Børn og unge Nyt nr. 12 - 2015 (pdf 5 MB)

nr. 12 | august 2015
KURSER &
EVENTS
S. 4
DRØN PÅ
SOMMEREN
FOR FU
S. 8
Nyt skoleår - nye ansigter
Første skoledag for 3000 nye elever i Aarhus, og første arbejdsdag for mange nye ledere og
medarbejdere i Børn og Unge.
Mandag 10. august slog Aarhus Kommunes 46 folkeskoler dørene op for
mere end 3000 nye elever.
Eleverne kan se frem til ti års skolegang
med nye kammerater, masser af ny viden og nye kundskaber, som skolernes
pædagogiske medarbejdere står på
spring for at lære fra sig.
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og
Unge, byder alle velkommen i skole:
”De nye elever og deres forældre kan
godt glæde sig til de kommende år. Skolerne i Aarhus leverer flotte resultater,
og eleverne bliver mødt af engagerede
og professionelle lærere og pædagoger,
hvis fornemste opgave er at give hver
enkelt elev de bedste fremtidsmuligheder.
Hvis forældrene samtidig spiller positivt
med, er forudsætningerne på plads for at
få en vellykket skolegang,” siger Bünyamin
Simsek.
”Vi er nået langt med at virkeliggøre den
nye virkelighed på skolerne, som blandt
andet betyder flere timer og en mere åben
skole. Vi høster nye erfaringer hver dag, og
der er taget mange nye initiativer, blandt
andet for at give bedre rammer for mere
bevægelse i hverdagen og for at åbne skolerne for nye samarbejder,” siger Bünyamin Simsek.
Rådmanden minder samtidig om, at skolestart også er lig med mange nye usikre og
bløde trafikanter i morgentrafikken.
”Man skal altid vise hensyn på skolevejene, men da især i den kommende tid. 3000
nye børn skal nu til at finde vej i skole, og
det skal de øvrige trafikanter tænke på.
Det er i alles interesse, at skolestarten bliver så god, tryg og sikker, som overhovedet muligt,” siger Bünyamin Simsek.
Ifølge en foreløbig opgørelse begynder
3027 elever i år i 0. klasse i aarhusianske
folkeskoler mod 2869 elever sidste år. I alt
har skolerne ca. 28.900 elever fra 0. til 10.
klasse.
Læs om mange nye ledere i Børn og
Unge på side 2, 6 og 7
BU Nyt | August
2 NAVNE
Ny kontorchef i
Pædagogik og Integration
Maria Schou er pr. 1. august
ansat som kontorchef i Pædagogik og Integration.
Hvad var din motivation til at søge
stillingen?
Jeg kan nævne to elementer. Fagligt har jeg
i hele min karriere haft fokus på børn og
unges trivsel, læring og udvikling, og det
har dannet en rød tråd i mine opgaver, lige
fra min tid som ung pædagogmedhjælper
til rollen som uddannelsesleder.
Som personlig motivation har det betydet
meget, at Børn og Unge er kendt for sine
engagerede og kompetente medarbejdere, og at Pædagogik og Integration har et
godt ry for sine faglige og kvalitativt stærke
initiativer. Det er et fagfællesskab, som jeg
gerne vil være en del af.
I rollen som kontorchef skal du blandt
andet sikre fremdrift i det tværfaglige samarbejde og kvalitet og sammenhæng i tilbuddene for børn fra
0-18 år. Hvor planlægger du at lægge
vægten i din indsats?
Jeg vil prioritere helhedsorienterede løsninger med vægt på sammenhænge mellem
de indsatser, som bin-der vores tilbud sammen – fra dagtilbud over skole og fritidsliv
til uddannelse.
