HERNINGSHOLMSKOLEN

Phone: +45 35 29 30 70
www.signal-arki.dk
Århusgade 88, 2.sal
2100 København Ø
Denmark
CVR/VAT: 25 31 93 62
HERNINGSHOLMSKOLEN
NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
PROGRAM
16:00 VELKOMST/INTRO
16:20 ØVELSE 1, A&B - SAMBRUG I SFO OG INDSKOLING
+ ØVELSE 1 C&D - SAMBRUG I MELLEMTRIN OG UDSKOLING OPSAMLING
17:10 PAUSE
17:25 ØVELSE 2, A&B - SAMBRUG FOR UNDERVISERE
OPSAMLING
18:15 ØVELSE 3, BØRNEHUSET - DET VILDE SCENARIUM
OPSAMLING
18:50 OPSAMLING PÅ DAGEN
19:00 FARVEL
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
2
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
HVEM ER VI?
HVAD VIL VI?
RÅDGIVNINGSERFARING FRA FOLKESKOLER
MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER
KLOGE M2 & BEDRE M2
s t ra te g i
a r k i te kt u r
m e n n e s ke r
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
3
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
SITUATION I DAG
Distriktsskole for Herning
Bygget i 1956 til dengang 1100 elever fordelt på
formiddag og eftermiddag.
I dag 505 elever - 65 lærer og pædagoger
Nye udfordringer
Sammenlægningen med Holtbjergskolen = 590
elever + ca. 70 elever i specialklasser
Nuværende mangler
• Mangel på læringsrum og grupperum
• Mangel på arbejdspladser til kommende lærer
• Pres på halfaciliteter og omklædningsrum
da hallen også bruges af foreninger
• Mangel på toiletter
• Mangel på større klasselokaler
• Savner et bibliotek med arbejdsplads til eleverne
• Mangel på parkeringspladser
Byggeplanen pt.
Der skal laves en ny tilbygning, som rummer
seks klasseværelser mv. og som skal stå klar
pr. 1. aug. 2015.
Den kommende tilbygning har en anslået pris
på 8 mio. kr
Kan denne løsning optimeres?
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
4
HERNINGSHOLMSKOLEN
NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
BILAG C
– idéskitse, tilbygning 2014/-15
FORESLÅET SCENARIE
- SCENARIE 1
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
5
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
HVAD SER VI I DAG?
EN KLASSISK SKOLE I GENNEMFØRT DESIGN
ORDENTLIGT OG RENT
FAGLOKALER DER IKKE ER FULDT UDNYTTEDE
FÅ TOILETTER TIL PERSONALE
ET VELFUNGERENDE MEN SMÅT BIBLIOTEK
BRUG AF FÆLLESAREALER PÅ TVÆRS AF KLASSER
SMÅ KLASSELOKALER
ET LÆRERVÆRELSE DER STÅR TOMT
TÆT RELATION TIL CENTERSKOLEN
CENTRALT KONTOR FOR BÅDE ELEVER OG LÆRER
PRES PÅ HALFACILITETER
MANGEL PÅ GRUPPERUM
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
6
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
HVORFOR FOKUS PÅ RUM OG RAMMER?
At gå fra personligt ejede arealer til
FLEKSIBLE, FÆLLESEJEDE AREALER
At skabe rammer der
FREMMER BÅDE INTERAKTION & AUTONOMI
møde
At gå fra fastlåste skemaer til
AKTIVITETSBASERET DYNAMISK LÆRING
At skabe fysiske rammer der muliggør
DIVERSITET I LÆRING OG PÆDAGOGIK
spise
plenum
dialog
samarbejde
Ved at deles om faciliteter, får flere adgang til mere;
Herunder en bredere pallette af rum og faciliteter til forberedelse . .
At skabe rammer hvor fastlåste vaner og roller
udfordres og erstattes af nye - og hvor
RUM BRUGES SOM TRÆNINGSBANE HERFOR
At gå fra manifisterede statisk arkitektur til
FYSISKE RAMMER SOM ISCENESÆTTER NY
PÆDAGOGISK ADFÆRD og optimalt befordrer
læring hos børn og arbejdsglæde hos lærere
MULIGHED FOR SAMBRUG I:
I INDSKOLINGEN?
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
UDSKOLING?
LÆRERFORBEREDELSE?
