Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen forår 2016 A

Ansøgning om optagelse på Meritlæreruddannelsen forår 2016
Ansøgningen skal være uddannelsesstedet i hænde senest den 1.12.15.
Uddannelsessted
Roskilde,
dagsundervisning
Sæt x ved
ønsket uddannelsessted
Undervisningen vil finde sted
på nedenstående adresse
Ansøgningen sendes til
Læreruddannelsen Roskilde,
Trekroner Forskerpark 4, 4000
Roskilde
Susanne Esmer
[email protected]
Roskilde
E-læring weekendindkald
Læreruddannelsen Roskilde,
Trekroner Forskerpark 4, 4000
Roskilde
Vordingborg,
dagsundervisning
Læreruddannelsen
Vordingborg, Kuskevej 1 B,
4760 Vordingborg
Spørgsmål i forbindelse med
ansøgningen og uddannelsen i
øvrigt rettes til
Uddannelseskoordinator
Susanne Esmer – [email protected]
Susanne Esmer
[email protected]
Spørgsmål i forbindelse med
ansøgningen og uddannelsen i
øvrigt rettes til
Uddannelseskoordinator
Susanne Esmer – [email protected]
A. PERSONLIGE OPLYSNINGER
Fornavn
Efternavn
Adresse
By
Cpr
Mail
Tlf. privat
Tlf. arbejde
1
B. UDDANNELSESBAGGRUND
Adgangsgivende uddannelse – vedlæg dokumentation
Kandidat/bachelor :
Erhvervsuddannelse :
Adgangsgivende eksamen til undervisningsfag – vedlæg dokumentation
HF, STX, HHX, HTX :
Andet, evt. enkeltfag:
C. VALG AF FAG
Sæt X ud for det sted og det undervisningsfag du ønsker at læse i studieåret forår 2016
Du skal være opmærksom på, at et undervisningsfag kun oprettes, hvis et tilstrækkeligt antal studerende
ønsker at læse det valgte linjefag. Hvis det undervisningsfag du ønsker at læse ikke bliver oprettet, vil du
få besked om at lave et omvalg.
Undervisningsfag forår 16
Studiestart 1.2.2016
Dansk- yngste
Dansk-ældste
Matematik-yngste
Matematik-ældste
Svømmelæreruddannelsen
PL modulet:
Specialpædagogik
PL modulet:
Almen undervisningskompetence
PL modulet:
Undervisning af tosprogede
*Roskilde - dag
**Roskilde E-læring
*Vordingborg - dag
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
Kan ikke vælges
* Vær opmærksom på at et undervisningsfag er placeret på to undervisningsdage i et formiddagsmodul og
et eftermiddagsmodul.
** Vær opmærksom på at E-læring kan have undervisning fredag eftermiddag eller lørdag.
.
2
D. MERIT FOR FAG
Angiv hvilke undervisningsfag du søger merit/fritagelse for og vedlæg dokumentation:
Angiv hvilke PG-fag du søger merit/fritagelse for og vedlæg dokumentation:
E. Ønsker til undervisningsfag og rækkefølge:
Fx 1.dansk ældste 2. historie 3. samfundsfag (på dette skema vælger du kun første fag)
1…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………..
Hvis du har truffet aftale eller forventer at træffe aftale med Jobcenter om betaling, bedes du
anføre det her:
Aktiveringsmyndighed: ……………………………………………………………………………………….
Kontaktperson:………………………………………………………………………………………..............
Andre - f.eks. arbejdsgiver: ………………………………………………………………………………….
Ean nr.: ………………………………………………………………………………………………………………..
Dato: …………………………...
Underskrift ………………………………………………………………
En skriftlig begrundelse og dokumentation (i kopi) skal vedlægges.
Når du er optaget, vil der sammen med dig blive udarbejdet en uddannelsesplan for dit studie.
3