Vi skal hjælpe børn og unge på vej i overgangene mellem de mange stationer i deres liv og det betyder også, at vi skal tænke
faglig udvikling på tværs af sektorer. Jeg
ser også en vigtig opgave i arbejdet med
læreplaner i dagtilbuddene og koblingen
med skolernes elevplaner. Her kan vi tage
udgangspunkt i Børn og Unges gode erfaringer – blandt andet i forhold til arbejdet
med børns sproglige udvikling.
Jeg glæder mig i det hele taget til at være
del af udviklingen og implementeringen af
Børn og Unges effektmål for 2016 til 2019.
Du kommer fra en lederstilling på det
pædagogiske område. Hvad betyder
det?
Jeg føler, at jeg har et stærkt og bredt fundament såvel pædagogisk som udviklingsmæssigt og er vant til at arbejde strategisk
og ledelsesmæssigt i en stor organisation.
Så jeg forventer, at jeg kan bidrage med
relevant viden, energi og nye perspektiver.
Det nye for mig bliver at lære at arbejde i en
politisk styret organisation og at opbygge
et nyt stærkt netværk i Aarhus Kommune.
Heldigvis ved jeg, at jeg vil få god hjælp fra
kolleger og medarbejdere – målet er jo, at
vi hele tiden bliver bedre til at sagsbehandle
for vore politikere og understøtte den pædagogiske udvikling i hele Børn og Unge.
Hvad er det første, du vil gøre?
Jeg vil møde mine mange nye kolleger og
samarbejdspartnere og sætte mig ind i de
faglige og strategiske udviklingsområder,
som vi sammen skal arbejde med. Jeg vil
opbygge et konstruktivt samarbejde med
fokus på at nå vores fælles mål. Jeg synes
jo, at jeg kommer ind i en organisation,
hvor rigtig meget fungerer godt - og det
skal vi holde fast i. Samtidig skal vi skabe
en stærk organisering i Pædagogik og Integration, så vi kan imødekomme fremtidens
udfordringer og arbejdsopgaver.
Hvordan vil du beskrive dig selv som
leder?
Jeg er en helhedsorienteret leder, der vil
holde fokus på koblingen mellem den fortsatte understøttelse af både den pædagogiske praksis og det politiske niveau. Den
dobbeltrolle er jeg mig meget bevidst. Personligt vil jeg beskrive mig selv som positiv
og handleorienteret – med en god balance
mellem idealisme og pragmatik.
Jeg ser det som en central opgave, at skabe
gode samarbejdsrelationer både til kolleger
og medarbejdere – og sammen bruge vores
kompetencer i udvikling af kerneopgaven.
Målet er jo, at vi får skabt nogle gode lærings- og trivselsmiljøer for vore børn og
unge.
Maria Schou
Maria Schou er 46 år og kommer fra en stilling som uddannelsesleder for pædagoguddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen ved VIA University College. Her har
hun haft ansvar for budget, kvalitetssikring
og udvikling. Tidligere har hun arbejdet som
chefkonsulent ved HR og strategienheden i
VIA University College og underviser ved pædagoguddannelsen i Randers.
Maria Schou er uddannet Cand. Scient. Soc.
ved Aalborg Universitet og har en Master
in Public Management, en efteruddannelse
i det personlige lederskab og en systemisk
coach-uddannelse.
Hun bor i Herskind ved Galten sammen med
sin kæreste, og hun har to voksne børn.
BU Nyt | august
3 MEDARBEJDER
HMU vil høre MED-udvalg
om plan for mere mobilitet
Det skal være lettere at rokere mellem arbejdspladser i Børn og Unge. Det mener HMU, som
sender et forslag i høring til alle MED-udvalg.
Nye kolleger, nye opgaver og nye kompetencer: Der er udvikling og
læring at hente, når medarbejdere eller ledere skifter arbejdsplads
for en periode. HMU opfordrer alle MED-udvalg i Børn og Unge til
at give deres input til en øget mobilitet mellem arbejdspladserne.