7
Phone: +45 35 29 30 70
www.signal-arki.dk
Århusgade 88, 2.sal
2100 København Ø
Denmark
CVR/VAT: 25 31 93 62
ØVELSE 1
SAMBRUG FOR INDSKOLING OG SFO
SAMBRUG FOR MELLEMTRIN & UDSKOLING
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
FRA LÆRINGSRUM TIL LEGERUM
- OG TILBAGE IGEN
Kvaliteter i SFO’en
Adgang til specialudstyrede lege- og læringsrum (dramasal, sy og designværksted, musik
og øverum med eller uden scene, Gamer Street
med pc-spil, wii)
Pædagoger med særlig interesse og kompetencer i forhold til at facilitere ad hoc baseret
aktivitet og mere rammesatte forløb i disse
rammer
Behov i indskoling
Mulighed for at arbejde taktilt med stoffet Tegning, formgivning, dans og drama
Tryghed og genkendelighed
Fysisk udfoldelse
Mobile depoter til leg og opbevaring
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
9
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
NY FÆLLES FUNKTION
En indbydende ankomst er en der skaber tryghed for både forældre og de små elever.
Der må gerne være lave møbler eller lign. der
inviterer til at forældre, børn og personalet har
en hyggelig ramme at mødes i. Det er her forældrene møder hinanden, og eleverne kan vise
projekter frem og møde deres skolekammerater
inden timen begynder.
Køkkenet i mange institutioner bruges ofte som
en uformel ramme til samtale og fælles aktiviteter, hvor pædagoger og børn sammen bager
boller og laver kakao. Hvor der altid er saftevand
og te på kanden og en pædagog at tale med,
eller et frirum fra fællesaktiviteterne til at sidde
stille og trygt et stykke tid indtil man er klar til at
tage del i det fælles. De samme kvaliteter kan fra
tid til anden tages i brug af lærere, der vil hygge
med deres indskolingselever i timer eller frikvarterer.
HVEM EJER FÆLLESRUMMET I DAG?
NUVÆRENDE KØKKENFACILITETER
KAN KØKKENET I SFO’EN UDGØRE RAMMEN FOR ET HYGGELIGT FÆLLESRUM?
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
10
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
HJEMBASE OG FÆLLESAREALER
MELLEMTRIN - FRA PRIVATEJEDE LOKALER TIL HJEMOMRÅDER
En stor del af undervisningen for mellemtrinnet foregår i faglokaler og elevernes klasselokale er derfor ofte ubenyttede. Ved
at ophæve ejerskabet til klasserummet fra mellemtrin og op kan
man sætte flere brikker i spil i sin kapacitetskabale. Det anbefales at lave hjembaser med årgangsbaserede fællesejede basislokaler.
Elevernes faste base er i et hjemområde, der ud over undervisningsrummene indeholder fællesmiljøer med elevgarderober/
lockers, områder til holddelt undervisning, gruppearbejde og
socialt samvær på tværs af eleverne. Det er her eleverne mødes på tværs af klasserne.
I de år hvor skolen i mellemtrinet råder over ”ledige” basislokaler
kan der etableres en række nye faglokaler som kan koble teori
og praksis på nye måder – nye ”gøre steder” til ex. anvendt matematik og anvendt biologi. Eller bare steder hvor det er håndens arbejde der befordres i de tilbud rummet giver.
Grupperum i alle hjemområder kan bruges til blandt andet inklusion af elever med særlige behov.
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
UDSKOLING - SKAB SCENESKIFT OG STYRK MOTIVATIONEN
Eleverne har deres faste base i et hjemområde, der ud over
undervisningsrummene indeholder fællesmiljøer med elevgarderober/lockers, områder til holddelt undervisning, gruppearbejde og socialt samvær på tværs af eleverne. Grupperum
i alle hjemområder kan bruges til blandt andet inklusion af elever med særlige behov.
I et basislokale på etagen indrettes et personalearbejdsrum,
som inkluderer lærerne/ pædagoger omkring elevmiljøerne i
eget lokale til forberedelse, samarbejde, elevsamtaler o.lign.
Et nyt og særligt læringsmiljø skaber et sceneskifte for de
store elever, som kan kickstarte de unges motivation og lyst
til læring. Tematilbud såsom musik, drama, kunst, medie eller
kommunikation kan indgå i lokalerne. Udbuddet af boglig teoretisk læring og værkstedsbaseret undervisning udviddes.
