slider - Dansk Atletik Forbund

DANSK ATLETIK FORBUND Decentral talentudvikling (DTU) Med udgangspunkt i Long Term Athlete Development og det Aldersrelaterede TræningsKoncept Changing (mes indeed…. „Alle veje fører (l Rom” Men nogle af dem har flere sving og er mindre behagelige.
Et indblik – med nye og eksterne øjnekig Systemer fremstår oAe forskellige aBængig af hvilken vinkel man ser dem fra. Hvad er en ideel struktur / system? Udvikler vi et menneske, eller skaber vi en maskine (cyborg)? Hvad vi alle vidste ELITE SUB ELITE UDVIKLING Hvad vi har brug for at udvikle det danske poten(ale •  Træner-­‐
udvikling på alle niveauer, fra ungdoms-­‐ træner Jl elite-­‐ niveau •  Al support der kan bidrage Jl at forbedre resultaterne •  Fokuseret på løbende forbedringer og på at lede eOer nye udfordringer. Trænere Atleter Kvalita(v support Faciliteter •  Velegnede Jl at danne rammen for den bedste træning DAF STRATEGI GENNEMSKUELIG VISION KLAR MISSION DEFINERET FILOSOFI Hvem drager fordel af den nye strategi ? DEN AKTIVE DECENTRAL TALENTUDVIKLING (DAF) KLUB TRÆNER DE AKTIVE TRÆNERNE KLUBBEN • Udvikling og forståelse af LTAD-­‐ og ATK-­‐vejen • Udvikling af viden fra forskellige sportsrelatererede områder • Udvikling af tekniske grundkompetencer • Netværk , sociale færdigheder • Gør atleJk Jl sport for livet • Udvikling og forståelse af LTAD/ATK vej • Udvikling af viden fra forskellige sportsrelaterede områder • Udvikling af trænerkompetencer • Trænernetværk • Hvad gør trænerne anerkendte som fagfolk • Netværk • Udvikling og forståelse af LTAD-­‐ og ATK-­‐vejen • Arbejde med konJnuerlig udvikling af klubbernes professionalisme • Udvikling af personale Nyt strukturforslag 8 Decentrale talentudviklingscentre 4 Vest 4 Øst 90 minuYers rejse Hvordan kvalificerer de ak(ve sig 2015/2016? Årgangene 1996-­‐2001 2018 Projekt Top 6 i hver disciplin i hver årgang senest den 13. september DTCU En bru_ogruppe med ca. 640 akJve som udgangspunkt Mulighed for fleksibilitet i udviklingen i hver disciplin i hvert TUC Strukturen og staben i et DTUC ADMINISTRATION OG KOMUNIKATION 4 X HGA MENTORS MENTORARBEJDE OG LEVERING AF SPECIFIK UDDANNELSE DTU EKS-­‐
PERTER TC LEDER STYRING AF DISCIPLINERNES UDVIKLINGPROGRAMMER DTUC MEDICINSK BEHANDLING OG SUPPORT LEVERING AF SPECIFIK UDDANNELSE HT SPRINT/
HÆK HT UDH.HED Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver STØTTE HT LEVERING AF TRÆNINGER UNDER TILSYN AF HT UDVIKLING AF TRÆNERNETVÆRK SELVUDVIKLING HT KAST STØTTE OG SAMARBEJDE MED HGA-­‐MENTOR UNDER OPRETTELSE AF HT PROGRAMMER SPRING LEVERING AF TRÆNINGSPROGRAMMER UDVIKLING AF Assistent-­‐
TRÆNERNETVÆRK træneropgaver STØTTE TIL KLUBTRÆNERNE INSPIRATION TIL DEN DAGLIGE TRÆNING Assistent-­‐
træneropgaver Assistent-­‐
træneropgaver Hvad er planen og (lbudene? DEN AKTIVE HOVEDMÅL – UDDANNELSE / KULTURÆNDRING – VINDERTANKEGANG •  10 DAGE AKTIVITER -­‐ 6 X EN DAG OG 2 X TO DAGE •  PERIODE FRA OKTOBER TIL JUNI •  ALLE DTUC’ER ARBEJDER EFTER DEN SAMME RAMME OG DET SAMME PROGRAM •  ATK-­‐TILPASSEDE TRÆNINGER •  UDVIKLING AF GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG TEKNISKE KOMPETENCER •  DTCU-­‐BEHANDLERVEJLEDNING •  FORSIKRING ???? Hvad er planen og (lbudene?
