deltagerlisten her - Partnerskabet for brint og

Partnerskabets årsdag 2015 – deltagerliste
Navn
Virksomhed
Mailadresse
Aja Brodal
Energinet.dk
[email protected]
Aksel Mortensgaard
Allan L. L. Buus
Partnerskabet for brint og
brændselsceller
MRINetwork Lohbus Search
Group
[email protected]
[email protected]
Anke Hagen
DTU Energy
[email protected]
Anne Nielsen
Miljøstyrelsen
[email protected]
Benjamin Berg
Air Liquide Co. Ltd
[email protected]
Bernt Frydenberg
Mercapto Consult ApS
[email protected]
Birte Busch Thomsen
Københavns Kommune
[email protected]
Bjørn Godske
Ingeniøren
[email protected]
Boris Schønfeldt
Vejle Kommune
[email protected]
Carsten Hartmann
Gladsaxe Brandvæsen og
Beredskab
Christelle Pouquet
Air Liquide Co. Ltd
Christian Hedegaard
Gravesen
Teknologisk Institut
[email protected]
David Drachmann-Sunne
EUE - Energy Universe
Europe
[email protected]
Djouhara Oualli Ahlefeldt
Westberg
Copenhagen Capacity
[email protected]
Erik C. Wormslev
NIRAS
[email protected]
Eva Ravn Nielsen
DTU Energi
[email protected]
Flemming G. Nielsen
Energistyrelsen
[email protected]
Frank Markert
Frank Meijer
DTU Management
Engineering
Hyundai Motor Europe
GmbH
[email protected]
[email protected]
Hans Aage Hjuler
Danish Power Systems ApS
[email protected]
Helge Holm-Larsen
BioGasol ApS
[email protected]
Henrik Almind Vind
Gladsaxe Brandvæsen og
Beredskab
[email protected]
Henrik Iskov
Dansk Gasteknisk Center A/S
[email protected]
Henrik Lunde
TREFOR ENERGI A/S
[email protected]
Jacob Krogsgaard
H2 Logic A/S
[email protected]
Jan Boye Rasmussen
Elplatek A/S
[email protected]
Jean-Luc Breteche
Air Liquide Co. Ltd
Jens Birk
Slagelse Erhvervscenter A/S
[email protected]
Jens Oluf Jensen
DTU Energi
[email protected]
Jesper Henry Skjold
Dansk Energi ApS
[email protected]
Jesper Krogh Jensen
Krogh Consult ApS
[email protected]
Josefine Jørgensen
Partnerskabet for brint og
brændselsceller
[email protected]
Jørgen K. Jensen
GreenHydrogen.dk ApS
[email protected]
Kim Andersen
Dansk Energi
[email protected]
Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Innovationsfonden
[email protected]
Kåre Clemmesen
HMN Naturgas I/S
[email protected]
Laila Grahl-Madsen
IRD A/S
[email protected]
Lars Jakobsen
EUE - Energy Universe
Europe
[email protected]
Lars Laursen
Strandmøllen A/S
[email protected]
Lars Yde
Aarhus Universitet, AU
Herning
[email protected]
Lennart Andersen
EUDP
[email protected]
Lone Pedersen
Københavns Kommune
[email protected]
Loui Algren
Energinet.dk
[email protected]
Manfred Schou
Schou Consult
[email protected]
Martin Vesterbæk
TREFOR ENERGI A/S
[email protected]
Michael Rask
Energistyrelsen
[email protected]
Mikael Larsen
Honda Motor Europe Ltd.
[email protected]
Niels Frees
Trafikstyrelsen
[email protected]
Niels Kragh
Air Liquide Danmark A/S
[email protected]
Ole Alm
SEAS-NVE a.m.b.a.
[email protected]
Oliver Hall
Copenhagen Capacity
[email protected]
Paul Dhami
Copenhagen Capacity
[email protected]
Per Balslev
Dantherm Power A/S
[email protected]
Per Møller
DTU Mekanik
[email protected]
Peter August Simonsen
Haldor Topsoe A/S
[email protected]
Peter Johan Plesner
Invest in Denmark
[email protected]
Poramate Manoonpong
Syddansk Universitet
[email protected]
Rasmus Refshauge
EnergiMidt Energi A/S
[email protected]
René Mouritsen
Toyota Danmark A/S
Roland Jepsen
[email protected]
[email protected]
Seong Woong Suh
Hyundai Motor Europe
GmbH
[email protected]
Shuang Ma Andersen
Syddansk Universitet
[email protected]
Steen Vestervang
Energinet.dk
[email protected]
Søren Knudsen Kær
Aalborg Universitet
[email protected]
Søren Linderoth
DTU Energi
[email protected]
Søren Møller Pedersen
Hyundai Bil Import A/S
[email protected]
Thea Larsen
Dansk Gasteknisk Center A/S
[email protected]
Theiss Stenstrøm
IRD A/S
[email protected]
Thomas Graf
IRD A/S
[email protected]
Thomas Steenberg
Danish Power Systems ApS
[email protected]
Thor Bach Krarup Jensen
OK a.m.b.a.
[email protected]
Ton Pitchel
AkzoNobel
[email protected]
Torben Lund Kudsk
FDM
[email protected]
Torben Skøtt
BioPress
[email protected]
Ulrik Bjørn Nielsen
AGA A/S
[email protected]
Ulrik Torp Svendsen
H2 Logic A/S
[email protected]
Vibeke Finnemann Scheel
Partnerskabet for brint og
brændselsceller
[email protected]