11
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
FORESLÅET SCENARIE
- SCENARIE 2
FUNKTIONSROKADE:
INDSKOLING OG MEJSEN SAMLES I
NORDFLØJ, STUE + 1. SAL
SPECIALKLASSERNE SAMLES I SYDFLØJ + ØSTFLØJ, STUE
MELLEMTRIN SAMLES I ØST FLØJ,
STUE + 1. SAL
FARVESIGNATUR
INDSKOLING - 12 klasser
DELELOKALER INDSKOLING/MEJSEN - 7 lokaler
MELLEMTRIN - 9 klasser
DELELOKALER MELLEMTRIN - 1 lokale
UDSKOLING - 9 klasser
DELELOKALER UDSKOLING - 1 lokale
CENTERKLASSER - 10 klasser
DELELOKALER CENTERKLASSER - 2 lokaler
FAGLOKALER
LÆRERFORBEREDELSE
LÆRERVÆRELSE
MØDELOKALER
NYT PÆDAGOGISK CENTER/BIBLIOTEK, ÅBNE
LÆRINGSRUM
UDSKOLING SAMLES I ØST + SYD
FLØJ, 1.SAL
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
12
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
ØVELSE 1 - SAMBRUG I SFO & INDSKOLING
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
13
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
ØVELSE 1 - SAMBRUG I SFO & INDSKOLING
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
14
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
ØVELSE 1 - SAMBRUG PÅ MELLEMTRIN OG I UDSKOLING
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
15
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
ØVELSE 1 - SAMBRUG PÅ MELLEMTRIN OG I UDSKOLING
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
16
Phone: +45 35 29 30 70
www.signal-arki.dk
Århusgade 88, 2.sal
2100 København Ø
Denmark
CVR/VAT: 25 31 93 62
ØVELSE 2
SAMBRUG FOR UNDERVISERE
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
PLADS TIL BEDRE FORBEREDELSE?
Hvad ser vi i dag...
Fordele
• Egen arbejdsplads til alle lærer på skolen
• Den faglige sparring er øget internt i forberedelsesteamet
• MEGET pæn og funktionel løsning!
Ulemper
• Manglende socialt fællesskab
• Manglende aktivitet på lærerværelset
• Manglende samling på lærerne
• Stor afstand til kontor, ledelse og lærerværelse
• Svært at finde ro og koncentration – mange
bruger høretelefoner. Fordybelse foregår
hjemme
• Uklare regler for adfærd i forberedelseslokaler – må der snakkes eller må der ikke?
• Forstyrrelser fra kolleger der kommer til og
fra lokalet
• Mangel på plads (bordplads) til kreativt arbejde og større materialer
• Begyndende opbevaringsproblemer ved
enkelte arbejdsborde
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
FUNKTIONEL OG PÆNE LØSNINGER
MANGE PLADSER STÅR TOMME
ENSFORMIGHED I INDRETNINGEN
OPBEVARINGSPLADS NOK?
18
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
10-15 PERSONER
Mødeaktivitet
15-20 PERSONER
Individuelt arbejde
55-70 PERSONER
Underviser
PERSONER
20-25 PERSONER
Mødeaktivitet
EFTERMIDDAG
25-30 PERSONER
Individuelt arbejde
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
100
30-45 PERSONER
Underviser
I beregningerne er der taget udgangspunkt i, at der på
landsplan i gennemsnit undervises i ca. 733 timer pr.
år svarende til 3,5 timer (5 lektioner) om dagen fordelt
over 200 skoledage.
FORMIDDAG
5-10 PERSONER
Ude af huset
Baseret på SIGNALs nøgletal fra
undervisningsområdet ser fordelingen af de
forskellige aktiviteter som arbejdspladserne
tilgodeser ud som følgende:
• Ca. 45 % af arbejdstiden er undervisningstid.
Tyngden af undervisningstimer ligger typisk
om formiddagen (55-70 % af lektionerne
vil ligge om formiddagen, mens 30-45% af
lektionerne vil ligge om eftermiddagen).
• Ca 45-50 % af arbejdstiden bliver anvendt
til andre aktiviteter i form af individuelt
arbejde, møder, kreativt arbejde mv.
• Individuelt arbejde udgør 20-30 % af tiden
(fordelt på både koncentrationskrævende
individuelt arbejde der kræver ro, og andet
individuelt arbejde, der kræver nem adgang
til dialog med kollegaer).
