Vi indfører gebyr for papirregninger med

Vi indfører gebyr for papirregninger med indbetalingskort fra den 1. maj 2016
Fra den 1. maj 2016 koster det 25 kr. i gebyr pr. papirregning med indbetalingskort, du modtager fra DONG
Energy Salg & Service A/S og DONG Gas Distribution A/S. Gebyret gælder alle aftaler om køb af naturgas,
service og distribution. Som privatkunde undgår du gebyret, hvis du betaler via Betalingsservice.
Tilmelding dig Betalingsservice
Glem alt om rudekuverter, og tilmeld dig Betalingsservice i selvbetjening. Husk, at du altid kan se dine
regninger og dit forbrug i selvbetjening. Her kan du også tilmelde dig ’Detaljerede regninger’, så du altid kan
se din fulde regning i din netbank.
Spørgsmål og svar om gebyret
Hvorfor skal jeg betale et gebyr for at få min naturgas- og naturgasservicefaktura som papirfaktura?
Vi mener, at det er rimeligt, at de omkostninger, der er forbundet med den valgte betalingsmetode, dækkes
af de kunder, der anvender den. Blandt omkostningerne er f.eks. tryk, kuvertering, porto og administration i
forbindelse med den manuelle indbetaling.
Har I ret til at indføre og opkræve gebyret?
Ja, vi har fået Energitilsynets godkendelse på gebyret. Gebyret er desuden indført i overensstemmelse med
forbrugeraftaleloven, forbrugerbeskyttelses-bekendtgørelsen og vores egne leveringsbetingelser.
Kan jeg undgå gebyret?
Gebyret gælder naturgas- og naturgasservicefaktura med indbetalingskort (papir). Du kan derfor undgå
gebyret ved at tilmelde din faktura til Betalingsservice. Erhvervskunder kan desuden undgå gebyret ved at
betale via elektronisk fakturering.
Hvad koster det så, hvis jeg er tilmeldt Betalingsservice?
Betaler du via Betalingsservice, opkræver vi dig ikke noget gebyr.
Hvad sker der, hvis jeg skifter naturgasleverandør eller naturgasserviceaftaleudbyder?
Gebyret for naturgasfaktura med indbetalingskort på 25 kr. inklusive moms gælder også rene
distributionskunder, der ikke har DONG Energy som naturgasleverandør, men hvor DONG Gas Distribution
transporterer naturgassen til dig. Du skal derfor tilmelde dig Betalingsservice for at undgå gebyret. Var du
tilmeldt Betalingsservice, inden du skiftede naturgasleverandør, skal du være opmærksom på at tilmelde
fakturaen fra DONG Gas Distribution på ny, da vi opretter en ny aftalekonto og afslutter den gamle.
Erhvervskunder kan ligeledes undgå gebyret ved at betale via elektronisk fakturering.
Hvis du får transporteret din naturgas fra et andet naturgasdistributionsselskab end DONG Gas Distribution,
men har DONG Energy Salg & Service som din naturgasleverandør og/eller naturgasserviceudbyder, har du
mulighed for at undgå gebyret ved at opsige din naturgas- og/eller naturgasserviceaftale inden den 1. marts
2016. Vi håber dog, at du i stedet vil tilmelde dine betalinger til Betalingsservice eller betale via elektronisk
fakturering, hvis du er erhvervskunde. Mange naturgasleverandører opkræver tilsvarende gebyrer.
Har du derfor DONG Gas Distribution, undgår du ikke gebyret ved at opsige din naturgas- eller
naturgasserviceaftale med DONG Energy Salg & Service. Der hjælper det kun at tilmelde regningen
Betalingsservice. Erhvervskunder kan ligeledes undgå gebyret ved at betale via elektronisk fakturering.
Jeg er både naturgasdistributions- og naturgashandelskunde hos jer. Skal jeg betale 2 x 25 kr.
inklusive moms pr. papirfaktura?
