ivarplank® tilbehør forsat

ivarplank tilbehør forsat
ivarsson
® Pulverlakerede aluminiumsprofiler
udvendig hjørneprofil symmetrisk
Aluprofiler
Produkt / Produktdata
ivarplank ®
Tilbehør
Længde
Antal
Farve TUN
Tilbehør til ivarplank®
Pulverlakerede aluminiumsprofiler
alle mål i mm
udvendig
hjørneprofil asymmetrisk
29
de
ng
Læ
3m
Udformning ®
Tilbehør
til ivarplank aluminiumsprofiler
Pulverlakerede
Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige
farver
Udv.
hjørne
35
assymetrisk
Varenr.
Nummer
Beskrivelse
Længde
25
4570229
udv. hjørne, hvid
á 3,0 mtr.
45703
udv. hjørne, grå
á 3,0 mtr.
45704
udv. hjørne, beige
á 3,0 mtr.
45705
udv. hjørne, sort
á 3,0 mtr.
4570635
udv. hjørne, granit
á 3,0 mtr.
45707
udv. hjørne, dueblå
á 3,0 mtr.
45708
udv. hjørne, oliven
á 3,0 mtr.
12 udv. hjørne, brun
®
45709
á 3,0 mtr.
i mm
Tilbehøralletilmålivarplank
45710
udv. hjørne, svenskrød
á 3,0 mtr.
Udformning
45711
udv. hjørne, norskgul
á 3,0 mtr.
Pulverlakerede
aluminiumsprofiler
45712
udv. hjørne, sortblå
á 3,0 mtr.
Lagerføres
i øvrige farver
45713 i flere farver,
udv. skaffes
hjørne, kiresbær
á 3,0 mtr.
Indvendig
hjørne
1
Beskrivelse
udv. hjørne, hvid
udv. hjørne, grå
udv. hjørne, beige,
udv. hjørne, sort
35
Længde
á 3,0 mtr. asymmetrisk
á 3,0 mtr. asymmetrisk
á 3,0 mtr. asymestrisk
á 3,0 mtr. asymmetrisk
25
alle mål i mm
Udformning
Pulverlakerede aluminiumsprofiler
Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige
Pulverlakerede aluminiumsprofiler
Enkelt endekant
Varenr.
35
Nummer
45822
45823
45824 25
45825
12
45
Enkelt endekant
Udformning
Pulverlakerede aluminiumsprofiler
Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver
alle mål i mm
8
Tilbehør til ivarplank
®
Varenr.
Nummer
Beskrivelse
Pulverlakerede
aluminiumsprofiler Længde
45722
indv. hjørne, hvid
á 3,0 mtr.
Dobbelt
endekant
45723
indv. hjørne, grå
á 3,0 mtr.
45724
indv.
beige
á 3,0 mtr.
ivarsson,
teknisk
service, +45
73661990
® hjørne,
Tilbehør
til ivarplank
45725
indv. hjørne, sort
á 3,0 mtr.
45726
indv. hjørne, granit
á 3,0 mtr.
45727
indv. hjørne, dueblå
á 3,0endekant
mtr.
Dobbelt
45728
indv.8hjørne, oliven
á 3,0 mtr.
45729
indv. hjørne, brun
á 3,0 mtr.
45730
indv. hjørne, svenskr¢d
á 3,0 mtr.
45731
á 3,0 mtr.
27indv. hjørne, norskgul
45732
indv. hjørne, sortblå
á 3,0 mtr.
45733
indv. hjørne, kirsebær
á 3,0 mtr.
≥
Pulverlakerede aluminiumsprofiler
indvendig hjørneprofil
3 meter
5256785
5256786
5256787
5256788
5256789
5256790
5256791
5256792
5256793
10 stk. pr. bundt
Produkt / Produktdata
®
ivarplank
Tilbehør Hvid Grå Beige
Sort Dueblå
Oliven
Granit
Svenskrød
Brun 5256794
5256795
5256796
5256797
5256798
5256799
5256800
5256801
5256802
3 meter
10 stk. pr. bundt
Hvid Grå Beige
Sort Dueblå
Oliven
Granit Svenskrød
Brun 5256803
5256804
5256805
5256806
5256807
5256808
5256809
5256810
5256811
3 meter
10 stk. pr. bundt
Produkt / Produktdata
ivarplank ®
Tilbehør
11/5/06
Hvid Grå Beige
Sort Dueblå
Oliven
Granit Svenskrød
Brun 5256812
5256813
5256814
5256815
5256816
5256817
5256818
5256819
5256820
ivarsson
Produkt / Produktdata
ivarplank ®
Tilbehør
ivarsson
≥
≥
ivarsson
3 meter
10 stk. pr. bundt
Produkt / Produktdata
ivarplank ®
Tilbehør m
3
11/5/06
de
ng
Hvid Grå Beige
Sort Dueblå
Oliven
Granit
Svenskrød
Brun 5256821
5256822
5256823
5256824
5256825
5256826
5256827
5256828
5256829
3 meter
Samleprofil
2
Udformning
Pulverlakerede aluminiumsprofiler
Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver
25
Varenr.
1
Nummer
Beskrivelse
Længde 30
45762
dobbelt endekant, hvid
á 3,0 mtr. 45763 alle mål i mm dobbelt endekant, grå
á 3,0 mtr. 10 stk. pr. bundt
Hvid Grå Beige
Sort Dueblå
Oliven
Granit Svenskrød
Brun 5256830
5256831
5256832
8256833
5256834
5256835
5256836
5256837
5256838
5202567
5202565
5256839
5256840
5256841
Pulverlakerede aluminiumsprofiler
45
Samleprofil
ivarsson, teknisk service, +45 73661990
Tilbehør til ivarplank®
Hvid Grå Beige
Sort Dueblå
Oliven
Granit
Svenskrød
Brun Længde
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
27
10 stk. pr. bundt
Beskrivelse
enkelt kantprofil, hvid
enkelt kantprofil, grå
enkelt kantprofil, beige
enkelt kantprofil, sort
enkelt kantprofil, granit
enkelt kantprofil, dueblå
enkelt kantprofil, oliven
enkelt kantprofil, brun
1
34
3 meter
Nummer
45742
45743
45744
45745
45746
45747
45748
45749
31
Varenr.
Tilbehør
Produkt / Produktdata
ivarplank ®
Udv. hjørne,
symmetrisk
34
31
ivarsson
Læ
alle mål i mm
á 3,0 mtr.
3,0 mtr.
3,0 mtr. 2,5 m 10 stk. pr. bundt Natur
á 3,0 mtr. 2,5 m Sort á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr. 3 meter
10 stk. pr. bundt
Hvid ≥
Pulverlakerede aluminiumsprofiler
Startprofil
dobbelt endekant, beige
Tilbehør til ivarplank®
alle mål i mm
Startprofilen giver en hurtig og korrekt start på projektet
med sin 4º hældning er der samtidig ventilation.
Lagerføres i flere farver.
45764
45765
45766
45767
45768
45769
≥
Udformning
dobbelt endekant, sort
á
Pulverlakerede
aluminiumsprofiler
dobbelt
Alu sokkelsikringá
endekant, granit
Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver
30/50
dobbelt endekant, dueblå
dobbelt endekant, oliven
10
Varenr.
endekant, brun
Nummer dobbelt
Beskrivelse
45802
samleprofil, hvid
45803
samleprofil, grå
45804
samleprofil, beige
45805
samleprofil, sort
ivarsson, 45806
teknisk service, +45
73661990 granit
samleprofil,
Længde
Startprofil
7
4º
30
30
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
á 3,0 mtr.
Beige
Sort 11/5/06