Torben Munch Frandsen, Høje-Taastrup Kommune og Mads

Kloakrenovering af Charlotteskolen
Torben Munch Frandsen – Høje-Taastrup Kommune
Mads Rahbek Thomsen - MOE
JUNI 2015
SIDE 1
Rådgiver
• Mads Rahbek Thomsen –
projektleder i afdelingen for
Afløbsteknik
JUNI 2015
SIDE 2
Bygherre
• Høje-Taastrup Kommune v.
Torben Munch Frandsen Projektleder
JUNI 2015
SIDE 3
Geografi
JUNI 2015
SIDE 4
Charlotteskolen
Skolen
• Lokaliseret i Hedehusene
• Område ca. 2 ha
• Antal elever: 545 (2015)
• Antal medarbejdere: 90 (2015)
Afløbssystemet
• Separatkloakeret
• Ca. 1 km regnvandsledninger
• Ca. 800 m spildevandsledninger
• Dimensioner fra Ø100 – Ø400 mm
• Primært ældre betonledninger, men
også plast, ler og støbejern
JUNI 2015
SIDE 5
Kloakdata for Charlotteskolen
JUNI 2015
Dimension
Regnvand
Spildevand
Samlet
ø100/ø110 mm
201 m
82 m
283 m
ø150/ø160 mm
497 m
582 m
1.079 m
Ø200 mm
134 m
160 m
294 m
Ø250 mm
19 m
0m
19 m
Ø300 mm
124 m
0m
124 m
Ø400 mm
83 m
0m
83 m
Sum
1.058 m
824 m
1.882 m
SIDE 6
Renoveringsplan 2008
• I slutningen af 2008 udarbejdede
MOE en renoveringsplan på
baggrund af TV-inspektionen
• Renoveringsplanen giver et overblik
over Charlotteskolens
ledningssystem og dets tilstand
• Ledningernes tilstand karakteriseres
ved brug af en karakterskala kaldet
fysisk indeks
• Renoveringsplanen ligger til grund
for det efterfølgende udbud af
renoveringsarbejdet
JUNI 2015
SIDE 7
Tilstandsvurdering – Fysisk index
350
300
meter ledning
250
200
regnvand
spildevand
150
100
50
0
0-2
2-4
4-6
Fysisk Index
JUNI 2015
SIDE 8
6-8
8-10
Observerede skader
Observationstype
Type/klasse
Punktskade
(stk.)
Kontinuerte skader
(m)
Revner/brud
RB1
RB2
RB3
13
64
10
-
FS1
FS2
FS3
FS4
ÅS1
ÅS2
ÅS3
ÅS4
IS1
IS2
IS3
RØ1
RØ2
RØ3
16
10
2
2
97
80
17
2
2
1
3
19
5
5
25
-
Indsivning
IN1
4
-
Udfældning
UF1
UF2
37
4
-
KO1
KO2
AF1
AF2
AF3
AL1
AL2
AL3
6
6
21
10
4
16
2
2
197
10
26
20
-
FO2
FO3
2
8
-
Forskudt samling
Åben samling
Indhængende
samlingsmateriale
Rødder
Korrosion
Aflejring, fast
Aflejring, løst
Forhindring
JUNI 2015
SIDE 9
Observerede skader
Rørbrud klasse 3
JUNI 2015
SIDE 10
Forskudt samling klasse 4
Observerede skader (DANDAS)
JUNI 2015
SIDE 11
Ledningsstræk der renoveres
JUNI 2015
SIDE 12
Udbud af renoveringsopgaven
• Renoveringsopgaven blev udført i
2013 og 2014
• Udbud i underhåndsbud med i alt 3
bydende
• Tildelingskriteriet laveste pris
• I 2013 blev spildevandsledninger
renoveret
• I 2014 blev regnvandsledninger
renoveret
• Strømpeforing
• Opgravning
• Oprensning, afpropning m.v.
• Undersøgelser
JUNI 2015
SIDE 13
Renovering 2013
• Spildevandsledninger
• Ca. 300 m ledninger strømpeforet
• 1 punktrenovering (No-Dig)
• Undersøgelse af 12 stik
• 510.000 kr. ekskl. moms
JUNI 2015
SIDE 14
Renovering 2014
• Regnvandsledninger
• Ca. 500 m ledninger strømpeforet
• 3 stræk opgravet og udskiftning af
2 vejbrønde
• 29 øvrige arbejder herunder
oprensning af ledninger, fjernelse af
rødder, fritlægninger af dæksler
under terræn, afpropninger,
undersøgelser m.m.
• 750.000 kr. ekskl. moms
JUNI 2015
SIDE 15
Udfordringer
• Meget trænge vilkår
• Befærdet område
• Nysgerrige børn
• Stik under bygninger
• Mange uvisheder omkring stik
• Legeplads og beplantning over
ledninger og brønde
• Brønde og ledninger i gårdrum og
atrier
JUNI 2015
SIDE 16
Udfordringer
JUNI 2015
SIDE 17
Udfordringer
JUNI 2015
SIDE 18
No-Dig - Strømpeforing
• Insitu Tube
• Består af en filtstrømpe, som
imprægneres med kunstharpiks
• Strømpen krænges ind i ledningen
fra en nedgangsbrønd ved brug af
trykluft eller ved vandtryk
• Udhærdes med damp eller varmt
vand
• Dimensioner fra ø100 mm til ø2500
mm
• Installationslængde op til 600 m
• Efter strømpeforing af hovedledning
genåbnes aktive stik ved brug af
cutter
• Styrenfri og lugtfri
JUNI 2015
SIDE 19
Spørgsmål
JUNI 2015
SIDE 20
Tak for jeres opmærksomhed
JUNI 2015
SIDE 21