Inklusion i Vordingborg Kommune 2015

Konference 13.april 2015
Inklusion i Vordingborg Kommune 2015
- Bedre indblik i lokale projekter
I Vordingborg Kommune har vi gennem de sidste år haft særligt fokus på inklusion i både dagtilbud
og på skoleområdet. Vi er på vej væk fra et lidt afgrænset inklusionsbegreb og bevæger os mod at
arbejde med udvikling af børne- og elevfællesskaber. For at understøtte denne bevægelse har en
række projekter set dagens lys i Vordingborg Kommune. Projekter som involverer elever, lærere,
ressourcepersoner, ledere, PPR og skoleafdelingen.
For at skabe sammenhæng, forståelse, kendskab og grundlag for det videre arbejde afholder vi en
lokal inklusionskonference for relevante aktører og interessenter.
Mandag d. 13.april kl. 14.00-17.30, Præstegårdsvej 18, Vordingborg.
Tilmelding til konferencen er senest 7/4 og sker via følgende link:
http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=31437
Program
14.00-14.20: Ankomst og Kaffe
14.20-14.30: Velkomst
14.30-15.00: Evaluering og indikatorer på god inklusion i dagtilbud og Skole
Vordingborg Kommune har i samarbejde med Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling
– Aalborg Universitet udviklet en fælles forståelse for og definition af, hvad god inklusion er, og
hvilke tegn der findes på vellykket inklusion.
Hør forskerne fortælle om projektet og, hvordan vi kan se, når inklusion lykkes.
15.00-15.30: Inklusionspanelet
Inklusionspanelet er et forskningsprojekt om elever med særlige behov i almindelige klasser i
folkeskolen. Forskningsprojektet skal samle et ”panel” af 9300 elever i 5. og 7. klasse landet over.
Projektet fokuserer på at undersøge eleverne og klassekammeraternes oplevelser af inklusion. I
Vordingborg Kommune deltager 6-8 klasser. Præciser, om vi er en del af eller skal være en del af
projektet
Hør professor Anders Holm fortælle om projektet og om de nuværende resultater både nationalt
og lokalt.
15.30-16.00: Elevinddragelse, en væsentlig faktor i den fremtidige skoleudvikling
Danske Skoleelever og Aarhus Universitet gennemfører et treårigt forsøgs- og forskningsprojekt
med titlen ”Elevinddragelse: En vej til øget faglighed, trivsel og samfundsengagement”. I projektet
deltager 50 kommuner spredt over hele landet,og Vordingborg Kommune er en af dem. Målet er
at udvikle metoder til at inddrage eleverne i egne læreprocesser. DSE har udviklet metoder og
undervist på kurser for både elever, lærere og skoleledere.
Hør Cecilie Tang-Brock fra Danske Skoleelever fortælle om projektet.
16.00-16.30: Understøttende funktioner og udvikling af teamsamarbejdet
På tværs af forskellige indsatser peger forskningen på, at kvaliteten i teamsamarbejdet mellem
almenlærere, pædagoger og ressourcepersoner er afgørende for, om konkrete interventioner har en effekt.
Gennem aktionslæringsprojektet BIFA (Bedre Inklusion For Alle) har vi i Vordingborg Kommune systematisk
søgt at kvalificere de understøttende funktioners arbejde med udvikling af teams på skoler og dagtilbud og
deres betydning for inkluderende processer og læring. Projektet har løbende opsamlet erfaringer med både
organisatoriske, teoretiske og metodiske perspektiver.
Hør Jørn Nielsen, aut. Psykolog, ph.d. fortælle om projektet og projektets nuværende erfaringer.
16.30-17.00: Mød oplægsholderne
Vil du vide mere om projekterne, eller har du spørgsmål, så bliver der mulighed for at ”besøge”
oplægsholderne for nærmere uddybning.
17.00-17.30: Afslutning og opsamling.
Hvilken viden og erfaringer bærer vi med fra konferencen?
Hvordan bæres denne viden ud i organisationen?
Hvad er næste skridt?
Spørgsmål ang. konferencen kan rettes til Jane Mucha på 23805041