Et løft til medarbejder og organisation
Intern rokering kan give et fagligt løft og styrke samarbejdet på
tværs af arbejdspladser i Børn og Unge. Det er holdningen i Børn og
Unges øverste samarbejdsudvalg HMU, som ved sit seneste møde
har drøftet et forslag til at gøre det lettere at rokere internt mellem
arbejdspladser i Børn og Unge. HMU påpeger, at forslaget kræver
en kulturændring og et styrket fokus på, at øget mobilitet kan skabe
merværdi og dynamik for både medarbejder og arbejdsplads.
Skal være frivilligt
En arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere og ledere i Børn og
Unge har siden august 2014 arbejdet med et forslag til at bane vej
for flere interne arbejdsskift i Børn og Unge. Og oplægget ser godt
ud, mener HMU, der ser udviklingsperspektiver for både ansatte og
for organisation. Samtidig understreger HMU, at forslaget alene
handler om frivillige rokeringer – altså rokeringer, hvor en medarbejder eller leder selv har lyst til at afprøve en anden arbejdsplads
for en periode.
Kræver åbenhed fra leder og medarbejdere
Med høringen i MED-udvalgene ønsker HMU input til en proces,
hvor Børn og Unge understøtter et kultur-skifte, så det føles legalt
at foreslå sin leder et midlertidigt arbejdsskift. Derfor understreger
HMU, at lederen er rollemodel og åben for at sige ja – også selvom
der kan være udfordringer for arbejdspladsen, som afgiver en medarbejder og skal finde en anden inden for en kort periode på for
eksempel to år. Samtidig lægger HMU vægt på, at tillidsrepræsentanten altid inddrages, når der laves aftaler om tiltrædelse og ophør
af internt arbejdsskift.
Om høringen
Høringen igangsættes efter sommerferien. Læs mere i Ugepakken.
Efter høringsperioden vil bemærkninger fra MED-udvalgene blive indarbejdet og processen sat i gang. Den vil blive
evalueret efter to år.
Klar til
DHL-stafet
2015?
Om lidt over en uge går - eller
løber - det løs i Mindeparken.
Find praktisk information om
DHL-dagen og -aftnen på BU
Event App.
Sådan får du BUevent-appen på din
telefon:
- Søg efter ”buevent” i Google Play (Android) eller App Store (Apple).
- Hvis din telefon eller tablet ikke kan hente
appen, kan du fra enhver internetbrowser
se appen på www.bunyt.dk/event
BU Nyt | august
4 BU AKADEMI
KURSER & EVENTS
Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal:
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU Kontakt: [email protected]
Nyhed
Kursus
Startdato
Tilmelding
Nyhed
Introduktion til KAMBU
12-12 seminar for administrative ledere i dagtilbud, skole og FU
2. september
14. august
Nyhed
Fællesarrangement om forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning
(matematik)
3-timers eftermiddagsmøde for matematiklærere, pædagoger og ledelser på skoler
3. september
21. august
Nyhed
Temadag om sygefravær - sygefraværssamtalen
Obligatorisk heldagskursus for personaleledere i Børn og Unge
8. september
21. august
Nyhed
Gå-hjem-møde om den nye børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune
Alle medarbejdere og ledelser i Børn og Unge inviteres til at høre om indhold og proces og til at
komme med perspektiver til det videre arbejde med politikken.
25. august
21. august
Nyhed
Instruktørkursus i førstehjælp - Hold 02
UNO Friluftscenter udbyder 6-dages uddannelse for lærere
8. september
25. august
Nyhed
Fællesarrangement om forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning i
dansk samt Undervisningsministeriets ordblindetest
3-timers møde for dansklærere, pædagoger og ledelser på skoler
24. september
28. august
Nyhed
NArbejdsmiljøuddannelsen i Børn og Unge - Hold 13
Obligatorisk 3-dages grunduddannelse for alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere,
der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen.