• Forskellige mødeaktiviteter udgør 15-25 %
af arbejdstiden.
• Endelig er der min. 5-10% af arbejdstiden
der anvendes på aktiviteter uden for
skolens bygninger (herunder også kurser,
sygdom mv.).
5-10 PERSONER
Ude af huset
ET TYPISK DAGSSCENARIUM?
19
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
DE DAGLIGE OPGAVER:
AD HOC
INDIVIDUELLE AKTIVITETER
SAMARBEJDE/ MØDEAKTIVITETER
KREATIVE AKTIVITETER
Individuel forberedelse
KLASSETEAM/ÅRGANGSTEAM MØDER
REKREATIVE AKTIVITETER
TELEFONSAMTALER
ÅRGANGS/KLASSE/FAG SAMARBEJDE
SPARRING
STILLE
FORBEREDELSE AF UNDERVISNING
LÆRER-ELEV SAMTALER
FORBEREDELSE OG EFTERBEARBEJDNING AF UNDERVISNING
Mails, pc-arbejde, telefonsamtaler
PERSONLIGT DEPOT TIL MATERIALER
Fagspecifikt arbejde
ÅRGANGS/KLASSE/FAG-SAMARBEJDE
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
FORBEREDELSE OG EFTERBEARBEJDNING AF UNDERVISNING
UDARBEJDELSE AF UNDERVISNINGSMATERIALE
Faseteam (ind. mlt. uds.) møder
Personale-, afdelingesmøder
Møde m. eksterne samarbejdspartnere
AKTIVT
SKOLEUDVIKLING/VIDENSDELING/KURSER
MAILS, PC-ARBEJDE,
TELEFONSAMTALER
Retteaktiviteter
FORBEREDELSE OG EFTERBEARBEJDNING AF UNDERVISNING
Fælles medarbejderteam møder
PRODUKTION AF KREATIVE LÆREMATERIALER
Individuel forberedelse til eget fag
SKOLEHJEM-SAMTALER
PAUSEMØDER
Vidensdeling
Pædagog - lærer aktivitet
SKOLEUDVIKLING/PROJEKTARBEJDE/PROCES
TVÆRFAGLIGE MØDER
Praktisk pædagogisk
PLANLAGT
20
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
FORSKELLIGE BEHOV & INDRETNINGER
STILLE MØDELOKALE
KREATIV ARBEJDSPLADS
AKTIV ARBEJDSPLADS
AKTIVT MØDELOKALE
STILLE ARBEJDSPLADS
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
21
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
ØVELSE 2 - SAMBRUG I LÆRERFORBEREDELSEN
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
22
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
ØVELSE 2 - SAMBRUG I LÆRERFORBEREDELSEN
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
23
Phone: +45 35 29 30 70
www.signal-arki.dk
Århusgade 88, 2.sal
2100 København Ø
Denmark
CVR/VAT: 25 31 93 62
ØVELSE 3
SCENARIE BØRNEHUSET
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
FORESLÅET SCENARIE
- SCENARIE 3
FARVESIGNATUR
NYT BØRNEHUS - Plads til 12 indskolingsklasser og Mejsen
DELELOKALER INDSKOLING/MEJSEN - Tumlesal + pedelbolig
MELLEMTRIN - 9 klasser
DELELOKALER MELLEMTRIN - 0 lokaler
UDSKOLING - 9 klasser
DELELOKALER UDSKOLING - 1 lokale
CENTERKLASSER - 10 klasser
DELELOKALER CENTERKLASSER - 2 lokaler
FAGLOKALER
LÆRERFORBEREDELSE
LÆRERVÆRELSE
MØDELOKALER
NYT PÆDAGOGISK CENTER/BIBLIOTEK, ÅBNE LÆRINGSRUM
FUNKTIONSROKADE:
INDSKOLING OG MEJSEN SAMLES I
NYT BØRNEHUS
SPECIALKLASSERNE SAMLES I NORDFLØJ, STUE
MELLEMTRIN SAMLES I ØST FLØJ,
STUE + NORDFLØJ 1. SAL
UDSKOLING SAMLES I ØST + SYD
FLØJ, 1.SAL
NYT PÆDAGOGISK CENTER I SYDFLØJ
STUE + ØST FLØJ
Stue
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
1. sal
25
HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER
ØVELSE 3 - BØRNEHUSET
/Users/Username/Desktop/Directory/Filename.doc
26