Aktivitets program

Aktivitets
program
01//2015
HOLSTEBRO MUSEUM
HOLSTEBRO MUSEUM
SÆRUDSTILLINGER
fodbold-klistermærker,
hulsten og sådan kan
man blive ved.
Kan ses til og med tirsdag den 6. april 2015
MIN SKAT
- passion for ting
Udstillingen ’MIN SKAT – passion
for ting’ er et kulturhistorisk
kalejdoskop af ting og deres
mennesker. Her vises udsnit af 20 meget forskellige
samlinger skabt af holstebrogensere.
Fælles for alle er det, at de samler både ting og
gode historier. Historier, der knytter sig direkte til
tingen, brugen af den, perioden den blev fremstillet i eller historien om, hvordan tingen kom ind i
samlingen. Tingen alene er sjældent hele fornøjelsen ved at samle.
Samlingerne spænder vidt fra fingerbøl og emaljetøj over samlinger af modelbiler til mere sære og
mærkværdige samlinger som f.eks. en samling af
pengesedler og en samling af hullemaskiner. Fælles
for dem alle er passionen for ting – lidenskaben for
at samle.
Lørdag den 24. januar
til tirsdag den 6. april 2015
HVAD
SAMLER
PÅ?
DU
MIN SKAT
- passion for ting
Siden åbningen af udstillingen ’MIN SKAT - passion for ting’ har mange af vores gæster fortalt os
om lige netop det, de samler på. For næsten alle
samler eller har samlet på et eller andet: snapringe, juleplatter, påklædningsdukker, kuglepenne,
2
Derfor kan man i
museumscaféen fra
den 24. januar se
eksempler på, hvad der
samles på rundt om i
de små hjem. Og alle
kan bidrage med en genstand til
udstillingen. Kom ned og få stillet
din nysgerrighed, se mangfoldigheden og blive måske inspireret til at begynde
din egen samling.
Kan ses fra lørdag den 7. februar 2015
Guld Erik
og Rounborg
I nyhedsmontren viser vi et
udpluk af årets indkomster til
museet. I år har vi valgt at satse
på to udvalgte emner i form af
Rounborgs Grafiske Hus, der
efter fusionen til Arcorounborg
ikke længere driver bogtrykkeri
i Holstebro, og den for nyligt
afdøde kajakroer Erik Hansen
– kendt af alle i Holstebro som
”Guld Erik”.
Fra Rounborg er hjemtaget ikke
blot Vagn Rounborgs første
”fluesmækker” fra virksomhedens start i foråret 1945, men
også et alsidigt udvalg af håndværktøj som trykkere og bogbindere brugte i gamle dage. Takket være
bogtrykker Jens Rounborg dækker Holstebro Museum nu også denne vigtige del ”sortekunstens”
lokale historie.
3
HOLSTEBRO MUSEUM
Arvingerne efter ”Guld Erik” har doneret faderens
medaljer fra højdepunkterne i hans unikke rokarriere til Holstebro Museum, som dermed kan fortælle
historien om en enestående lokal sportsmand på
internationalt niveau. Guldmedaljen fra olympiaden
i Rom i 1960 vil altid stå i et særligt lys i Holstebros
nyere historie. Nu kan den ses i Nyhedsmontren
sammen med en perlerække af andre trofæer, Erik
Hansen gennem en lang årrække kæmpede sig til. HOLSTEBRO MUSEUM
og arkæologiske undersøgelser af flere borge, en
middelalderkaravane på tur i regionen og studier af
skriftlige kilder og gamle kort. Med sin skarpe linse
har Peter Helles indfanget de alsidige aktiviteter i
pilotprojektet og samlet dem i en fotoudstilling, der
i 2015 skal på vandring mellem de ti museer i projektet. Udstillingen kommer til Holstebro Museum i
foråret 2015. Datoen for udstillingsåbningen bliver
annonceret på museets hjemmeside, på borgprojektets hjemmeside (www.middelalderborge.dk) og
i dagspressen.
Fremtidens
museum
i Holstebro
Foråret 2015
Et år med
projekt
”Middelalderborge i Region
Midtjylland”
Gennem det meste af 2014 har fotograf Peter Helles fulgt pilotprojektet til projekt ”Middelalderborge
i Region Midtjylland”, som Holstebro Museum er en
aktiv del af. Året bød bl.a. på naturvidenskabelige
4
Hvad skal Holstebro Museums rolle være i kulturlivet
i fremtiden? Det er et af de
spørgsmål, du har mulighed for
at give dit svar på i udstillingen
’Fremtidens museum i Holstebro’. Enten ved at skrive din mening på et postkort eller ved at fortælle
den i udstillingens videoboks. Kom og vær med til
at præge fremtiden for Holstebro Museum.
ONSDAGSFOREDRAG
Holstebro Museumsforening arrangerer i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet følgende
foredrag, hvor medlemmer af Holstebro Museumsforening har gratis adgang – for ikke medlemmer
koster det 50 kr.
Alle foredragene begynder kl. 19.30 i foredragssalen på Holstebro Museum. I pausen er der mulighed
for at købe kaffe/te med kage.
5
HOLSTEBRO MUSEUM
Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.30
Fortidsminder
i Midtog Vestjylland
v/ Kira Jørstad Klinkby, museumsinspektør,
Holstebro Museum
Siden 2007 har Holstebro Museum ført tilsyn med
5500 fredede fortidsminder i Midt- og Vestjylland. Til dette foredrag vil arkæolog Kira Jørstad
Klinkby, som har været ansvarlig for museets tilsyn
gennem hele perioden, berette om resultaterne af
det store arbejde med at fotografere, dokumentere
og eftersøge de mange fortidsminder. Aldrig før
har fortidsmindernes tilstand været så veldokumenteret. Og netop derfor barsler museet nu med
en bog om de fredede fortidsminder, deres historie
og deres nutidige tilstand. Foredraget vil ligesom
bogen introducere tilhøreren til forskellige typer af
fortidsminder og fortælle om, hvorfor og til hvad
de blev opført.
Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19.30
Guld og
grønne skove
- Københavnerplantagerne i Jylland
v/ forfatter Jørgen Henneke, Christiansfeld
En række adelsmænd og københavnske rigmænd
købte og tilplantede mange tusind hektar jysk hede
i slutningen af 1800-tallet på foranledning af Enrico
Dalgas og grosserer Holger Petersen. I foredraget
6
HOLSTEBRO MUSEUM
fortælles historien om 18 markante hedeejendomme fra Kongeåen til Limfjorden – om de pompøse
landsteder, deres baggrund og deres grundlæggere. Det er også beretningen om et sammenstød
af livsformer i et omfang, der aldrig tidligere har
fundet sted i Danmark.
Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.30
Lejre
– centrum i riget
v/ Tom Christensen, museumsinspektør,
Roskilde Museum
Middelalderens krøniker og sagaer skrev Lejre
ind i Danmarkshistorien som ”centrum i riget”
- her lå skjoldungernes kongsgård. De moderne
historikere skrev den ud igen som sagn og myter.
Udgravningsresultaterne viser imidlertid, at Lejre
skal tilbage på landkortet. Med fund som sølv- og
guldskatte, den unikke Odinfigur og nogle af de
største bygninger, vi kender fra Danmarks oldtid,
kan vi beskrive en bebyggelse, der må være en
kongsgård med halbygninger, som beskrevet i
Beowulf og sagaen om Rolf Krake, men altså uden
navneskilt på døren. Lejre skal igen have sit eget
kapitel i Danmarkshistorien, men det bliver nok en
ny og anderledes fortælling.
7
HOLSTEBRO MUSEUM
HOLSTEBRO MUSEUM
Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.30
Stemmeretskampen, kvindetoget og kvindens
politiske deltagelse i 100 år
v/ Jytte Nielsen,
forskningsbibliotekar
og specialkonsulent,
KVINFO
Den nye grundlov i
1915 var kulminationen på en årelang
kamp for kvinders og
arbejderes inklusion i
demokratiet. Forrest
i kampen stod kvindebevægelsen, der
i løbet af 1900’erne mobiliserede mange tusinde
kvinder og mænd landet over for kravet om lige
valgret, og som på dagen for underskrivelsen af
den nye grundlov arrangerede et optog med mere
end 10.000 kvinder i Københavns gader. Men et var
at få den formelle stemmeret - noget andet at få
den omsat til lige repræsentation på Tinge.
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30
Fliegerhorst
Grove (flyvestation Karup)
som tysk befæstningsanlæg
v/ oberst Michaël SES Svejgaard.
Karup Flyvestation
Flyvestationen blev bygget af
Luftwaffe under Anden Verdenskrig og blev operativ 9.
august 1940. Indledningsvis var
den på mange måder indrettet som en fredstids
facilitet, men efterhånden som krigens alvor gik
op for tyskerne, blev den base for natjagere og
disses højere hovedkvarterer, og den blev i 1943
udbygget som en egentlig støttepunktsgruppe, der
kunne forsvares 360 grader rundt. Som noget helt
specielt indrettede man også et forsvar, der kunne
imødegå en luftlandsætning midt på flyvefeltet.
VINTERFERIE 2015
Mandag den 9. februar
– fredag den 13. februar 2015 kl. 12-16
Borg-byggehygge
Gratis adgang
Traditionen tro er der gratis adgang til Holstebro Museum på Sankt
Georgs Dag den 23. april samt på museets fødselsdag den 22. maj.
8
I vinterferien vil vi kigge nærmere på middelalderens borge. Vi vil bygge, male og tegne vores egne
udgaver af en borg af ispinde, pap, toiletpapirsrør,
maling – ja kun fantasien sætter en begrænsning.
Skal din borg have en vindebro? Hvor mange tårne
skal der være? Og skal der også være skydeskår?
9
HOLSTEBRO MUSEUM
Vi skal nok sørge for, at du kan finde masser af inspiration til at lave din egen borg. Du vil også få mulighed for sammen med andre børn at muntre dig
med at bygge en kæmpeborg af Eggyplay® klodser.
Men den kan du naturligvis ikke tage med hjem.
Hvis der er sne i vinterferien, kan vi også lave en
sneborg i museets have.
Det er altid gratis for børn at komme på museet, og
i vinterferien har voksne gratis adgang ifølge med
børn. Du skal dog selv betale for de materialer, som
du bruger.
Der plejer at være mange til vores vinterferiearrangementer, så også denne gang må du regne med,
at der kan være ventetid. I ventetiden kan du gå på
opdagelse i vores udstillinger, spille ’Jeg er arkæolog’ på museets iPads, eller du kan lave snobrød
eller popcorn over bålet i haven – husk varmt tøj!
Der er åbent hver dag i vinterferien - også mandag
– fra kl. 12-16.
TIRSDAGSTURE
I MAJ
Lejren var tænkt som en del af
forsvarslinien Atlantvolden, som
strakte sig fra Norge til Spaniens
kyst. Her blev der opført mere
end 6.000 bunkere i Danmark
hovedsagligt fra 1942 og frem
til befrielsen. Efter besættelsen
overgik lejren til husning af
nogle af de tusindvis af tyske
flygtninge i Danmark. Op mod
8.000 fortrinsvis kvinder, børn og gamle mænd
havde deres liv her til lejren blev lukket ned i 1948.
Turen foregår rundt på nogle af de tysk anlagte
veje i Klosterheden, hvor der normalt ikke vil være
adgang. Vi vil på turen besøge nogle af de tyske
bunkere, blandt andet den eneste tyske sygehusbunker i Nordvestjylland og høre om de tusindvis
af tyske tropper i området og de begivenheder, der
fandt sted her under besættelsen.
Husk solidt fodtøj og eventuelt en lille lygte!
Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 18.30
Rom flyveplads
Fortidsminderne
ligger lige uden
for døren
Med Michael Christensen, Holstebro Museum
Med museumsinspektørerne Helle Henningsen,
Mette Klingenberg og Kira Jørstad Klinkby,
Holstebro Museum
Ved besættelsen i 1940 oprettede den tyske Værnemagt støttepunkter til forsvar overalt i Danmark.
Området ved Rom syd for Lemvig blev allerede den
10. april beslaglagt med henblik på at opføre en tysk
flyveplads hurtigst muligt. Arbejdet forløb gennem
hele besættelsen med opførelsen af flylandefelt, rulllebaner, stribevis af barakker og siden også betonbunkere. Alt sammen udført af dansk arbejdskraft.
Tag med på en aftentur til nogle af de fredede
fortidsminder, der præsenteres i bogen ”Fredede
fortidsminder i Midt- og Vestjylland – Resultaterne
af fem års tilsyn”, som Holstebro Museum har udgivet i december 2014. Denne aften vil bogens tre
forfattere tage jer med på en tur igennem Klosterheden, hvor vi skal se på oldtidshøje og milesten.
Herfra går turen til forsvarsvolden Rammedige,
Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 18.30
– et tysk militært støttepunkt
under besættelsen i Danmark
10
HOLSTEBRO MUSEUM
11
HOLSTEBRO MUSEUM
hvor vi skal høre om ufred i jernalderen. Undervejs
i bussen vil I blive præsenteret for resultaterne
af tilsynet med fredede fortidsminder i Midt- og
Vestjylland, og I vil høre om forskellige formidlingsprojekter, som er med til at
præsentere vore mange flotte
fortidsminder. Vi vil indtage
aftenkaffen ved Rysensten,
som gemmer på et voldsted
fra middelalderen. På turen
tilbage til Holstebro skal vi se
på enestående stenkors ved
Bækmarksbro.
Cafébutikken
Butikken byder på mange lækre
varer, og vi forsøger at følge lidt med
tidens trend og alligevel beholde
gamle, men gode klassikere …
Naturen er altid skøn at få med indenfor, og det ses tydeligt i udvalget
af boligvarer for tiden. I butikken har
vi fået fine fyrfadsstager og urtepotter af træ fra Muubs - flotte at sætte
sammen med eksempelvis råhorn fra
Hornvarefabrikken. En anden nyhed
er et lille udvalg af allergivenlige
stearinlys fra Vance Kitira, hvor kun
de bedste råvarer benyttes. Vi har
desuden skønne dørstoppere og bogstøtter fra Züny: meget flotte
håndsyede læderdyr, som også er fine blot til pynt. Der er et stort
udvalg af forskellige salte, krydderier og andre lækkerier til for eksempel tapas eller som en velsmagende værtindegave. I sortimentet
findes stadig flotte smykker fra henholdsvis Hornvarefabrikken og
Scherning, museumskopismykker, fine varer fra Kähler, Neon Living
og Kay Bojesen.
Vi har fortsat et stort udvalg af bøger omhandlende det lokale på
hylderne. Det seneste skud på stammen er de meget anmelderroste
bøger ”Nørre Vosborg i tid og rum”.
12
HOLSTEBRO MUSEUM
Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 18.30
Tur til Sahl kirke
og den
nyrenoverede kro
på Hjerl Hede
Med museumsinspektørerne Esben
Graugaard og Helle Henningsen
Aftenens tur går mod nordøst med
første stop ved Handbjerg kirke, hvor
der fortælles om de Lindeslægten ved
mindestenen på kirkegården. Vi kører
videre forbi Landting Hovedgård med
den lange, spændende historie. Målet
er Sahl kirke, hvor vi bl.a. skal studere
det usædvanligt velbevarede gyldne
alter, der hører til det mest spændende
kirkeinventar fra 1100-tallets Danmark.
På kirkegården fortælles om vækkelsesprædikanten Jens Maarbjerg og Holstebros første tandlæge:
fru pastorinde Holm. Turen fortsætter til Hjerl
Hede, hvor vi indtager aftenkaffen i de idylliske omgivelser, inden vi skal se den helt nyrestaurerede
kro og høre om dens historie og det store restaureringsarbejde, der er bekostet af Færchfonden. For tirsdagsturene gælder følgende:
Bussen afgår kl. 18.30 fra Holstebro Museums
parkeringsplads. På turene bliver der serveret en
kop kaffe/te med hjemmebag. Vi er tilbage ved
museet omkring kl. 22. Pris 120 kr. for medlemmer;
150 kr. for ikke-medlemmer. Af hensyn til bussen og
traktementet er tilmelding nødvendig til museet på
[email protected] eller på tlf.
96 10 50 10. Sidste tilmeldingsfrist er fredag den
10. april 2014. Betaling foregår i bussen til museumsforeningens repræsentant – husk aftalte penge. vTurene gennemføres ved min. 40 deltagere, og
deltagerantallet er begrænset til 52 personer.
13
HOLSTEBRO MUSEUM
ANDRE
ARRANGEMENTER
Lørdag den 24. januar
og søndag den 25. januar 2015 kl. 13-16
HVAD
SAMLER
PÅ?
DU
Hvad samler DU
på? - kom og sæt
en ting i reolen
Nu får DU mulighed for at vise, hvad DU samler på!!
I udstillingen ’MIN SKAT – passion for ting’ vises
udsnit af 20 meget forskellige samlinger skabt af
holstebrogensere. Siden åbningen af udstillingen
har mange af vores gæster fortalt os om lige netop
det, de samler på. For næsten alle samler eller har
samlet på et eller andet: snapringe, juleplatter,
påklædningsdukker, kuglepenne, fodbold-klistermærker, hulsten og sådan kan man blive ved.
I museumscaféen har vi bygget to store ”sættekasser”/reoler op, og i weekenden den 24. og 25.
januar kan du være med til at fylde ting ind i reolen.