KLUB-­‐/PERSONLIG TRÆNERNE HOVEDMÅL – UDDANNELSE / KULTUR ÆNDRING – VINDER TANKEGANG •  10 DAGE AKTIVITER -­‐ 6 X EN DAG OG 2 X TO DAGE •  PERIODE FRA OKTOBER TIL JUNI •  HONORAR FOR OPGAVER •  STØTTE FRA HT-­‐TRÆNER •  UDVIKLINGSMULIGHEDER •  UDDANNELSESMULIGHEDER •  INSPIRATION TIL TRÆNINGER I KLUBBEN •  MERIT I FORHOLD TIL FORLÆNGELSE AF DAF LICENS Uddannelsesforslag DE AKTIVE TRÆNERNE Forståelse af LTAD-­‐ og ATK-­‐vejen High Performance, hvad betyder det? Forståelse af LTAD-­‐ og ATK-­‐vejen High Performance, hvad betyder det? Disciplingruppe -­‐ forståelse af principperne for udvikling – ATK-­‐link (fysiologi og biomekanik) Disciplingruppe -­‐ forståelse af principperne for udvikling – ATK-­‐link (fysiologi og biomekanik) Mental træning -­‐ hvordan håndtere stress under tryk (prakJsk workshops-­‐ teambuilding mm) Planlægning ResJtuJon strategi ResJtuJon strategi AnJdoping AnJdoping Ernæring og kost KommunikaJonsevner Vindermentalitet Managing og stø_e af holdet Konkurrencestrategi Konkurrencestrategi En dag eller to dage EN DAG ANDEN DAG Afgang fra hjemmet – .dligst kl. 08.15 Morgenmad Træning 10.00 – 12.00 Træning 10.00 – 12.00 Frokost Frokost Uddannelse/workshop 13.00-­‐15.00 Uddannelse/workshop 13.00-­‐15.00 Hygge/socialt samvær 15.00 – 16.00 Hygge/socialt samvær 15.00 – 16.00 Træning 16.00 – 18.00 Træning 16.00 – 18.00 Hjemrejse og seneste ankomst .l hjemmet kl. 19.45 Hjemrejse og seneste ankomst .l hjemmet kl. 19.45 ØKONOMI De ak(ve får en masse for næsten ingen(ng – 2000 DKK per år. Hvor meget det vil koste dig, hvis du ønsker at få de enkelte dele en ad gangen? Forventet økonomisk støYe fra kommuner ca. 50.000 DKK per år Hvad er ikke inkluderet?: mad, transport og indkvartering TIDSRAMME •  Ind(l den 30. april: Åben konsulta(on • 1. (l 22. maj: Ansøgning for dem der er interesserede i at få et decentralt talentudviklingscenter (DTUC) • 23. (l 31. maj: Afgørelse og høring om placering af centre • 1. (l 30. juni: Dialog om DTUC-­‐stab • 1. (l 31. juli: Fastlæggelse af aAaler med DTUC-­‐staben
• JULI – AUGUST: Udarbejdelse af detaljeprogrammer • 13. SEPTEMBER: Kvalifika(onsperioden sluYer • OKTOBER 2015: Vi er klar (l start • MARTS 2016: Første evaluering Hvem er ansvarlig? – DAF sæ_er rammerne – DTUC leverer produktet med support fra DAF og EKC HVEM ØNSKER SUCCES? DET GØR VI ALLE! Frem(dens danske atleter MANGE TAK MANGE TAK