21. september
31. august
Nyhed
Skoleledelseskonference 2015 - Folkeskolereform og tidlig indsats i et datainformeret
og praksisnært ledelsesperspektiv
Skoleledelser skal huske at tilmelde sig årets Skoleledelseskonference, der i år afholdes den
24.-25. spetember på Hotel Opus i Horsens
24. september
1. september
Nyhed
Løft og Leg - Hold 04
2-dages kursusforløb for ansatte i dagtilbud med børn.
21. oktober
30. september
Nyhed
Kursus i afsked for ledere i Børn og Unge - Hold 06
heldagskursus for personaleledere i Børn og Unge
23. oktober
9. oktober
Nyhed
Dagtilbudsledelseskonferencen 2015 - Ledelseseffekt i fremtidens dagtilbud
1½-dags konference for alle ledere i dagtilbud
12. november
11. oktober
Nyhed
Superbrugerkursus i Dagtilbud-Aarhus.dk (BørneIntra) - Hold 05 og 06
Obligatorisk 1½-dags kursus for superbrugere i dagtilbud
Se datoer i
Kursusportalen
Se datoer i
Kursusportalen
Nyhed
Kursus for pædagoger, der arbejder med hørehæmmede børn i daginstitution
2 dages kursus for pædagoger i daginstitutionen
15. september
8. september
Nyhed
Kursus til lærer og pædagoger der underviser hørehæmmede elever
Obligatorisk 1½-dags kursus for superbrugere i dagtilbud 2 dages kursus for lærer og pædagoger
i skolen
14. september
7. september
BU Nyt | august
5 KORT NYT
Klubben Rosenhøj modtager
donation fra festival
Klubben Rosenhøjs rapstudie modtog på
årets Smukfest en donation på 50.000 kroner til deres arbejde med musikalske aktiviteter, der styrker de unge klubmedlemmers
identitet, selvværd og mod på livet.
Der var klapsalver til Klubben Rosenhøj, da
Smukfonden på årets Smukfest i Skanderborg uddelte penge og støtte til en række
initiativer og projekter for udsatte og ensomme.
Ungdomsklubben i Viby modtog nemlig en
Invitation til
møde om ny
børne– og
ungepolitik
Børn og Unge arbejder aktuelt på at
udvikle en ny børne- og ungepolitik
for Aarhus Kommune. I den forbindelse inviterer Børn og Unge chef,
Rasmus Bak-Møller, alle interesserede
til at høre om indhold og proces samt
mulighed for at komme med perspektiver til det videre arbejde.
Mødet finder sted tirsdag d. 25.
august 2015 fra 16-17:30 i kantinen
på Grøndalsvej 2, 8260 Viby.
Program
16.00 - 16.30: Rammesætning og
præsentation af udkast v. direktør Nils
Petersen
16.30 - 17.00: Drøftelser af perspektiver i grupper
17.00 – 17.20: Plenumdrøftelse
17.20 - 17.30: Afrunding
Antallet af pladser er begrænset, og tilmelding sker via Kursusportalen.
donation på 50.000 kroner, som er tiltænkt
støtte til klubbens arbejde med et rapstudie.
Her får de unge medlemmer lov at skrive
og producere deres egen musik, som de
ofte optræder med til musikarrangementer
rundt i landet.
Pengene blev overrakt af Skanderborgs
borgmester, Jørgen Gaarde, der på vegne
af fonden begrundede donationen med,
at rapstudiet styrker de unges selvværd og
selvrespekt gennem musikalske aktiviteter
samt sikrer et positivt fællesskab.
Det var en stolt fritidsleder, der på det følgende pressemøde takkede for donationen:
”Jeg er meget beæret og glad for donationen og dermed ikke mindst den anerkendelse, som vores unge får via donationen,”
sagde fritidsleder i Klubben Rosenhøj Merete Poulsen til pressen.
Flere historier
på BUnyt App
Ni grønne udflugtssteder i Aarhus
Aarhus Kommune har udviklet ni ’Grønne Udflugtssteder’, som ligger i en halvcirkel om midtbyen.
Den by-nære placering og ekstra fokus på tilgængelighed samt rekreative faciliteter er med til at
gøre friluftsliv sjovt og legende let for alle i byen.
Og der er gratis adgang.
Inspiration til den åbne skole
I det nye materiale ”Læring i den åbne skole”, som er udviklet i samarbejde med en
række kommuner, kan man hente forskningsinformeret viden om, hvorfor elever lærer i den åbne skole, få fakta om hvordan og hvor meget der praktiseres åben skole
i dag og gode råd til arbejdet med læring i den åbne skole.
189 projekter forbedrer trafiksikkerheden for aarhusianske skolebørn
Aarhus Kommune har siden 2011 iværksat 189 konkrete projekter, der skal gøre
det sikrere for aarhusianske skolebørn at færdes på vejene til og fra skole. Anlægsarbejdere har hele sommeren arbejdet på bl.a. at få dynamiske tavler, helleanlæg og
afsætningspladser klar til skolestart ved skoler i hele kommunen.
Vind et klassesæt Chromebooks og bliv mestre Digital Selvbetjening
Alle udskolingsklasser i Aarhus Kommune kan nu give sit bud på, hvad det vil sige
at være digital borger i 2015 og deltage i konkurrencen om at blive ”Aarhusmestre
i Digital Selvbetjening”.
For at tilmelde din klasse, skal du sende en mail til [email protected] med navnet på
jeres klasse, skole og kontaktperson samt kontaktoplysninger. Sidste frist for tilmelding er d. 15. september 2015 – alle bidrag skal være inde senest d. 9. oktober.
Læs de nærmere detaljer om konkurrencen på BU Nyt App eller Ugepakken.
BU Nyt | august
6 NAVNE
Tværfaglighed
skal styrke
tidlig indsats
Makien Grønvall er leder af
Børn og Unges nyoprettede
tværfaglige enhed med fokus
på tidlig indsats.
Sammen med et hold af sundhedsplejerske
og pædagoger skal Maiken Grønvall styrke
den tidlige opsporing og indsats overfor
børn med særlige behov.
Arbejdet med børn med særlige udfordringer løber som en rød tråd gennem Maiken
Grønvalls karriere.
- Jeg har altid været optaget af børn med
særlig udfordringer. Derfor er jeg rigtigt
glad for, at vi nu tager forskningen til os og
anerkender, at vi skal handle tidligere, hvis
vi skal have fat i alle børn med særlige behov, siger Maiken Grønvall og fortsætter:
- Vi er i forvejen dygtige til rigtigt mange
ting, men vi mangler at fange de sidste 15
procent af børnene, som får vanskeligheder senere. Min ambition er at booste det
i forvejen gode lokale arbejde; at vi med
vores tværfaglighed kan brede kompetencerne ud og udfolde flere metoder og perspektiver, så vi bredt styrker medarbejdernes opsporingskompetencer.
Det er endnu ikke fastlagt, hvordan enheden konkret skal samarbejde med de lokale tilbud. I nær fremtid vil Maiken Grønvall
tage på rundtur hos alle Børn og Unges
dagtilbudsledere, mens enhedens medarbejdere vil tage på besøg hos deres kolleger i byens dagtilbud.
Der er tillige planer om, at de tilbud, som
har afgivet medarbejdere til den nye enhed, skal bruges som øvebane for enhedens tværfaglige indsats. Derudover forventes et forsøg med Familiegrupper at
bliver rullet ud i løbet af efteråret.
NYT OM NAVNE - NYE LEDERE
Ny skoleleder på Viby Skole:
Maiken Grønvall er uddannet pædagog og har en fuld diplomuddannelse i
ledelse. Hun har de seneste fem år været
dagtilbudsleder i det selvejende dagtilbud Børnebåndet.