Tag en enkelt genstand fra din samling med på
museet, og vi sætter den ind i reolen. Kort sagt: Vis
os hvilken ting, du har passion for!
Omvisning i udstillingen ”MIN SKAT
– passion for ting”
Begge dage kl. 14.00 er der omvisning i udstillingen
”MIN SKAT – passion for ting”. Her vil museumsinspektøren give en kort introduktion til udstillingen,
hvorefter nogle af samlerne vil fortælle om lige
netop deres passion.
Praktiske oplysninger
Du skal være opmærksom på følgende: Reolerne
er lukkede, men ikke aflåste. Den maksimale højde
er 60 cm, og den maksimale bredde er 45 cm, så
samler du på spisebordsstole eller motorcykler, så
kan vi desværre ikke finde plads til det.
14
HOLSTEBRO MUSEUM
Der er gratis entré til Holstebro Museum denne
dag. Hvis du også vil besøge Holstebro Kunstmuseum, skal du naturligvis betale entré.
Tirsdag den 10. februar,
onsdag den 15. april og torsdag
den 30. april – alle dage kl. 13.30
Motorerne kører
Ved Henning Pedersen og Svend Jensen
Disse tre eftermiddage vil museets gange
endnu en gang være fyldt med en duft af
røg og med lyden af de gamle Holstebro
motorer syngende i ørerne, når Henning
og Svend sætter gang i de gamle Holstebro Motorer.
Lørdag den 18. april 2015 kl. 14.00
Gåtur i vikingetidens og middelalderens Mejrup
Med museumsinspektør Mette Klingenberg,
Holstebro Museum
Kom og vær med på en rask gåtur på ca. 5 km
til nogle af Mejrups nye udstykningsområder. På
dagens gåtur vil vi gøre holdt og høre om nogle af
de forskellige spændende udgravninger, der har
været i området de seneste år. Udgravninger, som
har kastet lys over Mejrups tidligste tid i vikingetid
og middelalder, hvor landsbyens matrikulering og
gårdsopdeling er opstået.
Vi mødes ved kanopladsen ved Tvis Møllevej,
herfra følger vi den nye Elkjærstien over hængebroen over Storåen. Derfra fortsætter vi op langs
15
HOLSTEBRO MUSEUM
regnvandsbassinet ved Ravperlen og over til de nye
udstykningsområder ved Luren. Herfra går turen
tilbage til Tvis Møllevej og til kanopladsen.
Medbring selv vand og kaffe/te, så sørger museet
for kage til turen.
Mandag den 4. maj 2015 kl. 19.30
4. maj aften i
anledningen af
70-året for
befrielsen
På Holstebro Museum vil vi gerne være med
til at fejre 70-året for Danmarks befrielse.
Der vil derfor som det sig hør og bør være lys
i vinduerne. Vi vil synge nogle af de sange,
som vi forbinder med befrielsen af Danmark
1945, og der vil være lidt godt til ganen. Og
så skal vi naturligvis høre om den mindeværdige aften for 70 år siden:
Befrielsen – den 4. maj 1945 og dagene
efter i Danmark og Holstebro
Foredrag ved Michael Christensen
”I dette øjeblik meddeles det, at...” I nyere tid
står befrielsesdagene omkring den 4. maj som de
lykkeligste for mange danske, men det blev også de
hektiske gennem hele besættelsen. Med frihedsbudskabet over BBC radio strømmede folket ud i
gaderne. Nu var det slut med mørklægningsgardiner, og man kunne igen sige, hvad man mente.
Aldrig havde et forår virket lysere og lykkeligere!
16
HOLSTEBRO MUSEUM
Men med befrielsen stod Danmark
og modstandsbevægelsen nu overfor
massive problemer med at håndtere
de mere end 500.000 tyske soldater
og flygtninge i landet. Ikke alle Værnemagtens soldater havde til sinde
at forlade Danmark uden skærmydsler. Over 250.000 flygtninge skulle
brødfødes. Samtidigt skulle modstandsbevægelsen varetage interneringen af tusindvis af danske for at få
undersøgt mulige kriminelle forhold,
da politiet endnu ikke var funktionsdygtigt. Det var også under disse
befrielsesdage, at to unge tidligere
Holstebro’ere ulykkeligvis blev dræbt
under heftige ildkampe mellem tyske
håndlangere i Odense og Århus.
Prisen for arrangementet inkl. entré, foredrag og
lidt godt til ganen er 75 kr.
Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30
Cykeltur til og
rundt om Idom
Med museumsinspektørerne Ann Bodilsen og
Esben Graugaard
Med museumsinspektørerne Ann Bodilsen og
Esben Graugaard i spidsen cykler vi vestpå og
drejer ned over det militære øvelsesareal til den
gamle enestegård Store Hestbjerg. Herfra går
turen til Idom kirke, der er første stoppested. Her
vil Michael Christensen fortælle om nedskydningen
af det canadiske fly ved Idom i 1944 og begravelsen af flyverne på Idom kirkegård. Derfra cykler vi
til den fredede Idom Hede, hvor der fortælles om
oldtidsminderne. Vi kommer forbi stedet, hvor Vringelborg-husene lå i gamle dage og husede Råsted
sogns mest forarmede mennesker, der her levede
17
HOLSTEBRO MUSEUM
HOLSTEBRO MUSEUM
et ret farverigt liv, som der fortælles om. Videre
forbi Blæsbjerg og østpå gennem plantagen, hvor
der er et kagestop ved åen, der adskiller Råsted og
Idom sogne. Op ad bakken til Hestbjerg, hvor der
sidst i 1800-tallet opstod et lille bysamfund med
egen skole og mejeri. Turen
fortsætter østpå forbi
Sognstrup til Nørre Felding
kirke, hvor der fortælles om
et par spændende gravminder og museets vikingetidsudgravninger ved kirken,
inden vi tager turens sidste
strækning ind til Holstebro.
Turens længde: ca. 30 kilometer. Holstebro Museum sørger for et stykke kage, men deltagerne
medbringer selv drikkevarer. Turen er gratis, da
man selv skal levere trækkraft. Der er afgang fra
pladsen foran Holstebro Museum kl. 18.30. Holstebro Museumscafé
Det er altid rart at krydre et museumsbesøg med en let frokost
eller måske en lille kaffepause. Caféen tilbyder forskellige lækkerier
blandt andet en tapastallerken eller en velsmagende kagetallerken.
Menukortet er lavet i samarbejde med Rehné Bank fra Plexus i Idom.
Planlægger I at kigge forbi nogle stykker, så kan det være en god idé
at ringe og bestille på forhånd – dette kan gøres til museets café på
telefon 21 18 79 97 i museets åbningstid.
Det er også en mulighed at sidde i caféen og hygge sig med et
brætspil eller læse i en af museets
spændende bøger. Spillet ”Jeg er
arkæolog” kan spilles på museets
iPads, alt imens man hygger sig i
en Fatboy. Man kan også i caféen få
udleveret ”Tip en 13’er”, hvor man
skal på jagt i museets legetøjsudstilling for at finde svarene. Og måske
er man den heldige vinder.
Åbent hus i
motorvejsudgravningerne
Holstebro Museums arkæologer har siden foråret
2014 arbejdet på strækningen for den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro. I den
forbindelse er vi nu så langt, at vi ved, at vi skal
grave flere forskellige, spændende pladser i løbet
af foråret 2015. Vi vil derfor gerne invitere til åbent
hus i en af udgravningerne, hvor vi udover selve
fundene vil fortælle og fremvise vores forskellige
registreringsmetoder i form af højpræcisions GPS,
metaldetektor og drone. Sted og tidspunkt kendes
ikke endnu, men hold godt øje med museets hjemmeside eller dagspressen.
Vi glæder os til at se jer.
18
19
HOLSTEBRO MUSEUM
Mandag den 14. september
– lørdag den 19. september 2015
Kulturrejse til
MecklenburgVorpommern
Program:
Mandag den 14. september
Afgang fra Holstebro Museums parkeringsplads
kl. 07.00. Med passende pauser kører vi først
sydpå og dernæst østpå, til vi
når dagens første besøgssted,
hansestaden Wismar, der sammen
med Stralsund er på UNESCOs
liste over verdenskulturarv. Efter
frokosten ved bussen går vi en tur
i den historiske bymidte. Derefter
tager vi endnu en etape østpå til
Doberan, hvor vi besøger den fine
cistercienserklosterkirke, der stod
færdig i 1232. Sidst på dagen når
vi Stralsund. Her installerer vi os på Arcona Hotel
Baltic, hvor vi også indtager aftensmaden. Hotellet
er vores faste overnatningssted på rejsen.
Tirsdag den 15. september
Efter morgenmaden går vi på opdagelse i
Stralsunds middelalderlige bymidte, der stadig
bærer præg af velstanden i Hanseforbundets
storhedstid i højmiddelalderen. Vi skal studere
gotisk teglstensarkitektur i kirkemure og i borgerlige gavlhuse, vi skal se havnen,
det gotiske rådhus og besøge
den fantastiske Marienkirche.
Der bliver også tid på egen hånd
i denne smukke by. Vi sørger
hver især for frokost, inden vi om
eftermiddagen kører over broen
til øen Rügen. Vi stiler direkte mod
kysten på øens østside, og her
skal vi se det kolossale feriebyg-
20
Kalender
01//2015
RIV U
D
OG G
EM
Kalender for
Holstebro Museum
Januar
14. Foredrag: Fortidsminder i Midt- og Vestjylland
24.MIN SKAT – passion for ting. Hvad samler DU på?,
caféudstilling
24. Omvisning i udstillingen ”MIN SKAT – passion for ting”
24.-25. Hvad samler DU på? – kom og sæt en ting i reolen
25. Omvisning i udstillingen ”MIN SKAT – passion for ting”
28. Foredrag: Guld og grønne skove – Københavnerplantagerne i Jylland
Februar
7.
10. 9.-13.
25. Guld-Erik og Rounborg
Motorerne kører
Vinterferie for børn: Borg-bygge-hygge
Foredrag: Lejre – centrum i riget
Juni
16. Cykeltur til og rundt om Idom
Sæt allerede nu
kryds i kalenderen:
September
14.-19.
Kulturrejse til Mecklenburg-Vorpommern
Kalender for
Hjerl Hede
Marts
11. Foredrag: Stemmeretskampen, kvindetoget og kvindens
politiske deltagelse i 100 år
18.
Generalforsamling i Holstebro Museumsforening
25. Foredrag: Fliegerhorst Grove (flyvestation Karup) som tysk
befæstningsanlæg
April
1.-6.
Påskehygge på Hjerl Hede
Maj
April
6. 15. 18. 23. 30. Sidste dag for udstillingen ”MIN SKAT – passion for ting”
Motorerne kører
Gåtur i vikingetidens og middelalderens Mejrup
Sankt Georgs dag - gratis adgang
Motorerne kører
Maj
4. 4. maj aften i anledningen af 70-året for befrielsen
5.Tirsdagstur i maj: Rom flyveplads – et tysk militært støttepunkt under besættelsen i Danmark
12.Tirsdagstur i maj: Fortidsminderne ligger lige uden for
døren
19.Tirsdagstur i maj: Tur til Sahl kirke og den nyrenoverede
kro på Hjerl Hede
22.
Holstebro Museums fødselsdag – gratis adgang
14.-17. Stenalderdage
19.
Jysk Awten
23.-25. Lego-entusiaster gæster Heden
Juni
16. Jysk Awten
27.-30. Sommerlevendegørelse
Juli
1.-31. Sommerlevendegørelse
August
1.-9. Sommerlevendegørelse
HOLSTEBRO MUSEUM
Kalender for
Strandingsmuseum
St. George
geri ”Prora”, som blev bygget af nazisterne op
mod 2. verdenskrig. Herefter fortsætter vi til byen
Putbus, hvor fyrsteslægten Podebusk havde deres
hovedsæde. En gren af Podebusk-slægten ejede
den vestjyske borg Vosborg i 1400- og 1500-tallet.
Vi går en tur rundt i den særprægede by, hvorefter
vi kører videre til den østlige del af Rügen, hvor en
overraskelse venter. Herefter tilbage til hotellet og
aftensmaden i Stralsund.
Januar
25. Foredrag: Den kolde Krig: Østersøområdet fra 1945-1989
Februar
10.-11.
Vinterferie for børn: Byg dit eget skib
Marts
22. Foredrag: Jyllandsslaget – da en overlegen britisk
flåde fik kamp til stregen
30.-31. Påskeferie for børn: Lav din egen strandkunst
April
1.-3. Påskeferie for børn: Lav din egen strandkunst
Maj
9. Unge kommunikerer fred, udstilling
Juni
29.-30. Sommerferie for børn og forældre: ThorsmindeLiv
- fotokonkurrence Onsdag den 16. september
Efter morgenmaden tager vi igen over til Rügen,
hvor vi kører gennem dejlige landskaber til dagens
første mål: den lille teglstenskirke
i landsbyen Altenkirchen. Kirken,
der er en af de ældste på Rügen,
blev bygget sidst i 1100-tallet. Herfra går turen videre nordpå til Kap
Arkona. Den sidste strækning ud
til Arkona foregår med shuttlebus. Her skal vi se resterne af
den mægtige vendiske borg, hvor
templet med guden Svantevit
stod, og vi skal høre om den danske konge Valdemar den Stores erobring af Arkona
og Rügen i 1168. Der er også tid til på egen hånd
at udforske området. På vej tilbage mod Stralsund
lægger vi vejen forbi Nationalpark Jasmund, der er
på UNESCOs liste over verdensnaturarv. Her besøger vi den geologiske udstilling, inden vi går ud og
beundrer de hvide kridtklinter, der her rejser sig 118
m over Østersøen. Sidst på dagen vender vi tilbage
til hotellet og aftensmaden.
Torsdag den 17. september
Juli
1.-31. Sommerferie for børn og forældre: ThorsmindeLiv
– fotokonkurrence
August
1.-16. Sommerferie for børn og forældre: ThorsmindeLiv
- fotokonkurrence
Denne dag kører vi sydvestpå
gennem de mecklenburgske landskaber. Målet er frilandsmuseet
Gross Raden, en 1000 år gammel
slavisk borg og kultplads, der er
rekonstrueret på baggrund af
arkæologiske fund på stedet. Vi
går rundt i hele området, der også
omfatter en arkæologisk udstil-
25
HOLSTEBRO MUSEUM
ling. Herefter fortsætter vi til den gamle hertugby
Güstrow, som den kendte Holstebro-familie Birn
oprindeligt stammede fra. I Güstrow besøger vi
byens fornemme renæssanceslot,
der huser et kunstmuseum. En
rundtur i byens fine domkirke
fra slutningen af 1200-tallet er
også på programmet. Vi afslutter
opholdet i Güstrow med et besøg
i den verdensberømte billedhugger Ernst Barlachs atelier ved
søen Inselsee. Ekspressionisten
Barlach (1870-1938) boede her
de sidste 28 år af sit liv. Sidst på
dagen går turen tilbage til hotellet og aftensmaden
i Stralsund. Denne dag arrangeres der busfrokost.
Fredag den 18. september
Vi begynder dagen med at køre til hansestaden
Greifswald, hvis universitet fra 1456 er det
næstældste i Nordeuropa. Sammen går vi ind
og ser Pommersches
Landesmuseum, der
rummer fine kunstog kulturhistoriske
samlinger. Derefter er
der tid på egen hånd i
den historiske by med
mulighed for at se de
gamle skibe i Museumshafen, universitetet og
flere middelalderlige kirker. Frokost sørger man
selv for denne dag. Først på eftermiddagen kører
vi over til øen Usedom, hvor vi sætter kursen mod
Peenemünde, der ligger på øens nordvestlige
spids. Her skal vi se det omfattende tekniske museum, der er bygget op omkring det raketaffyringsanlæg og forsøgscenter, som nazisterne havde
på stedet under 2. verdenskrig. Fra Peenemünde
går turen tilbage til Stralsund, hvor vi indtager
afskedsmiddagen i det lokale bryghus. Middagen er
ledsaget af en ølsmagning.
26
HOLSTEBRO MUSEUM
Lørdag den 19. september
Denne dag forlader vi hotellet og Stralsund. Men
inden vi helt siger farvel til Mecklenburg-Vorpommern, gør vi holdt i landshovedstaden Schwerin.
Vi besøger sammen det
eventyragtige slot, hvor
landdagen holder til, og
bagefter er der tid på egen
hånd i byen, der ligger
smukt mellem mange søer.
Også denne dag sørger
man selv for frokost. Først
på eftermiddagen begynder vi hjemkørslen mod
Danmark. Ved grænsen er
der mulighed for at købe ind i et tysk supermarked.
Ankomst til Holstebro i løbet af aftenen.
Praktiske oplysninger
Rejsen til Mecklenburg-Vorpommern koster kr.
6.200 pr. person i dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 800.
I prisen er inkluderet busrejsen, fem hotelovernatninger med 1/2 pension, alle entréer og rejseledelse.
Middagen på bryghuset er også inkluderet i prisen.
Frokost og drikkevarer er for egen regning. Flere
dage arrangeres der busfrokost til favorabel pris.
Deltagelse i turen kræver, at man er mobil og ved
godt helbred. Det anbefales at tage gode travesko
med.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Rejseledere: Esben Graugaard og Helle Henningsen. Ring til Helle Henningsen på tlf. 21 18 79 69 for
yderligere information om rejsens indhold.
Tilmelding
Tilmelding til Sandie Møller Nielsen på tlf. 96 11 50
10. Pladserne sælges efter først til mølle princippet.
Sidste frist for tilmelding er 1. februar 2015.
27
HOLSTEBRO MUSEUM
Depositum
Ved tilmelding får du oplyst kontonummer for
indbetaling af depositum.
Endelig tilmelding er først gældende, når depositum på kr. 2.100 er indbetalt. Tilmeldingen er
bindende. Oplysning om betaling af på restbeløbet
vil blive sendt til deltagerne i løbet af maj 2015.
Deltagerne sørger selv for rejse- og afbudsforsikring. Husk pas og det blå EU-sygesikringsbevis.
Teknisk arrangør
Højmark Turistfart.
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.30 i Anlægspavillonen
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling i Holstebro Museumsforening afholdes igen i år i Anlægspavillonen. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen af foreningens medlemmer, skal senest fire dage før dennes afholdelse skriftligt fremsendes til bestyrelsen v/ formanden.
STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE
UDSTILLING
Åbner lørdag den 9. maj
2015 kl. 15.00
Unge
kommunikerer fred
Den 9. maj 2015 åbner byudstilling i Holstebro om
søkrigen under 1. verdenskrig. Udstillingen er skabt
af 2. C på Holstebro Gymnasium og Strandingsmuseet og sætter fokus på bl.a. Jyllandsslaget og
krigens gru gennem den marine kulturarv.
FOREDRAG
I dette forår sætter museet fokus på søkrig i det
20. århundrede i forbindelse med museets foredragsrække.
Entré: 50 kr. Gratis for medlemmer af Strandingsmuseets støtteforening.
Tirsdag den 25. januar 2015 kl. 15.00
Bestyrelsen varsler vedtægtsændringer. Det drejer sig om enkelte
justeringer og præciseringer.
Ved indgangen udleveres nummereret dagsorden og regnskab, på
hvilke der ved kaffen trækkes lod om fine præmier.
Efter generalforsamlingen og kaffen vil museets medarbejdere vise
billeder og fortælle nyt fra museets arbejdsmark.
Bemærk også annonceringen på museets hjemmeside under bjælken Museumsforening. Fremover annonceres generalforsamlingen i
nærværende hæfte og på hjemmesiden.
28
Den kolde Krig:
Østersøområdet
fra 1945-1989
Ved kommandør Poul Gross
Da 2. verdenskrig sluttede, blev en ny konflikt
grundlagt. Modsætningerne mellem øst og vest
kom hurtigt frem, og situationen blev fastlåst,
men trods spændingsfyldte situationer udviklede
det sig ikke til regulær krig. Baggrunden for den
29
STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE
politiske og militære situation ridses op, især den
maritime del. Foredragsholderen er tidligere torpedobådschef, chef for korvetter, lærer i strategi
på Forsvarsakademiet og Søværnets Officersskole
og har været forsvarsattaché i London. Han har i
lange perioder gjort tjeneste i Forsvarets Efterretningstjeneste og sluttede der som chef for Varslingssektoren. Han taler russisk og er rejseleder på
militærhistoriske ture, blandt andet til Østfronten.
Søndag den 22. marts 2015 kl. 15.00
Jyllandsslaget
- da en overlegen britisk flåde
fik kamp til stregen
STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE
VINTERFERIE
FOR BØRN
Tirsdag den 10.
og onsdag den 11. februar 2015
Byg dit eget
skib
Skal dit skib have tre master og sejle på
verdenshavene. Kun fantasien sætter
grænser.
Aktiviteten koster 20 kr.
Ved Nils Wang, kontreadmiral og chef for
Forsvarsakademiet
Den 31. maj 1916 udspillede verdens største søslag
sig mellem den engelske Grand Fleet og den tyske
Hochsee Flotte. I foredraget fortæller Nils Wang
om de to flåders opbygning, slagets gang – strategi
og taktikker – og om slagets konsekvenser.
BØRNEAKTIVITETER
Kom og lav spændende ting sammen med os på
Strandingsmuseet og lær en masse om havet,
skibene og sømændene. Vi har aktiviteter for børn
i alle ferier. Du kan finde alle arrangementer på
museets hjemmeside. Følg også Thorsminde bys
hjemmeside for andre spændende aktiviteter i
Thorsminde.
PÅSKEFERIE
FOR BØRN
Mandag den 30. marts
– fredag den 3. april 2015
Lav din egen
strandkunst
Tag med os og din mor og far ned til stranden og
find skønne muslingeskaller, en inddrevet sko, en
mågefjer, smukke sten mm. Tag tingene med på
museet og skab dit eget kunstværk. Afgang fra
museet kl. 11.
Aktiviteten er
gratis.
Butik
Museumsbutikken tilbyder et hav af smykker og maritime produkter. Forkæl din kæreste med en varm sweater og et par lune
strømper og gå en tur langs Vesterhavet.
30
31
STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE
Mandag den 29. juni – søndag den 16.
august 2015
Sommerferie
for børn og deres
forældre
ThorsmindeLiv - fotokonkurrence
I hele sommerferien kan du deltage i en fotokonkurrence i Thorsminde og udstille dit billede på
museet. Fang den særlige stemning i byen eller
ved havet, til fiskeauktionerne eller tag et billede
af sandpumperen ”Tønne” på sin vej ud af havnen.
Aktiviteten henvender sig til børn og voksne og er
gratis.
Der vil blive kåret en vinder både i voksen og børnekategorien (0-18 år).
QR kode der linker tl www.strandingsmuseet.dk.
Bliv medlem
HJERL HEDE
Onsdag den 1. april
– mandag den 6. april 2015 kl. 11-15.30
Påskehygge på
Hjerl Hede
Der kan opleves påskelam og
nyklækkede kyllinger i visitorcenteret, hvor børnene også kan
male æg og klippe gækkebreve,
hvorpå der kan skrives gamle,
sjove gækkevers. I landsbyen kan
familien deltage i ”æggejagt” og
være med i konkurrencen om at
vinde dagens påskeæg.
Torsdag den 14. maj
– søndag den 17. maj 2015 kl. 11-15.30
Stenalderdage
Børn og voksne kan for en kort stund prøve, hvordan
det var at leve i stenalderen for ca. 5000 år siden.
I løbet af dagen vil der være mulighed for at grutte
korn til mel, lave sin egen pil eller dolk, lave et smykke af muslingeskaller og skyde med bue og pil.
Det er også muligt at røre ved ”rigtige” redskaber og
prøve ”stenaldertøj”.
Bliv medlem af Strandingsmuseets nye støtteforening og kom gratis
på museet og til museets arrangementer. Tilmelding kan ske på
museets hjemmeside www.strandingsmuseet.dkQR kode der linker tl facebook siden:
QR kode der linker tl www.strandingsmuseet.dk.
www.strandingsmuseet.dk
Følg os på facebook
QR kode der linker tl facebook siden:
32
33
HJERL HEDE
HJERL HEDE
Tirsdag den 19. maj
og tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.00
Jysk Awten
Nyd heden en dejlig forårsaften.
Frilandsmuseet Hjerl Hede og
Restaurant Skyttegaarden byder
velkommen til ”Jysk Awten”.
Aftenen begynder med en gåtur til
Flyndersø eller området omkring
Hjerl Hede. Undervejs fortælles
der om området. Efter en dejlig
tur går vi til Restaurant Skyttegaarden, hvor der
serveres stegt flæsk og persillesovs.
Lørdag den 27. juni
– søndag den 9. august 2015 kl. 12-17
Sommerlevendegørelse
Der er stemning og liv i frilandsmuseet, når omkring hundrede frivillige børn og voksne gør huse
og værksteder levende.
•Kom og se, føl, duft og smag de gamle traditioner - få fornemmelsen af livet på landet for ca.
100-200 år siden.
•Der er op til 33 oplevelsesting, man kan opleve/
se i løbet af hele levendegørelsen.
Priser og tilmelding se www.hjerlhede.dk
Lørdag den 23. maj
– mandag den 25. maj 2015 kl. 10-16
Lego-entusiaster
gæster Heden
I hele pinsen kommer byggepladen.dk’s medlemmer og
viser egne LEGO-modeller
frem. Det er spændende
og ikke mindst imponerende modeller, der bliver vist.
Kom og bliv overrasket over,
hvad LEGO også kan bruges
til. Det vil være muligt for
børn og barnlige sjæle selv
at bygge med LEGO.
Byggepladen.dk udstiller hvert år på den store
”LEGO World”-udstilling i Bella Centret, ligesom
der løbende er arrangementer i hele landet. Du kan
se mere på Byggepladen.dk`s hjemmeside www.
byggepladen.dk
34
•Prøv f.eks. en tur med damplokomotivet og
hestevognen eller smag de friskbagte brød hos
bageren.
•I den historiske legestue
og på den historiske
legeplads kan du lære
og lege dig tilbage i
fortiden.
Via de mange levendegjorte
og involverende aktiviteter kan du og familien få
indsigt i bondekulturen og
dens livsvilkår, håndværkstraditioner og skikke, som
dengang oldefar var dreng. Frilandsmuseet er levendegjort alle dage fra kl. 12-17.
Museet er åbent hver dag
fra kl. 10-18.
Læs mere på
www.hjerlhede.dk
35
Åbningstider
HOLSTEBRO MUSEUM: Museumsvej 28, Postboks 1240, DK-7500 Holstebro,
www.holstebro-museum.dk, Tlf. +45 96 11 50 10, Email: [email protected]
Åbent: 1.9.-30.6. Tirsdag-fredag kl. 12-16. Weekend og helligdage kl. 11-17.
Mandag lukket.
Åbent: 1.10-31.3. Tillige åbent onsdag aften kl. 19-21.30.
I vinterferien, uge 7, også åbent mandag fra 12-16.
Åbent: 1.7.-31.8. Tirsdag-søndag kl. 11-17. Mandag lukket.
Entré: Voksne 75 kr. Børn og unge under 18 år gratis. Studerende med gyldigt
studiekort fra Holstebro Kommune samt værnepligtige ved JDR gratis.
Onsdag aften gratis. Medlemmer af Holstebro Museumsforening gratis.
HJERL HEDE: Hjerlhedevej 14, DK-7830 Vinderup, www.hjerlhede.dk
Tlf. +45 96 11 50 30, E-mail: [email protected]
Åbent: 1.4.-26.6. kl. 10-16. Åbent: 27.6.-9.8. kl. 10-18
Åbent: 10.8.-18.10. kl. 10-16. Åbent: 28.11.-29.11., 5.12.-6.-12. og 12.12.-13.12. kl. 10-17
Entré: Voksne 70 kr. Grupper på min. 20 pers. og pensionister 55 kr. Børn og
unge under 18 år gratis.
Entré i levendegørelsesperioderne: Voksne 150 kr. Grupper på min. 20 pers. og
pensionister 120 kr. Børn og unge under 18 år gratis.
Årskort: 200 kr.
STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE: Vesterhavsgade 1E, Thorsminde,
DK-6990 Ulfborg, Tlf. +45 96 11 50 20, www.strandingsmuseet.dk,
E-mail: [email protected]
Åbent: 2.1.-28.3. 11-16. Åbent: 29.3.-31.10. 10-17.
Entré: Voksne 65 kr. Grupper på min. 10 pers. og pensionister 55 kr.
Børn og unge under 18 år gratis.