IM 38 06-10-2015 - Idrætsforeningen Flyvestation Karup

IFK
IDRÆTSFORENINGEN
Flyvestation Karup
15. OKT 2015
xx. JAN
IDRÆTSMEDDELELSE 38.
IFK HJEMMESIDE: www.ifkar.dk
RESULTAT AF DMI FORBUNDSMESTERSKABER I MTB.
IFK var pænt repræsenteret ved ovennævnte mesterskab i MTB ved Randers. Ruterne var
hårde, og det krævede sin m/k at være med. IFK’s ryttere gjorde det rigtig godt, og der var
hele 4 medaljer i hus. Resultatet blev:
Super VET: Nr. 1 Per Høegh Nielsen. Old Boys: Nr. 3 Brian V. Brøgger, Senior A: Nr. 2 Hans
H. Christiansen, nr. 4 Michael Rasmussen, nr. 7 Michael Mejlholm. Senior B: Nr. 8 Allan V
Pedersen, nr. 13 Claus Mouridsen, Veteran: Nr. 9 Rolf Jannik Verge.
Holdmesterskaber: Super + VET: Nr. 5 Per H. og Rolf, Sen A: Nr. 2 Hans og Michael, Sen B:
Nr. 5 Allan og Claus.
OPRÅB TIL ALLE SKYTTER
IFK MESTERSKAB i skydning, KOM SÅ Karup.
Pistol på bane 11; Fredag den 23. oktober kl. 1300, eller lørdag den 31. oktober kl. 0900.
Gevær på bane 1; Fredag den 23. oktober kl. 1300, eller lørdag den 31. oktober kl. 0900.
IFK har våbenkammer dit våben kan låses korrekt ind på før og efter skydning.
Der er ammunition på banen, våben medbringes af skytten. Tilmelding til undertegnede senest 2
dage før på telefon 41 99 66 29. MVH. Uffe Dam/Skydeudvalgsformand.
REGLER FOR UDBETALING AF STARTPENGE TIL IDRÆTARRANGEMENTER.
JF. IFK POLICY PAPER NR: 1
Desværre tror nogle at IFK bare betaler alt, bare de stiller op/eller melde sig til som repræsen
-tant for IFK, til f.eks. et motionsarrangement.
Reglerne er sådan: Man skal være medlem af IFK, for i det hele taget at komme i betragtning
til refusion, af sit startgebyr. Derudover skal man stille op for IFK, og man skal deltage i
arrangementet. Er man tilmeldt og i sidste øjeblik alligevel ikke møder op, pga. et eller andet,
betaler IFK intet.
Er man tilmeldt for IFK, og har deltaget, går man til sin Idrætsudvalgsformand med
resultatlisten, (og gerne med et bankkontonummer), Idrætsudvalgsformanden bekræfter overfor
IFK kasserer medlemmets deltagelse, og IFK kasserer overfører en del af startgebyret til
deltagerens konto. Man kan ikke bare gå direkte til kassereren.
Danish Military Sports Federation Bike Team tilbyder.
Kære cykelvenner. Har du lyst til at komme ud og cykle en tur, og høre lidt mere om, den ny op
startede cykelforening i forsvaret, Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team),
så er muligheden der nu.
DMSF BIKE TEAM afvikler sit første fælles cykelløb med start i Karup d. 23/10 2015
Denne IM har 2 sider.
Har du lyst til at deltage – så tilmeld dig på foreningens hjemmeside på FACEBOOK
(DMSF) eller til SSG Martin Henriksen mobilnr: 28 58 26 69.
Tilmelding senest torsdag den 22 OKT kl. 1200.
Programmet for den 23.10 er følgende:
Kl. 10.00 – 11.00 Omklædning og klar til start.
Kl. 11.00 Kort tale ved Henrik Hugger, formand for DMSF BikeTeam, - hvor efter starten går.
Kl. ca. 13.00 Ankomst til Skive Kaserne
KL ca. 13.45 Afgang fra Skive Kaserne
KL ca. 15.30 Forventet ankomst til VFK / Karup – Kaffe, omklædning og bad.
Alle kan deltage og løbet er gratis at deltage i.
Selve løbet er på 70 km, og ruten er følgende:
Karup – Høgild – Resen – Vroue – Kjeldbjerg – Skive Kaserne – Fly – Vridsted – Haderup –
Høstrup – Fårbæk – Egelund – Karup.
Støt op om holdet og de gode intentioner. Vi cykler også for at mindes.
Venlig hilsen
Martin Henriksen
IFK CYKELUDVALG
Ole Johnsen
[email protected]
Fg. Sekretær 2990 4811