udsprunget af et livslangt åndeligt kald, som han
selv sammenligner med en pilgrimsrejse. Den har ført ham fra
en desperat barndom til et dedikeret liv som troende og intens
komponist af en lang række kirkelige værker, hvor højdepunktet i
kompleksitet og udtrykskraft er det særegne Improperia fra 1961.
Værket bygger på langfredagsliturgiens smerteligste passager,
nemlig Jesu bebrejdelser af menneskenes venden ham ryggen.
Ligesom i Poulencs Tristis sker dette med dramatisk patos, men
Lewkovitch benytter sig af en blanding af stærkt modernistiske
teknikker, idet koret skiftevis bruger munkeagtig recitation og
intonationer, en polyfont struktureret deklamatorisk tale, og
pludselige indskud af kompleks tolvtonesats. Nogle afsnit er
delvis improviserede, mens andre er ekstremt detaljeret noteret.
Lewkovitch komponerede sit Improperia til brug i den katolske
langfredagshøjmesse, men værkets ekstreme modernisme ligger
langt fra forenelighed med den traditionelle gudstjenestestil.
Til gengæld er det et unikt og usædvanligt hovedværk i dansk
korlitteratur.
James MacMillans (f. 1959) Tenebrae Responsories (2006) er
programmets nyeste skud på traditionen for bodsmusik, og de tre
satser, som tekstmæssigt udfolder samme univers som de tidligere
værker, er et veloplagt og fængslende eksempel på nutidens
generobring af hele paletten af musikalske parametre som
folkloristisk melodik, romantisk farvet harmonik og tætte clusterklange, alt sammen vævet ind i en allestedsnærværende organisk
idiomatik, som får koret til at klinge af sang og atter sang.
Det er musik, som fornemt viser det seneste halve århundredes
intense udvikling af a cappella-korsangen til en højt specialiseret
genre, der bevæger sig uhindret på tværs af de traditionelle skel
mellem elitær og folkelig musik. Alle de nye og ofte avancerede
udtryksmidler bliver i MacMillans umiddelbart kommunikerende
korsatser til stærkt engagerende elementer, som gør musikken til
et levende landskab for de stærke påskefortælinger.
Bodssalmer
DR VokalEnsemblet
Kor
DR VokalEnsemblet
DR VokalEnsemblet består af 18 professionelle fuldtidssangere, der
siden debuten i 2007 har taget livtag med alt fra tidlig musik og barok
til romantiske værker og krævende ny musik. Hver og en er sangerne
erfarne solister, der bringer udtryk og liv ind i musikken. Derfor står
værker, der kræver stærke individuelle præstationer, højt på listen
hos ensemblet, for det handler om personligt engagement og
præcision, hvad enten det er moderne værker som Messiaens Cinq
Rechants for 12 solostemmer eller Monteverdis Mariavesper der
opføres. Flere nulevende komponister har skrevet specielt til DR
VokalEnsemblet, fx Sven-David Samdström, Peter Bruun og Sunleif
Rasmussen.
Ensemblet har en mindre, men udsøgt diskografi, som i 2012 har
indbragt bl.a. en tysk ECHO Preis for Bedste innovative kor-cd og
en nominering til både en amerikansk Grammy og den engelske
Grammophone Award.
Sangerliste
Sopran: Alt:
Nina Bols Lundgreen
Rikke Lender
Christine Nonbo Andersen
Hanna-Maria Strand
Malene Nordtorp
Linnéa Lomholt
Klaudia Kidon
Tobias Nilsson
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Tenor:Bas:
Poul Emborg
Torsten Nielsen
Emil Lykke
Hans-Henrik Raaholt
Adam RiisDaniel Åberg
Lars Pedersen
Johan Karlström
Palle Skovlund
Rasmus Kure Thomsen
Bodssalmer
Dirigent
Dirigent
Marcus Creed
Siden sæsonstart i 2014 har DR VokalEnsemblets chefdirigent
været Marcus Creed – en dirigent, der tilhører den absolutte
verdenselite. Marcus Creed er født i Eastbourne, Sussex, og
begyndte studietiden ved det navnkundige King's College. Herpå
fulgte Oxford og Guildhall School i London. Efter dirigent-eksamen flyttede Creed i 1976 til Tyskland, først som korinstruktør
ved Berlins operakor og siden bl.a. som kunstnerisk leder af RIAS
Kammerkor med hvem han har udgivet en række internationalt
lovpriste cd'er. Siden 1998 har Creed været professor i
direktion ved Hochschule für Musik i Köln, og siden 2003 har
han haft ledelsen af SWR Vokalensemble Stuttgart.
Tiltrædelseskoncerten i oktober 2014 med et rent Messiaenprogram tegnede startskuddet på en række koncerter, hvor
Marcus Creed og DR VokalEnsemblet dykker ned i nye nicher af
den europæiske kormusik. Og anmelderne var enige i, at det var
starten på et lykkeligt samarbejde:
Erfarne Marcus Creed lignede en mand med ambitioner og evner
til at løfte DR VokalEnsemblet yderligere, til et europæisk specialkor i topklasse der kan håndtere både udfordrende værker og få
publikum i tale med selv meget fremmedartet stof.
Creeds energiske engagement skal nok vise sig at blive et smukt
makkerskab til DR VokalEnsemblets meget præcise tilgang til
stoffet – og give meget mere sanseligt nærvær de kommende år.
- Politiken, oktober 2014
Han har gjort det i både Berlin og Stuttgart: overtaget et kor i
klodeklasse og sat det i endnu bedre stand. Kan britiskfødte
Marcus Creed gøre det samme ved DR VokalEnsemblet? Har det
danske elitekor fået en chefdirigent, der matcher de 18 sangere?
Mandens tiltrædelseskoncert på Det Kongelige Bibliotek tirsdag
aften tyder på et rungende og avantgardistisk ja.
- Berlingske Tidende, oktober 2014
NÆSTE KONCERT
DR VokalEnsemblets Sommerkoncerter
Torsdag 6. august 2015 kl. 19.30
Koncertsalen i Tivoli
(Gratis med adgang til Tivoli)
Dirigent: Flemming Windekilde
Der er også koncerter i Aarhus, Kolding, Skagen og på Fanø
Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk
En cd med musik af Messiaen sunget af DR VokalEnsemblet er
netop udkommet. Den indeholder hans 3 værker for mindre kor,
dirigeret af Marcus Creed..
Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk