Vigtigt om studiestart på Tværkulturelle Studier

Vigtigt om studiestart på Tværkulturelle Studier
Hvis du skal starte som ny på Tværkulturelle studier, så er det meget vigtigt at du læser
nedenstående med det samme.
Hvordan ser 1. semester ud?
På første semester skal du følge to obligatoriske kurser.
Kultur- og samfundsanalyse. Indhold, tider mv. kan du se på kurser.ku.dk. Der vil blive udarbejdet
et kompendium og ud over det, skal du selv købe bogen Kultur - det fleksible fællesskab af Kirsten
Hastrup.
Kulturel oversættelse. Indhold, tider mv. kan du se på kurser.ku.dk.
Hvor får jeg litteratur til kurserne?
Hvis der er kompendium til kurset, så skal det købes i Fakultetets publikationsservice Publi©Kom.
Se mere om Publi©Kom her.
Til nogle kurser skal du selv købe bøger. Brug en almindelig boghandel eller boghandlen på KUA.
Til andre kurser er der en semesterhylde, hvor kursets litteratur står tilgængelig. Litteraturen må
ikke hjemlånes.
Til nogle kurser lægges materialet ud i Absalon, så der er adgang til en elektronisk kopi.
Hvad hvis jeg ønsker at organisere min uddannelse anderledes?
Det er muligt at organisere sin uddannelse anderledes, hvis der er specielle forhold/interesser, der
spiller ind. 1. semester og 4. semester ligger dog fast. Kontakt studievejledningen eller
uddannelseskoordinatoren for en snak. Du vil i samarbejde med en af instituttets ansatte få
udarbejdet en individuel studieplan.
Hvad er ToRS?
ToRS er det institut som har udviklet og huser uddannelsen i Tværkulturelle studier. Det er
studienævnet på ToRS, som er ansvarlig for uddannelsen, og der er nedsat en koordineringsgruppe
for uddannelsen med Frank Sejersen som formand. ToRS står for Institut for Tværkulturelle og
Regionale Studier.
Kan jeg få gode råd og vejledning et sted?
Du kan få studievejledning hos studievejlederen: Se studievejledningens kontaktoplysninger og
åbningstider her. Den faglige vejledning får du hos uddannelseskoordinatoren Frank Sejersen.
Hvad er kurser.ku.dk?
kurser.ku.dk er Københavns Universitets elektroniske oversigt over kursusudbud og findes på
http://kurser.ku.dk. Søg på Det Humanistiske Fakultet - Institut for Tværkulturelle og Regionale
Studier.
Hvordan får jeg løbende information om uddannelsen og eksamen?
Det er vigtigt, at du dagligt checker din KU email, den såkaldte alumni-mail.
Der er to hjemmesider, du skal holde øje med og finde information på. Den første er KUnet som er
den overordnede indgang til KUs intranet. Derudover er der uddannelsens egen hjemmeside.
Her finder du opslag om med f.eks. studiebeskeder, eksamensinformation og arrangementer.
Studiebeskeder er vigtige beskeder fra administrationen om fx. eksamensfrister, deadlines mm.
Det er vigtigt at du holder øje med dem. På forsiden af uddannelsens hjemmeside finder du
desuden en opslagstavle med diverse opslag - fx. praktikopslag, eksterne arrangementer,
studiejobs mv.
Derudover vil du i løbet af semesteret modtage ToRS' nyhedsbrev for studerende (ToRS StudNyt),
med vigtige meddelelser. StudNyt bliver sendt direkte til din alumni-mail.