Du kan læse mere om dag-til

FÅ EN HJÆLPENDE
HÅND I DIN
VIRKSOMHED
PROJEKT DAG-TIL-DAG JOB
I projekt dag-til-dag job får I løst en opgave, der ellers ikke er tid til. Samtidig får en ledig kontanthjælpsmodtager tilknytning til arbejdsmarkedet.
FÅ HJÆLP I DIN VIRKSOMHED
I FÅ TIMER ELLER I EN KORT PERIODE
Du får løst arbejdsopgaver, der ellers ikke er tid
til.
Fordele for din virksomhed
Du hjælper en ledig borger
Har din virksomhed sæsonudsving, eller
Samtidig med at du får løst en arbejds-
har du en mindre opgave, der venter
opgave i din virksomhed, hjælper du en
på at blive løst. Måske har du brug for
ledig kontanthjælpsmodtager tættere
oprydning, eller er der udendørsarealer,
på arbejdsmarkedet.
der skal holdes?
En positiv oplevelse på arbejdsmarkedet
Ved at ansætte gennem projekt dag-
kan være det lille skub, der skal til for at
til-dag job får du løst nogle opgaver, der
blive en del af arbejdsstyrken igen og i
ellers ikke er tid til i din virksomhed.
sidste ende blive selvforsørgende.
Du får en ressource her og nu og betaler
kun for de timer, der er brug for.
2
DAG-TIL-DAG JOB
VI FINDER DEN RETTE TIL OPGAVEN OG
VI ER MED HELE VEJEN
Dag-til-dag job er et
forsøgsprojekt.
Dag-til-dag job
Vi gør det nemt for dig
Projekt dag-til-dag job er et forsøgspro-
Kontakt os, og fortæl om de arbejdsopga-
jekt, der kører til og med 2016. Målet er at
ver, du vil have løst.
give kontanthjælpsmodtagere mulighed
for at opnå succes i kortvarige ansættel-
• Vi finder den rette kandidat til opgaven.
ser på en almindelig arbejdsplads.
• Vi vil gerne hjælpe med ansættelsen.
• Vi er med på sidelinjen hele vejen.
Det er frivilligt for den ledige at deltage
i projektet. Borgeren får en økonomisk
gevinst og er motiveret for at tage et
kortvarigt job.
3
KONTAKT
”Citatboks: Her kan du fremhæve
et relevant citat fra teksten.
Undgå orddeling. Det er bedre
at linjerne har lidt forskellig længde.”
CITAT FRA UNDERSØGELSEN
Vil du vide mere?
VIRKSOMHEDSSERVICE
Hvis du vil vide mere, så kontakt projektleder Katrine
Ved munkevænget 1C
Banke Nørgaard. Jeg glæder mig til at hjælpe dig og
4660 Store Heddinge
din virksomhed!
Telefon 56 57 58 08
[email protected]
Katrine Banke Nørgaard
Mobil 24 76 41 45
[email protected]
UDGIVET
Stevns Kommune
Virksomhedsservice
2015
Tekst: Katrine Banke
Nørgaard
Layout: Maria Sander
Hansen
stevns.dk