11.מדדי הנפח של יבוא חומרי גלם, לפי קבוצות סחורות (נוסחת פישר)

Table F. 5 - Volume Indices of Raw Materials Imports, by Commodity Groups
(Fisher's Formula)
2010=100
‫יהלומים‬
‫ חומרי אנרגיה‬Raw materials excluding diamonds and fuels
‫אחר‬
Diamonds
Fuels
Other
‫מתכות‬
‫יקרות‬
Precious
metals
‫ברזל‬
‫ופלדה‬
‫מתכות‬
‫ברזליות‬- ‫אל‬
‫גומי‬
‫ופלסטיקה‬
‫כימיקלים‬
Iron
Non-ferrous Rubber
and steel
metals and plastics Chemicals
Volume indices
2012
2013
2014
80.0
94.2
96.0
115.9
108.4
101.2
119.2
119.4
127.8
76.0
83.4
85.1
113.4
116.5
118.8
100.3
108.6
106.2
107.6
109.2
114.2
120.3
109.5
114.2
2013
VII-IX
X-XII
87.1
109.5
112.4
97.3
125.8
116.7
77.4
97.0
116.2
120.9
113.0
113.9
107.3
106.4
105.9
113.7
2014
I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
94.6
97.4
89.1
102.3
100.3
102.2
109.6
99.1
127.9
125.6
132.4
125.4
82.5
82.6
86.7
88.6
120.6
122.0
106.5
125.7
106.5
114.9
102.6
100.4
116.9
117.9
111.9
109.5
109.4
117.6
115.9
113.7
2015
I-III
IV-VI
VII-IX
83.9
83.8
59.4
110.5
96.8
100.1
134.9
137.0
133.7
89.8
90.8
90.3
131.2
130.6
119.9
102.5
102.2
98.0
114.4
116.5
112.2
113.4
123.6
121.0
2014
X
XI
XII
81.6
107.7
116.6
106.1
99.1
89.8
117.7
119.8
137.9
84.9
91.5
90.4
119.4
133.6
124.4
109.3
100.2
90.8
110.0
102.3
116.2
112.2
114.4
113.8
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
63.4
76.1
108.6
62.5
100.1
86.0
68.7
54.3
54.1
104.8
99.9
126.9
84.2
121.7
84.2
99.0
103.4
95.8
120.1
120.8
162.9
128.1
130.1
153.4
138.6
148.3
114.4
65.0
94.5
110.7
67.5
99.6
106.1
90.7
107.7
73.0
119.8
104.7
168.9
125.8
121.6
144.4
138.3
128.1
92.4
104.8
85.2
117.5
106.7
99.0
100.3
105.4
103.1
85.6
104.6
99.9
138.4
117.9
107.2
124.3
122.2
114.9
99.7
107.4
104.8
127.9
117.6
122.7
130.3
130.3
133.9
98.9
‫ לפי קבוצות סחורות‬,‫ מדדי הנפח של יבוא חומרי גלם‬-5.‫לוח ו‬
(‫)נוסחת פישר‬
2010=100
‫חומרי גלם ללא יהלומים וחומרי אנרגיה‬
‫מוצרי מזון בדים וחוטים עץ ומוצריו‬
‫גולמיים‬
‫לתעשיית‬
‫מכונות‬
‫ואלקטרוניקה‬
For
Raw
machine and
food
electronics
Wood and Fabrics
its products and yarn products
industry
‫לתעשיות‬
‫נייר‬
‫לחקלאות‬
For
paper
For
industry agriculture
‫סך כולל‬
‫סך הכל‬
Total
Grand total
‫מדדי נפח‬
2012
2013
2014
100.0
113.3
112.6
91.0
89.4
92.8
96.1
95.6
95.6
127.1
124.3
127.5
91.1
90.8
90.9
114.5
114.8
141.7
114.6
112.8
116.7
107.8
107.7
108.2
119.9
110.2
92.1
84.8
111.7
88.5
119.8
134.6
91.0
85.0
108.0
133.8
112.6
116.6
107.2
109.6
VII-IX
X-XII
2013
103.3
115.7
117.5
113.8
94.7
97.2
92.4
86.7
91.6
95.1
103.3
90.5
126.5
117.3
131.0
135.2
102.6
88.7
92.9
79.4
135.5
153.0
141.1
138.0
115.7
115.2
118.2
117.6
107.0
107.9
110.0
109.8
I-III
IV-VI
VII-IX
X-XII
2014
108.9
127.9
123.6
93.8
95.4
94.3
95.4
95.9
102.1
135.0
136.4
139.2
87.1
89.0
95.0
123.8
121.1
127.7
119.7
122.7
122.7
109.5
107.9
102.6
I-III
IV-VI
VII-IX
2015
109.7
112.5
119.3
91.2
84.9
83.7
96.9
75.5
98.6
125.1
120.9
159.9
85.4
71.8
80.8
92.8
120.3
200.2
112.8
110.4
130.0
104.5
107.1
117.2
X
XI
XII
2014
107.7
95.7
123.2
138.2
110.9
134.5
137.2
133.9
99.4
88.3
83.6
109.4
93.1
92.8
100.1
97.8
96.8
87.5
93.7
81.3
110.7
94.5
90.0
102.2
85.0
126.6
94.4
131.9
122.2
150.9
127.1
130.9
151.0
156.4
143.0
118.3
77.7
76.1
107.5
86.1
86.0
94.4
91.8
110.0
82.5
122.0
126.5
122.1
126.7
113.5
122.1
148.3
115.2
120.5
114.0
106.9
138.0
117.8
117.4
132.9
132.0
131.2
104.8
100.7
98.1
128.5
96.8
114.4
110.6
109.4
106.5
91.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
2015