Tidligere har hun blandt andet været
ansat i PPR som specialpædagogiske vejleder og været leder af specialområdet i
Børneafdelingen i Silkeborg Kommune.
Ny indskolingsleder på
Skåde Skole
Pernille Vesterdahl Holm
Henrik Kallestrup pr. 1. august ansat som skoleleder på Viby Skole. Han er 38 år og har otte års
er pr. 1. august
ansat
som
erfaring som leder, senest som konstitueret skoleleder på Højvangskolen
i Horsens
samt viceskopå Skåde
leleder samme sted. Henrik Kallestrup har diplom i ledelse ogindskolingsleder
er i gang med den Fleksible
Master
i offentlig ledelse.
Skole. Hun kommer fra en
stilling som konstitueret
indskolingsleder på samNy pædagogisk leder på Kragelundskolen, Holme: me skole, hvor hun også
Claus Grambo Larsen er pr. 1. august ansat som pædagogisk leder i udskolingen på Kragelundskolen i Holme. Han er 45 år og kommer fra en stilling som viceskoleleder på Morten Børup
Skolen i Skanderborg. Her har han blandt andet haft ansvar for den pædagogiske ledelse i udskolingen samt administrativ ledelse. Claus Grambo Larsen er uddannet lærer og har diplom i ledelse
fra VIA University College.
BU Nyt | juni
7 NYHEDSNOTER
NAVNE
Tæt samarbejde om alle
børn og unge
Den nye leder for PPR Nordvest, Marianne Holst
Nielsen, vil styrke dialogen og samspillet med de
lokale tilbud, så PPR er en relevant samarbejdspartner i den daglige praksis.
Det er kendt ansigt der har sat sig i stolen som teamleder i PPR
Nordvest. Efter en kort afstikker til PPR i Norddjurs Kommune
er Marianne Holst Nielsen tilbage på Grøndalsvej, hvor hun i en
årrække var konsulent i Pædagogik og Integration.
- Jeg er optaget af ambitionen om, at vi vil alle børn og unge.
At vi arbejder målrettet for at møde de 0 – 18 årige på relevante
måder og hele tiden bliver skarpere til at møde variation og forskellighed gennem differentierede tilgange. Jeg ser PPR som en
væsentlig samarbejdspartner for skoler og institutioner, og den rolle skal vi fortsat udvikle os i. Vi skal indgå i det lokale arbejde på en
meningsfuld måde. Det kræver bl.a., at vi gensidigt er gode til at
lytte og har mod til at udfordre hinanden med fokus på den fælles
opgave, siger Marianne Holst Nielsen.
- Vi skal have samarbejdsaftaler med vores lokale
samarbejdsparter og være i
løbende dialog, så ressourcerne i PPR udfolder sig
bedst muligt til gavn for børn og unge. Forældresamarbejde og
samarbejde på tværs af fagligheder og aktører er desuden væsentlige fokusområder for PPR, siger Marianne Holst Nielsen.
Marianne Holst Nielsen er uddannet lærer og Cand. Pæd. Pæd.
Psyk. Marianne har senest været faglig leder i PPR i Norddjurs
Kommune, men har også en baggrund som lærer og siden konsulent i Pædagogik og Integration i Aarhus Kommune.
Dialog og tæt samarbejde er afgørende.
Vi skal ikke være ”dem fra kommunen”
Med sine mange år i Børn og
Unge regi er Hans Mørk rundet
af den tænkning, som har været en rød tråd i PPR-indsatsen.
Som ny leder for PPR Syd er han optaget
af, at PPR bliver en naturlig samarbejdspartner, der bedst muligt sætter den
lokale viden i spil, så opgaven kan løftes i
fællesskab.
