Århusklubben Østjyllands Kreds

Bestyrelsen
Michael Maahr
22 35 62 52
KLUBLEDER
[email protected]
Erik Melgaard
24 44 75 72
NÆSTFORMAND
[email protected]
Jørgen Schaldemose
27 31 68 48
BESTYRELSESMEDLEM
[email protected]
Ingrid Rigtrup
86 11 43 27
BESTYRELSESMEDLEM
[email protected]
Annemarie Rasmussen 86 24 46 50
BESTYRELSESMEDLEM
[email protected]
Medlemmer af Parkinsonforeningen er
automatisk medlem af kredsforeningen
og evt. klub i ens lokalområde.
Det koster ikke ekstra kontingent.
Som medlem af Parkinsonforeningen modtager
du følgende tidskrifter:
1. ”Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands
Kreds”
Århusklubben
2. ”Parkinson-Nyt”
Du kan også tilmelde dig
E-mails fra Århusklubben (se bagsiden)
Er du ikke medlem, kan du se et
eksemplar af bladene på:
www.parkinson.dk
KONTINGENTSATSER:
eller kontakte
Enkeltperson
Kr. 350
Samlevende/ægtepar
Kr. 500
Støttemedlem
Kr. 350
Passivt medlem
Kr. 100
Parkinsonforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 36 35 02 30
E-mail [email protected]
Østjyllands Kreds
Version 1/2015
Tilbud fra
Tilbud fra
Tilbud fra
ÅRHUSKLUBBEN
Østjyllands Kreds
Parkinsonforeningen:
 Foredrag
 Parkinsonskolen
 Vidensformidling
 Motionsaktiviteter
 Foredrag
 Erfaringsudveksling
 Sociale aktiviteter
 Sociale aktiviteter
 Netværksdannelse
 Kulturelle aktiviteter
 Kulturelle aktiviteter
 Sociale aktiviteter
 E-mails
LÆS OM AKTIVITETERNE I
LÆS OM AKTIVITETERNE I
LÆS OM AKTIVITETERNE I
”Nyt fra Parkinsonforeningen,
”Nyt fra Parkinsonforeningen,
”Parkinson-Nyt”
Østjyllands Kreds”
Østjyllands Kreds”
Med e-mails fra Århusklubben kan du modtage informationer om nyheder, aktiviteter og
aflysninger m.m.
Østjyllands Kreds er bindeled mellem
klubberne og landsforeningen:
Du tilmelder dig ved at kontakte Michael
Maahr, [email protected]/22 35 62 52
Har du forslag eller ønsker til aktiviteter mv., vil vi gerne høre fra dig!
Vi formidler information og ideer mellem medlemmerne og landsforeningen til fælles gavn.
Parkinsonforeningens mærkesager:
 Bedst mulig behandling
 Bedst mulig støtte til de pårørende
 Bedst mulig information og forskning