Du skal kun betale 1 x 25 kr. inklusive moms, så længe du faktureres for både distributions- og
handelsbetalinger på samme acontofaktura, da gebyret gælder pr. papirfaktura med indbetalingskort. Dette
gælder også for naturgasserviceaftaler. Du kan helt undgå gebyret ved at tilmelde din naturgasfaktura til
Betalingsservice eller ved at betale via elektronisk fakturering, hvis du er erhvervskunde.
Jeg er både naturgas- og naturgasservicekunde hos jer. Skal jeg betale 2 x 25 kr. inklusive moms pr.
papirregning?
Du skal kun betale 1 x 25 kr. inklusive moms, så længe du faktureres for både naturgas- og naturgasservice
på samme acontofaktura, da gebyret gælder pr. papirregning med indbetalingskort. Du kan helt undgå
gebyret ved at tilmelde din naturgas- og naturgasservicefaktura til Betalingsservice eller ved at betale via
elektronisk fakturering, hvis du er erhvervskunde.
Hvorfor indføres gebyret ’først’ nu?
Vi har i længere tid været opmærksomme på de omkostninger, der er forbundet med papirfakturaer med
indbetalingskort. Vi er nu systemmæssigt klar til at opkræve gebyret på naturgas- og naturgasservicefaktura
med indbetalingskort. Gebyret er godkendt af Energitilsynet. På denne måde er det de kunder, der ikke
ønsker at betale via Betalingsservice, der betaler for omkostningerne.
Hvad hvis jeg er fritaget for digital post fra det offentlige?
Vi er ikke en offentlig instans eller myndighed, og derfor er vi ikke underlagt reglerne omkring fritagelse for
digital post fra det offentlige. Eftersom DONG Gas Distribution ikke må forskelsbehandle kunderne, kan vi
desuden ikke undtage kunder eller kundegrupper fra gebyret.
Jeg modtager otte aconto-faktura om året. Er jeg også omfattet af gebyret?
Ja, hvis du modtager de otte aconto-faktura med indbetalingskort, vil du også være omfattet af gebyret. Du
skal betale gebyret i tillæg til de 10 kr. inklusive moms, som du betaler pr. ekstra acontofaktura ud over de
fire, som er standard. Du skal derfor betale 8 x 25 kr. inklusive moms.
Hvem har besluttet, at der skal indføres gebyr?
Det har vi i DONG Energy besluttet.
Opkræver andre selskaber tilsvarende gebyrtype?
Ja, der er flere andre naturgasleverandører, der har indført et tilsvarende gebyr.
Hvor meget tjener DONG Energy på gebyret?
Gebyret er indført med henblik på at dække vores omkostninger i forbindelse med betalingsmetoden. Vi
håber dog, at gebyret vil få flere til at vælge Betalingsservice eller elektronisk fakturering, hvorfor vi i højere
grad vægter, hvad vi forventer at spare.
Hvordan påvirker det min naturgaspris/afgifter eller abonnement?
Vi kan ikke sige noget om præcis, hvilken indflydelse gebyret får på vores priser og tariffer på sigt, men det
er klart, at de påvirkes af vores omkostninger, indtægtsrammer og vores konkurrenceevne.
Hvad sker der, hvis jeg flytter?
Hvis du flytter, skal du huske at tilmelde dine betalinger til Betalingsservice igen for at undgå gebyret. Det er
desværre ikke muligt at lade Betalingsserviceaftalen følge automatisk med, da den knytter sig til din gamle
måler/adresse.
Jeg blev først kunde i december og har derfor ikke modtaget varslet. Gælder gebyret også for mig?
Ja, gebyret gælder også for dig, selvom du først blev kunde efter varslingen i november. I vores naturgas- og
naturgasserviceleveringsbetingelser er gebyret anført som et vilkår.
Har I varslet gebyret – jeg kan ikke huske at have accepteret dette?
Der er krav om tre hele måneders varsling. Vi har varslet indførelsen af gebyret på november måneds
acontofaktura, og gebyret er opkrævet første gang på de naturgas- og naturgasservicefakturaer med
indbetalingskort, der er sendt i maj 2016. Varslingsmeddelelsen på november måneds aconto-faktura
fremgår af både naturgas- og naturgasservicefaktura med indbetalingskort samt
Betalingsserviceopkrævninger.