- Vi står på et solidt fundament af eksisterende PPR kompetencer, hvor fokus nu er
at bringe PPR ind i en ny tid. Vi skal i mindre grad end tidligere blot være eksperter,
men snarere tætte samarbejdspartnere for
dagtilbud og skoler. Der er så mange fantastisk dygtige pædagoger, lærere og ledere derude, som har en enorm viden. Vores
rolle bliver i højere grad at hjælpe med at
sætte den viden i spil på den rette måde,
så vi i fællesskab kan løfte opgaven, siger
Hans Mørk.
Med en baggrund som lærer, konsulent og
pædagogisk leder har Hans Mørk haft en
stor berøringsflade i Børn og Unge.
- Min baggrund gør, at jeg har mødt organisationen fra forskellige perspektiver og
derfor også har en god fornemmelse for at
forstå og oversætte de strategiske mål ind
i en lokal virkelighed. Det tror jeg bliver en
fordel i det brede samarbejdet, hvor vi også
skal være med til at understøtte overgange
og det tætte samarbejde mellem dagtilbud
og skole, siger Hans Mørk.
Hans Mørk er uddannet lærer og Cand.
Pæd. Pæd. Psyk. Han har senest været
konsulent ved PPR med ansvar for implementering af den nye inklusionsindsats.
Tidligere var Hans Mørk lærer og senere
pædagogisk leder på Kragelundskolen.
BU Nyt | august
8 NYHEDSNOTER
FU
Sommerglimt fra Ung i Aarhus
Selvom sommerferie betyder skolefri, har ferien alligevel været fyldt
med aktiviteter for mange af kommunens børn og unge.
Ung i Aarhus har nemlig arrangeret alt fra sommerlejre til faglige
workshops rundt omkring i det aarhusianske sommerland.
I mange år
har uge 2
7 været hen
skabet, når
lagt til van
klubber og
det, nature
lege-pladse
n og ikke
for områd
r i område
mindst fæ
ets unge.
FU Syd arra
llesI
år
var ingen
ngerer So
fodbold, se
undtagelse
mmerCam
jlet med sp
,
o
g
p
i
lø
ee
bet af ugen
dbåd, fisk
”skjulte” tu
et, kørt på
blev der sp
re til isman
mountain
ill
et
den.
bike og ik
ke mindst
gået
te
8 år brug
n 16 til 1
re
e
ld
a
i
ge
r-10,
t flok un
på Cente
En broge
merferie
m
so
s
dre de
re
e
e
fd
var at forb
to uger a
ol. Målet
o
nok til,
ch
S
k
ti
h
ig
matema
g
o
Aarhus H
sk
n
a
id
meuddan
rakterer
res drøm
e
unges ka
d
å
p
d
v
in
ner ble
ne søge
e eksame
at de kun
til
e skriftlig
d
r
fø
d en tur
n
e
e
g
lønnet m
e
nelse. Da
b
e
at
jd
e
v
ing fik lo
hårde arb
m afslutn
de unges
so
e
d
r
k
sgrav, hvo
ns motora
Stjær Gru
omsskole
ed Ungd
m
r
e
ft
prøve kræ
tiviteter.
100 unge fr
a klubbern
e i Ung i A
Vest var sa
arhus
mlet ved M
ar
iendal Stra
til den årlig
nd
e vanduge
før skolestar
Her kunne
t.
de 11-14-å
rige vælge
mellem et
hav af akti
vi
te
ter blandt
andet kaja
kroning elle
r
se
jle en tur
med moto
rbåd.
erie omdanHaven ved Børnenes Hus i centrum af Aarhus var i skolernes sommerf
med til at
været
unge
de
har
haven
I
unge.
og
net til tumleplads for byens børn
17-årige
ses
billedet
på
og
paller,
gamle
af
lavet
indrette en bålplads med møbler
som
t,
skøkkene
udendør
til
e
bordplad
en
lave
at
Ihsan Ayyach i fuld gang med
nye
masse
en
møder
man
for
unge,
for
fedt
er
han selv har taget initiativ til. ”Her
venner,” fortæller Ihsan.